Normalt i Arbil

Arbil er hovedstaden i det frie Kurdistan, et område som formelt er en del av Iraq, men som i realiteten er nærmest uavhengig. Her er amerikanerne fortsatt populære, skjønt en viss tvil om president Bush sin politikk begynner å komme til uttrykk.

For noen timer siden satt jeg i en kurdisk familie og så på nyheten om enda en bombe i et arabisk område. Hverken jeg eller vertskapet mitt klarer å forstå hvordan bomber i folkemengder og planmessig ødeleggelse av infrastruktur er til gagn for Iraks folk.

«Jihadistene liker å drepe» sukket min ven Kamaran. Nå er Kamaran og hans familie også muslimer, men som kurdere flest har de et mere avslappet forhold til religionen enn islamistene som herjer i de arabiske delene av Irak.
Mer

Fremskrittsparodien

Det var en oppsiktsvekkende helomvending Fremskrittspartiet kom med for noen uker siden, da partiet plutselig erklærte at det var de som var de sanne forkjemperne for reduserte klimautslipp. Ja, faktisk hadde de nærmest patent på utslippsreduksjoner, slik at de kunne hevde at Arbeiderpartiets radikale klimapolitikk var et grovt tjuveri fra FRPs program.
Mer

Forbud mot naturpreparater

Ifølge Aftenposten er en rekke naturpreparater trukket ut av salg i helsekostbutikkene fordi de faktisk virker. men disse preparatene er heller ikke til salgs i apotekene, som konsentrerer seg om syntetiske preparater fra den farmasøytiske industrien. Mer

Grønne kommuner

Grønne kommuner

Kommunalminister Åslaug Haga vil meget prisverdig stimulere kommunene til å redusere utslippene av klimagasser.

Det er opplagt at kuttene må skje lokalt, men det er også opplagt at rammebetingelsene for virksomheten i norske kommuner legges av regjering og storting. Skal kommunene for eksempel kunne drive bedre og billigere kollektivtransport må staten bidra med midler til infrastruktur så vel som til drift.

Statsråden har nå sammen med Kommunenes Sentralforbund lansert et prosjekt for redusert energibruk i kommunene, med uklare løfter om belønning for oppnådde resultater. Det loves også støtte via Enova til enrgiøkonomisering. Mer

Skal Norge redusere utslipp i USA?

Vi hørt Jens Stoltenberg forklare at det beste for Norge er å redusere klimautslippene andre steder i verden. Og da Kofi Annan og Gro Harlem Brundtland la ansiktene i alvorlige folder og forlklarte oss at det er bra for u-landene at vi betaler dem for ikke å slippe ut klimagasser virket det nesten overbevisende.

Men når nå Jørgen Randers forklarer at det u-landet vi aller helst bør hjelpe til reduserte utslipp er USA, går det over i parodien.

Riktignok må utslippene av klimagasser fra USA kraftig ned så fort som mulig, men det får da virkelig hyperm akten fikse på egen hånd. Det viktigste landet for Norge å redusere utslippeneav klimagasser i er og vil forbli Norge. Vi kan godt hjelpe andre land å redusere sin utslipp, men det er ikke der vårt ansvar ligger.

Next Newer Entries