Presset mot norsk kultur

Norsk identitet  i forvandling

Norsk identitet i forvandling

Det er ikke så greitt å være norsk. Særlig ikke hvis en mener at kulturell identitet er noe som kan fryses fast i ett historisk øyeblikk. Når var vi som norskest – i 1814, i 1905 eller i 1945? Eller kanskje under avstemningene om norsk EU-medlemskap i 1972 og 1994?

Hvert eneste år svulmer iallfall de norske bryst i felles lidenskap den 17. mai. Men hvilke kulturelle elementer er det egentlig vi er felles om på slike dager? Og hvis norsk kultur er under press, slik mange mener, hvem er det da som presser?

Det er jo vel kjent at viktige elementer i norsk kulturell nostalgi – som bunader og hardingfele – har kommet rekende langveis fra. Og i våre dager når pizza er blitt en norsk nasjonalrett og ulike varianter av rock er blitt like akseptert som køntrimusikken til Sputnik, bør det mere enn noen gang være åpenbart at kultur er et dynamisk begrep.

Blant de viktige elementene i kulturell identitet er språk og religion. For å være norsk må du kunne norsk, heter det jo, ofte fra folk med et sterkt hat mot en av våre to offisielle målformer, nemlig nynorsk skriftspråk. Kravet om at innvandrere skal beherske norsk språk er i utgangspunktet et rimelig krav, og innvandrere som har til hensikt å bli i Norge gjør da også vanligvis sitt beste for å tilegne seg språket.

Men det blir merkelig å bruke manglende norsk-kunnskap hos innvandrere som et bevis på at norsk kultur er truet. Hvis det norske språket skulle bli et nytt offer for den globale reduksjon i det språklige mangfoldet vil det ganske sikkert ikke bli erstattet av pasjtun, arabisk eller swahili. Trusselen mot norsk språk (og norsk kultur generelt) kommer fra en helt annen kant.

Norsk kulturell identitet er nemlig framfor alt under sterkt press fra angloamerikansk massekultur.

Hører jeg på norsk radio er det ikke arabisk popmusikk som strømmer ut av høyttalerne, det er stort sett engelskspråklig pop. Selv de fleste av de norske artistene synger på en slags engelsk/amerikansk. Zapper jeg meg gjennom de 33 TV-kanalene jeg er blitt påprakket av Canal Digital, er de amerikanske og engelske filmene i overlegent flertall. Norske produksjoner (utenom nyhetene) er i klart mindretall, og filmer fra Asia, Afrika aller Latin-Amerika er totalt fraværende. Og hvis jeg setter på norske undertitler på de amerikanske filmene må jeg bare rive meg i håret over språkkunnskapene til oversetteren.

Setter jeg meg foran datamaskina blir det enda verre. Den har et amerikansk operativsystem og en lang rekke programmer som bruker engelsk språk. Er menyer og bruksanvisninger oversatt til norsk er det mest til å gråte av; jeg mener: hvorfor skal jeg måtte editere i stedet for å redigere ? Er det greiere å initiere enn å starte eller påbegynne? Og når ble det norsk å assessere eller kompilere? for ikke å si å maile?

Nå kan man fort bli beskyldt for å være reaksjonær dersom man protesterer for heftig mot den anglo-amerikanske kulturpåvirkningen, jeg skynder meg derfor å legge til at jeg gjerne hører på nordamerikansk musikk, men også på norsk, indisk, arabisk eller kurdisk musikk – for bare å nevne noen eksempler.

Men det hører med til debatten om presset mot norsk identitet å si noen ord om islam. Religion er en sentral kulturell identitetsfaktor, og jeg synes det er naturlig at religioner som islam, hinduisme og buddhisme får sin plass i norsk kultur. En slik prosess er allerede igang, og vil medføre at disse religionene tilpasser sine uttrykk til det norske, liksom det norske vil bli forandret av dem. Blant de tøffeste utfordringene, spesielt for mange muslimer, blir å tåle den typen kritikk kristendommen de siste århundrene har måttet tåle i Europa. Denne prosessen har vist seg smertefull men den er igang, og det er like viktig å støtte de tolerante kreftene i de muslimske miljøene som å fordømme de reaksjonære og brutale representantene som media liker å trekke fram.

Man gjør hverken islam eller norskhet noen tjeneste ved å unnlate å konfrontere de voldelige ekstremistene som påberoper seg islam, men man gjør klokt i å huske at disse utgjør et lite mindretall av verdens muslimer. Det er jo derfor de kalles ekstremister.

Og før vi slår oss for brystet over vår vestlige sekularisme, kan vi jo huske på at det bare er femti år siden Ole Hallesby lovte helvetes pine (med detaljer) til alle uomvendte, og at det bare er få dager siden Hanne Nabintu Herland hevdet at» Kristne, norske verdier er på kanten av stupet«.

Den norske kultur har rikholdige innslag av undertrykkelse, dobbeltmoral og fanatisme, ikke minst innenfor kristendommen. Men den er da også fra Midtøsten, når det kommer til stykket.

19 kommentarer (+add yours?)

 1. Adonis
  jun 15, 2009 @ 12:00:39

  Her synes jeg du i for stor grad henfaller til å jatte med «moteriktige» anti-amerikanske holdninger. Intellektuell latskap, kan man også kalle det. For ti år siden kunne jeg selv ha skrevet mye av det du sier her, men siden den gang har jeg lest og opplevd ting som har fått meg til å innse at jeg i stor grad tok feil.

  – Hvorfor er du så negativ til et land som må sies å tilhøre vår egen kulturkrets? Engelsk er f.eks. nært knyttet til norsk språklig sett.

  – Hvis USA forsvant, ville det bare bety at et eller flere andre land ble de dominerende isteden. Foretrekker du Kina eller Saudi-Arabia framfor USA?

  – Har du tenkt på at amerikansk kultur kanskje har stor innflytelse fordi den appellerer til folk, og fordi folk adopterer den frivillig? Det er ingen som tvinger noen til å se på filmer fra USA eller bruke engelske fraser i norsk. Hadde du bodd i Saudi-Arabia, derimot, ville du ha blitt arrestert eller drept for å kritisere den dominerende, islam-baserte kulturen.

  – Grunnen til at du i det hele tatt sitter tilkoplet Internett med en PC, og skriver på en blogg, er kort fortalt denne: USA. Og fordi du har frihet, får du lov til å bruke dette landets innovasjon til å rakke ned på det.

  – I lys av at radikal islam er på frammarsj over store deler av Europa, og allerede har begynt å påvirke vår frihet her i Norge, blir det litt merkelig å ikke komme inn på dette, og isteden henfalle til kritikk av kristendommen. På litt sikt er islam en langt større trussel mot det vi kjenner som Norge (og Europa) enn noen filmer og litt fastfood fra USA. Men det kommer du vel ikke til å innse før Taliban står og hamrer på din egen dør.

  Ha en fin dag.

 2. Jan Bojer Vindheim
  jun 15, 2009 @ 12:22:40

  Takk for svaret. Jeg kan ikke se at jeg uttrykker noen negativitet i forhold til Nordamerika.

  Det er et faktum at angloamerikansk kultur har enorm påvirkning på utviklinga av norsk kultur (uansett hvordan den måtte defineres). Videre påpeker jeg at den nærmeste utfordreren til norsk språk er engelsk, som allerede erstatter, eller utvanner, norsk i mange sammenhenger.

  Når du påstår at jeg ikke kommer inn på radikal islam må jeg lure på om du virkelig har lest det innlegget du svarer på? For sikkerhets skyld gjentar jeg derfor følgende:

  Man gjør hverken islam eller norskhet noen tjeneste ved å unnlate å konfrontere de voldelige ekstremistene som påberoper seg islam, men man gjør klokt i å huske at disse utgjør et lite mindretall av verdens muslimer. Det er jo derfor de kalles ekstremister.

 3. Hokf
  jun 15, 2009 @ 14:10:55

  Jeg må si meg enig med Adonis her. Her går du rett i den trygge politisk korrekte fella med anti-amerikanske og anti-vestlige holdninger og går over til den trygge kritikken av kristendom.

  Norge er det mest sekulære landet i vesten, det minst religiøse og det mest likestilte landet i vesten. Dette er i aller høyeste grad en del av norsk kultur og setter Norge i en særstilling. Andre land i vesten er også sekulære og har stor grad av likestilling, men ikke i så stor utstrekning som i Norge. I fullstendig motsatt ende av skalaen har man kulturer som den somaliske, irakiske, afghanske, pakistanske osv som er de mest religiøse, dobbeltmoralske og kvinnefiendtlige kulturene i verden, og det er menn fra disse kulturene som kommer til Norge.

  Storstilt innvandring av mennesker fra disse kulturene som vi ser i dag, setter norsk kultur under et enormt press og Norge blir et stadig mer religiøst, kvinnefiendtlig, homofiendtlig, dobbeltmoralsk og brutalt samfunn med innførsel av disse kulturene. Som vi kan lese i Danmark er det muslimske annengeneasjonsinnvandrere som står for mesteparten av volden og trakasseringen mot homofile, noe som også er mitt inntrykk i Norge:

  http://politiken.dk/indland/article731839.ece

  Voldtektsstatistikken taler også sitt tydelige språk. I Oslo står personer med muslimsk bakgrunn for rundt 70% av alle anmeldte voldtekter, gjengvoldtekter og overfallsvoldtekter er stort sett alltid begått av muslimske menn.

  Fremtiden for kvinner og homofile i Norge blir stadig mørkere, da deres frihet blir stadig mer innskrenket som følge av islamsk innvandring. Man er i ferd med å ødelegge det samfunnet som gjorde Norge til et foregangsland både for kvinner, homofile og ikke-religiøse, fremtidige generasjoner må leve med et Norge preget av religiøs dobbeltmoral, intoleranse, brutalitet, mannsjåvinisme og jeg tror ikke våre barn og barnebarn vil takke oss for det.

 4. Jan Bojer Vindheim
  jun 15, 2009 @ 14:25:20

  Jeg kan fortsatt ikke forstå hva det er som er så antiamerikansk i det jeg skriver. Jeg påpeker bare at angloamerikansk massekultur er den overlegent største kraft som påvirker norsk kultur utenfra.

  I mitt innlegg er det to avsnitt med kritikk av muslimsk ekstremisme og en linje med kritikk av kristendommen. Er det dette du mener er så ubalansert?

  Det er sant at det finnes mange tvilsomme holdninger hos endel innvandrere, og at noen innvandrere er kriminelle. Jeg innser ikke at dette setter «norsk kultur under et enormt press».

  Du og dine likesinnede mangler proporsjoner i beskrivelsen av virkeligheten.

 5. Hokf
  jun 15, 2009 @ 15:31:36

  Det du definerer som muslimsk ekstremisme tolker jeg som det du definerer som terrorbevegelser. Men det er ikke først og fremst terrorbevegelser som er problemet, men mainstream islam. Det er en tendens til ha en svært høy terskel for å definere hva som er ekstremisme innenfor islam, det forklarer vel også hvor lang vei det såkalte «moderate» islam har å gå.

  Kvinnesynet, homosynet, intoleransen blant muslimske kuturer mot frafalne, religionskritikere er i aller høyeste grad fundamentalistisk. Det er jo bare å se hvilke holdninger som er gjeldende i ulike muslimske kulturer. For en nordmann å kritisere norsk kultur er helt ufarlig, men det er ikke tilfelle blant muslimske kulturer. Her har vi en somalisk kvinne (som skriver under pseudonym av frykt for brutale represalier) som forklarer litt om hvilke holdninger som råder i det somaliske miljøet:

  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2612223.ece

 6. Jan Bojer Vindheim
  jun 15, 2009 @ 17:58:43

  Du har rett i at terrorisme kan være et utslag av ekstrem islamisme, og du må huske på at de fleste ofene for islamistisk terror er muslimer. Derfor er det også så mange muslimer som tar bestemt avstand fra terrorisme – f. eks. i Pakistan der hundretusener av muslimer demonstrer i gatene mot Taliban.

  De fleste muslimer jeg kjenner, i Norge så vel som i andre land, deler min absolutte motstand mot terrorisme.

  Når det gjelder de andre aspektene du nevner «Kvinnesynet, homosynet, intoleransen» så må du være klar over at det er store forskjeller i holdninger både fra land til land og innen den enkelte stat. Jeg har aldri truffet en muslim som mener at norsk lov skal forby homofili eller påby kvinner å dekke til håret slik Koranen krever.

  Så jeg forstår ikke helt relevansen av dine påstander. Mener du at intoleranse i Saudi-Arabia er en trussel mot norsk kultur?

 7. Hokf
  jun 15, 2009 @ 18:52:53

  Jeg snakker ikke om intoleranse blant saudi-arabere. Den største islamske organisasjonen i Norge: Islamsk Råd Norge, ville ikke engang ta avstand fra dødsstraff for homofile! Som jeg forsøkte å få frem så er det ikke terrorisme som er problemet, men kvinnesyn, homosyn, intoleranse, ekstremisme i de muslimske kulturene i Norge. Vi må spørre oss hva slags samfunn man ønsker seg i fremtiden, et samfunn dominert av religiøs mannssjåvinisme, homohat og intoleranse?

  Det store flertallet av muslimer vil f.eks aldri godta at søster eller datter gifter seg med en vantro f.eks., og groteske trusler er resultatet, mannsjåvinismen og kvinnediskrimineringen i muslimske miljøer i Norge er ekstrem. Å erklære seg som frafallen muslim resulterer også som regel i grove trusler, og vi kan jo se hva som skjer når islam gjennomgår litt satirisk spøk slik kristendommen har måttet gjennomgå. Trusler, trusler og trusler.

  Jeg har lagt ved to linker i mine innlegg. Leste du dem? Den somaliske kvinnen risikerer livet bare for å snakke om sin egen kultur! Det handler ikke om situasjonen i Saudi-Arabia men hverdagen i Norge. Her er en annen link om situasjonen på østkantskolene i Oslo: http://www.dagbladet.no/magasinet/2005/11/30/450847.html

 8. KB
  jun 15, 2009 @ 19:08:12

  Interessant å se hvordan de som svarer her går i skyttergravene for amerikansk kultur, som ikke engang blir kritisert i artikkelen. De som har svart, er åpenbart svært provosert over følgende påstander:

  1) norsk kultur har alltid vært preget utenfra, og har alltid vært i forandring – det er altså ikke så mye som kan sies å være det «rotnorske».

  2) den påvirkningen islam øver på norsk kultur er svært liten, sammenlignet med påvirkningen fra amerikansk kultur.

  Disse påstandene ødelegger «oss mot dem»-strategien som er nødvendig for å gi muslimene skylda for alt som er leit. Du må derfor diskvalifiseres, med velkjente retoriske grep: tillegg meningsmotstanderen stigmatiserende agenda for å diskvalifisere hans ytring. Prøv å skyve ham under deg ved påstander som «jeg var som du, men vet bedre nå».

 9. Jan Bojer Vindheim
  jun 15, 2009 @ 19:34:15

  Muslimsk Råd i Norge får mene hva de vil. Det er likevel ingen umiddelbar fare for at hverken de eller andre muslimer skal dominere norsk kulturutvikling.

 10. Hokf
  jun 15, 2009 @ 19:41:54

  Påstand 1 som KB poengterer er jo blitt en floskel som er mye brukt av innvandringsforkjempere. En videreførsel av denne påstanden er som regel at det ikke er noe som er norsk kultur, nordmenn har ingen kultur, så derfor er det veldig bra at man får inn mennesker som kan berike Norge som faktisk har en kultur i motsetning til nordmenn.

  All kultur har fått impulser utenfra, dette er ikke noe spesielt for norsk kultur eller Norge slik det gjerne legges frem, spørsmålet man nå stiller seg er om all forandring er til gode og det er det definitivt ikke.

 11. Hokf
  jun 15, 2009 @ 19:51:41

  Islamsk Råd Norge har tross alt titusenvis av medlemmer og får mange millioner i skattepenger for å drive agendaen sin, det minste man kan forlange er vel at de tar avstand fra dødsstraff for homofile? Dette er tross alt en organisasjon som blir karakterisert av norske politikere som svært moderate…

  Leste du linkene jeg gav deg? Har du noen kommentarer til det du leste?

 12. Jan Bojer Vindheim
  jun 15, 2009 @ 20:33:22

  Hva som er norsk kultur er avhengig av hvem du spør. På samme måte med arabisk eller persisk eller hvilken som helst annen kultur. Og de er alle i utvikling og under påvirkning av andre kulturer. Du kan like eller mislike dette, men ingen kultur står stille.

  Den artikkelen du lenket til i Dagbladet viser at endel unge muslimske gutter har andre holdninger til kjønnsroller enn jeg har. Videre viser den at kulturell påvirkning fra innvandrere har fått enkelte unge norske jenter til å utsette sin seksuelle debut.

  Hva får deg til å tro at påvirkning bare går den ene veien her?
  De muslimske ungdommene jeg snakker med er veldlg opptatt av å finne seg til rette som norske – men uten å gi avkall på sin religion. Det sier seg selv at de blir påvirket av holdningene til sine norske skolekamerater. All forskning viser at innvandrere blir mere og mere lik de innfødte i løpet av få generasjoner.

 13. KB
  jun 15, 2009 @ 20:59:09

  Hokf understreker i sitt motsvar mitt poeng om retoriske lettvintheter 🙂 Hvorfor må du «videreføre» – er det så vanskelig å forholde seg til det som faktisk blir sagt?

 14. Hokf
  jun 15, 2009 @ 21:09:42

  Ingen kommentarer til situasjonen i det somaliske miljøet i Oslo? Er det ikke i det minste et problem at somaliere ikke engang kan snakke om situasjonen i sin egen kultur av frykt for brutale represalier? Hva synes du om det denne kvinnen forteller om miljøet? Er du rystet eller ikke overrasket?

  Jeg ser du mener det er «andre holdninger», jeg mener det er forkastelige holdninger, det er ihvertfall mitt syn på saken. når du har lest den artikkelen og holdningene til jenter så bør det jo ikke komme som noen overraskelse at muslimske gutter er så groteskt overrepresenterte på voldtektsstatistikken heller. Og dette er den oppvoksende generasjon, og fremtidens Norge. En samfunnsutvikling som ikke er Norge verdig.

  Det er jo ganske godt gjort å se forsøke å fremstille utviklingen på osloskolene som positiv med det kvinnesynet som dominerer på østkanten der muslimer er stadig mer dominerende. Jeg regner ikke med at du ville ha sendt dine egne døtre eller sønner på en slik skole? Dette er resultatet når muslimsk machokultur blir stadig mer dominerende slik vi ser det i Oslo. Og det er homofile, kvinner og alle andre som er lavere på rangstigen som betaler prisen. Det er jo også først og fremst muslimske jenter som tvinges til å holde på religionen, av dobbeltmoralske muslimske menn…

  Og som du sikkert får med deg både av artikkelen og statistikk, så er det muslimske jomfruer rett fra foreldrenes hjemland som annengenerasjonsmuslimer i Oslo gifter seg med, altså får man ikke tredjegenerasjonsinnvandrere.

 15. Jan Bojer Vindheim
  jun 16, 2009 @ 05:13:00

  Hokf fortsetter å generalisere ut fra de verst mulige eksemplene. Det blir ikke mye fornuft ut av det. Min omgangskrets omfatter mange muslimer og de svarer ikke til det bildet du presenterer.

  innvandrere uansett religiøs bakgrunn er generelt opptatt av å bli akseptert i det norske samfunnet. En slik tilpassing innebærer løpende revurdering av egne tradisjoner. Noen reagerer med å tviholde på sitt hjemlands kultur, men må likevel tilpasse seg den norske virkeligheten.

 16. Hokf
  jun 16, 2009 @ 12:28:59

  Det er da slett ikke de verst tenkelige eksempler jeg kommer med. Jeg gir deg jo bare linker som beskriver virkeligheten, og virkeligheten er at de sterkt kvinnefiendtlige og homofiendtlige kulturene som kommer til Norge preger samfunnsutviklingen i landet i stadig større grad. Noe annet ville jo vært merkelig. Hva er det som gjør at du ikke vil kommentere situasjonen i det somaliske miljøet som den somaliske kvinnen gir en beskrivelse av?

  Det hjelper jo fint lite at du kjenner noen muslimer som har forkastet de patriarkalske, mannsjåvinistiske holdningene og æreskulturen som gjennomsyrer de muslimske kulturene, når disse holdningene likevel er så dominerende. Og når 80% av annengenerasjonsinnvandrere med pakistansk bakgrunn gifter seg med pakistanere rett fra foreldrenes hjemland istedet for å tilpasse seg den norske virkeligheten så rykker man rett tilbake til start hva gjelder integrering.

 17. Jan Bojer Vindheim
  jun 16, 2009 @ 12:57:38

  Dine linker beskrive noen aspekter av virkeligheten; mine erfaringer gjenspeiler andre aspekter av virkeligheten. Og de kjekke muslimske ungdommene som går forbi vinduet mitt på vei til skolen er gode forbilder for mange av de heilnorske barna.

  Muslimer tar generelt sin religion mere alvorlig enn de fleste kristne her i Norge, men når det gjelder hets mot homofile så er da faktisk kristendommen askillig mere innflytelsesrik i Norge enn Islam er.

  Et annet aspekt av dette er jo at kristne og muslimer samarbeider om å motvirke moralsk forfall i den oppvoksende generasjon. De grunnleggende moralske holdningene er jo de samme. Siden kristendommen er blitt en del av norsk kultur må vel også islam kunne bli det.

 18. Hokf
  jun 16, 2009 @ 14:55:32

  Statistikken er ihvertfall ikke på din side, statistikken er jo temmelig begredelig lesning når det gjelder islamsk integrering.

  Spørsmålet jeg også stiller meg er hva du mener med at muslimer tar religionen sin alvorlig, mens kristne stort sett ikke tar religionen sin alvorlig? Mitt inntrykk er at muslimer generelt ikke tar religionen sin mer «alvorlig», det er stort sett muslimske jenter som får i oppdrag å ta religionen alvorlig, mens mennene stort sett gjør som det passer dem, mens det er forbundet med stor fare om jentene gjør det samme. Forskjellen i oppdragelsen av jenter og gutter i muslimske hjem er hovedgrunnen til dette.

  Og det er vel ikke bruk av trusler og vold slik vi ser når islam utsettes for satire og harselas som skal være målestokken for om man tar religionen sin alvorlig eller ikke? Er det Islamsk Råd Norge som tar religionen sin alvorlig fordi de ikke vil ta avstand fra dødsstraff for homofili? Når den største islamse organisasjonen kommer med slike groteske uttalelser så bør man jo heller ikke være overrasket, at det altså primært er unge innvandrermenn fra muslimske land som står for overfallene og sjikaneringen mot homofile i København, og det er ingen grunn til å tro at det stiller seg annerledes i Norge.

  At norsk kultur skal bli en blanding av irakisk, somalisk, pakistansk, afghansk og norsk kultur vil ihvertfall være et mareritt for kvinner, homofile, religionskritikere og frafalne. Norge brukte århundrer på å temme kristendommen, en svært smertefull prosess som førte til mye lidelse. Når man nå endelig har klart å skape et samfunn hvor religionen stort sett har blitt kastet på historiens skraphaug som den overtroen det er, så skal man altså igang med et vanvittig eksperiment hvor Norge skal gå i stadig mer retning av religioner og patriarkalske kulturer som får de mest fundamentalistiske kristne her på berget til å fremstå som moderate liberale? Det er rett og slett ikke Norge verdig.

 19. Jan Bojer Vindheim
  jun 16, 2009 @ 15:47:44

  Jeg registrerer at din interesse for å finne negative egenskaper ved islam og muslimer er grenseløs. Men det går vel litt over stokk og stein med belegget i verifiserbare kilder av og til. Hvilken statistikk er det f. eks. du viser til for «islamsk integrering» (hva nå det måtte være)?

  Når jeg sier at mange muslimer tar sin religion mere alvorlig enn de fleste kristne, er det av flere grunner. I de muslimskdominerte samfunn spiller religionen en større rolle i dagliglivet enn i vestlige sekulariserte samfunn, Mannlige og kvinnelige muslimer avbryter sine gjøremål for å be fem ganger om dagen, dersom de tar sin tro alvorlig.

  Så til temaet for denne bloggen; nemlig utviklinga av norsk kultur. Du frykter for at «norsk kultur skal bli en blanding av irakisk, somalisk, pakistansk, afghansk og norsk kultur «. Her avslører du din egen mangel på konsekvent tenking ganske klart. For det første har du jo utelatt de viktigste kulturene som påvirker oss: nordamerikansk, engelsk, tysk osv. Slik sett er ikke din karikatur særlig troverdig.

  Men mere alvorlig er at du ikke later til å ha et reflektert syn på hva en kultur er. I den setningen jeg netopp siterte skriver du jo at norsk kultur vil bli en blanding av norsk kultur (og en hel masse annet).

  Du forstår åpenbart ikke at norsk kultur er i konstant utvikling, akkurat som alle andre kulturer. Et av mine poenger er at ethvert menneskes kultur endrer seg i møtet med nye omgivelser. Det gjelder for arabere, polakker og nordlendinger så vel som for svensker og somaliere.

  OG for norske homofile, hvis rettigheter du åpenbart brenner sterkt for, byr nok kristne fordommer fortsatt på større hindringer enn de muslimske fordommene.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: