Regjeringa må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet!

Bloggstafett for personvern – mot datalagringsdirektivet:

Personvern er en grunnleggende verdi i et demokrati. Personvernet innebærer en rett til å være i fred fra andre, men også en rett til å ha kontroll over opplysninger om seg selv, særlig opplysninger som oppleves som personlige. Etter EMK artikkel 8 er personvern ansett som en menneskerettighet.

Med en mulig norsk implementering av Datalagringsdirektivet (direktiv 2006/24/EF), som pålegger tele- og nettselskap å lagre trafikkdata om borgernes elektroniske kommunikasjon (e-post, sms, telefon, internett) i inntil to år, vil nordmenns personvern bli krenket på det groveste.

Datalagringsdirektivet ble vedtatt av EU 15.mars 2006, men fremdeles har den norske regjeringen ikke offisielt tatt stilling til om direktivet skal gjøre til norsk lov eller ikke. Gjennom EØS-avtalen har Norge en reservasjonsrett. Denne har aldri før blitt brukt, men så har man heller aldri stått overfor et direktiv som representerer en så stor trussel mot demokratiets grunnleggende verdier som det datalagringsdirektivet gjør.

Vi krever at regjeringen sier ifra nå før valget om de vil gjøre datalagringsdirektivet til norsk lov eller ikke. Å ikke ta stilling, slik regjeringen har gjort i over tre år, er det samme som stilltiende aksept.

Regjeringen må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet!

Følgende støtter saken og har samme eller et lignende innlegg på sin blogg:

Lars-Henrik Paarup Michelsen, 2.kandidat – Hordaland Venstre
Mads Munthe-Kaas, Bergen Venstre
Carl Christian Grøndahl, Bergen Venstre
Vox Populi; Blogger Knut Johannessen
Virrvarr; Blogger Ida Jackson
Per Aage Pleym Christensen, Liberaleren
Torstein Dahle, Partileder Rødt
Even Sandvold Roland, evensr/#drittunge
Robert Sørensen, www.teknonytt.com
Boye Bjerkholt, Leder Skedsmo Venstre
Runar Mæland, ungdomskandidat Hordaland Venstre
Jonas Eilertsen, 1. nestleder Unge Venstre
Tanketom, Andreas H. Opsvik
Jan B Vindheim Miljøpartiet De Grønne.
Bjørn Magne Solvik
, høyremann i Nordkapp
Erlend Sand, Leder Europeisk Ungdom
Bjørn Stærk, Blogger
Bjørge Solli, Blogger
Bjørn Smestad, Lærer
Odd Bovim, Blogger & advokat
Unge Venstre/Den tredje vei
Pål Hivand, Blogger og kommunikasjonsrådgiver
Linn Beate Kaald Thoresen, Venstrepolitiker Oslo
unknownrebel
Gisle Hannemyr, Forsker, informatikk/internett
Ungdom mot EU
Stian Andreassen, Blogger, IT-mann, Student
Øyvind Strømmen, journalist, skribent, webdesigner

Du kan bli med ved å bruke denne teksten eller en variant av den på egen nettside. Du kan også støtte saken ved å spre budskapet på twitter, facebook, origo eller andre nettsteder du anser som relevante. Du kan også snakke med folk du møter på jobben, hjemme, på kafe og i ferien. Du bør også signere oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med EMK artikkel 8 og Reservasjonsrett EØS

Creative Commons License
88x31

“Regjeringa må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet!” er publisert med lisensen Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Norway License. I korthet betyr det at du fritt kan bruke denne teksten (til og med gjøre endringer) på egne sider, så lenge du bruker samme lisens og lenker tilbake til denne siden.

14 kommentarer (+add yours?)

 1. Björn Hugo
  jul 14, 2009 @ 14:21:41

  Viktig opprop. Men er det ikke litt dumt aa henvise til facebook i et innlegg mot overvaakning?

 2. Dag
  jul 14, 2009 @ 15:58:43

  Dette hadde vært oppklarende om du hadde skrevet nøyaktig hva du mener det er som er så grovt med datalagringsdirektivet. Stort sett så innebærer jo direktivet ingen endring fra nåværende tilstand. Alle som drifter en webserver har en webserverlogg. Sånn har webservere alltid vært. Denne tas vare på i x antall måneder eller år allerede, av den som drifter webserveren. Loven/direktivet vil standardisere hvor lenge den som drifter en webserver må oppbevare en slik logg, og det er bare bra at alle har felles nasjonale regler å forholde seg til. Det er en utbredt misforståelse at datalagringsdirektivet innebærer at loggene automatisk skal sendes til politiet sentralt i real time, men det er ikke riktig. Politiet må fremdeles, akkurat som nå, kontakte den som drifter webserveren og få utlevert deler av loggen dersom det er mistanke om noe kriminelt over en viss strafferamme. Direktivet standardiserer hva slags strafferamme som kreves for at politiet skal kunne kreve å få utlevert deler av en logg. Det har vært skrevet utrolig mye dritt om datalagringsdirektivet, og det er blitt generert enorme skremmebilder om overvåkningssamfunn osv, av folk som ikke vet hva de snakker om. Debatten har vært på et virkelig lavmål. Derfor ber jeg deg: Nøyaktig hva med datalagringsdirektivet er det du ikke liker? Er det hvor lenge loggene skal lagres? Er du prinisipielt motstander av at politiet skal kunne bedrive etterforskning av saker som har med IT å gjøre? Er det fordi det er hipt med internett og fildeling og sånn? Er det fordi dette er et EU-direktiv, og du er prinsipielt uenig i alt som kommer fra EU slik som kjerringa mot strømmen? Og hvordan definerer du egentlig overvåkning? Er alle elektroniske spor og logger overvåkning for deg? I så fall har du et problem, for alt vi gjør i dagens samfunn som håndteres av IT-systemer logges på en eller annen måte.

 3. Jan Bojer Vindheim
  jul 14, 2009 @ 19:31:24

  Kjære Dag,

  Jeg er fullstendig klar over at vi kontinuerlig legger igjen elektroniske spor. Det er derfor jeg er bekymret over de mulighetene for total oversikt over våre liv som ligger i systematisk innsamling og sammenkobling av disse sporene.

  Det heter som kjent at veien til helvete er brolagt med gode forsetter; og begrunnelsene for å stramme overvåkingsskruen enda en omdreining er alltid upåklagelige. Summen av de tillatelser til overvåking og datainnsamling som vi gir til ulike myndigheter, organer og etater er jevnt økende.

  Som du peker på er det i og for seg ikke noe nytt i dette direktivet, men det vil bekrefte og institusjonalisere en overvåking som etter mitt (og mange andres) syn allerede er drevet skremmende langt.

  Sier vi ikke stopp nå, når skal vi da si det?

 4. carl christian
  jul 14, 2009 @ 20:53:55

  jeg har ikke noe problem med facebook. Du har helt rett Björn Hugo, på mange måter er det til og med verre enn hva datalagringsdirektivet kan medføre. Men det er likevel ikke et problem av samme kaliber. Datalagringsdirektivet vil være offentlig og gjelde alle. Facebook er selvvalgt fraskrivelse av kontroll over personlig informasjon. En vesentlig forskjell.
  man skal ikke se så langt utover et 10-20 års vindu før man kan tenke seg endringer hos den politiske ledelse som tenker ganske anderledes om bruk av denne infoen når den først er der også. Videre er det slik at ting utvilker seg gradvis. Når vi først har denne lagringen på plass så vil det gå relativt kort tid før ulike aktører og interessegrupper kommer med sine berettigede krav om tilgang…
  For videre debatt forslår jeg en titt hos http://voxpopulinor.blogspot.com og liberaleren.no. Ta en titt i arkivene, start med januar 08. Det meste ble debattert grundig da.

 5. Jan Bojer Vindheim
  jul 15, 2009 @ 15:09:49

  Og Georg Apenes kommenterer direktivet her:
  http://www.datatilsynet.no/templates/Page____2641.aspx

 6. Trackback: Bloggstafetten har nådd 100 deltagere! | Liberaleren
 7. Jan Bojer Vindheim
  jul 19, 2009 @ 09:31:26

  En interessant kommentar i The Guardian om hvordan overvåkingssamfunnet griper inn i skolehverdagen:
  http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/jul/19/adults-children-paranoia-surveillance

 8. predikeren
  jul 19, 2009 @ 12:31:33

  Opprinnelig var ikke data»overvåkning» utviklet med tanke på terror eller avdekking av kriminalitet, men på personovervåkning. Det er ikke lett nå å late som om man gjør noe annet.

 9. Dag
  jul 21, 2009 @ 12:35:02

  Kjære Jan Bojer Vindheim,

  Nøyaktig hva er det egentlig du vil si stopp til? Det er temmelig uklart for meg hva det er du egentlig vil si stopp til.

  Og kan du presisere nøyaktig hva du mener med ordet «overvåkning» i forbindelse med dette direktivet?

  Jeg mener ordet «overvåkning» blir totalt feil i denne sammenhengen. Min definisjon av overvåkning er noe aktivt og systematisk, som feks telefonavlytting. Her er det kun snakk om lagring av logger over http-requests eller smtp-oppkoblinger på hver enkelt webserver eller mailserver, og det er ikke snakk om noen systematisk analyse av disse i real time, kun at hver enkelt leverandør har en plikt til å hjelpe politiet med etterforskning av saker over en viss strafferamme.

  Det er ikke snakk om noe storebror ser deg opplegg, kun at det settes et minstekrav til at kommersielle innholdsleverandører skal hjelpe politiet med etterforskning av alvorlig kriminalitet. I min verden er det min samfunnsplikt i et demokratisk samfunn å hjelpe politiet med etterforskning av kriminalitet, også hvis de kriminelle har brukt internett til å begå kriminelle forhold.

 10. Jan Bojer Vindheim
  jul 21, 2009 @ 20:30:15

  Kankje er det ikke Storebror som ser meg nå, men han skal få lov til å se meg når det måtte passe ham

 11. Dag
  jul 29, 2009 @ 12:39:55

  Nei, direktivet pålegger operatører av webservere å samarbeide med politiet når det gjelder alvorlig kriminialitet. Det er klart at når du bytter ut dette med storebror ser deg, så blir folk skeptiske til denne loven/direktivet. Men det handler altså om at kommersielle aktører skal samarbeide med politiet med et etterforske kriminalitet, noe som er bra for samfunnet. Det er et sentralt element i samfunnet at politiet skal verne borgerne mot kriminelle. Ny teknologi innebærer nye utfordringer, og det er viktig at internett ikke blir et fristed for kriminelle. Loven/direktivet skal sikre at kriminalitet skal kunne etterforskes også på internett. Og loven/direktivet beskytter brukernes privatliv bra på to måter, både ved å sette krav til strafferamme før utlevering av loggdata til politiet, og at loggdataene forblir desentralisert hos tjenesteleverandøren.

 12. Jan Bojer Vindheim
  jul 30, 2009 @ 11:54:57

  Vakre ord.

  Ut fra dette må vi forutsette at du ville synes det var helt greitt om Posten Norge a/s førte register over alle postsendinger til og fra dine adresse.

  Vi kan jo ikke tillate at posten blir et fristed for kriminelle

 13. Dag
  aug 04, 2009 @ 14:59:06

  Hvem vet hva postsorteringsmaskinene allerede logger.

  Uansett, sammenlign med telefon istedet, det er en mindre oppkonstruert sammenligning. Telefonselskapet ditt har allerede en logg over alle samtaler du har ringt ut og som du har mottatt.

  Tenk at en ansatt i et telefonselskap får en henvendelse fra politiet. De etterforsker en kjent norsk rasist som de har fått tips om at planlegger et væpnet angrep på et asylmottak. De ønsker logger som kan knytte ham til åsstedet. Den ansatte vet da at selv om ledelsen ønsker å spare penger, og hans arbeidstid er jo penger for ledelsen, så er han heldigvis lovforpliktet til å hjelpe politiet.

  Det finnes mange saker som er oppklart pga logger fra telefonselskapene. Feks Baneheia-saken. Du husker sikkert saken fra Kristiansand der to jenter på 8 og 10 år ble lokket inn i skogen, truet til å kle av seg, voldtatt og så drept med kniv. Det har høyst reelle konsekvenser å frata samfunnet mulighet til å oppklare forbrytelser der bruk av telefon og internett er involvert. Det finnes en mellomting, en slags gylden middelvei, der samfunnet lager en lov som sier at under visse omstendigheter, så kan politiet benytte visse etterforskningsmetoder.

 14. Jan Bojer Vindheim
  aug 05, 2009 @ 10:45:10

  Det er godt at du i det minste mener det må foretas en avveining mellom ulike samfunnsinteresser. det viser at di i det minste innser at det kan være tvilsomeaspekter ved dette dirketivet. Som jeg har påpekt føyer det seg til en rekke andre tiltak som tilsammen i sterk grad øker den reelle overvåking av våre dagligliv.

  Informasjonsdirektøren i Datatilsynet, Ove Skåra, advarer mot å bagatellisere de negatve effektene av dette direktivet på personvernet. Han sier:

  Datalagringsdirektivet betyr ikke bare en utvidelse av lagringstiden for allerede lagrede data til et helt nytt formål – overvåking av alle. Det innebærer også en betydelig utvidelse av hva slags personopplysninger tele- og internettleverandørene blir pålagt å lagre – sett opp mot hva de lovlig kan behandle og lagre i dag. I dag har vi strenge regler for lagring av trafikkdata. Kun opplysninger som er nødvendig for gjennomføring og fakturering av tele- eller internettjenesten kan behandles. Deretter skal trafikkdataene slettes.

  Følgende typer trafikkdata er per i dag ulovlig for tele- og internettselskapene å lagre:

  * Hvor du geografisk beveget deg når du benyttet mobiltelefonen til å snakke, sende eller motta sms, høre beskjeder i talepostkassen mv.
  * Tidspunktene du logget deg på og av Internett og hvilke IP-adresser du benyttet
  * Logg over når og til hvem du sendte og mottok e-post, herunder IP-adressen du benyttet

  Nevnte trafikkdata har tele- og internettselskapene i dag ikke lovlig grunnlag for å lagre. Nå vil imidlertid representanter for politiet pålegge lagring i minst et halvt år. På denne måten skal de få muligheten til å skaffe rede på hvor alle vi, som har PC og telefon, til enhver tid befant oss, hvem vi kommuniserte med og hvorvidt vi satt koplet opp mot Internett eller ikke. Datatilsynet stiller seg undrende til at justisministeren mener at dette ikke innebærer noe vesentlig nytt.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: