Politisk fremmedfrykt

Russiske Nadejda Sokolova ble  utvist fra hele Schengen-området på en formalitet, men hadde styrke til å forsvare seg..

Russiske Nadejda Sokolova ble utvist fra hele Schengen-området på en formalitet, men hadde styrke til å forsvare seg..

Store deler av det norske samfunnet og av det politiske etablissementet fortsetter (hardt presset av FRP og andre fremmedhatere) å se på innvandring som et problem. Og ikke bare som et problem, men som et problem det er politisk mulig å løse gjennom restriktive tiltak.

Schizofrent nok har det samme politiske etablissementet nærmest enstemmig tilsluttet Norge såvel EØS som Schengen-avtalen, og dermed gitt folk fra det meste av Europa fri tilgang til riket. Vi ser derfor at mange av de problemene som er blitt tilskrevet folk fra andre verdensdeler, så som svart arbeid, tyveriraid, tigging og prostitusjon, nå knyttes nærmere til østeuropeere enn til muslimer.

Dette forhindrer ikke at offisiell norsk politikk fortsatt går ut på å gjøre det mest mulig vanskelig for folk fra andre verdensdeler å komme hit til landet.

Vi kan derfor se at en godt kvalifisert indisk kokk ikke får lov å jobbe på en indisk restaurant i Trondheim og at afrikanske musikere må utebli fra musikkfestivaler fordi de ikke oppfyller UDIs strenge krav, eller fordi de ikke har tatt høyde for etatens endeløse saksbehandlingstid.

Andre saker er så urimelige og ofrene så ressurssterke at UDIs vedtak blir omstøtt. Et skremmende og klargjørende eksempel er utvisningen av den russiske forskeren Nadejda Sokolova

I dette tilfellet er det åpenbart for de fleste at taperen er det norske forskningsmiljøet, som mister en verdifull medarbeider. Sokolova var så heldig å få hjelp og hadde dessuten en posisjon som gjorde det mulig for henne å fortsette sin karriere i Canada. Men mange av dem som utsettes for slikt regelrytteri har hverken personlige eller sosiale ressurser til å føre en sak mot en norske staten, og heller ikke alternative jobber som venter i andre verdensdeler – enn si økonomiske muligheter til å reise dit.

Det er derfor slik at den strenge norske innvandringspolitikken rammer mange mennesker hardt, og at den går særlig hardt ut over dem som fra før har det mest vanskelig.

Politikere fra Senterpartiet og Høyre klager i disse dager over tilstrømningen av «grunnløse asylsøkere». De krever at slike mennesker må kastes ut av landet så raskt som bare mulig, samt at de må nektes arbeid og hjelp til livsopphold mens de er i Norge. Slike politikere er enten uten grunnleggende kunnskap om den globale situasjonen, eller de er fullstendig kyniske i sin jakt på velgere. Sannsynligvis er det en kombinasjon av disse to faktorene.

For det er jo slik at mens vi i Norge svømmer i oljepenger lider store deler av verdens befolkning ikke bare under krig og terror (som kune gi opphold på humanitært grunnlag her i Norge) men under manglende økonomiske muligheter for å forsørge seg og sin familie. 1138372742

Høyrepolitikere er ellers flinke til å snakke om det positive ved gründervirksomhet, personlig initiativ og fri konkurranse. men denne frie konkurransen skal åpenbart være forbeholdt de mette norskingene. Ved nærmere ettertanke er vel dette den andre sida av den frie konkurransen: de som stiller svakt i utgangspunktet skal holdes nede, for vinnerne har ikke ansvar for andre enn seg selv.

Jeg er glad for å tilhøre et parti som erkjenner at rike nordboere har et ansvar for mindre heldige beboere av denne planeten. Miljøpartiet De Grønne har i sitt pinsipprogram et godt utgangspunkt for en bedre innvandringspolitikk.

Reklamer

10 kommentarer (+add yours?)

 1. Xebeche
  aug 16, 2009 @ 15:59:17

  De Grønnes prinsipprogram er et godt utgangspunkt for en bedre innvandringspolitikk, men prinsippene skal jo utmyntes i konkret handling. Når det skjer spørs det om forskjellen fra dagens politikk vil være så veldig stor.

  Som historien her viser handler det mye om den byråkratiske biten. Å kalle stivbent regelfortolkning «politisk fremmedfrykt» er å skyte langt, langt over mål. For det første er det ikke politikerne, men byråkratiet, det handler om. Og for det andre er det regler, ikke frykt, som er kjernen i historien.

  I Norge er det en inngrodd vane å tilskrive andre politikere irrasjonelle , sykelige tendenser. Folk er enten fulle av hat eller av frykt, eller begge deler. Slike «analyser» ser man ikke noe til i andre land. Hverken Danmark, USA eller England har tradisjon for at politikere utlegger hverandres (eller hverandres velgeres) mentale skavanker. Hvorfor er dette så utbredt i Norge?

  Jeg tror det kan skyldes en form for «primitivitet» som er forankret i landets historie som fattig agrarmonarki gjennom tusener av år. Landets tenkende miljø er stadig «umodent» og finner seg ikke til rette i rollen. De har vanskelig for å argumentere, ettersom et argument må hvile i fornuften, og bare i kraft av fornuften kan det beste argumentet «vinne». Hvis ikke ens eget argument «vinner», opplever man det som et personlig nederlag. Fremfor å riskere nederlaget dropper man argumentasjonen og går rett på personangrep i stedet.

  Dette bidrar til å fordumme hele samfunnet. Vi må gjøre opp med myten om ikke å få «amerikanske tilstander». Det er nettopp amerikanske tilstander vi må ha mer av. Se hvordan politikere tiltaler hverandre der. Amerikanerne har ikke råd til å barbarisere sin allerede kaotiske befolkning ved at lederne går foran som rablende pseudopsykologer oppslukt av fjerndiagnostisering. Ikke NOE land har egentlig råd til det.

  MDG burde gå foran med et bedre eksempel og adressere konkrete problemer med konkrete løsninger, og la beskrivelser av andre partiers velgere og ledere ligge. Barnehagen bør slutte når man begynner i første klasse. Hvis dét kunne være en grunnsetning, vil MDG danke ut alle sine konkurrenter på ren intelligens innen neste valg.

 2. Jan Bojer Vindheim
  aug 16, 2009 @ 16:26:00

  Vi er alle irrasjonelle, og vi handler ikke alltid logisk. Uten å erkjenne dette grunnleggende faktum om oss mennesker kommer vi ingen vei med alternativ politikk . Derfor er det viktig å se hvordan de irrasjonelle faktorene påvirker våre meninger og handlinger.

  Byråkratiet som skal effektuere norsk flyktning-og innvandringspolitikk er selvfølgelig påvirket, ikke bare av konkrete lover og direktiver, men også av de generelle holdningene til innvandrere som kommer til uttrykk i samfunnet.

  Å s at byråkratiet praktiserer på grunnlag av fremmedfrykt er derfor ikke fordumming eller utskjelling, men en konkret analyse.

 3. Xebeche
  aug 16, 2009 @ 17:41:56

  «Å s at byråkratiet praktiserer på grunnlag av fremmedfrykt er derfor ikke fordumming eller utskjelling, men en konkret analyse.»

  Det er en påstand, om som sådan krever den dekning. Enten i form av begrunnelse eller dokumentasjon. Har den ikke dekning, ja så er det bare synsing eller demonisering, som beskrevet i min første post.

  Generelt kan man si at det er veldig vanskelig å trekke på en så usikker post som «forvaltningsens medarbeideres private fornemmelse for politikeres ubeskrevne intensjoner». Å argumentere på denne måten er nettopp å gjøre det irrasjonelle til debattens hele arena.

  En vesentlig del av juristens arbeid består i å tolke lovens bokstav i henhold til lovens intensjon. Juridisk fortolkning er et faglig element i seg selv. Jeg for min del går ut i fra at jurister setter sin faglighet like høyt som alle andre. Og da jeg i tillegg ikke har skyggen av dokumentasjon for noe annet, må jeg forholde meg til en virkelighet hvor embetsverket ikke fortolker lovene ut fra politikeres eventuelle «fremmedfrykt». Jeg er ganske sikker på at enhver jurist i offentlig forvaltning vil tilbakevise en slik påstand på det sterkeste.

  Men selvfølgelig, hvis noe annet kan dokumenteres må jeg rette meg etter det. Like selvfølgelig må du, Vindheim, rette deg etter at en slik dokumentasjon ikke foreligger, all den tid den ikke gjør det.

 4. Tore Stemland
  aug 16, 2009 @ 18:06:12

  Mye bra i De grønnes politikk, men holder en knapp på Rødt sitt program. http://roedt.no/program/arbeidsprogram/#24

  Det er viktig at alle politiske partier jobber for ett bedre samfunn for alle, ikke bare de med rett pass og nok penger i banken.

 5. Jan Bojer Vindheim
  aug 16, 2009 @ 18:32:42

  Det er en merkelig form for argumentasjon du kjører her, Xebeche. Det at lover og regler må fortolkes forutsetter jo nettopp bruk av skjønn, og byråkratene måtte være dumme dersom de ikke anvendte sitt skjønn i tråd med de de oppfatter som politikernes intensjoner.

  Er det din alvorlige mening at byråkrater ikke påvirkes av de generelle holdningene i den offentlige meningsutveksling?

 6. Xebeche
  aug 16, 2009 @ 18:49:17

  Hvis de avstemmer sine skjønn med politikernes intensjoner – som jo skifter litt hipp som happ, etter hva screeningene forteller – bryter de faktisk selv loven. De skal skjønne juridisk, ikke politisk. Hvis de skjønner politisk vil delingen av makten være opphevet. Det du beskriver vil vi normalt kalle et diktatur.

  Hva skal man med en lovtekst, hvis det er politikerens sinnelag som avgjør? Da kunne juristene bare ringe politikeren og beslutte som de får beskjed om. Det er ikke på den måten rettstaten fungerer. Lovens intensjon skal være beskrevet i lovteksten, eller andre lovtekniske kilder – ikke i politikeres omskiftelige og generelt populistiske sinnelag.

  Men for all del, jeg synes problemstillingen er interrssant, særlig hvis du har rett. Men antagelsen din er så spesiell at vi er nødt til å se noe dokumentasjon hvis vi skal mene at jurister i forvaltningen IKKE lever opp til sin faglige standard.

 7. Jan Bojer Vindheim
  aug 16, 2009 @ 19:12:35

  Nå syns jeg du vrøvler. Du skriver selv at byråkratenes oppgave er å fortolke. Det vil faktisk si å utvise skjønn. Det er dette som er å leve opp til deres faglige standard.

  Hvis du mener at lovtekstene er entydige og uten rom for skjønn har du motsagt deg selv.

 8. Xebeche
  aug 16, 2009 @ 19:28:14

  Nei, jeg sier bare at det å utvise skjønn i juridisk sammenheng er strengt faglig, ikke opp til «den enkelte selv». Man kan straffes for å bryte lovens intensjon uten å bryte dens bokstav. En dommer står muligens noe friere, men også hans skjønn kan dømmes ugyldig. Det er en dimensjon ved juristens virkelighet du ikke har tatt høyde for da du antok at politikere påvirker juristers fortolkning av lovteksten fra dag til dag.

  Og hvorfor skulle de rødgrønne politikerne kaste ut en forsker, mens tusener av papirløse lever fra hånd til munn på gatene etter å ha fått avslått sin søknad om asyl? Nettopp den stive / strengt juridiske tolkningen i oppslagshistorien viser vel at avstanden til politikerne er stor.

  Bare så det er sagt: Lovteksten er ikke uten rom for skjønn, men skjønnet skal være juridisk. Den motsatte antagelsen må begrunnes, for i seg selv er den ikke gyldig.

 9. James
  aug 18, 2009 @ 23:55:13

  “We should regard nuclear energy as something that could be available from new power stations in five years and could see us through the troubled times ahead when the climate changes and there are shortages of food and fuel and major demographic changes,” says Lovelock in his latest book The Vanishing Face of Gaia – A Final Warning (Penguin 2009).

  According to Lovelock, Global Warming is irreversible and billions of people will perish by the end of this century.

  http://www.ucd.ie/news/2009/04APR09/210409_lovelock.html

 10. Jan Bojer Vindheim
  aug 20, 2009 @ 12:26:02

  Lovelocks syn på kjernekraft er irrelevant i denne tråden, men er diskutert i en blogg fra 2007:

  Lovelock omtales også i en noe nyere blogg:

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: