Hvorfor jeg ikke stemmer Rødt

140px-ErlingfolkvordPartiet som for tida kaller seg Rødt (eller Raudt) ligger an til å få inn en eller to representanter på Stortinget ifølge meningsmålingene. Det vil i så fall innebære at Erling Folkvord får en ny periode på Oslobenken, muligens også at Torstein Dahle kommer inn fra Hordaland.

Tilhengerne av Rødt jubler selvsagt over denne muligheten og spekulerer vilt i hvilke krav Erling skal kunne stille for å støtte en AP-ledet regjering. Enkelte journalister har også fått det for seg at en eller flere Raudtere på Stortinget vil kunne få «avgjørende innvirkning på Norges politiske veivalg de neste fire årene».

Men et scenario der Rødt stiller krav til Jens Stoltenberg må ha som forutsetning at det er mulig for Rødt å bane vei for Siv Jensen som statsminister. Dette er selvfølgelig sludder. Stoltenberg vil kunne overse ethvert slikt ultimatum fra de små røde. (Det er selvfølgelig også derfor eventuelle representanter fra De Grønne vil ha begrenset spillerom. Forfatteren Mads Larsen sitt scenario med De grønne på vippen er også en illusjon, om enn en underholdende sådan. )

Valget mellom Rødt og De Grønne vil derfor ikke avhenge av hvem som best kan presse Jens Stoltenberg, men hvem som vil stå for den beste og mest framtidsrettede politikken.
gerila

Personlig har jeg et motsetningsfylt forhold til marxistleninistene som går mange år tilbake i tid, til den gangen på 1960-tallet da Sosialistisk Ungdomsforbund ble forvandlet fra en radikal og pasifistisk organisasjon til et redskap for væpna revolusjon.

ML-ernes autoritære praksis på alle livets områder, deres voldsromantikk og intrigemakeri har gjennom åra bare forsterket min aversjon mot marxistleninistene. Jeg vil heller sitte hjemme enn å stemme på en slik bande.

La meg bare nevne tre saksområder:

1) pengebruk
2) miljø, og
3) voldsromantikk


1) Pengebruk
I norske kommunestyrer og fylkesting har Rødt i sine ulike inkarnasjoner praktisert det de kaller «Budsjettering etter behov». Det betyr at de setter opp ei liste over ting de vil bruke penger på, og lager et budsjett der alle disse utgiftene får plass – uten å bry seg om hvor mange penger man faktisk har til rådighet. I likhet med FRP på sitt mest løsslupne er derfor Rødt totalt ubrukelige som samarbeidspartnere i budsjettsaker. Partiet har vist seg fullstendig uten evne til realpolitikk på det økonomiske området.

2) Miljøpolitikken
Rødt hevder idag er de er det beste miljøpartiet og bruker Naturvernforbundet (som de systematisk har inflitrert) som sannhetsvitne. Det er selvsagt bedre med et kommunistparti som aksepterer at miljøproblemene fins, enn et som ikke gjør det, men min hukommelse strekker seg tilbake til da Tron Øgrim og Pål Steigan hånet miljøvern som et småborgerlig avvik.

Idag har Rødt gode standpunkter i mange miljøsaker, men ikke evnen til å ta et oppgjør med den vekstpolitikken som miljøproblemene springer ut av. Rødt støtter lønnsøkninger for en hvilken som helst gruppe i Norge og andrer steder, til tros for at fortsatt forbruksvekst i Norge vil gjøre både vindmøller og el-biler totalt irrelevante.

3) Voldsromantikken
Hovedgrunnen til at jeg ikke tåler marxistleninistene er likevel voldsromantikken.
Under de mange navneskiftene fra SUF(ml) via Arbeidernes Kommunistparti(ml) og Rød Valgallianse til dagens Rødt! har støtten til brutale opprørere – og ditto makthavere hvis ideologi de liker – i ulike deler av verden vært konstant. Det er derfor et klart eksempel på marxistleninistisk nytale at Rødt idag velger å presenter seg som krigsmotstandere, tilmed som de eneste krigsmotstanderne i kongeriket Norge.

For Rødt er ikke motstandere av krig eller vold. De har bare forakt til overs for Gandhis eller Galtungs pasifisme, og anser bruk av vold som et viktig realpolitisk virkemiddel. Det som er avgjørende for Rødt er hvem som står for voldsbruken. Derfor ser du aldri at Rødt beklager voldsbruken til de mange geriljagruppene de støtter verden rundt, eller til selvmordsbomberne i Irak og Afghanistan.

Konsekvenser av marxistleninistisk politikk i Kampuchea

Konsekvenser av marxistleninistisk politikk i Kampuchea

Når biter av lik ligger strødd og blodet renner i gatene, er det for Rødt alltid USA og deres allierte som har skylden. Jeg er ingen forsvarer av amerikansk militærmakt, men jeg ser ingen grunn til akseptere brutalitet og hensynsløs råskap fra andre aktører heller.

I likhet med Gandhi tror jeg et godt samfunn må bygges med gode midler. Regimer som har fått makt gjennom krig er (nesten) uten unntak autoritær og brutale. De regimene som påberoper seg marxistisk ideologi bekrefter denne observasjonen.

De som ønsker å avskaffe krig vil gjør derfor klokt i å søke krigsmotstand andre steder enn i geriljakrigerens geværløp.

Jeg er ikke i tvil om at en stemme til Miljøpartiet De Grønne (eller SV eller Venstre eller KrF) er en klokere støtte til miljø og fredsarbeid enn en stemme til Rødt.

38 kommentarer (+add yours?)

 1. Erling Outzen
  aug 30, 2009 @ 15:09:00

  Veldig bra.

  Mvh
  Erling Outzen
  SV-medlem

 2. Bjarte Kaldestad
  aug 30, 2009 @ 15:12:26

  Du skriv: «For Rødt er ikke motstandere av krig eller vold. De har bare forakt til overs for Gandhis eller Galtungs pasifisme, og anser bruk av vold som et viktig realpolitisk virkemiddel.»
  og
  «Rødt støtter lønnsøkninger for en hvilken som helst gruppe i Norge og ander steder,»

  Kor har du dette frå? Som medlem av Raudt i over 10 år, og lokallagsleiiar i 8 år burde eg kjenne til litt av politikken til Raudt. Og dei punkta du her skriv, fins det ingen belegg frå utifrå våre program sålenge eg har vore med i politikken.
  Eg beklager på det sterkaste at du nyttar valkampen til å svartmale andre parti, når du heller kan nytte tida med å snakke om eigen politikk.

 3. Arnvid Aakre
  aug 30, 2009 @ 15:26:15

  Flott Jan, viktig analyse – tror det er mange som ikke ser disse perspektivene. Takk, det trengtes!

 4. Jo
  aug 30, 2009 @ 15:47:58

  Dette er noe av det dummeste sludderet jeg har lest på lenge. Jeg har tidligere hatt en masse sympati med miljøpartiet de grønne, men den mista jeg nå. For no tullprat.

 5. Finn Åge Sagbakken
  aug 30, 2009 @ 16:19:33

  Det er veldig mye tatt på kornet her. Når man har inngående kunnskap om maoistene så kan beskrivelsen bli svært underholdende.

  Men jeg har et par korreksjoner.

  På midten av 60-tallet skjedde det over hele Europa en radikalisering av studerende ungdom som gjerne var barn av arbeiderklassen. Hellas var først ute, men NATO reagerte med å organisere et fascistisk orientert kupp der i 1967. Det ble fulgt av et mottrekk i Tsjekkoslovakia i 1968.

  Jeg er ikke helt sikker på hvorfor NATO ikke organiserte et kupp i Frankrike av samme type som i Hellas. De som fulgte med fryktet at noe sånt kunne skje. Men det var omtrent på den tiden at Frankrike trakk seg delvis ut av NATO. Det er mulig at De Gaulles klokskap reddet det franske demokratiet den gangen. I Tyskland sto det konstant en halv million amerikanske soldater klare til å slå til. Willy Brandt hadde en vanskelig jobb, men gjorde en imponerende avspenningsmanøver som ikke lot seg standse av den høyreekstreme og kvasirøde Baader/Meinhof-gruppa.

  De norske maoistene ble Vest-Europas relativt sterkeste maoistgruppering. På 70- og 80-tallet jobbet de systematisk med å snu venstresidens kritikk av Vietnamkrigen og med å snu venstresidens kritikk av NATOs meningsløse opprustning over til en kritikk av Sovjetunionen. De innledet gjerne med å si noe om «de to supermaktene» for deretter å rette ensidig kritikk mot Sovjetunionen.

  Alt som fantes av politiske organisasjoner der maoistene deltok ble enten ødelagt eller fullstendig dominert ved hjelp av systematisk manipulasjon. Deres anti-NATO-holdning ble bare brukt som påskudd til å skape splittelse i solidaritetsbevegelser og andre plasser hvor NATO-spørsmålet falt unaturlig inn. NATO-kritikken var i seg selv aldri overbevisende.

  Hovedgrunnen til at maoistene støttet Pol Pot var nok at Vietnam var alliert med Sovjetunionen og samtidig som de var imot Pol Pot.

  NATO saboterte sitt eget dobbeltvedttak om nye atomraketter i 1978 og bestemte å plassere ut krysserraketter som dramatisk økte faren for atomkrig ved teknisk uhell. Sovjetunionen reagerte med «kameratslig hjelp» til Afghanistan og de norske maoistene reagerte med å støtte de aller mest reaksjonære kvinnehatere i Afghanistan og omtalte Hekmatyar som «frihetskjemper» i Klassekampen. Det dreide seg om jentenes frihet til å slippe å ta utdanning må vite.

  De så også suverent bort i fra at den aktuelle regjeringen var den mest demokratiske og moderne som noen gang har vært i Afghanistan.

  Å kalle disse tilhengerne av bondesosialisme for marxist-leninister blir på en måte å anerkjenne deres radbrekking av språket. NKP-medlemmene regnet seg også som marxist-leninister, men det var stort sett meget hederlige folk.

 6. Jan Bojer Vindheim
  aug 30, 2009 @ 16:24:47

  Til Bjarte Kaldestad:
  Hvis Rødt noen gang har støttet gandhiansk pasifisme og tatt avstand fra bruk av vold vil jeg gjerne vite når dette skal ha vært. Og hvis Rødt noen gang har tatt avstand fra selvmordsbomberne i Irak har nok det også gått meg hus forbi.

 7. Andreas
  aug 30, 2009 @ 16:26:43

  Dette blir bare tåpelig.

  1) Pengebruk. Jeg vet naturligvis ikke hva du oppfatter av det som skjer i Trondheim, men jeg skulle gjerne hørt noen eksempler av det du mener er uforsvarlig pengebruk.

  2) Miljø. Jeg visste ikke at vi hadde infiltrert Naturvernforbundet. Det hadde vært en ganske imponerende prestasjon. Og samtidig som jeg ikke gidder forsvare hva AKP-folk sa for x antall år siden, som om det skulle være relevant for hva Rødt mener, vet jeg at Pål Steigan har skrevet mye om miljøødeleggelsene i verden, inkludert en bok. http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=60523

  Jeg har fått med meg at MDG vil redusere lønningene til arbeidere for å «forhindre vekst». At dere ikke skjønner dere på samfunnsøkonomi, er litt skuffende, men jeg får vel bare si at reduserer man lønninger sånn uten videre, betyr det bare at mer penger går til kapitalistene, som står for det virkelig store forbruket. At vi er for «fortsatt forbruksvekst» vet jeg heller ikke hvor du har fra.

  3) Voldsromantikk. Ærlig talt, nå tar du verdier AKP sto for for 30 år siden og stempler dem på Rødt. At det går an å ta slikt seriøst, skjønner jeg ikke.

  Det er trist at jeg må slutte å vise min sympati til MDG-folk som står på stand i Stavanger hvis det virkelig er slik at dette er det som kjennetegner partiets syn på Rødt.

 8. Jan Bojer Vindheim
  aug 30, 2009 @ 16:32:43

  Jeg er enig i at dette er tåpelig, Andreas.

  men det er et faktum at Rødt sine budsjettforslag i Trondheim Bystyre forutsetter bruk av penger som ikke finnes. Dette gjentar seg hvert eneste år.

  Og påstanden om at vi vil «redusere lønningene til arbeidere» er en råtten stråmann. Jeg peker bare på bare at fortsatt forbruksvekst ikke er bærekraftig. Derfor går jeg ikke inn for økt kjøpekraft for vanlige norske lønnsmottakere.

 9. Ronny Kjelsberg
  aug 30, 2009 @ 16:41:56

  Fra Rødts prinsipprogram om sosialisme: «Et slikt radikalt brudd med dagens økonomiske system krever at flertallet av befolkninga ønsker ei slik utvikling. Økonomiske og politiske revolusjoner har foregått og foregår på ulike måter. Rødt vil gjennom politisk virksomhet, i samarbeid med andre sosialister, kommunister og folkelige organisasjoner, arbeide for ei fredelig og demokratisk omforming av økonomien og maktfordelinga i samfunnet.»

 10. Bjarte Kaldestad
  aug 30, 2009 @ 17:00:32

  Hei!
  I Raudt har vi fleire passifister, eg er sjølv oppvaksen med ei mor (som er kommunestyrerepresentant for Raudt) som er passifist. Vi har også folk som er veganere, miljøaktivistar etc… Men vi har ikkje noko markeringsbehov i høve det å skrive om dette i programma våre.

  Og om du ønsker å bekrefte at vi tar avstand frå vald, kan du ta ein kikk i arbeidsprogrammet vårt http://roedt.no/program/arbeidsprogram/

  Når det gjeld Irak og sjølvmordsbomber, har eg fleire gonger yttra meg mot denne slags terrorisme frå kommunestyresalen på Voss.

  Det er mogeleg at AKP, eit parti dei færraste Raudt medlemmar nokon gong har vore medlem av har meint noko anna ein gong på 70-talet. Men Terrorisme anten den kjem som reultat av ynskje om å karra til seg olje, eller av religiøse omsyn er like forkasteleg.

 11. Andreas
  aug 30, 2009 @ 17:17:05

  Det er ingen stråmann. I Ny Tid nr. 24 2009 sier Hanna Marcussen at «reduserte lønninger vil kunne dempe forbruket». Hederlig mål, men dårlig middel.

  Det blir bare feil å legge hovedansvaret over på enkeltpersoner når det er samfunnet som til de grader legger opp til forurensing. Dårlig kollektivtrafikk, billig ikke-fornybar energi… Du kjenner sikkert til eksemplene.

  Dessuten, ved å redusere folks lønninger, går bare de pengene som er til overs til 1) selskapene de jobber for, som sparer på reduserte lønninger eller 2) staten. Begge vil forurense på samme måte som arbeidstakeren ville gjort. Derfor må det må større grep til enn som så.

  Det hjelper heller ikke å se på alt forbruk som forurensende og miljøskadelig. Jeg kan forstå at vi bør bruke mindre på transport (men om det skjer, er det sannsynligvis bare fordi forbruket tas over av det offentlige, som betaler for kollektivtrafikken), men hva er galt i at folk bruker mer penger på «kultur og fritid» enn før?

  http://www.ssb.no/forbruk/

  Jeg kan også forstå at dere vil ha ned forbruket av f.eks. kjøtt, men hvis arbeidere bare får dårligere lønn, betyr det bare at de kjøper mindre av alt. Vi bør heller oppfordre til å kjøpe mindre av de miljøskadelige produktene ved å gjøre dem dyrere, mens miljøvennlige alternativer må bli billigere.

  En ting til: Mens husholdningenes forbruk i kroner har tredoblet seg siden 1958 (i følge SSB), har konsumprisindeksen mer enn tidoblet seg. Så det en forbinder med forbruksvekst, har mye oftere med prisvekst å gjøre.

  Rødt Trondheim får svare for seg selv. Men jeg kan tenke meg at de er opptatt av at innbyggerne skal få et verdig tilbud innen omsorg, utdanning og kollektivtrafikk, samtidig som de vet at kommunene i dag får alt for lite penger. Her i Stavanger lånte man 50 millioner kr. for å få budsjettet til å gå i null, samtidig som man kuttet i skolen. Det er hederlig nok å ville redusere det offentlige forbruket for å redde miljøet, men står dere virkelig for det også når det går utover skole, eldreomsorg osv?

 12. Finn Åge Sagbakken
  aug 30, 2009 @ 17:18:31

  Til Bjarte:

  Jeg må virkelig få uttrykke min beroligelse over at kommunestyret i Voss blir informert om viktigheten av å unngå selvmordsbombing i Irak.

  Samtidig sier det mye om prioriteringene i det miljøet om hva som er viktig hvor.

 13. Sondre
  aug 30, 2009 @ 17:26:39

  På skoledebatt i Bergen denne uken brukte Rødt tid på å forsvare Mullah Krekar mot beskyldninger om vold og terror…. Typisk.

 14. Tore Stemland
  aug 30, 2009 @ 18:04:53

  Jeg har vært medlem i Rødt i 2 år og kan ikke på noe vis ha meldt meg inn i noe parti som hadde støttet Pol Pot, Mao, Stalin, Pinnoche, Il Dutche, Hitler eller andre diktatorer da jeg har en passifistisk holdning (siviltjeneste etc), så å gulpe opp hva AKP (ml) og SUF gjorde for mange mange år siden blir bare helt feil. Har aldri hatt noe med de organisasjonene å gjøre og vil overhode ikke bli stemplet som noen tilhenger av deres politikk.

  At du stemmer de Grønne er selvsagt helt greit, men begrunn det med hva du mener det partiet står for i stedet for å komme med helt tydelig dårlig fundamenterte påstander om Rødt som overhodet ikke stemmer overens med vårt partiprogram. Hvis du vil klage over Rødt sin politikk så bør du lese deg opp først. Forøvrig kåret Natur og Ungdom Rødt til det mest miljøvennlige partiet, uten at jeg vet at de er kuppet av Rødt.

  Godt valg

 15. Bjarte Kaldestad
  aug 30, 2009 @ 18:40:24

  Finn Åge:
  I politiske saker som er til handsaming ser eg ofte på det som naudsynt å peika på heilskapen i politikken. Det er desverre ikkje slik at ting som skjer andre plasser i verda ikkje påverker lokale saker også.

 16. Finn Åge Sagbakken
  aug 30, 2009 @ 18:55:17

  Spesiell humor du har, Bjarte. Et øyeblikk trodde jeg du skrev i fullt alvor, he he!

 17. Trond Trondsen
  aug 30, 2009 @ 18:58:42

  1) Vindheim skriver: «Men et scenario der Rødt stiller krav til Jens Stoltenberg må ha som forutsetning at det er mulig for Rødt å bane vei for Siv Jensen som statsminister.»

  Svar: Vindheim, du er vel gammel nok til å huske da SF var med og kastet AP-regjeringen etter Kings Bay-ulykken? … Så helt utenkelig er det jo ikke.

  En annen sak er jo at hele denne debatten er en slags avsporing. I norsk parlamentarisk tradisjon trenger man ikke egentlig et aktivt flertall i ryggen for å tiltre, det er ingen avstemning (slik man f.eks har i Tyskland). Sentrumsregjeringen til Bondevik er jo et godt eksempel på det…

  I stedet fungerer det motsatt i Norge: man sitter til man får et aktivt flertall mot seg.

  Dvs. at det er mulig ikke ikke støtte en Stoltenberg-regjering, uten at man støtter en Frp-regjering av den grunn…. Det er jo litt det samme Frp har varslet nå også: de avviser å støtte enhver regjering(!) hvor de selv ikke deltar, dvs. de avviser å måtte velge mellom Jens og Erna.

  2) Vindheim skriver: «Jeg peker bare på bare at fortsatt forbruksvekst ikke er bærekraftig. Derfor går jeg ikke inn for økt kjøpekraft for vanlige norske lønnsmottakere.»

  Svar: I tillegg til hva MdG sin talskvinne sier i Ny Tid, så er jo dette bare en forskjønnende omskrivning av at man ønsker lavere lønninger til vanlige folk…

  Ikke økt kjøpekraft=i beste fall at man enten står på stedet hvil (mens noen andre, f.eks staten eller bedriftseierne, blir rikere i stedet, slik at forskjellene mellom gruppene likevel blir større, og vanlige folk reelt sett får mindre lønn), eller at man får mindre å rutte med.

  Så vi kan jo ta dem med et direkte spørsmål:

  3) Vindeheim: er du for at (det du kaller) vanlige lønnsmottakere skal få mindre lønn, eller mener du bare at den ikke må øke mer, dvs. at dagens nivå er passe?

  (selv sistnevnte blir jo litt spesielt – prøv å si til norske hjelpepleiere, førskolelærere, butikkarbeidere at de ikke burde få mer lønn… og at pengene dermed går til noen andre(staten, eierne) i stedet. De vil nok rynke på nesen… For pengene forsvinner jo ikke ut av systemet, selv om vanlige folk ikke får det bedre )

 18. Hallis
  aug 30, 2009 @ 20:06:10

  Better dead than red.

 19. Jan Bojer Vindheim
  aug 30, 2009 @ 22:41:01

  Alle synes de fortjener mere penger. Selv John Fredriksen og Stein Erik Hagen syns de burde tjene mere. Selv er jeg avisbud og kona mi er hjelpepleier. Vi har det bedre materielt enn de aller fleste her i verden. faktisk så godt at hvis alle dagens mennesker la beslag på like mye ville vi trengt flere jordkloder enn denne her.

  Debatten må gå om hvordan vi kan redusere vårt materielle forbruk, ikke om hvordan vi skal få råd til å bruke enda mere.

  Når det gjelder parlamentarisk arbeide kan selvsagt eventuelle representanter fra Rødt bygge opp et flertall om et forslag uten Arbeiderpartet, som nok ikke vil få reint flertall. 😉
  Et slikt flertall uten arbeiderpartiet må da sannsynligvis omfatte Frp.

  Det er nok pasifister og veganere i de fleste partier, men som Bjarte påpeker har Rødt «ikkje noko markeringsbehov i høve det å skrive om dette i programma våre.»

  Og angående budsjett og behov, så er det faktisk slik at man må disponere de tilgjengelige midler etter beste evne. Vi kan ønske oss mere penger i Kommunenorge, men det er nok smartest å budsjettere med de midlene er sikker på at man har.

 20. Trond Trondsen
  aug 30, 2009 @ 23:46:41

  Vindheim skriver: «Debatten må gå om hvordan vi kan redusere vårt materielle forbruk, ikke om hvordan vi skal få råd til å bruke enda mere.»

  Svar:
  Dette er litt sånn politikerspråk, som de store partiene gjerne kritiseres for, altså.

  Kutt i lønn for vanlige folk?
  Ja/Nei/Dagens nivå er passe

  Det er et enkelt spørsmål…

 21. Goredom
  aug 31, 2009 @ 00:54:44

  Det kan ikke settes likhetstegn mellom ‘lønn’ og ‘livskvalitet’.

  Feks kunne lønnsoppgjør heller gå ut på ‘mer fritid’. Verden er jo likevel snart fullautomatisert, så hvorfor i all verden skal vi stresse rundt med alt dette arbeidet hele tiden? Vi trenger å jobbe mindre, ikke mer. Mer jobbing med automatiserte produksjonsmidler betyr bare mer forbruk. Mer forbruk er ikke bærekraftig.

  Kapitalistene kommer alltid til å tjene mer. Et mindreforbruk av oss alle ville også føre til mindre inntekter for kapitalistene. Relativt sett.

  Dette synet, om at alle skal jobbe mest mulig og tjene mest mulig på det, er først og fremst manifestasjonen på et fastgrodd tankesett, der man fornekter privat eiendosmrett og at økonomi og økologi beror på hverandre, dog først og fremst et fastgrodd syn på oss selv, ikke som mennesker, men som produksjonsmaskiner.

  Hva skal vi leve av i dette landet, den gang oljen tar slutt? Hvor skal verdiene våre da skapes? Trenger vi altfor store boliger, to SUV’er pr familie, hytte på fjellet og ved sjøen tjue mil unna, at alt vi bruker er produsert i Kina, at det vi kjøper/forbruker ikke skal koste oss noe?

 22. Øyvind Strømmen
  aug 31, 2009 @ 01:31:07

  Det nevnte sitatet fra Ny Tid er nok basert på en delvis misforståelse mellom journalist og intervjuobjekt, om jeg har skjønt Hanna rett.

  Miljøpartiet De Grønne ønsker å legge til rette for at produktivitetsvekst i arbeidslivet kan taes ut i form av tid heller enn i form av økte lønninger (og økt forbruk), se vårt arbeidsprogram, der vi går inn for:

  «Samarbeid med fagrørsla om forsøk med tariffavtalar der redusert arbeidstid erstattar reallønsauke»

  Dersom lønnsnivået i samfunnet stiger vil dette være en reallønnsnedgang eller i det minste -stagnasjon, men det det først og fremst er, er mer tid til familie, venner, kultur, idrett, hobbyer, andre aktiviteter, you name it; eller med andre ord: livskvalitet. Kanskje det er en fremmed tanke for et parti som beskjeftiger seg med «klassekamp», men vi tror dette vil være mange i både lavtlønnsyrker og i høyere sosiale lag trakter etter.

  Poenget med samfunnet kan da ikke være å produsere stadig flere penger? Vi ønsker ihvertfall å utfordre vekstparadigmet.

  I tillegg ønsker vi selvsagt å redusere forbruket på en rekke måter, men skal jeg nevne alle de må jeg sitere store deler av programmet – det kan folk lese selv. Et område er å gå inn for strengere forbrukervernlovgivning som stiller krav til bedre produktkvalitet; altså mer varige varer.

  Jeg er for øvrig «heldig» nok til å kjenne RV/Rødt fra innsiden, både fra medlemskap i Rød Ungdom for noen år tilbake (kortvarig, men likevel), og fra venner som har vært med i partiet. Jeg oppfatter ikke punktet om voldsromantikk som særlig parodisk. Rød Ungdom samlet for eksempel inn penger til PFLP, en organisasjon som blant annet har stått bak selvmordsangrep på sivile israelere, som bombingen av Carmel-markedet i Tel Aviv i november 2004. De har også samlet inn penger til maoister (jepp, vaskeekte) i Nepal, og den som vil kan gjerne lese seg opp på Human Rights Watch rapporter om deres aktiviteter.

  I min tid – det er vel rundt ti år siden – i partiet, og fra mine venner (hvorav noen nylig utmeldte) har jeg hørt plenty som setter to streker under svaret både når det gjelder voldsromantikk og en del annen problematisk arv fra den tiden Jan nevner. Og nei, det handler ikke om Pol Pot. Den greia gikk vel over litt ut på åttitallet.

  Artikkelen i bladet med samme navn som partiet (men med et utropstegn) der det ble forfektet den reneste revisjonisme om Jugoslavia-krigen er også et ypperlig eksempel på hva slags tankegods som trives i Rødt som resultat av partiets heller enøyde anti-imperialisme. Nå finnes det en del rare tanker og ideer hos folk i MDG, også, eller for den del hos folk i Arbeiderpartiet og Venstre, men for Rødts del virker det på meg som om dette går langt dypere. Uansett: en heller pinlig affære.

  Når det er sagt så møtte jeg mange hyggelige marxister da jeg var aktiv på ytterste venstrekant (først i RU, siden i SU) på nettopp Voss (hei, Bjarte). Det er ideologien som svikter. Fremdeles.

  mvh

  Øyvind Strømmen
  landsstyremedlem, MDG

 23. Trond Trondsen
  aug 31, 2009 @ 11:27:59

  @Øyvind Strømmen:

  Jeg trodde også Rødt var for arbeidstidsforkortelse som bare det?

  Mener å ha hørt i en tyve år tid om hvordan partiet (og dets forløpere) er for å ta ut produktivitetsvekst i form av seks timers arbeidsdag, ved tarifforhandlinger…

  Nepal? Det er vel dette prosjektet du sikter til:
  http://www.helselagtilnepal.no

  Det er jo ikke skumlere enn at en rekke norske fagforeninger, blant annet en hel del klubber i El og IT-forbundet, har gitt penger (sist ut klubben i Statkraft)…

  Bistandsminister Erik Solheim er jo blant dem som snakker varmt om maoistene i Nepal:
  http://www.kantipuronline.com/kolnews.php?&nid=193085

 24. Øyvind Strømmen
  aug 31, 2009 @ 16:04:17

  Rødt er ganske riktig for seks-timers arbeidsdag, men med full lønnskompensasjon.

  Og nei, jeg sikter ikke til Helselag til Nepal, jeg viser til følgende på Rød Ungdoms egne nettsider, 31. juli, d.å:

  «Rød Ungdoms sommerleir har lang tradisjon for å samle inn penger til politiske bevegelser organisasjonen driver solidaritetsarbeid for. Tidligere har pengene blant annet gått til Kurdistans Arbeiderparti og maoistpartiet i Nepal. Innsamlingsmidlene fra årets leir, som startet på Utøya tirsdag, går til den palestinske frigjøringsbevegelsen PFLP</B".

  http://sosialisme.no/nyheter/2009/07/sommerleir_innsamling_pflp/

  Mine uthevelser.

 25. FrodeH
  aug 31, 2009 @ 16:12:24

  Interessant verdidebatt; fint å få en klargjøring.

  SUF/AKP/RV/Rødt (hva blir det neste) vil nok aldri bli særlig større enn i dag. Uansett hva de kaller seg kan de ikke fri seg fra sin egen historie og sitt hovedfokus.

  Miljøpartiet De Grønne derimot vil med sine merkesaker tiltrekke seg stadig flere velgere. Miljøproblematikken er tross alt vår tids viktigste tema og MDG har alltid sett dette.

  Det tar nok ikke så mange år før Miljøpartiet De Grønne har vokst forbi Rødt.

 26. Trond Trondsen
  aug 31, 2009 @ 19:34:24

  @Øyvind Strømmen:

  Du skriver: «Rødt er ganske riktig for seks-timers arbeidsdag, men med full lønnskompensasjon. »

  Svar:
  Er det du mener her at du er for kortere normalarbeidsdag, men da også mindre lønn til folk flest? For sånn leser jeg det.

  Jeg synes det er ganske klare ord for pengene fra De Grønne, altså. De vil at vanlige folk i Norge skal få mindre lønn(!!)…

  Jeg er helt enig i at forbruket i den vestlige verden (inkludert Norge) må flate ut, og helst reverseres… Men i motsetning til dere i De Grønne er jeg for å begynne i motsatt ende. Det mest miljøskadelige av alt, er faktisk luksusforbruket…

  La de 20 prosent mest velstående i Norge da det aller meste av kuttet i forbruk. DE har råd til det på en helt annen måte, og du vil samtidig skjerme vanlige folk.

 27. Øyvind Strømmen
  aug 31, 2009 @ 21:26:48

  Trond:

  Nei, det jeg mener er at MDG vil være positive dersom parter i arbeidslivet blir enige om arbeidstidsreduksjon, også uten lønnskompensasjon. I rene ord: f.eks. seks timers arbeidsdag eller fire dagers arbeidsuke, men med samme timelønn som før.

  Dersom en bedrift produserer mer i løpet av mindre tid, eller det den produserer er mer verdt, og utgiftene samtidig ikke øker; vil bedriftens resultat før lønn vokse. Dette resultatet kan da deles ut i form av økt lønn, uten at det gir noen som helst slags form for omfordeling i forhold til i dag. Både de som får mye og de som får mindre kan få mer. Kaken bakes større.

  Problemet med å bake store kaker er at man trenger mye mel. Bruker man for mye mel kan man risikere å gå tom, særlig hvis melet ikke kommer fra korn, men fra ikke-fornybare ressurser. I tillegg kan det være at selve produksjonen av «mel» har uheldige bivirkninger, f.eks. at man stadig må ha mer elektrisk strøm.

  Ser man på gjennomsnittlig reallønn i Norge de siste tiårene har denne økt. For hele 40-årsperioden 1962-2002 ble den gjennomsnittlige reallønner per normalårsverk mer enn fordoblet (Kilde: SSB).

  Det generelle velstandsnivået i Norge er svært høyt; i følge verdensbanken og det internasjonale pengefondet har vi verdens tredje høyeste BNP per innbygger, bare slått av Qatar og Luxembourg (Verdensbanken) eller Luxembourg og Macau (IMF). På CIAs ranking ligger vi på femteplass, såvidt slått av millionærøya Jersey.

  Jeg ligger personlig langt nede på lønnsstatistikken (godt under en industriarbeiderlønn i fjor), men har et velstandsnivå de aller fleste her i verden bare kan drømme om. Vi lever i et land der de aller fleste ikke lurer på om de skal spise middag i morgen, men på hva de skal spise til middag i morgen.

  Samtidig som denne enorme reallønnsveksten har kommet har forskjellene mellom rike og fattige økt. Veksten i reallønn for «folk flest» handler altså ikke spesielt mye om omfordeling. Den handler om stadig voksende BNP.

  MDG ønsker å ta i bruk flere verktøy for omfordeling, blant annet et mer progressivt skattesystem, og innføring av skatt på finanstransaksjoner (og da mener vi ikke elektronisk betaling, men f.eks. aksjehandel). Samtidig ønsker vi tiltak for å redusere forbruket av ulike typer på ulike områder, som allerede nevnt. Vi har et godt program. Les det gjerne.

  Når det gjelder å ta ut produktivitetsøkningen ønsker vi å legge til rette for muligheten for både relativt fattige og rike å ta denne ut i form av tid, istedenfor i penger. Det betyr at vi støtter redusert arbeidstid uten lønnskompensasjon. Det er ikke slik at vi ønsker å tvinge folk til å jobbe mindre. Det er heller ikke slik at vi går inn for å kutte i folks timelønninger. Men det er slik at vi tror at mange heller ønsker seg mer tid enn mer penger, heller mer livskvalitet enn høyere levestandard.

  Som sagt: det er mulig dette låter fremmedartet for et parti som er svært opptatt av klassekamp; «stick it to the man». Jeg tror imidlertid ikke det å ha bedre tid låter spesielt avskrekkende for verken småbarnsforeldre eller besteforeldre, og ikke for folk som er engasjert i organisasjonslivet, for folk som er opptatt av idrett og/eller kultur, osv. – kort og godt, «folk flest».

 28. Sondre
  aug 31, 2009 @ 23:46:11

  @Trond: I global sammenheng er det langt mer enn 20 % av Norges befolkning som har et luksusforbruk.

 29. Trond Trondsen
  sep 01, 2009 @ 10:47:07

  @Øyvind Strømmen:
  Bedre tid høres veldig kjekt ut… Spesielt om den kan komme i form av kortere arbeidsdag («sekstimersdagen»), men med samme lønn som i dag.

  Jeg ønsker meg også en større omfordeling. Men jeg tror ikke den kan starte med at den halvdelen av befolkningen som har minst, skal få mindre.

  @Sondre:
  Det er definitivt sant.

  I en global sammenheng lever også nordmenn alt for lenge. Om hele verdens befolkning skulle leve like lenge som nordmenn, ville det betydd en enorm miljøbelastning… Men vi vil da ikke ta livet av pensjonister av den grunn?;-)

  Jeg sa noe om hvor jeg mener man byrde begynne. Og da mener jeg oppriktig at det fullstendig galskap å skulle begynne med å senke lønningene til de som tjener minst i Norge, og samtidig har den tøffeste belastningen på jobb (omsorg, hotell og restaurant, handel).

  Selv om resurssterke enkeltpersoner kan velge vekk goder og leve annerledes, betyr ikke det at det er en mal for alle… Prøv å si det til folk som sitter igjen med ikke alt for mange tusenlapper etter at boliglån/leie er betalt. For den største enkeltposten i de fleste nordmenns forbruk er jo faktisk bolig.

  Det trengs en global endring, hvor forbruket og miljøbelastningen i den vestlige verden må ned (bilbruk, materialresurser, kjøtt, krigsproduksjon)… Den må nødvendigvis tas aller mest i vesten: Alt annet er direkte umoralsk.

  Jeg stiller bare spørsmål ved hvordan. Og da tror jeg det er fornuftig å begynne med den norske velstående middelklassen og oppover, fremfor å skjerme dem (som MdG vil?).

  Begynn med dem som bor i store eneboliger, har to (eller flere) biler, med stor og fin hytte, med båt, som drar på ferie til andre siden av jordkloden to ganger i året… Ikke begynn med dem som er dårligst stilt.

 30. Jan Bojer Vindheim
  sep 01, 2009 @ 20:00:59

  Vi grønne sier da ikke at forbruksreduksjon skal «starte med at den halvdelen av befolkningen som har minst, skal få mindre.»

  Det er din patetiske stråmann, Trond Trondsen.

 31. Trond Trondsen
  sep 01, 2009 @ 21:00:30

  @Vindheim: Nei, det er kanskje å dra det akkurat litt langt. Jeg beklager faktisk for det.

  Men dere argumenterer for reduserte lønninger (jm.f talsperson Hanna Marcussen i Ny Tid). På spørsmål om hvordan her i diskusjontråden, er svaret fra flere at det helst bør skje gjennom senkning av arbeidstid, uten lønnskompensasjon (ved tarifforhandlinger) …

  Hvem har fast arbeidstid (i motsetning til «fri» arbeidsdag) og tariffavtaler i Norge? Det er jo nettopp den halvdelen(!) av befolkningen som tjener minst.

  Så jeg gjentar spørsmålet mitt du ikke har svart på, og som heller ikke Sondre Båtstrand svarer direkte på:

  Kutt i lønn for vanlige folk?
  Ja/Nei/Dagens nivå er passe

  Slike idiotspørsmål får stortingspartiene stadig vekk på tv. Og partilederne og andre politikere blir ofte kjeftet huden full når de ikke svarer direkte, men unnviker spørsmålet…

  Jeg venter også i spenning på utdypningen av hvordan Rødt har infiltrert(!) Naturvernforbundet. Jeg synes det høres ut som en konspirasjonsteori;-)

 32. Goredom
  sep 01, 2009 @ 21:27:41

  Senket arbeidstid er bra for alt og alle.

  For det første er det bra for kostnadsnivået; etterspørselen dreier mot fritidssysler, som like gjerne kan være tur i skog og mark som golf. Direkte sagt så bryr det meg katta at en milliardær eller to mister en del penger. Det er 4-5 millioner andre innbyggeres forbruksmønster som bekymrer meg mer. En nedgang i levestandarden er et behov som før eller siden vil melde seg, og det må melde seg for alle. Og det er ikke Stein Erik Hagen som kommer til å merke det direkte på kroppen. Vi må utarbeide strategier for hvordan vi som samfunn skal gjennomføre dette, den dagen vi ikke kan bloddope oss på oljepenger lenger.

  For det andre: i vårt tidsklemmesamfunn faller folk sammen av stress, med derpåfølgende helseproblemer som utbrenthet, hjerteproblemer, slag o.l. – et liv med mindre stress og mer fritid vil føre til en samfunnsmessig gevinst, både trivselsmessig og økonomisk.

 33. Øyvind Strømmen
  sep 01, 2009 @ 23:38:11

  @Trond Thorsen:

  Til det kjedsommelige: Nei.

  MDG går ikke inn for å redusere «vanlige» folks timelønn.

  Vi er i vårt program tydelige på at miljøtiltak skal ha en sosial profil. Vi er tydelige på omfordelingspolitikk. Vi er tydelige på progressiv skattepolitikk. Vi er tydelige på at BNP må utfylles med andre kriterier. Og vi er tydelige på at vi vil arbeide for at produktivitetsvekst heller taes ut i redusert arbeidstid enn i økt kjøpekraft, og på at dette er noe vi vil søke samarbeid med fagbevegelsen på.

  Se f.eks. her.

 34. hallgeir
  sep 10, 2009 @ 13:54:05

  Hvordan kan MDG kalle seg pasifister all den tid dere ikke forholder dere til krigen i Afghanistan.

  I prinsipprogrammet sies det at «Bruk av militære metoder for å skape et fredelig og rettferdig samfunn vil ofte slå feil»

  Ofte, altså.

  Videre heter det at: «Militære midler må i tråd med FN-pakten være siste utvei, og alltid kombineres med sivil og ikkevoldelig innsats.»

  Siste utvei altså, dette kan selv Bush-administrasjonen være enige i.

  Riktignok sier dere at dere er mot Natos Out of Area operasjoner, men når det kommer til handlingsprogrammet nevnes ikke ordet «Afghanistan» en gang. Norge er i krig, og dere forholder dere ikke til det.

 35. Jan Bojer Vindheim
  sep 10, 2009 @ 15:15:26

  Trist dette, Hallgeir at vi faktisk har forbehold og nyanser i programmet vårt. Norges Fredsråd mener vi har et førsteklasses fredspolitisk prgram.

  Men hvis du mener at f.eks. Rødt er mer pasifistiske enn MDG bør du tenke om igjen. Rødt støtter da faktisk krigføring over hele verden, så sant den bare er rette mot «imperialister» og andre undermennesker. Rødts forløpere sendte våpen til Afghanistan. Det er iallfall ikke pasifisme.

  Og når det gjelder SVs stilling til krigen i Afghanistan, så går den hovedsakelig ut på at de norske soldatene skal få FN-hjelmer i stedet for NATO-hjelmene de har idag.

 36. hallgeir
  sep 11, 2009 @ 11:42:28

  Problemet er vel ikke nyanser Jan, men at Afghanistankrigen ikke er nevnt i deres arbeidsprogram. Det er litt rart all den tid norske soldater dreper sivile der, og dere er at såkalt pasifistisk parti.

 37. Jan Bojer Vindheim
  sep 11, 2009 @ 14:48:03

  OK. Der er jeg enig med deg. men partiets standpunkt er i alle fall at norske soldater skal trekkes ut

 38. Brynmor Evans
  sep 12, 2009 @ 22:43:21

  Til Trond Thorsen.
  Det ser ut som du ikke vil skjønner tegninga. MDG er også for å øke grunnfradraget på skattet betrakteli. Altså for de lavlønte. Kapitalistan tar vi med et solidarisk skattetrykk.

  Hvis du ikke skjønner dette er det ditt problem. MDG har i hvertfall ikke et problem med programmet vårt. Det vanlige er jo at medlemmer av rødt påstår, når jeg står stand, at våre partier er sååå like/ for samme politikk. Dere henger jo ikke på greip.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: