Klimavalg

klima-start Det blir påstått at velgerne nå er mere opptatt av miljøspørsmål enn de har vært siden valget i 1989. Likevel har klimautfordringen fått lite fokus i valgkampen. Kan hende endrer dette seg de siste dagene av valgkampen, på bakgrunn av en del forskningsrapporter som nettopp er offentliggjort.

De fleste partiene har målsettinger om betydelige kutt innen 2020 (SV 20%, Venstre 25%, KrF 30% ). Det er disse tre som blant stortingspartiene har de klarest definerte målsettingene, der det også er definert en tydelig hovedvekt på inenlandske kutt, og der det blir understreket at hjelp til utslippsreduksjoner andre steder i verden må komme i tillegg til dette.

MDG har ikke tallfestet sine forslag til utslippskutt annet enn at vi må ned 90% innen 2050. Et sentralt punkt i vårt program er :
At Norge uansett global avtale setter opp en nasjonal plan for klimanøytral selvforsyning med all stasjonær og mobil energibruk innen 2020; at planen skal tallfeste sektorvise utslippsmål i absolutte tall på CO2-ekvivalenter; at ENØK i videste forstand må prioriteres før nyproduksjon av ren energi.

I mellomtida fortsetter de nedslående rapportene å bli stadig skarpere i tonen. Fra Grønland meldes det f.eks. at iskappen reduseres i aksellererende tempo. Havisen i Arktis har mindre enn halvparten av tykkelsen den hadde 1980, og polhavet kan derfor bli isfritt enda raskere enn tidligere skremmende rapporter antydet.

Fra Brussel blir Norge formanet til å endre politikk av ingen ringere enn direktøren i Det internasjonale byrået for fornybar energi (IRENA), Helene Perosse, Hun mener det er feil prioritering fra norsk side å satse på karbonfangst og -lagring. Pengene bør heller investeres i nye fornybare energikilder, hevder hun.

Nå er ett av valgkampens stadig gjentatte poenger at de rødgrønne har produsert flere miljøvernministere (2) enn vindmøller (1), men det er heller ikke slik at utbygging av nye fornybare energikilder automatisk bidrar til lavere utslipp av klimagasser. En fersk rapport fra Statistisk Sentralbyrå, utarbeidet av Knut Einar Rosendahl og Christoph Böhringer, tyder nemlig på at økt produksjon av energi innenfor dagens kvotesystem, miljøvennlig eller ikke, påvirker kvotemarkedet slik at prisene på utslipp faller. Økt tilgang på miljøvennlig energi kan derfor ha som utilsiktet konsekvens at det produseres mere energi basert på fossile energikilder. Forskernes konkrete eksempel er at økt tilgang på vindkraft fører til økt lønnsomhet for kullfyrte kraftverk.

Det er derfor viktig å få med seg det MDGs arbeidsprogram understreker i sitt aller første punkt, nemlig At all energipolitikk ses i sammenheng med økonomi og forbruk generelt.

Det er med andre ord ikke nok å se på energikildene – vi er nødt til å å redusere det totale energiforbruket. Og mens vi spekulerer på hvordan dette best kan gjøres, kan vi jo la oss inspirere av den kampanjen som er satt igang av den britiske kvalitetsavisa The Guardian med George Monbiot som mentor:
Reduser dine personlige utslipp av klimagasser med 10 % innen utgangen av 2010.

2 kommentarer (+add yours?)

 1. Anders
  sep 03, 2009 @ 20:53:24

  Jeg synes det er beklagelig at ikke flere får advare om realitetene uten å bli stemplet som dommedagsprofeter.
  Her er det en som tør:

  http://www.tu.no/olje-gass/article221442.ece

 2. Lars
  sep 06, 2009 @ 16:07:38

  Gode poenger her, Jan. Jeg synes det er uheldig at det går sport i å konkurrere om å ha de høyeste prosentvise målene, men svært lite fokus på hvordan disse målene skal nås. Det hjelper jo fint lite å ha ambisiøse mål når en ikke spesifiserer hvilke tiltak som må settes til verks for å nå målene. Her føler jeg at MDG har lagt seg på ei mer fornuftig linje enn de andre partiene. Og greier vi ikke å stoppe forbruksveksten vil klimautslippene fortsette å øke – uansett hvor mange vindmøller vi bygger. Grønn vekst er et fint konsept, men det har vist seg vanskelig å få til i praksis. Skulle ønske de andre partiene tok dette mer innover seg, men her virker det som om MDG er alene..

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: