En bindende klimaavtale ?

Det er klart at du er blitt skuffet dersom du hadde store forventninger til klimatoppmøtet i København. Den erklæringen som til slutt kom ut av det hele innebærer ingen løfter som kan sikre oss mot voksende utslipp av klimagasser.

Det er selvsagt rett som den norske forhandlingsdelegasjonen, med statsminister Jens Stoltenberg, Miljøminister Erik Solheim og sjefsforhandler Hanne Bjurstrøm framholder, at erklæringen innebærer noen små skritt i riktig retning. Men det er også riktig som de grønne partiene i Norge og resten av verden samt miljøorganisasjoner som Greenpeace og Norges Naturvernforbund påpeker, at det er for lite og for seint.

De kuttene som denne svært vage erklæringen antyder, vil ifølge klimaeksperter ikke kunne stanse den globale oppvarmingen på mindre enn to grader, langt mindre på den grensen på 1.5 grader som de mest utsatte landene krever.

Men så blir spørsmålet: hadde det vært mulig å oppnå en mere forpliktende avtale? De to nøkkellandene USA og Kina har antakelig strukket seg så langt de hadde ryggdekning for. Om president Obama hadde skrevet under på en skarpere avtale, slik han muligens hadde ønsket, ville han ikke hatt den minste sjanse til å få den godkjent i Kongressen.

Den presserende oppgaven er derfor ikke å overbevise politikere – de aller fleste politikere på toppnivå er klar over hvilke utfordringer vi står overfor. Oppgaven er å utdanne velgerne, og å få gjennomslag i den globale opinionen for de nødvendige tiltakene.

Som bystyremedlem i Trondheim har jeg vært med på mange vedtak om klimakutt og klimatilpassing. Den politiske viljen er stor på det prinsipielle plan, men det kan skorte på evnen til å se sammenhengene. I vår store klima-og transportpakke er det for eksempel en lang rekke tiltak for bedre og mere effektiv kollektivtransport, bedre sykkelveier osv. Men halvparten av pengen i pakka skal likevel gå til å bygge nye veier. Og det er ikke slik at politikerne i f.eks. Ap og Sv ikke er klar over at økt veikapasitet fører til økt bilbruk. Det er bare slik at de ønsker å bli gjenvalgt i 2011.

Dessuten er det slik at veien fra dagens karbonøkonomi til framtidas kretsløpsøkonomi ikke er liketil. Dagens bosettingsmønster og daglige transport i industrialiserte land er basert på at fossile brennstoffer er billig og lett tilgjengelig. Vi kan ikke gjøre bruken av privatbil for vanskelig, fordi mange mennesker da ikke vil kunne gjennomføre sine daglige gjøremål.

Videre er det jo slik som FIVH har påpekt at Norges største bidrag til utslipp av klimagasser i desember måned ligger under juletreet. De voksende utslippene av klimagasser i land som Kina er knyttet til produksjon av tonnevis med julegaver til barn og voksne helt andre steder på kloden.

Men i et ikke altfor langt perspektiv vil dette ikke lengre være gjennomførbart. De begrensede mengdene med råolje som har vært lagret i jordskorpa har vi brent opp det meste av på noen få generasjoner. Vi har allerede hentet ut det meste av den oljen som er lett tilgjengelig. I løpet av 20-30 år vil olje bli en kostbar luksusartikkel. Omlegging til transport- og produksjonsmønster som ikke er basert på billig olje vil derfor snart være en nødvendighet.

Det er fortsatt håp om at det globale samfunn kan gjennomføre en omlegging til en slik kretsløpsøkonomi frivllig, før den aller siste oljedråpen er brent opp, men forrige ukes erklæring fra København har ikke brakt oss særlig langt i den retningen.

Reklamer

8 kommentarer (+add yours?)

 1. Jan Bojer Vindheim
  des 23, 2009 @ 12:10:38

  Et interessant blikk på forhandlingene i bakrommet, og spesielt på Chinas rolle, av Mark Lynas:
  http://www.guardian.co.uk/environment/2009/dec/22/copenhagen-climate-change-mark-lynas

 2. predikeren
  jan 03, 2010 @ 00:42:42

  Det kjennes pinlig! Dette at vi forventer at fattige land skal «la være å bli rike» så vi kan fortsette med å gjøre alt slik vi alltid har gjort.
  Jeg har ikke noe til overs for denne voldsomme egotrippen fra vestlige industriland , og jeg beklager at Romatraktatens ord om å opprettholde den økonomiske politikken overfor U-land, er så sterkt befestet i oss alle!
  Vi kan ikke vente å bli trodd på klimautspill så lenge vi bare pønsker ut måter for å la «andre betale våre regninger».
  Når vi kjøper klimakvoter, og slik lenker andre land fastere i U-landslenkene, uten selv å gjøre annet enn å vifte med penger, da skammer jeg meg over oss!

 3. Spaceman Spiff
  jan 26, 2010 @ 11:14:20

  Det er vel på tide å innse at etter 3-4 skandaler i IPCC og dems premissleverandører, så er hele dette klimahysteriet en bløff vi kunne klart oss uten. At det ikke ble noe avtale i Danmark er en velsignelse for oss alle.

  Er du i tvil? Til tross for stadig økende utslipp har temperaturen gått ned de siste 10 årene. Tilfeldigheter?? Tja… Nå sier til og med enkelte i IPCC at vi får en nedgang i temperaturen som vil vare i 20-30 år, og med det så er de få som tør å si det helt i tråd med det som det spekuleres i fra solforskere og astronomer. (Les litt av Henrik Svensmark. Denne kan anbefales: http://jp.dk/opinion/kronik/article1809681.ece)

  Fysikere ved partikkelakselleratoren CERN er allerede i gang med å prøve å teste ut dette for å bekrefte eller avkrefte denne hypotesen, men så langt så er dette det eneste som stemmer med de observerte dataene.

  Det er aldri for seint å snu….

 4. Jan Bojer Vindheim
  jan 26, 2010 @ 13:21:05

  Du skriver bare tull i denne saka også du, spiffy boy
  Hvis du er istand til det bør du lese denne:
  http://www.skepticalscience.com/empirical-evidence-for-global-warming.htm

 5. Spaceman Spiff
  jan 29, 2010 @ 22:35:36

  Ikke noe overbevisende her. At temperaturene HAR steget er det liten tvil om, men ikke de siste 10 årene (Da den faktisk har gått svakt ned)

  Men kan du ikke påpeke konkret hva jeg skrev som var tull og dokumentere hvorfor?

  Var det dette med Henrik Svensmark og CERN om solas påvirkning? Da har du vel ikke lest linken tror jeg? Den bare motsa dine grunnløse påstander, og dermed var det nok til å bare avvise det som tull. Interessant debatt-teknikk du har. Om det kan kalles det…

  Var det kanskje påstanden om IPCC? Ja, det var tull… For det er vel mer enn 3-4 nå…

  Vi kan jo starte med Michael Manns hockeystick graf som helt elegant hoppet over den lille istiden og middelalderens varme periode. Det er kort og godt forfalskning og det var bevisst: IPCC hadde vel en rapport i 1997 tror jeg det var hvor disse periodene var med, mens det i 2007 hadde fått inn Michael Manns mer dramatiske graf. På spørsmål om hvordan det kan ha seg at dette ble borte ville de ikke avsløre hvordan de fikk det til. Stikk i strid med alle vitenskapelige prosedyrer. (Solheim skryter jo av at IPCCs rapporter er PEER REVIEWED… Det stemmer jo ikke helt.)

  Så har vi East Anglia-universitetet som ble tatt med buksene nede i «Climategate». Mailene taler for seg, men det ligger også med et program som viser hvordan statistikken ble glattet ut. Den er veldig avslørende.

  Vi har påstanden fra Al Gore og Jamal al Gahr bin Støre som sier at isen i nord vil forsvinne om få år. I 2007 forsvant den på rekordtid, men nå har den snart hentet seg inn igjen.

  http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/

  Vi har påstanden om at Himalayas isbreer blir borte snart. Igjen har IPCC blitt tatt med buksene nede. Det var spekulasjoner fra en «forsker», og ikke mer. Dette VISSTE IPCC, men tok det likevel med.

  Vi har «Amazonasgate» der IPCC brukte en rapport fra en aktivistgruppe som WWF for å slå fast at 40% av regnskogen i sør-amerika ville bli steppelandskap ala Afrika. Den er heller ikke peer reviewed, for å si det pent.

  Vi har spådommer om at temperaturen skal gå fortere og fortere oppover, men i realiteten har den vist en svak nedgang i det siste, når CO2 utslippene har vært på topp.

  Det finnes for øvrig en rapport som sier at den berømmelige «feedback» effekten fra CO2, dvs dens evne til å selv å forsterke seg selv er sterkt overdrevet.

  Vi har også påstander fra IPCC om at klimaendringer skal gi mer «ekstremvær». Det som før het en god storm…. Dette er også en påstand som IPCC ikke hadde dekning for å komme med.

  Lista er faktisk lengre…..

  Når IPCC kort sagt bare har modellene sine å gå etter, så blir det som man ofte sier om datamaskiner: Garbage in -> Garbage out!

 6. Jan Bojer Vindheim
  jan 30, 2010 @ 13:51:06

  Det er tull å påstå at epostene som ble stjålet fra East Anglia University avslører alvorlig kokkelimonke.

  Det er tull å hevde at feil tidsskala for nedsmelting av isbreene i Himalaya avkrefter overordnede klimamodeller.

  Og kortsiktige fluktuasjoner i været sier ingenting om langsiktige klimatrender.

  Det grunnleggende faktum er at vi mennesker gjennom å brenne olje, gass og kull har flyttet milliarder tonn karbon fra jordskorpa til atmosfæren. At dette vil styrke drivhuseffekten framgår av omfattende forskning de siste 200 år.

 7. Spaceman Spiff
  jan 30, 2010 @ 22:27:40

  «Det er tull å hevde at feil tidsskala for nedsmelting av isbreene i Himalaya avkrefter overordnede klimamodeller.»

  Har jeg sagt det?? Det jeg har sagt er at DETTE beviser IPCCs redelighet. Dagbladet har en sak om dette nå…

  Forsiden fikk det faktisk…

  http://www.dagbladet.no/2010/01/30/nyheter/miljo/utenriks/10171580/

  «Det er tull å påstå at epostene som ble stjålet fra East Anglia University avslører alvorlig kokkelimonke. »

  Nei, det er det ikke… Det var nok til at Phil Jones gikk av, det lakk også ut et dataprogram som ga tallene som «justerte» klimaendringene slik at den lille istiden forsvant… Pluss at det er på det reine at de har holdt tilbake data for å unngå «peer reviewing».

  «Og kortsiktige fluktuasjoner i været sier ingenting om langsiktige klimatrender.»

  Åja…. Så hva er den overordnede trenden? Men du har rett! 150 år er for lite å basere oss på… Det viser en økning… La oss heller bruke 1000 år så får vi en like stor nedgang…

  Det er det eldste trikset i boka for å manipulere statistikk og data er å velge utgangspunktet og avsluttningspunktet og man vil få de dataene man ønsker seg. Om man har lengre eller kortere intervaller, så kan utfallet bli motsatt. Å bruke midten av 1800-tallet som utgangspunkt er tøvete, fordi vi da var på slutten av den lille istiden.

  «Det grunnleggende faktum er at vi mennesker gjennom å brenne olje, gass og kull har flyttet milliarder tonn karbon fra jordskorpa til atmosfæren. At dette vil styrke drivhuseffekten framgår av omfattende forskning de siste 200 år.»

  Dette er den grunnleggende kortsluttningen, for om så var tilfelle skulle temperaturen ha gått rett til værs og ENDA FORTERE enn den noen gang har gjort tidligere. Og de kortsiktige fluktuasjonene har blitt så lange at til og med enkelte i IPCC (Mojib Laif) spår «cooling» nå. Hvorfor tror du de har skiftet navn fra «Global Warming» til «Climate Change» i det siste?? Til og med norske myndigheter har forstått dette og har vedtatt at offentlige instanser skal kalle det for klimaforandringer.

  http://wattsupwiththat.com/2010/01/11/ipcc-scientist-global-cooling-headed-our-way-for-the-next-30-years/

  BTW… Drivshuseffekten er kanskje mest bak mål, for CO2 er så tungt at det ikke vil bli noe drivhusaktig av det… Du kan fint slukke lys i et glass ved å helle CO2 fra et glass og over i et annet. Akkurat som om det skulle vært vann.

  Morsomt at du ikke engang prøver å argumentere men bare gjentar gamle mantraer. Det er omtrent som denne greenpeace dama her:

 8. Jan Bojer Vindheim
  jan 31, 2010 @ 10:44:47

  Faren med å slippe til anonyme innlegg på en blogg er at man kan tiltrekke seg ordrike fanatikere som denne Spaceman Spiff. Nå har jeg annet å gjøre med tida mi ennn å utarbeide detaljerte svar på resirkulerte kultmeninger, men la meg bare ta hovedpoenget:

  Jeg skreiv:
  “Det grunnleggende faktum er at vi mennesker gjennom å brenne olje, gass og kull har flyttet milliarder tonn karbon fra jordskorpa til atmosfæren. At dette vil styrke drivhuseffekten framgår av omfattende forskning de siste 200 år.”

  og til dette kom Spiffern med følgende gullkorn:
  om så var tilfelle skulle temperaturen ha gått rett til værs og ENDA FORTERE enn den noen gang har gjort tidligere.

  Nå går jo faktisk temperaturen i været, uanstet hva alternative forskere med oljepenger som glidemiddel måtte ha overbevist hr Spiff om, men hva er egentlig logikken her?

  «Det finnes ingen drivhuseffekt, for dersom den fantes hadde den virket raskere » ???

  Det nytter nok ikke å be Spiffern studere faglitteratur, for han har sine egne konspiratoriske sannehetskilder som han anser som mere pålitelige enn alle verdens klimaforskere. La meg bare oppfordre dere andre til å titte på denne grafen fra Cicero.uio.no:

  null

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: