Attentatet mot Krekar.

Det er et klart signal om at Norge er en del av den store verden, når væpnede menn går til angrep på en utenlandsk geriljaleder i hans hjem i Oslo. Angrepet på Mullah Krekar kan ha ulike motiver, men må åpenbart knyttes til hans virksomhet i Irakisk Kurdistan – enten direkte, ved at irakiske eller kurdiske grupper er involvert, eller ved at det er utført av norske rasister og muslimhatere, oppildnet av den vedvarende hetsen fra FRP og liknende hold.

Det er selvfølgelig skremmende både for Mulla Krekar og hans familie og for andre innbyggere i vårt vanligvis svært fredelige kongerike at organiserte voldsmenn går til aksjon i et boligområde i Oslo. Men slike angrep rammer jo ikke vilkårlig; det er naturlig å anta en sammenheng mellom dette angrepet og Krekars tidligere virksomhet som geriljaleder i Nordirak og hans virksomhet som talsmann for jihad salafi i norsk og internasjonal offentlighet siden.

En første tanke er at det kan være Krekars kurdiske motstandere som har forsøkt å slå til. Begge de to regjerende partiene i den kurdiske autonome regionen, PUK og KDP, har god grunn til å hate Krekar, ikke minst for de parallelle selvmordsangrepene i februar 2004 da over hundre personer ble drept, herunder mange ledende politikere fra såvel PUK som KDP. På den annen side er det vanskelig å forstå hvorfor noen av disse partiene skulle velge å aksjonere nå, hele fem år etter det siste store angrepet som knyttes direkte til Krekar.

KDPs møtelokale i Arbil i februar 2004, etter at en tilhenger av Mulla Krekar hadde sprengt seg og mange andre i småbiter

KDPs møtelokale i Arbil i februar 2004, etter at en tilhenger av Mulla Krekar hadde sprengt seg og mange andre i småbiter

Andre kurdiske grupper kan nok også ha grunn til å ønske Krekar av veien, både konkurrerende islamister og sekulære organisasjoner, men igjen er det vanskelig å forstå hvorfor de skulle slå til på dette tidspunktet.

Min teori er derfor at det er norske rasister som har valgt å vise sin manndom og sitt nasjonale sinnelag ved å angripe selve symbolet på det de anser som Norges mislykkede asyl- og innvandringspolitikk. Til støtte for denne teorien taler også det faktum at profesjonelle geriljagrupper antakelig ville ha klart å gjennomføre sitt forsett, mens aksjonen i Oslo inatt faktisk slo feil.

Reklamer

32 kommentarer (+add yours?)

 1. Einar Lundemo
  jan 25, 2010 @ 13:25:02

  Det du skriver om sannsynligheten for hvem som stod for aksjonen er forsåvidt ok. Det vil nok ta litt tid før solid informasjon foreligger.

  I denne fasen mener jeg det er verdt å merke seg formannen i FRP som vil ha Krekar internert, da han er en fare for rikets sikkerhet og folk i Norge.

  Det lukter gammel møkk i gammel innpakning. Når det dreier seg om politisk strid med store motsetninger, borgerkrig og fremmed innblanding, ønsker enkelte sine politiske venner velkommen, mens flyktninger og asylsøkere med annet politisk ståsted helst skal returneres
  eller interneres.

  Såpass reaksjonære var mange i USA ikke da de tok imot
  radisser fra Europa under 2.Verdenskrig.

 2. Spaceman Spiff
  jan 25, 2010 @ 14:33:57

  «symbolet på det de anser som Norge mislykkede asyl- og innvandringspolitikk.»

  Mener du at asyl og innvandringspolitikken er en suksess her i landet?

 3. Realist
  jan 25, 2010 @ 14:38:45

  Er jo bare så synd at de ikke lykktes i attentatet….Håper de gjør det neste gang.. Endelig er han ikke trygg her i landet og kanskje forlater oss på egen regning. Stå på.. bedre lykke neste gang 🙂

 4. Per Resve
  jan 25, 2010 @ 14:41:14

  Dette tar jo helt av. Man skulle jo tro at krigsforbrytere, massemordere og andre voldsmenn skulle kunne leve i Norge uten å måtte frykte for sitt liv.

  SU går jo nå foran med å oppfordre norske jenter til å gå på selvforsvarskurs og ikke sutre over å bli voldtatt av fremmedkulturelle. Dette burde være et klart signal til alle (etniske) nordmenn at de burde skjerpe seg og ikke tro at de eier landet !

 5. Tom
  jan 25, 2010 @ 14:56:51

  Som realist sier – Bare saa synd at de ikke lykktes i attentatet. Helt enig med deg. Tanken paa aa bli kvitt Krekar en gang for alle og pengene norske skattebetalere sparer naar den dagen endelig kommer.

 6. Kreketkrekar
  jan 25, 2010 @ 15:25:55

  Realist skriver
  Er jo bare så synd at de ikke lykktes i attentatet….Håper de gjør det neste gang.. Endelig er han ikke trygg her i landet og kanskje forlater oss på egen regning. Stå på.. bedre lykke neste gang

  Akkurat som jeg skulle sagt det sjøl tenk hvor mange skattekroner det kunne spart oss,mannen er en mørkemann og burde vært buret inne for lenge sia,men venstreraddisen beskytter svinepelsen og sitter trykt i sin hule (hittills) med full tilgang på internett hvor han er en flittig provokatør.Skulle ikke forundre meg om at dette er arrangsjert for å påkalle sympati,og det er jo faktisk en god stund det har vært stille rundt ham og det er vel heller ikke så bra for imaget til denne slasken.

 7. Jan Bojer Vindheim
  jan 25, 2010 @ 15:30:19

  Jeg kan ikke annet enn å registrere at navnet Mulla Krekar utløser en flom av unyanserte angrep, noe som understøtter min analyse av hvem som kunne være interessert i å angripe ham. Krekars innflytelse i Nordirak er idag helt ubetydelig, og hverken KDP/PUK eller andre grupper med basis der har noen grunn til å bruke krefter på å sette ham ut av spill.

  Men han er her hjemme blitt et symbol for innvandringsmotstandere og muslimhatere, hvilket altså avspeiler seg i kommentarene til dette innlegget.

  Jeg er helt uenig i de politiske og religiøse synspunktene Krekar står for, og syns for så vidt at han nå høster som han har sådd, men også Krekar har rett til beskyttelse fra norske myndgheter så lenge han oppholder seg i landet.

  Skulle Krekar bli utlevert til Irak ville han utvilsomt bli hengt, slik «kjemiske Ali»har blitt. Det kunne vært interessant å få hans sak vurdert av en internasjonal domstol, men det er nok av større fisker som står i den køen, så Krekar ville nok havnet langt bak i rekka.

 8. Per Inge Bøffelen
  jan 25, 2010 @ 15:43:04

  Det er godt å se at noen endelig prøver å få tatt livet av den verdiløse terrorist-jævel’n!
  Bedre lykke neste gang!

 9. Jonna
  jan 25, 2010 @ 16:04:15

  Latterlig å høre de som mener at det er så fælt at Krekar er blitt angrepet i «lille fredelige Norge».

  Hva annet kan en som er terrorist sjøl vente seg, enn å bli angrepet av andre terrorister? Det er jo terror han driver med sjøl og det er nok hardt å smake sin egen medisin.

  Jeg synes ikke det minste synd på denne mannen og jeg tror neppe det er etniske nordmenn som har gjort dette. Heller proffe gjerningsmenn tror jeg da..

 10. fred
  jan 25, 2010 @ 16:17:45

  Muslimhatere og rasister. huff a meg. Jeg er personlig imot muslimsk religion pga all elendighet som kommer ut av en slik religion.Mange gale mennesker som gkør gale handlinger i guds navn . huff da. Rasist for og ikke like mulla. Nei fy pokker. Kutt ut ordet RASIST.Rasistiske holdninger er det mange andre fremmedkulturelle som kan ta æren for.

 11. Ikke rasehater
  jan 25, 2010 @ 16:31:04

  Mullahen Krekar er en KJENT terorist, han sågar styrer organisasjonen mens han er her i Norge, noe hverken myndighetene eller folket ønsker, vi er presset til og huse dette «KREKET» og gi han tak over hodet, kostbar mat, må jo behandles som «gjest» vet man, vi skal jo bidra til, og å beskytte terorister, med grunnlag av HAAG og Meneskerettighetskomisjonen.

  De som «KREKET» har drept, har ikke disse rettigheter da?
  Rett til og leve?

  I de fleste releigioner, den dom dreper skal dømmes i den for man er dømt for!

  I drapsdom, er døden rett dom!
  Hvis jeg dreper, og blir dømt til fengsel, hvilken nytte har dette? Annet enn og øke grunnlaget til økte skatter for og holde med med tak over hodet og mat på bordet??

  Hforfor skal vi beskytte terorister? Mullahen Krekar er bevist og å ha utført og utfører drap og terorhandlinger fra sikk skjul i Norge!

  Her har man resultatet, det sendes folk inn i Norge for og å ta han av dage, derfor blir uskyldige også rammet!

  Med hjemmel i terrorloven, få han ut, før bombeanngrep kommer!

  Hører at selvbombere er engasjert!

  Jeg er redd for mitt liv, og vil derfor handle deretter! Med hjemmel i lov om nødverge!

 12. hahaha
  jan 25, 2010 @ 16:39:34

  synd det ble med forsøket. med litt flaks kunne det vært et skadedyr mindre. bedre lykke neste gang!

 13. Jan Bojer Vindheim
  jan 25, 2010 @ 17:13:57

  Det er selvsagt ikke nødvendig å være rasist for å hate Mulla Krekar, enda mindre for å ta avstand fra hans politiske praksis. Mitt poeng er at mange rasister og islamhatere i Norge bruker Mulla Krekar som symbol på alt de misliker ved innvandring generelt og islam spesielt.

  Det burde være unødvendig å peke på at mange av dem som – med god grunn – hater Mullah Krekar er muslimer – f-eks blant kurdiske innvandrere i Norge-

 14. Konrad
  jan 25, 2010 @ 17:28:54

  Krekar er ikke dømt for noe. Og Norge er et sivilisert land, det betyr at selv personer med usympatiske politiske agendar nyter borgerretter.

  Dessverre tror jeg det er slik Vindheim sier: Krekar er blitt et symbol på det mange misliker (hater) ved islam og norsk utlendingspolitikk. Det kan derfor ikke utelukkes at rasister/muslimhatere står bak.

 15. Einar Lundemo
  jan 25, 2010 @ 20:46:36

  Her var det mange anonyme inlegg gitt. De fleste er preget av fremmedfrykt og isolasjonisme. Ett par unntak.

  Noen av skribentene bør fortsette i slike fora. Bruk energien her og ferre leser det dere skriver.

 16. Einar Lundemo
  jan 25, 2010 @ 21:26:47

  Etter å ha fulgt et innslag på nyhetene kl. 21 NRK TV 1:
  Formannen i FRP vil ha Krekar internert. Det går an å gjøre som man gjorde med mårhunden som ble fanget på Leka i går. Den er nå kastrert, påsatt radiosender og sluppet fri.
  Den skal brukes som sporhund for å lokalisere artsfrender.

 17. Misantropen
  jan 26, 2010 @ 06:41:39

  Ja, dette var jo totalt uakseptabelt. A skyte på Krekar og bomme! Jeg håper skytteren får seg gedigen trening så han treffer neste gang.

 18. Spaceman Spiff
  jan 26, 2010 @ 10:46:06

  Vindheim,

  Du skriver så foraktelig om islamhatere, så jeg må spørre. Har du noen gang lest noe som helst i islams skrifter eller islamsk historie?

 19. Spaceman Spiff
  jan 26, 2010 @ 11:06:14

  Einar Lundemo,

  Tror du det er rart folk diskuterer anonymt når temaet er muslimer eller islam?

  Jeg har vært ganske aktiv i noen år og det kommer jevnlig drapstrusler når de går tom for argumenter. Noen er til tider ganske så grafiske.

 20. Jan Bojer Vindheim
  jan 26, 2010 @ 13:19:10

  Kjære anonyme hr Spiff:
  ja jeg har lest, og leser stadig, en god del om Islam og islamsk historie. dessuten har jeg en mengde muslimske venner både her i Norge og i andre land og verdensdeler.

  Kjenner du noen muslimer personlig, du da?

 21. Konrad
  jan 26, 2010 @ 16:45:31

  Spaceman:
  «Kunnskapsløs» er på ingen måte det rette ordet å bruke om Vindheim.

  Lundemo:
  Ja, Krekars posisjon i Norge er vel omtrent som det nevnte pelskledde dyret.

 22. Ari Ben Fasan
  jan 26, 2010 @ 20:58:53

  1. Krekar er i følge norsk lov en fare for rikets sikkerhet.
  2. Norge har vedtatt å utvise mullah Krekar …..
  3. spørsmålet også behandlet av Høyesterett, som ga staten medhold i utvisning ….
  4. hvem lar Krekar være i Norge når det i seg selv er et klart lovbrudd ? ….
  5. når skal de skyldige for retten.. før eller etter at noen blir drept ?…
  6. er vår rødgrønne regjering korupt ?…..
  7.er nåværende regjering ‘over loven’ ? …..
  8. er Siv Jensen den eneste som respekterer norks lov ? …..
  9 er det virkelig noen som tror at proffe mordere ville skutt igjenom et vindu i steded for å ringe på (vist det da ikke står MORDER tatovert i pannen ). eller ventet til han gikk ut til sin bil og byby Krekar ? det er for dumt, er garantert gode venner av Krekar som har arangert det hele, man må lide av LobotomisMaximalis om man tror noe annet.

 23. Jan Bojer Vindheim
  jan 27, 2010 @ 06:20:43

  Kjære hr Fasan.

  Det er , som du påpeker, slått fast at Krekar er en fare for rikets sikkerhet, men så lenge Irak ikke kan eller vil garantere at Krekar unngår dødssstraff , strir det mot norsk lov å utlevere ham. Siv Jensen har da også ( i et sjeldent anfall av realisme) innrømmet at heller ikke hun ville kunne utlevere ham om hun skulle få myndighet til det.

  Jeg er enig i at attentatet neppe er utført av profesjonelle drapsmenn, men teorien om at Krekar selv har arrangert det hele er omtrent like sannsynlig som teorien om at George Bush sto bak angrepene 11. september 2001. (vennligst ingen debatt her om 11/9, takk)

 24. Konrad
  jan 28, 2010 @ 16:58:01

  Fasan:
  1. Loven sier ikke noe om at Krekar er en fare for rikets sikkerhet. Derimot har PST gjort en konkret vurdering. Gitt denne vurderingen kan han utvises ifølge loven. Det er et vurderingsspørsmål, ikke et juridisk.

  4. Det vil være et lovbrudd å sende ham til Irak dersom han risikerer tortur/henrettelse. Dette er også en vurdering.

  5. Hvem er skyldige i hva?

  7. Hvorfor mener du det?

 25. Spaceman Spiff
  jan 29, 2010 @ 21:39:14

  Vindheim,

  Tja, jeg har vokst opp i en av Norges tidlige «ghettoer», men nå har jeg heldigvis evakuert det strøket for noen år siden, men faren for at jeg har kjent flere muslimer enn deg er til stede. Nå var ikke poenget mitt hvem som kjente flest, men det enkle faktum at hvis du har lest litt om Muhammeds historie, teologien bak islam og prinsippene som legges til grunn, så skjønner du at Muhammed var alt annet enn perfekt.

  Har du tenkt over at dine muslimske venner anser han som perfekt? Akkurat som med koranen som oppfordrer til avkapping av hode, hender og føtter? (Q8:12)

  Om du lurer på hvorfor jeg er anonym, siden du først lager et poeng ut av det, så er årsaken at jeg får drapstrusler fra denne «fredens religion» med ugjevne mellomrom.

  Hvis du IKKE har fått med deg Muhammeds tvilsomme karakter, så bør du gå tilbake til historiebøkene for da har du bare bladd i religionsboka for ungdomsskolen.

 26. Jan Bojer Vindheim
  jan 30, 2010 @ 06:36:31

  Det har aldri falt meg inn at Mohammed har vært perfekt, de fleste muslimer jeg omgås har da også et svært avslappet forhold til mannen.

  De fanatiske muslimene er et mindretall.

 27. Spaceman Spiff
  jan 30, 2010 @ 11:53:22

  «Det har aldri falt meg inn at Mohammed har vært perfekt, de fleste muslimer jeg omgås har da også et svært avslappet forhold til mannen.»

  Jeg har en svoger fra Tyrkia. Han spiser ikke svinekjøtt og er vel hva mange vil kalle en «moderat muslim». Men når han sier at verden ville vært et bedre sted uten religion så er det vel lite som tyder på at han faktisk ER en muslim.

  Men finn en muslim som sier at koranen ikke er feilfri, og Muhammed var en voldsmann blant de troende, så kan du snakke.

  Hvor du legger grensa for hva som er fanatisk er det første spørsmålet mitt. For det overnevnte er faktisk en helt sentral del i islam. Koranen skal være guds bok forfattet av Allah personlig. Så hvis definisjonen på fanatiker er en som sier at Muhammed var perfekt og koranen er bevart 100% inntakt, så er langt fra fanatikerne i mindretall. Du er flink til å slenge ut med løse påstander i mangel av noe håndfast, synes jeg.

  Hvis du derimot snakker om fanatikere i form av de som sprenger seg og andre i lufa, så antas det å være en 1-2% som er villige til det. Mer enn nok å ta av, men dette har lite med det overnevnte å gjøre. Poenget mitt er at når du snakker om islamhatere, så har de faktisk en ganske god grunn. Det er ikke MUSLIMHATERE av den grunn.

  Å forakte en religion, eller mer korrekt ideologi, som har en værre historie enn det nazityskerne og kommunismen klarte til sammen er ganske sunt spør du meg. Hadde de klart å reformere islam, så hadde saken kanskje vært en annen men det vil nok aldri skje pga teologien og kontrollen/straffene for det som blir sett på som frafall.

 28. Spaceman Spiff
  jan 30, 2010 @ 11:55:03

  Presisering: En som er TROENDE muslim vil insistere på at Muhammed var perfekt og koranen likeså…. En «moderat» muslim som har forlatt alt av religiøs praksis vil ikke nødvendigvis gjøre det. Men i mine øyne er ikke vedkommede noe mer enn en kulturell muslim, akkurat som jeg ikke er mer kristen enn at jeg går i begravelser i kirka.

 29. Jan Bojer Vindheim
  jan 30, 2010 @ 13:36:34

  Greitt nok. men trusselbildet du presenterer er jo liksom litt avhengig av at alle med muslimsk kulturbakgrunn er veldig farlige.

  Når det gjelder hva det store flertallet av muslimer verden over virkelig mener, har vi en veldig god kilde i Who speaks for Islam av John Esposito og Dalia Mogahed. Boka bygger på opinionsundersøkelser i 35 land, og viser at muslimer stort sett ønsker seg fred og demokrati, og ikke har særlig lyst til å sprenge hverken seg sjøl eller andre i lufta i religionens navn.

 30. Spaceman Spiff
  jan 30, 2010 @ 22:37:03

  Jada, selvfølgelig ønsker de seg frihet. Men du må huske på at 90% av dem vi regner for å være muslimer ikke har lest koranen. De har bare en kulturell kjennskap til islam. Men alle ønsker jo en frihet, men det er ikke hva islam predikerer. Da får man en ganske interessant motsetning når over 70% av pakistanerne f.eks ønsker shari’ah lover innført.

  De aner kort og godt ikke hva islam innebærer, men å hate islam som religion er det nesten like mange gode grunner til å gjøre som det finnes vers i koranen. Det er hat fra ende til annen, så du bør kanskje skille litt på kritikk av muslimer og kritikk av islam. Det som er et velkjent fenomen er at om det kommer 1000 muslimer til et land, så er en andel av den gruppen det du vil kalle «fundamentalister». De kaller jeg «gode muslimer», men nok om det. Den andelen anslås til å være 1-3%, men gruppen som sympatiserer med dem sies å være «double digit», dvs over 10%. De som ikke er enig med fundamentalistene, men som likevel har en viss empati for dem og dems handlinger sies også å være «double digit», dvs tosifret prosent.

  For en godt troende muslim så er det å sprenge seg selv i lufta eller på en tilsvarende måte dø for Allah en snarvei til paradis. Det skal ikke være mye tvil i sinnet når de trykker på knappen, så derfor er det nok et godt stykke mellom dem, men det er jo mange andre måter å gjøre det på også. Terroren er likevel bare et aspekt ved islam som ikke er direkte positivt.

 31. Jan Bojer Vindheim
  jan 31, 2010 @ 10:34:38

  Gjeeeesp.

  Det er altså farlig at det kommer muslimer til et land, fordi de fleste av dem ikke veit hva islam her.

  Dine innleggg er, som du sjøl påpeker, «hat fra ende til annen»

  Finn deg ei annen leikegrind, Spiffy.

 32. Ask Burle
  feb 12, 2010 @ 18:28:46

  Som rasist og islamofob gleder jeg meg stort over Krekars nærvær i landet.

  Vi skulle hatt mange, mange flere slike rundtforbi.

  Hans bidrag for vår sak er uvurderlig.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: