Tragedien Irak

Når de amerikanske kampstyrkene nå sies å være trukket ut av Irak, spør man seg naturlig: Hva har de oppnådd? Bortsett fra henrettelsen av Saddam Hussein, må selv de ivrigste forsvarerne av den amerikanske invasjonen innrømme at det dessverre er ytterst lite.

Om gevinsten har vært liten har derimot kostnadene vært store. Årsaken til den amerikanske tilbaketrekkinga er først og fremst kostnadene for okkupasjonsmaktene. Det er imidlertid ingen tvil om at det først og fremst er irakerne som har måttet lide for dette dårlige planlagte og elendig gjennomførte regimeskiftet. Selv de ivrigste tilhengerne av invasjonen innrømmer nå at resultatet har vært forferdelig.

Rapporten om dramatisk overhyppighet av misdannede barn i Falluja er bare det siste eksempelet på de omfattende ødeleggelsene Irak har vært utsatt for, ødeleggelser som ikke på noen måte har begrenset seg til maktapparatet rundt den tidligere diktatoren.

ET barn uten hånd i Falluja. BBC

(Når det gjelder utarmet uran, bidrar de siste rapportene fra Irak til å understreke i hvor stor grad skadevirkningene av slik ammunisjon har vært undervurdert og systematisk bortforklart.)

Påskuddene som ble brukt for å rettferdiggjøre invasjonen var som kjent hovedsakelig to. Dels ble det hevdet at Saddam Hussein hadde forbindelser til al Qaeda, og derfor var medansvarlig for angrepene den 11. august 2001; dels ble det hevdet at Irak var i besittelse av masseødeleggelsesvåpen. Begge disse påskuddene var grunnløse.

Påstanden om en forbindelse til Al Qaeda var ikke troverdig for noen med kjennskap til Midtøsten eller islamsk kultur. Vel var Saddam Hussein og de fleste lederne for Baathpartiet i Irak sunnimuslimer, men i den grad de tok sin religion alvorlig var det på et helt annet nivå enn den salafistiske/wahhabistiske varianten som ligger til grunn for Al Qaedas virksomhet. Forbindelsen ble av CIA hevdet å gå gjennom Ansar al-Islam, men dette er ikke troverdig. Vi behøver ikke akseptere Mulla Krekars påstand om at han ikke hadde kontakt med Osama bin Laden (det hadde han), men vi har all grunn til å akseptere hans påstander om at han bekjempet baath-regimet med våpen i hånd.

Paradokset er at al Qaeda og baathpartiet som følge av den amerikanske invasjonen, periodevis har etablert et operativt samarbeide- med katastrofale virkninger for den irakiske befolkningen så vel som for okkupantene. Amerikanerne har derfor gjort sitt eget mareritt til virkelighet på grunn av sin arroganse og manglende innsikt i irakisk kultur.

Døde barn i Halabja.

Når det gjelder påstanden om at det irakiske Baathregimet skulle ha forbudte masseødeleggelsesvåpen er det et godt dokumentert faktum at USA, i store deler av krigen mellom Iran og Irak, aktivt bisto de irakiske styrkene med å bruke stridsgass mot Iran, gass som rammet såvel militære som sivile mål. Hva mere er, aksepterte USA Saddam-regimets bruk av giftgass mot irakiske kurdere i 1987 og 1988,. CIA forsøkte tilmed aktivt å legge skylda på Iran for gassangrepet på Halabja, historiens verste gassangrep på en sivil befolkning. Den yngre George Bush forsvarte altså sitt angrep på Irak ved å bruke historien om den gassmassakren hans far hadde forsøkt å unnskylde, men han fant ikke de nye ABC-våpen han hevdet å ha gått til kamp for å fjerne.

Det er nå gått et drøyt halvår siden det mest demokratiske valget som har vært avholdt i Irak. Fortsatt kjemper de to største partigruppene om grunnlaget for ei ny regjering. Kanhende bør vi vær glade for at de slåss med ord og ikke bomber, men det later til å være nok av irakere som foretrekker bombene. Et ytterligere paradoksalt resultat av den amerikanske invasjonen er at minnet om Saddam Husseins forbrytelser har bleknet i forhold til okkupantenes ferske overgrep. Både i og utenfor Irak hevdes det, spesielt blant sunni-arabere, at forholdene var bedre før invasjonen. Et bedre bevis på at den amerikanske innsatsen har vært feilslått er det vel vanskelig å finne.

Det er en god tanke å innføre demokrati i Irak; men demokrati må innebære langt mere enn frie valg. Foreløpig er det i Irak bare i de kurdiske områdene demokratiet ser ut til fungere, men selv der er gamle maktstrukturer vel så viktige som partipolitikk og valgkamp.

8 kommentarer (+add yours?)

 1. Jan Hagen
  aug 22, 2010 @ 15:38:51

  Vel talt, navnebror!

 2. mardoeke
  aug 22, 2010 @ 21:05:49

  gode tanker. takk for bloggen.

 3. viewpointofview
  aug 23, 2010 @ 15:10:10

  Strengt tatt ble Irak beskyldt for å sponse terrorister, det var vel ikke Bin Laden spesielt?

  Etter det jeg husker fra Bush at War av Bob Woodward, som handler om Bush sin reaksjon til 9/11, så blir Irak nevnt 1 gang.

 4. Jan Bojer Vindheim
  aug 23, 2010 @ 16:16:36

  Det ble jobbet intenst for å konstruere en forbindelse mellom bin Laden og Saddam Hussein. Foruten Ansar al-Islam sporet, ble det f.eks. påstått at bin Laden hadde fått behandling på et sjukehus i Bagdad og at han hadde møtt representanter for det irakiske Baathpartiet i Europa.

 5. norskgoy
  aug 25, 2010 @ 02:17:01

  Merkverdig post for en som har titt og ofte travet rundt i de kurdiske områder.

  At Saddam ikke skulle ha støttet al-qaida fordi de er wahabbister er vel en påstand som oser av naivitet. Selv Iran støttet norgesvennen Krekar og hans kosegjeng i sin tid. Ikke akkurat troverdige venner om man tenker på basis av religion.

  Amerikanerne var bare 12 år for sent ute. Det er deres største skamplett.

 6. Jan Bojer Vindheim
  aug 25, 2010 @ 07:28:09

  Om vi nøyer oss med bamse Krekar, så er det åpenbart at han hadde iransk støtte. Ellers ville Ansar al-Islams enklave ikke kunnet eksistere. Jeg har hørt PUK- representanter hevde at Ansar også hadde støtte fra Bagdad, men har ingen holdepunkter for å tro dette er sant. Krekar er kurdisk nok til å hate regimet som sto bak Anfal-kampanjen. Derimot er det sannsynlig at baathregimet hadde nytte av indre strid blant kurderne og helt sikkert hadde agenter blant ansars kjempere.

  Om Bagdad støttet Osama bin Laden? CIA forsøkte å bevise det, uten hell.

 7. norskgoy
  aug 29, 2010 @ 23:55:59

  Mitt poeng var at å utelukke et samarbeid pga av religionsretning er i beste fall merkelig å gjøre når man snakker om denne delen av verden. Saddam hadde samarbeidet glatt med Al-Qaida om det hadde tjent hans interesse. Noe som ikke er ulikt omtrent enhver stat/organisasjon i verden.

  Men så meget annet i denne saken, så er det herligste å legge all skyld på den store stygge satan (TM), dog til syvende og sist er et spørsmål om man ville levd i Abu Graib under amerikanernes styre eller Saddams styre, et spørsmål som setter ting under andre briller.

 8. mohammed ali
  sep 28, 2010 @ 12:41:35

  Om Bagdad støttet Osama bin Laden? CIA forsøkte å bevise det, uten hell.

  Om Arne Sharia Treholt støttet den gamle kommunist Krekar ?

  I Norge har vi en standhaftig gruppe av konspirasjonsteoretikere .

  Hvor henter de næring ?

  Den rødfasciske KGB/FSB inspirerte radikalisering har mange nyttige idioter . Alle vet at totalitære etterretningsstrukturer i Midt-Østen hadde et høydepunkt under oppiskingen av hat under den såkalte tegneseriekrigen.

  Active Measures
  The Russian Art of Disinformation
  By Thomas Boghardt—Historian
  International Spy Museum, Washington, D.C.
  KGB-manufactured lies are legendary and die hard

  Click to access back_active%20measures.pdf

  Flemming Rose den danske redaktøren for Jyllands-posten som publiserte Muhammed tegningene er gift med datteren til en FSB (KGB) Oberst . Litvinenko en russisk avhopper bekrefter at Rose jobber for russisk etterretning. Kort tid etter publiseringen dro Rose i all hemmelighet til Russland der han har slektninger.

  Contemporary active measures are not confined to Russian soil. In fact, the recent controversy over cartoons depicting the Prophet Mohammad may well have been choreographed by the SVR, Russia’s foreign intelligence service. The evidence is circumstantial but compelling. For one, Kalugin says, the KGB has a history of using Danish journalists to plant disinformation in the Western press. And Flemming Rose, the Jyllands Posten cultural editor who commissioned the cartoons in 2005, happened to serve for several years as a correspondent in Moscow where, Kalugin observes, he published a spate of obviously government-sponsored, anti-Chechen articles. According to Litvinenko and journalist Adlan Beno, Rose also happens to be married to the daughter of an ex-KGB officer. This does not per se make Rose a Russian agent, of course, but Russian intelligence may well have availed itself of this “in-house” connection to influence the Danish journalist. “This guy may have been used,” Kalugin says. As the cartoon controversy spread across the globe, scores of brand new Danish flags turned up mysteriously all over the Middle East just in time to be set ablaze by enraged demonstrators at internationally televised protests. Predictably, Muslim anger quickly turned toward the West at large. “Some obscure Danish newspaper [prints these cartoons], and all the sudden across the Western world, everybody knows what’s it all about. Who organized it? Who ignited the process?” asks Kalugin, identifying a top suspect himself: The SVR.

  http://axisglobe.com/news.asp?news=7518

  Wahhabism- the Kremlin’s remedy against national liberation movements, associating the Islamist extremism with the Soviet global pro-terrorist policy and the support for dictatorships in the Muslim world.

  While Maskhadov’s main line was saving the independence of Chechnya, he could not run the country properly and was unable to control the country and suppress crime. Although the Islamist organizations had the agenda of spreading Islam as usual practice, they also financed schools, hospitals, and construction of mosques, which made them extremely popular among the Chechens, while Russia created obstacles.. A wealthy Jordanian Islamist and veteran of the Afghan War, Sheikh Muhammad Fatih, founded boarding schools and orphanages in Urus-Martan. Islamist mosques were founded in Urus-Martan and Gudermes to compete with the Sufi mosques,» wrote Anssi Kullberg.

  Indeed, it is said Chechnya under the pro-Moscow government became less democratic. The new government’s policy is to suppress freedom movement leaders and Islamists by any means necessary – unfair elections, restrictions on the freedom of speech of even the President’s press secretary, massive attacks on “suspected separatists”.

  Maskhadov’s goal was not to fight with Russia. Indeed, that was the opposite of what he wanted. Maskhadov wanted a peaceful, secular, independent Chechnya in peace with Russia and the West. The Chechen Congress of Prefects condemned attempts to impose the Sharia (Islamic law) on the republic. He associated the Islamism with Russia’s global pro-terrorist policy during the Soviet era, and the Kremlin’s support for radical dictatorships in the Islamic world, like Syria, Iraq, Iran, and Libya. But Moscow was not interested in merely getting rid of Chechen hairline freedom fighters and preferred to invade to re-integrate Chechnya into Russian Federation. Indeed, the Islamists were useful to Russia.

  Thus, while Chechen freedom leaders looked to Eastern and Central European intellectuals as their role models, the religious Chechens chose to go with the pro-Soviet Islamic Renaissance Party, calling for preservation of the Soviet Union and then to be part of the Russian Federation. Shamil Basayev, the leader of Chechen “fundamentalists”, served in the Interior Ministry troops (OMON) in the Soviet times and fought alongside with the Russian military intelligence GRU against Georgia in the Abkhaz War in the early 1990’s. Chechnya thus also embraced Islamic internationalism and anti-Westernism.

  http://www.kashmirwatch.com/showarticles.php?subaction=showfull&id=1232023298&archive=&start_from=&ucat=3&var0news=value0news

  Wahhabism- the Kremlin’s remedy against national liberation movements, associating the Islamist extremism with the Soviet global pro-terrorist policy and the support for dictatorships in the Muslim world.

  http://www.jamestown.org/programs/ncw/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=30811&tx_ttnews%5BbackPid%5D=187&no_cache=1

  THE KREMLIN’S NEW STRATEGY: USING «ISLAM» TO COMBAT INSURGENCY

  http://www.digi.no/808167/plantet-viruskode-paa-statens-nettsider

  ADVARSEL TIL ALLE: Disse «kriminelle» russerne dere skriver om, er ikke nasi, ungdomsgruppen som er meeeget Kreml-lojale og nasjonalistiske – og opprettet etter ordre av Vladimir Putin i sin tid.

  Det er flere titusen av dem i denne ungdomsgruppen. 5-7000 er såkalte «kommisærer», altså en regelrett kopi av sovjettenkningen.

  Deres misjon er å være en buffer mot revolusjonstenkning blant ungdom, og dermed en buffer for den korrupte og kriminelle Kreml-makten. Nasi ble opprettet etter revolusjonene i Serbia, Georiga, Ukraina osv, for å forhindre at det samme skulle skje i Russland.

  Nasi legger trjoaner i datamaskinene rundt om i verden, og bruker dem i dataangrep mot land disse hjernevaskede folkene tror er «anti-russiske». Verdens første cyber-angrep skjedde mot Estland i 2006 bare fordi de flyttet en skitten Sovjet-statue. Det andre skjedde mot Georgia rett etter krigen i august.

  Nylig innrømmet en av de russiske apekattene som er en av lederne i Nasi, at de sto bak angrept mot Estland. Det sto i russiske medier. Gjennom vanlig russisk idiottenkning anså han det selvsagt som «forsvar».

  At nasi tar kontroll over offentlig maskiner rundt om kring i verden, er jo fordi IP-adressene kan leses. Det vil ha mer tyngde, og vil vise mer at «vi har makt» dersom et angrep kommer fra ulike lands myndigheter.

  Da Estland ble angrepet, kom IP-adressene fra Kreml, men også fra datidens Vladimir Putins kontorer.

  Russland under Putin er en fare for verdensfreden. Russerne er hjernevasket av Kreml-konrollert media, sovjetskrevet historie og voksende nasjonalisme. Nå må Europa snart våkne opp!

  http://www.kavkazcenter.com/eng/content/2010/09/21/12553.shtml

  In contrast to this, Western propaganda towards Russia, if you can call it propaganda, is politcorrect and toothless, that is why western democrats are outraged by undemocratic propaganda methods used by their Russian co-tribesmen.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: