Klima og samvittighet

Oversvømmelse i Guatemala, september 2010

Det er mange måter å nærme seg klimaproblemene på. Noen, som de selvutnevnte klimarealistene (sic) velger å benekte at problemet finnes. Svært mange ser bare en annen vei, og tenker det nytter likevel så lite hva jeg gjør.

Så har vi dem som innser at det finnes et problem og at det må gjøre noe for å løse det, men som nekter å betale regninga. I den klubben har nå den gamle ml-eren Aslak Sira Myhre meldt seg på. Hans hovedpoeng er at man ikke må gi folk skyldfølelse. Klimadebatten må for all del ikke ha en moralsk dimensjon.

Nå er det faktisk mange som gjennom tidene har forsøkt å skildre det framtidige grønne lavutslippsamfunnet i et rosenrødt lys. Fra et ressursøkonomisk synspunkt er lavutslippsamfunnet et nødvendig kvalitativt steg framover i menneskelig utvikling fra våre dagers konsumsamfunn, det virker bare ikke tillokkende nok i konkurranse med utbudet av forbruksvarer.

Marxisten Sira Myhre refser miljøbevegelsen for å moralisere, for å gi folk dårlig samvittighet. Vi må, hevder han, for all del ikke legge vekt på at det er galt å bruke for mye av jordklodens ressurser, eller at det kan koste noe å være klimavennlig. Dette er selvsagt et budskap i nær slekt med AKPs mangeårige kamp for at alle skal tjene mere, helst mere enn gjennomsnittet. At dette er en oppskrift som fører i aksellererede fart mot økologisk utarming må man tie om, for ikke å miste massenes oppslutning. (Nå kan man selvsagt peke på at AKP ikke ble noen massebevegelse under Sira Myhres samvittighetsløse ledelse, men pytt, pytt. De prøvde iallfall.)

Kommunisten har ikke dårlig samvittighet

Det er nok sant at det monner lite at en velmenende sjel monterer sparepærer og sorterer søppel, men for en tilhenger av massebevegelser burde det være åpenbart at summen av noen millioner sparepærer blir noe. Den som fornekter dette enkle faktum blir i praksis et alibi for klimafornekterne.

Mange har naturlig nok reagert på Myhres utspill, både i Dagbladet og andre steder, men jeg ser det ikke som en fruktbar tilnærming å smøre samvittigheten til dem som ikke gidder å sortere søpla si, eller å jatte med folks konsumbegjær. Jeg mener det er viktig å peke på at forbruksnivået i Norge er for høyt, og ikke late som overforbruket gjør oss det spøtt lykkeligere.

Nå er det selvfølgelig viktig å finne tilnærminger som kan mobilisere flest mulig , og ikke lulle folk inn i meningsløshet og apati. Det kan derfor være verdt å se på innfallsvinkelen til den Brian Tokar, en tilhenger av den amerikanske systemkritikeren Murray Bookchin

Murray Bookchin mistet troen på anarkistbevgelsen


Tokar har nettopp gitt ut ei lita bok med tittelen Toward Climate Justice. Boka er på engelsk og trykt i USA, men utgiveren er det radikale forlaget Communalism Press som er basert i Porsgrunn.

Tokar bruker mesteparten boka til å kritisere den internasjonale responsen på klimakrisa, med hovedvekt på forhandlingene i København i fjor høst. Dette er velkjent stoff, om enn godt oppsummert. Mer interessant er den siste delen av boka der Tokar forsøker å nærme seg et scenario der grasrotbevegelser utvikler desentraliserte lavenergisamfunn og avsetter dagens globale eliter.

Tokars (og Bookchins) visjon er nok både inspirerende og inspirert, men altfor lite konkret til å framstå som et troverdig teoretisk, enn si praktisk alternativ til dagens forbruks-sirkus. Om Bookchin og hans disipler har rett i at den klassiske anarkismen var ute av stand til å realisere sine vakre drømmer, fordi de ikke hadde realistiske strategier, er det slik jeg leser det, heller ikke mye jordnær pragmatisme i en visjon som hevder å være » … rotfestet i direkte demokrati, i sammenslutninger av lokalsamfunn som har tiltatt seg makt til å utfordre statens og kapitalens hegemoni.»

Mulig jeg er blitt for desillusjonert på mine gamle dager til uten motforestillinger å hylle den modige visjonen til Tokar. Jeg anerkjenner verdien i det engasjementet han og hans likesinnede målbærer, men klarer ikke å se hvordan en slik grasrotbevegelse kan erobre nok global makt til å holde temperaturstigningen i dette århundre under 2 grader.

I forhold til Sira Myhres (og Erik Solheims) visjon, om at vi skal redde klimaet uten å redusere forbruket, har iallfall Tokar innsett alvoret i situasjonen, men skal vi nå fram må vi nok mobilisere den personlige såvel som den politiske endringsviljen hos både Myhre og Tokar.

8 kommentarer (+add yours?)

 1. helge øgrim
  sep 10, 2010 @ 21:19:21

  Hei Jan
  Siden levestandarden i Vesten har steget jevnt, regnet i tiårsintervaller eller deromkring, siden 1820-tallet: Hvor setter du merket der velferdsveksten burde stanset og hvordan begrunner du det?
  vh
  helge

 2. Jan Bojer Vindheim
  sep 10, 2010 @ 22:30:46

  Det er selvsagt et retorisk spørsmål. Utviklinga har vært slik den har vært.

  Spørsmålet blir nå hvor vi går videre.
  Jeg syns det er på sin plass å peke på at dagens globale forbruk er høyere enn tilveksten, og at det er desidert høyest i nærheten av sånne som deg og meg.

 3. Heidi Spiten
  sep 11, 2010 @ 11:09:49

  Jeg oppfattet ikke Myhre dithen at han ikke vil bremse forbruksveksten, men mer at han vil ha en debatt om hvorfor budskapet ikke synker inn. Den debatten kunne det jo være fornuftig å ta.
  Jeg tror forøvrig regjeringen har mer enn nok støtte i befolkningen til flere miljøtiltak. De våger bare ikke i frykt for å miste stemmer. Eller de tenker at det er bedre å sitte ved roret enn å overlate det til H/FrP. Det kan de jo ha rett i. En tøffere politikk med konkrete tiltak er nødvendig for å snu skuta. Nå blir det for mye diskusjoner og tåkeprat, med den følge at folk flest går lei. Det er trist å høre ungdommer si at det ikke nytter.

 4. Atle Beckmann
  sep 11, 2010 @ 11:45:19

  Hei Jan Vindheim og takk for nok ett bra blogginnlegg.
  Jeg mener mye av denne problematikken henger på at folk (inkl. politikere!) ikke følger godt nok med i den teknologiske utviklingen og bruker de mulighetene vi allerede har samt at vi insisterer på at ting skal lønne seg økonomisk før vi prøver dem ut.
  (+ at vi så krampaktig nekter å ta til oss info om hamp, men der vet du mer enn meg)
  2 eksempler;
  Tomra har allerede laget mange systemer for å sortere avfall og forskjellige materialer, sluttbrukeren kan hive alt i en haug med god samvittighet hvis vi hadde brukt disse systemene. (disse kan Kineserne produsere i store volumer etterhvert som de fungerer mer og mer knirkefritt)
  Se http://tomra.no/default.asp?V_ITEM_ID=49

  Dean Kamen har laget en maskin som trekker rent vann ut av . Den koster $2000, trekker like mye strøm som en hårtørrer og kan lage intill 1000l vann i døgnet. Nyttig å ha for enhver husholdning og naturen i nærheten, uansett hvor på kloden man er.
  4 linker til info om den her; http://www.bgeeworld.com/Good_News.html
  Men denne blir altså heller ikke masseprodusert.. Hmm…

  Tilslutt vil jeg si at jeg mener folkene bak Zeitgeistbevegelsen forklarer bedre enn meg hvordan økonomi, som har vært til hjelp for oss frem til nå, nå fungerer mer som en brems på hverdagsutviklingen for fler og fler og hvordan og hvorfor teknologi er det som vil hjelpe oss fremover i riktig retning. (som alltid før, egentlig, slv om vi snubler i starten..)
  Se Addendum-filmen streamet herfra;
  http://zeitgeistmovie.com/

  mvh.

 5. Helge Øgrim
  sep 11, 2010 @ 12:24:34

  Mulig det, men ikke bare ment sånn.
  Saken er jo at omtrent fra dampmaskinens oppfinnelse, er bnp vokst voldsomt i de aller fleste land (ulike kurver og starttid).
  Dette har hevet levealder fra noenogtredve til mangeogsøtti, avviklet analfebetisme, humanisert rettsvesen, endret posisjonen til barn, kvinner og minoriteter i samfunnet osv osv.

  Så filosofisk er det ikke helt urimelig å spørre vekstpessimister hvor de mener det burde stanset.

  Et annet spørsmål er selvsagt dagens veivalg. Vi er sikkert ikke enige der heller. 🙂
  vh
  helge

 6. Jan Bojer Vindheim
  sep 11, 2010 @ 13:32:28

  Helge: Mennesker har en del grunnleggende behov; mat, klær, hus, medisin. Når disse er dekket avtar tilfredsheten ved ytterligere materielt forbruk meget raskt. Likevel er det ( som du veit) sterke interesser som på ulike nivåer ser seg tjent med å stimulere menneskers begjær (som er noe annet enn behov). Det er både sosialt og økologisk uakseptabelt at det materielle forbruket i de industrialiserte land fortsetter å øke utover de grenser naturen setter.

  Tankegangen til Aslak SM later til å være at hvis vi i Norge fortsetter å øke vårt uttak av naturressurser vil det også stimulere til økonomisk utvikling i land som Tanzania og Pakistan. Problemet er altså at vi ikke bare tar ut mere enn avkastningen, men også at vi underveis etter all sannsynlighet endrer klimaet på måter hvis konsekvenser vi ikke aner.

  Det er riktig og nødvendig å forbedre teknologiene, og mye taler for at vi kan bli vel så lykkelige både enkeltvis og kollektivt med lavere ressursbruk. Men det må altså være klart at lavere ressursbruk i land som Norge må være et overordnet mål, selv om noen skulle bli fornærmet.

 7. Jann O. Krangnes
  sep 17, 2010 @ 14:57:43

  Hei Jan

  Leser alltid med fornøyelse dine kommentarer. Som regel har jeg liten eller ingen innvendinger når det gjelder dine standpunkter til miljøvern. Kjenner meg enig med deg med tanke på vekst i forbruket, det er alt for høyt allerede og må endres. Jeg er av de med klar oppfatning av at forbruket må ned, også mitt eget. Prøver etter fattig evne å gjøre det, og tror på at det er en moralsk forpliktelse jeg har. Er heller ikke så redd for at moralske forpliktelser blir en del av politikken. På mange måter er dette den eneste muligheten jeg har til å delta. Er vel også opptatt av at vi må redusere forbruket uansett om den hadde påført oss en klimakrisa overhodet. Når jeg ser hva forbruket gjør med oss til daglig er det nok til å skremme meg. Også med tanke på de folkan i andre deler av verden og deres manglende muligheter til å forbruke på linje med oss, gjør meg til tider ganske kvalm.

  Men det jeg ikke kan dele med deg er den harniske og litt fordummende tonen du tar når det gjelder andre som prøver å ytre seg. Jeg har ikke sett noen steder at Aslak Sira har gått inn for at forbruket må økes noe steder. Jeg opplever at han tiltross for all verdens kunnskap, alle de kamper vi fører mot dette så blir det bare verre. At han i en slik situasjon etterlyser en diskusjon som kunne bidratt til at vi greier å finne en retning som kunne ha vunnet fram i mye større grad enn det både du, jeg og mange andre har greid hittil skulle bli mottatt med åpne armer. Spesielt når det gjelder slike tenkere som deg, som jeg har stor respekt for, så forventer jeg at du klarer å reise en debatt som bidrar til at vi kan hjelpe hverandre framover. Det er iallefall noe jeg kunne tenkt meg skjedde. Det ville være mere moro enn at vi ridde våre kjepphester videre på vår ferd mot stupet samtidig som FRP og andre politiske motstandere styrket seg på vår bekostning.

  kameratslig hilsen JannO.

 8. Jan Bojer Vindheim
  sep 17, 2010 @ 19:01:18

  Mulig jeg kan bli litt for krass fra tid til annen, men hr Myhre skriver faktisk at hovedproblemet ikke er overforbruket i vår del av verden, men underforbruket for det store flertallet. Videre skriver han gleden han opplever med alle sine elektroniske dingser vil han gjerne dele med hele kloden befolkning.

  Jeg har ingen problemer med å forstå følelsene bak resonnementet, men jeg har store problemer med å akseptere det som realistisk og gyldig. (Her er jeg forøvrig enig med Pål Steigan, som tar opp disse poengene i Dagsavisen idag).

  Det jeg kanskje reagerer mest på i Myhres utspill er likevel bruken av religiøsitet som stigmatisernede kategori; et tema jeg tok opp for noen blogger siden:
  https://vindheim.wordpress.com/2010/04/06/mørkegrønn-religion/

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: