Absolutt fanatisme

Det er lett å se likhetene mellom de totalitære regimene som preget Europa i forrige århundre. Ofrene for undertrykkelsen led vel stort sett på samme måte enten det var Hitler eller Stalin som styrte deres overvåkere, mordere og torturister. Med sin nye bok Drømmen om det fullkomne samfunn viser Øystein Sørensen at likheten stikker dypere enn som så, han mener det finnes en felles holdning, en totalitær mentalitet som ikke bare gjør totalitære ideologier som marxisme og nazisme mulig, men som også ligger til grunn for våre dagers ekstremister, for eksempel av islamistisk tapning.

I bøker som Arthur Koestlers «Mørke midt på dagen» og «Jordens Berme» eller George Orwells «1984» ble den intellektuelle akrobatikken bak de marxistiske diktaturer dissekert allerede mens de eksisterte, og likheten med deres erklærte hovedmotstandere, nazismen og fascismen grundig påvist. Ikke dessto mindre fortsatte den venstreorienterte intelligensia å insistere på de grunnleggende forskjellene mellom de totalitære systemene på høyre- og venstresida i det politiske landskapet. Både Koestler og Orwell blir fortsatt, på bakgrunn av sine angrep på kommunistisk diktatur, rutinemessig karakterisert som «høyrevridde».

Sine forbrytelser til tross, har marxismen beholdt en betydelig intellektuell legitimitet, en tendens som fortsatt er merkbar i norsk offentlighet. Derfor blir reaksjonene på en boikott av folkemordforsvareren Jan Myrdal så forskjellig fra en debatt om boikott av folkemordforsvareren David Irving. Myrdals venner har fortsatt en legitimitet som Irvings venner mangler.

Stalins systematiske løgner og overgrep var vel kjent i 1970 da en ny generasjon intellektuelle gjorde fornektelsen av Stalins forbrytelser til selve beviset på revolusjonær bevissthet. For å bli marxist-leninist måtte du kunne forsvare den totalitære statens rett til kontrollere sine undersåtters liv, enten det nå var Stalin, Trotski eller Mao du var tilhenger av.

For maoistene var Stalin et lykkeland under Stalin, andre marxister hevder at Stalins Sovjetregime representerte et avvik fra den rene lære. Da kan de enten holde på at Lenin var en av menneskehetens store velgjørere, eller de kan gå enda lenger tilbake og hevde at leninismen er i strid med marxismens sanne, frigjørende ånd.

Øystein Sørensen går til rota, og viser at den autoritære viljen var tydelig allerede i skriftene til Marx og Engels. Hos dem avdekker Sørensen en skruppelløs legitimering av ethvert middel til å fremme den proletære revolusjon. Dette overrasket meg ikke, det gjorde heller ikke den rutinemessige bruken av grove skjellsord fra Marx og Engels overfor deres motstandere – dette er tross alt velkjente grep i marxistisk «massearbeide» den dag i dag.

Men jeg ble overrasket over det sterke innslaget av rasisme hos kommunismens grunnleggere. Det var for eksempel nytt for meg at Engels ved flere anledninger insistert på at det samiske folk ikke har noen rett til å fortsette å eksistere, og at samene burde være glade for å få lov å lære norsk, selv om det usiviliserte norske språk ikke kan måle seg med den tyske nasjons språklige glans.

Øystein Sørensen har tidligere vist hvordan framtredende norske sosialister kunne slutte seg til Nasjonal Samling, og pekt på parallelle fenomener i f.eks. Tyskland og Italia. I årets bok går han et skritt lenger og viser hvordan grunnleggende elementer i det totalitære sinnelag er tilstede ikke bare i marxisme og nazisme, men også i våre dagers ytterliggående islamisme

Det er ingen tilfeldighet at religiøst motiverte terrorister som Al Qaeda finner sine forsvarere i kretsen rundt Klassekampen. Det er da også i denne avisa at den eneste negative kommentaren jeg har funnet til Sørensens bok dukket opp.

25 kommentarer (+add yours?)

 1. viewpointofview
  sep 16, 2010 @ 21:00:09

  Et par kjappe kommentarer: George Orwell er vel minst like kjent for dikatorparodien Animal Farm som 1984. Og deltakelse på republikansk side i den spanske borgerkrigen er ikke typiske høyreekstreme aktiviteter.

 2. Jan Bojer Vindheim
  sep 16, 2010 @ 21:16:11

  så sant, så sant. Og Animal Farm var en tydelig parafrase over utviklinga i «arbeiderstaten» Sovjetsamveldet.

 3. Olds69
  sep 17, 2010 @ 00:03:52

  Nå synes jeg du er reaksjonær og stigmatiserende mot idealister som bare vil påtvinge de andre sin korrekte mening.

  (eller noe slikt) 🙂

 4. Kenneth Fuglemsmo
  sep 17, 2010 @ 10:39:14

  Dette er jo vulgærvitenskaplig spør du meg. Når du trekker fram utskjelling som «bevis» blir det hele ekstremt banalt. Jeg har ikke tall på alle de gangene jeg har lest og hørt anarkister og liberale som strør om seg med skjellsord og totalitær tenkning. Problemet med tesen om at fascisme, islamisme og kommunisme er så like – er at den må finne så overflatiske eller feilaktige fellesnevnere, at liberalismen og ALLE andre politiske retninger også blir «like». ALLE politiske syn kan benevnes med samme begreper – og da mister begrepene fullstendig mening.

  Det er lett å finne eksempler på antirasistiske holdninger hos iallfall Marx. Anarkismens fedre Proudhon og Bakunin derimot, var notoriske jødehatere, rasister og kvinnehatere. Der Marx forsvarte svarte slavers rett til å frigjøre seg, og sto for at disse var like mye mennesker som andre – befant Proudhon seg en heeelt annen plass intellektuelt.

  Og hva med den borgerlige liberale retningen? På 30-tallet, da fascismen var en trussel og kommunismen sto sterkt blant arbeiderklassen i Europa, hvor befant den borgerlige liberalismen seg? Ofte i regjeringskontorene til koloniriker som med brutal vold og terror hersket over Afrika og store deler av Asia. Hvis denne boken skulle kunne tas *litt* alvorlig, burde Churchill vært med på forsiden av boka.

  Slike kommu-nazi-islam-teorier gjør «liberalere» til apologeter for en kapitalismen som dreper over 30 millioner mennesker hvert år ved å holde mat vekk fra dem. Den eneste politiske retningen som unnslipper kritikk, er den sosialliberale, som må sies å ha vært hovedretningen i vestlig politikk de siste 60 årene (om man definerer sosialdemokrater og konservative inn i denne retningen, siden de grunnleggende sett står for kapitalistisk velferdsstat). Den må holdes ansvarlig for de enorme forbrytelsene mot mennesker og miljø denne epoken.

  Avslutningsvis vil jeg si at det groveste her er angrepene på Stalin og Mao og sosialismen i Sovjet og Kina i disses regjeringstid. Å si at det er omtrent det samme som Hitlerismen savner enhver intellektuell redelighet. Det var ingen utryddelsesleire i disse landene. GULag kan ikke sammenliknes med Holocaust – men heller med fengsler og arbeidsleire i ikke-rike land. Ingen av dem startet en verdenskrig – eller noe i nærheten. Begge hadde lover og kampanjer mot rasisme og nasjonal undertrykking. Begge kunne notere en ENORM økning av folkets levestandard, levealder, kulturelle nivå, politiske frihet og industri- og landbruksproduksjon – sammenliknet med det halvføydale utgangspunktet. Begge land klarte å utrydde sulten på 10-20 år. Dette omfattet 1/3 av verden. Og denne utviklingen står i grell kontrast til katastrofen Afrika de siste 50 årene med formell uavhengighet under kapitalistisk dominans.

 5. Jan Bojer Vindheim
  sep 17, 2010 @ 11:16:45

  Takk skal du ha, Kenneth.

  Du illustrerer meget godt hovedpoenget i mitt bloggnotat.

  La meg bare få legge til en link til en artikkel i dagens utgave av The Independent:
  http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/news/maos-great-leap-forward-killed-45-million-in-four-years-2081630.html

 6. viewpointofview
  sep 17, 2010 @ 11:34:45

  @Kenneth Fuglemsmo: Hvis du tror at Stalin klarte å utrydde sult i Sovjetunionen, så bør du google ordet Holodomor.

 7. Kenneth Fuglemsmo
  sep 17, 2010 @ 13:18:31

  Hvis man tror at Holodomor fant sted slik som den reaksjonære staten i Ukraina påstår i dag, så er det likevel ingen bevis for at dette var planlagt og styrt av Stalin eller ledelsen i Sovjet.

  Mer om saken:
  http://www.mariosousa.se/Sanningensomkombort.html
  http://www.stalinsociety.org.uk/ukrainian.html

  Uansett – dette var 30-tallet. Stalin døde først i 1953. Jeg har aldri hørt noen påstå at det var sult i Sovjet på 50-tallet.

  Ja Jan, for folk som ikke er så nøye med sannhet og virkelighet, så vil det jeg sier bekrefte dine forutinntatte standpunkter uansett hva jeg faktisk sier. Men det du sier blir ikke mer sant av at du gjentar det gang på gang.

  Du har din link til en reaksjonær antikommunist som boltrer seg i The Independent. Jeg har andre linker:
  http://chinabookreviews.weebly.com/4/post/2008/09/no-title.html
  «For example, Gao convincingly challenges the Jung/Halliday claim that 38 million people starved to death during the Great Leap Forward, noting that (1) there were never any reliable demographic censuses to make possible an accurate figure, (2) it is hard to know whether some casualties during the great Leap Forward were deaths by hunger or premature deaths due to hardship, and (3) some estimates try to assess the ‘missing’ population on the basis of normal death and birth rates and therefore most likely would have included millions who might not have even been born. The result of using dubious methods produces «unrealistic and inflated» figures. (p.85) A fourth problem is that natural disasters such as floods and droughts were not considered as a factor in causing the famine. Some parts of China during this period were hit with «the worst floods in a century».»

  http://www.prisoncensorship.info/archive/etext/bookstore/commie.html

  http://www.atimes.com/atimes/China/FD01Ad04.html

  Men det er såklart fanatisme å undersøke og være kritisk til den offisielle historieskrivingen. Nei, det eneste siviliserte er å grave seg ned i Illustrert Vitenskap-«forskning» og spy edder og galle etter det eneste alternativet til kapitalismen.

 8. Olds69
  sep 17, 2010 @ 17:53:46

  Hva er det egentlig med komunister og ordet reaksjonær?

  Olds69

 9. Jan Bojer Vindheim
  sep 17, 2010 @ 18:44:25

  Kenneth, Kenneth. Det er en viss forskjell på «Illustrert Vitenskap» og «The Independent», men med din manglende evne til differensiering er den vel ikke stprt å bry seg om.

  Jeg har ikke kunnskaper nok til å kaste meg inn i en debatt om hvor mange som omkom under de ulike fasene av Maos eksperiment med 1/4 av menneskeheten, men jeg registrerer at selv ikke de apologetene du har funnet fram til gjør annet enn å prøve å redusere tallene mest mulig.

  Men nå er altså ikke Sørensens vinkling å måle skyld ut fra størrelsen på likhaugene, men å sammenlikne ideologiske standpunkt. Og viljen til å gå over lik på veien mot det fullkomne samfunn finner han altså er temmelig lik i de fire ideologiske strømingene han studerer: fascisme, nazisme, kommunisme og islamisme.

  Dette innebærer ikke at de fire ideologiene er identiske størrelser, bare at de alle er fullstendig hensynløse.

 10. Kenneth Fuglemsmo
  sep 19, 2010 @ 20:19:30

  1) Du har ikke kunnskaper, men det hindrer deg ikke i å bastant avvise mitt standpunkt og ta for gitt at maoismen var en katastrofe fro Kina.

  2) Du ser med dette vekk fra de enorme framskrittene, både i Sovjet og Kina. At levealderen ble fordoblet betyr ingenting.

  3) Kina hadde gjennomgått sultkatastrofer mange ganger før revolusjonen. Det særegne med maoismen var at den skapte et Kina uten sult, ikke at folk fortsatt kunne sulte i løpet av de første femten årene med sosialisme.

  4) Å si at disse fire (egentlig tre, siden nazisme er en form for fascisme) er like fordi de er «hensynsløse» er demagogi og retorikk. Man kan selvsagt finne «bevis» for «hensynsløshet» hos alle disse, men det kan man hos alle andre også. Hva med de anarkistiske terroristene i historien? Hva med de «liberale» og kristne korsfarerne i Irak og Afghanistan? Hva med kristendommen? Hva med hinduistiske BJP i India? Hva med buddhistiske generaler i Burma?

  5) Det definerende kjennetegnet ved kommunisme er hverken at den er totalitær eller hensynsløs, men at den representerer et reelt alternativ til kapitalismen og at den kan virkelggjøre et virkelig menneskelig samfunn. Men her har jeg innsett at jeg snakker for fullstendig døve ører. Å diskutere med konsolliderte antikommunister er som å diskutere religion med Khomeini.

 11. Jan Bojer Vindheim
  sep 19, 2010 @ 22:53:35

  1) Det er godt dokumentert at mange millioner mennesker måtte betale med sine liv for Maos store sprang. Dette bagatelliserer du, og forsøker å trylle vekk med retorikk.

  2) Heldigvis var ikke alle resultater av kommunistenes maktbruk like dårlige

  3) Det hadde vært fint om sulten hadde blitt avskaffet i Kina.

  4) Hverken Sørensen eller jeg påstår at disse fire er like. Hvis du leste boka ville du se at Sørensen bruker mye plass på å diskutere såvel ulikheter som forskjeller mellom disse ideologiene.

  5) Det er nok ikke så enkelt, Kenneth, at du kan plukke ut de egenskapene du liker og la dem være det eneste vesentlige ved kommunistisk ideologi og praksis.

 12. predikeren
  sep 20, 2010 @ 20:20:43

  Takk for fint boktips.

 13. Kenneth Fuglemsmo
  sep 22, 2010 @ 14:38:22

  1) Det er ikke godt dokumentert at folk «måtte dø for Maos store sprang». Det er tilsynelatende godt dokumentert at mennesker døde av sult i den perioden da blant annet det store spranget ble gjennomført. Det er to forskjellige ting. De kildene jeg trekker fram viser at dette i stor grad skyldes naturkatastrofer. Mao var en glitrende leder, men han kunne ikke styre været. Uten sosialismen ville flere dødd, og sulten ville ikke blitt avskaffet. Det er min tese, som kan belegges blant annet med en 30 år økning i forventet levealder fra 1949 til 1976 (under Maos ledelse), og en økning i folketall fra 550 millioner (1949) til 950 millioner (1975) – en økning på 400 millioner i løpet av 26 år! Ja, folk døde av sult på 50-tallet, og det er dypt tragisk, men hvor mange hadde dødd da – og seinere – uten sosialismen? Og hva med de mellom 30 og 40 millionene som har dødd hvert år i den kapitalistiske verden de siste 50 årene? Jeg er ikke ute etter å relativisere, men å peke på det faktum at sosialismen har et meget bra rulleblad med hensyn til framgang for folk og sultbekjempelse. Iallfall sammenliknet med kapitalismen.

  2) Ingen kan benekte de enorme framskrittene, men likevel blir de tryllet vekk fra ens bevissthet?

  3) Var det sult for eksempel i 70-tallets sosialistiske Kina?

  4) Jeg har ikke lest boka. Men det er ikke banebrytende å sidestille kommunisme, nazisme og islamisme – jeg har hørt det før for å si det slik… Du kan si at han bruker plass på forskjeller, men hans innfallsvinkel er likheten. Hans prosjekt er å trekke paraleller. Et politisk prosjekt som på iøynefallende vis skåner liberalismen, og – løsrevet fra dette? – skal være tema for den mørkeblå «tenketanken» Civitas frokostmøte i morgen… Kristin Clemet skjønner at dette er ammunisjon for borgerskapet – jeg håper flere enn henne også ser det.

  5) Jeg finner ingen sider ved kommunistisk teori og praksis som jeg misliker. Jeg finner en del eksempler på at kommunister har avveket fra denne og gjort feil, eller at den har vært utilstrekkelig for å hindre feil, eller enkeltpersoner som har gjort dårlige ting i kommunismens navn – men gjennomgående omfavner jeg varmt totaliteten i det kommunistiske prosjektet, også de mer «upopulære» sidene. Det er engang slik at de eneste som har privilegiet å ikke bli angrepet for det de gjør og sier, er de som verken gjør eller sier noe.

 14. Jan Bojer Vindheim
  sep 22, 2010 @ 20:40:41

  Ålreit. så tar vi en runde til:
  1) De kildene du ønsker å bruke (som du ikke oppgir) reinvasker kommunistregimet fullstendig. Faghistorisk konsensus er derimot dette (http://snl.no/Mao_Zedong)
  «Maos politikk med sterkt forsert industrialisering under «Det store spranget» førte til en av historiens største hungerkatastrofer, som ble forverret av uår i landbruket. Bl.a med grunnlag i studier av overdødelighet og andre demografiske forhold i perioden, har det dannet seg en slags konsensus om at «Det store spranget» kan ha kostet ca. 30 millioner menneskeliv. I sin store Mao-biografi fra 2005 hevder Jung Chang/Jon Halliday at Maos «sosialistiske» eksperimenter kan ha krevd så mange som 70 millioner menneskeliv, derav 38 millioner under «Det store spranget».»

  2) Det var fredeligere i Kina etter at det ble slutt på borgerkrigen.

  3) men kulturrevolusjonen (1966 – 76) var en katastrofe som ødela mye av framgangen.

  4) Du har ikke lest boka, men kan slå fast at den ikke bringer noe nytt.

  5) Du ser ingen negative sider ved kommunismen.

 15. norskgoy
  sep 24, 2010 @ 19:27:35

  Det har nesten blitt en pk-sport å angripe kommunister. Og kanskje med rette. Det skal også sies at de totalitære var svært like, de var voldlige når det gavnet dem og brukte vold til å holde kontroll. Dog, det er ikke noe som er særegnet de 4 avbildede massemordere på frontomslaget. De vestlige liberale demokratiene har også sine stygge hendelser på sin konto. England på sin storhetstid stod også for en del som man blir en smule flau av, dog, man hadde ikke tv på den tiden så det går fint.

  Det som er dog en viktig lære, er å finne ut av hvorfor f.eks Vietnam utviklet seg veldig forskjellig fra nabolandet Kambodsja. Selv om begge er/var totalitære diktaturer, ofrene tallmessige og grusomhetene store, så gikk de to samfunnene i helt forskjellige retninger på «grusomhetsskalaen».

  Men den store faren er ikke historien forsåvidt. Det er mennesker som mener at slikt ikke kan skje i fremtiden i deres eget samfunn fordi en mener å inneha en eller annen form for tanke som beskytter mot dette, og som alvorlig mener at i en gitt situasjon vil man selvsagt vite at alle i ens eget samfunn vil opptre som et anstendig menneske.

 16. Aust
  sep 28, 2010 @ 01:30:08

  1) «Totalitarisme»-paradigmet er jo ekstremt diskredittert – selv om det fortsatt framelskes i noen kretser. Har du i det hele tatt lest noen av de virkelig seriøse kritikkene av denne konstruksjonen, f.eks Moshe Lewin og Ian Kershaws «Stalinism and nazism: dictatorships in comparison» (1997?)?

  2) Er ikke påstanden om at «drømmen om det fullkomne samfunn» ligger bak totalitære impulser svært problematisk? Hva er i såfall kuren? Aksept av ufullkomne samfunn?

  Jeg synes denne boka virker veldig lite spennende, for å si det mildt.

 17. Jan Bojer Vindheim
  sep 28, 2010 @ 07:51:27

  1) «Ekstremt diskreditert» er dine anonyme ord.
  2) Aksept av ufullkomne samfunn er ikke så dumt, bare man ikke slutter å anstrenge seg for å forbedre dem.

 18. Aust
  sep 28, 2010 @ 19:37:34

  Problemet er at det ikke bare er mine ord, men sannsynligvis holdningen til et flertall av dem som forsker på stalinismen og nazismen.

  Og ja, jeg er anynom, men 1) navnet mitt vil ikke si deg noenting, og 2) jeg driver verken med personangrep eller andre trakasserier, så jeg ser ikke at det skal være noe problem.

  Men greit nok, du er tydeligvis ikke interessert i å diskutere dette alvorlig. Jeg skal holde meg unna fra nå av.

 19. Jan Bojer Vindheim
  sep 28, 2010 @ 20:18:46

  Flertall eller ikke, jeg synes likhetene mellom de ekstreme ideologiene Sørensen drøfter er interessante, og klarer ikke fri meg fra mistanken om at det hovedsakelig er tilhengere av et eller flere av disse tankesystemene som misliker sammenlikningen.

 20. Kenneth Fuglemsmo
  sep 29, 2010 @ 13:37:30

  Jeg skjønner at besøkelsestiden omtrent er oppbrukt, men til den siste postingen om hvem som misliker sammenlikningen:
  – Er det så merkelig at de mange forskjellige borgerlig-liberale (fra venstre-sosialdemokrater til ultra-konservative) kan leve godt med en sammenlikning som
  a) diskrediterer de fremste konkurrentene
  b) hever dem selv så høyt opp moralsk at man med god samvittighet kan være blind for egne skjeletter (og varme lik!) i skapet

  Menneskerettighetsteologien og dyrkingen av det borgerlige demokratiet er det nærmeste man kommer totalitær tenkning i vesten i dag. Og med denne rettferdiggjøres enkelt både forfølgelser av for eksempel kommunister og det faktum at over 30 millioner dør av sult hvert år.

  Når det er sagt foretrekker jeg selvsagt borgerlig demokrati framfor borgerlig despoti (fascisme og nazisme). Det er vi sikkert skjønt enige!

 21. Peter Olsen
  sep 29, 2010 @ 22:47:07

  Jeg kan ikke annet enn bøye meg i støvet for Vindheims ekstreme toleranse og tålmodighet med Stalinister .

  Jeg takker Kenneth Fuglemsmo som illustrerer Vinheims poeng

  Mao-søppel. For meg som har vært involvert på venstresida av norsk politikk,er det en utrolig underholdningsverdi i hatet som nå mobiliseres mot gruppa Tjen Folket. Det er Akp-veteran Boye Ullmann som i dagens Al-Klassekampen (29 mai) spyr edder og galle om søppel og skrot; her handler det om en STALINIST-GRUPPE!!!!

  Hør,hør! Que pasa? Boye Ullmann var i gamle dager nærmest et sinnbilde på en forstokket,ortodoks M-L er. Ved flere anledninger har jeg bedt Ullmann om å besinne seg i sin ekstreme ortodoksi,fra Stalingreiene til Afghanistan,men nå har guttaboys andre saker på gang.
  Omtrent samtidig som AKP ble nedlagt,startet kampanjen for Sosialistisk Folkestyre etter modell av stalinistiske Folkefronter skulle da
  RV inngå i alliansen med SV,SP,AP; arbeide seg inn i parlamentarisme og storting og styring.
  Valget for Rødt gikk som vanlig til helvete,
  men etter at SV-eliten,partieierne,viste seg helt identisk med nomenklaturet i AP,ser Rødt en mulighet til å bygge seg selv opp som et nytt
  SV-parti.

  For å lykkes med dette må man ha Moskvaprosesser men med motsatt innhold. Som kjent var resultatet av Moskvaprosessene i 1936-38 at alle som ikke var stalinister ble likvidert.
  De nye Moskvaprosessene som Rødt har startet opp i 2008 er at alle som driver med Stalin og maostalinisme nå,skal ut av partiet.Når Boye
  Ullmann nå sier at disse elementene er «søppel og skrot» lyder han som en reprise av Vysjinski,
  statsadvokaten til Stalin i 1936.
  Her er altså ingenting forandret bortsett fra
  at makthaverne i Rødt nå er venstresosialdemokrater som ønsker å tilintetgjøre alle som påminner om AKP og den epoken.
  Om man går inn på Tjen Folkets nettside,ser en at det er helt likt det gamle AKP. Dette tåles idag IKKE!

  Med denne nye taktikken innbiller da gammelstalinistene i nåværende Rødt at det skal være mulig å løfte Rødt fra 1,7% til 3% i 2009 og få et parlamentarisk gjennombrudd.

  Det Boye Ullmann ikke forstår er at folk leser og tenker,han forstår ikke selv at med sin Kafka-like forvandling ligner han en politisk klovn. Maostalinister forvandlet til sosialdemokrater som ekskluderer maostalinister er en farse. Hvis Rødt klarer å opprettholde 1,8%
  i 2009 med slike fjols i lederskapet er det å betrakte som et mirakel.

 22. Læreren
  sep 04, 2011 @ 00:30:38

  Kenneth Fuglemsmo og hans likemenn, er typisk unge mennesker som har vokst opp under ekstremt strengt regime, gjerne der far har vært sjefen og mor undertrykket. «Riset» (den gamle torturmetoden i misforstått barneoppdragelse) har hatt sin plass, straff langt viktigere enn omsorg, varme og kjærlighet. Trist som f…, men dog sant. Vold avler vold er det et ordtak som sier,- og behov for revolusjonær voldsbølge og menneskehat mot de som ikke underordner seg det totalitære regimet, ja, og mangel på kjærlighet avler hat. Hadde bare sånne som Fuglemsmo klart å innse at de er inne på et feil spor, i et spor der kynisme og menneskekulde er oppskriften til makt, da hadde de kanskje klart å innse at de er på feil spor for å kunne få en bedre verden. Trist som f…!!

  Hilsen læreren

 23. rku1
  mar 24, 2012 @ 17:47:36

  @ læreren,

  1, du vet ingenting om kenneth som person.

  2, hvis kommunister var menneskehatere finnes det sikkert enklere måter å ødelegge menneskeheten på, for eksempel å støtte krigen i Afghanistan.

  jeg er personlig kommunist og antirasist, og regner meg ikke som en som hater menneskeheten,
  jeg har heller ikke opplevd annet en kjærlighet og omsorg fra mine foreldre.
  kommunisme er å kjempe for en bedre verden.

  håper du innser at å anklage alle som ikke er for kapitalisme voldelige eller voldsofre er noe en lærer burde vite bedre enn.

 24. norskgoy
  apr 30, 2012 @ 06:49:14

  @rku1

  Kommunisme er å kjempe for sin egen lille elite som kan bli fete. Det er historiens lærdom.

 25. rku1
  apr 30, 2012 @ 12:04:43

  kommunister har alltid, og vil alltid, kjempe for at ingen elite skal være fetere enn andre, dette er kjerna i kommunismen.
  hvis kommunister var ute etter å ta over verden, for så å velte oss i penger.
  så tror jeg vi like godt kunne satset på å selge plastikk-leker i stedet.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: