Miljøvennlig bilisme?

Biodiesel presenteres med blomster og trær.

Til tross for en viss skepsis mot klimapanelets konklusjoner fra visse hold, er de fleste mennesker innstilt på å være klima- og miljøvennlige (bare det ikke koster for mye). Derfor reklamerer bilprodusentene flittig med gode utslipps-egenskaper ved de produktene de selger; miljøegenskapene er blitt endel av hypen rundt bilsalget. Og rimeligvis er det forskjeller på miljøegenskapene ved en SUV og en liten elbil, men det er like fullt et faktum at massebilisme er skadelig for klima, miljø og mennesker uansett hvordan man snur og vender på det.

Tiltak for å redusere massebilismen er imidlertid vanskelige å identifisere og enda vanskeligere å gjennomføre, og ingenting tyder på at marginale reduksjoner i et høyt utviklet land som Norge på noen måte oppveier den eksplosive veksten i bilbruk i andre deler av verden.

Dette er en av grunnene til at alternative drivstoffer blir promotert så flittig. De gir inntrykk av at alt kan fortsette som før; den moderne forbruker vil gjerne tro at han eller hun med god samvittighet kan tilfredsstille sine indre fartsdemoner på motorveiene, bare bilen drives med elektrisitet eller hydrogen. Dessverre avslører nyere rapporter at elektriske biler og biler som går på biodrivstoff gir svært små forbedringer i forhold til sine bensindrevne og dieseldrevne slektninger.

Jo mere du kjører elbil, jo mere miljøvennlig er du?

Rolf Hagman ved Transportøkonomisk institutt drøfter ulike definisjoner på miljøbil, og kommer fram til at » Elektriske kjøretøy og mulige fremtidige brenselcellebiler vil på en enkel måte tilfredsstille alle foreslåtte miljøkrav, da de helt enkelt har null utslipp.»

Slike illusjoner kan bare presenteres fordi de ikke tar hverken produksjon av bilene eller anlegg og vedlikehold av veier med i sitt miljøregnskap (se for eksempel UNEP-rapporten Assessing the Environmental Impacts of Consumption and Production.

For dem som likevel måtte ha blitt blendet av visjonen av den kommende nullutslippsbilen, kan det komme som en vekker at det nå legges fram rapporter som påviser at fordelen ved ulike alternative drivstoffer ikke er så store som tilhengerne vil ha det til. Det har lenge vært kjent at elektriske biler forårsaker mere utslipp enn konvensjonelle biler i produksjonsfasen, blant annet på grunn av batteriene. Fordeler i driftsfasen avhenger av hvordan elektrisiteten er framstilt.

Det må da være miljøvennlig å bruke skogsvirke til drivstoff?

Elektriske biler har den store fordelen at de gir ikke gir lokale utslipp under kjøring. Biodiesel og tilsvarende erstatninger for fossil bensin og diesel har ikke denne fordelen selv om de er framstilt av biologisk materiale. De kan derfor bare karakteriseres som miljøvennlige dersom de har en påviselig klimaeffekt. Miljøstiftelsen Zero vil ha oss til å tro på en slik effekt, og skriver derfor : «Rest-trevirke, skogsavfall og halm kan brukes til å lage biodiesel i en avansert industriell prosess. Store deler av drivstoffetterspørselen i Norge kan dekkes med denne formen for diesel.»

En fersk rapport fra Bjart Holtsmark ved Statistisk Sentralbyrå kommer til helt andre resultater. Holtsmark gjennomgår forskningsresultatene for ulike biodrivstoff, og hevder at biodiesel lagd av skogsvirke først har positiv klimaeffekt etter ca. 80 år, når tilveksten har absorbert en tilsvarende mengde CO2 som den forbrenningen av drivstoffet har medført.

Nå må det innrømmes at Holtsmarks resultater er blitt kritisert blant annet av Per Kristian Rørstad og av Birger Solberg og Hanne K. Sjølie, men Holtsmark gir relativt robuste svar.
Han skriver blant annet Økt hogst for bioenergiformål vil gi en netto økning i utslippene i dette århundret og en netto reduksjon i utslippene i det neste århundret, når vi inkluderer i regnestykket at trevirket foredles til pellets som brukes i kullkraftverk. Dersom trevirket omdannes til andre generasjons biodiesel, får man en økning i nettoutslippene også langt inn i neste århundre, enten aldersfordelingen er jevn eller ujevn..

Nå skal vi selvsagt ikke motarbeide utvikling av biler som gir lavere utslipp, det er helt nødvendig å redusere utslippene fra bilparken. Men vi skal passe oss for lettvinte løsninger, og for å tro at det er mulig å utvikle en miljøvennlig massebilisme, eller en klimavennlig bilpark. Parallelt med arbeidet for å redusere utslippene fra hver enkelt bil, må vi framfor alt jobbe for å redusere antallet biler og antall kjørte kilometer.

Reklamer

1 kommentar (+add yours?)

  1. vindheim
    nov 08, 2010 @ 12:03:57

    En ny rapport fra det europeisk miljøbyrået IEEP bekrefter disse konklusjonene

    http://www.greenpeace.org/norway/press/releases/biodrivstoff-verre-for-klimaet

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: