Nye og gamle havner

Så idyllisk vil Pir arkitekter gjøre det på Nyhavna.

I romjula vakte det oppsikt at Arbeiderpartiet i Trondheim lanserte planer for å omdanne Nyhavna til en ny bydel med mange boliger. Malurt ble straks helt i begeret av Rødts bystyrerepresentant Arne Byrkjeflot. Han opptrådte for anledningen som lokal LO-leder og lovet kamp for å bevare området for industriformål.

Det er betimelig å peke på at havnefunksjoner fortsatt må finnes i Trondheim – det er jo havna som har lagt grunnlaget for selve Trondheims eksistens – men den reaksjonære industriromantikken Byrkjeflot forfekter vil han neppe få mange med seg på, hverken blant LOs medlemmer eller i byen forøvrig.

AP-utspillet føyer seg på mange måter inn i en lang serie med
mere eller mindre visjonære forslag til omskaping av denne sentrale bydelen. Under Bylarm-festivalen for noen år siden ble det lansert en egen Østbyregjering som forsøkte å se Nyhavna i sammenheng med Svartlamon og sette et hele i inn i et overordnet byutviklingsperspektiv, tanker som også fikk støtte i Byrkjeflots omland.

Europans arkitektkonkurranse omfattet det røde feltet mellom Nyhavna og Svartlamon

I kjølvannet av dette inviterte EUROPAN europeiske arkitekter til å foreslå utforminger av rommet mellom Dora og Strandveien og det kom inn mange spennende forslag som alle forutsatte at området skulle brukes på andre måter enn idag.

Arkitekt Ole Wiig var blant initiativtakerne til et annet spenstig forslag, og Marinteks planer om et avansert internasjonalt havforskingssenter i sjøen bidro til utvide perspektivene ytterligere.

Fra De Grønnes side er derfor Aps utspill et velkomment bidrag, i tråd med den politikk vi har forfektet i mange år, men vi har også noen punkter vi ønsker å understreke før denne saka kan nærme seg realisering.

For det første må enhver omfattende utbygging i Trondheim, være seg av boliger, næringsbygg eller annet, baseres på de prinsippene om ligger i Handlingsplanen for klima og energi. Dette ble understreket av bystyret i høst, da De Grønne fikk bred tilslutning til at det skal kreves klima- og energiplaner for alle større utbygginger. Men for MDG er ikke dette ettertanker som kan slenges på som pynt, dette er grunnleggende prinsipper for all byutvikling. Lavenergiperspektivet må derfor ligge i bunnen for planlegginga av framtidig utvikling også i Nyhavnområdet.

Videre er det viktig å få med seg at planene for utbygging på Nyhavna henger nøye sammen med spørsmålet om hvor stor plass havnevirksomheten skal ha i Trondheim for framtida. Dette henger igjen sammen med planene om ny sentral godsterminal for hele Trøndelagsregionen, den såkalte Trøndelagsterminalen.

Dette spørsmålet har ligget latent siden Leangen-debatten for snart ti år siden. Den debatten endte som kjent uten at det ble vedtatt noen ny terminalplassering.

MDG gikk den gangen inn for at omlasting fra bane til bil burde skje i Heimdalsområdet, der de flest store transportørene holder til. Dette alternativet holdes fortsatt åpent i den interkommunal planprosessen, men debatten har i det siste dreidd seg mere mot en felles terminal for båt, bane, fly og bil i Stjørdals-området. her er det flere alternativer men de fleste vil medføre omfattende inngrep i strandsonen.

MDG tror ikke en så stor felles-terminal er nødvendig. Vi mener det er mulig også i framtida å foreta omlasting mellom båt og bane på Trondheim Havn og andre havneanlegg ved hjelp av beskjedne utvidelser. Vi mener fortsatt at at omlasting mellom bane og bil i stor grad må foregå i Heimdal-Sandmoenområdet, selv om dette kan gå hardt ut over Torgårdsletta.

Vi mener rett og slett at det er mulig å forvandle Nyhavna i Trondheim uten å fjerne alle hanvnefunksjoner fra byen – og uten å rasere Hell-Muruvikområdet fullstendig.

Slik kan Marinteks flytende forskningssenter tenkes.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: