Biogass i Trondheim

Nå har de nye gassbussene fra Solaris-fabrikken i Polen snart rukket å bli et år gamle, men de kjører fortsatt på fossilgass fra Nordsjøen i stedet for på biogass. Denne uka hadde rådmannen sammenkalt til et seminar (en workshop, må vite) for å drøfte ulike alternativer for å løse problemet.

Utgangspunktet var bystyrets ønske om separat innsamling av våtorganisk avfall, for å bruke dette som grunnlag for et lokalt biogassanlegg. Rådmannen har i flere år strittet imot, blant annet fordi det vil bli svært kostbart og by på store pedagogiske problemer. Rådmannen mener det er mere effektivt å forbrenne avfallet på Heimdal, og har videre pekt at de tilgjengelige mengdene våtorganisk husholdningsavfall i Trondheim, dersom vi klarer å samle det inn, ikke kommer i nærheten av de kvanta som er nødvendige for å etablere et økonomisk forsvarlig anlegg, enn si den mengden som trenges for produsere nok biogass til hele den planlagte flåten av gassbusser.

Til støttte for sitt syn hadde Rådmannen bestilt en analyse fra MISA. Christine Hung og Christian Solli hadde gjennomgått klimakonsekvensene ved fem ulike scenarier, og konkluderte med at bruk  av det våtorganiske avfallet til produksjon av biogass ikke vil gi noen bedre klimaffekt enn å bruke det samme avfallet som brensel i fjernvarmeanlegget. Forutsetningen er da at avfallet erstattes med et annet brensel med samme effekt som den dieselen biogassen er tenkt å erstatte i transportsystemet. Dette er ikke nødvendigvis en riktig forutsetning, det kan tenkes anvendt andre typer biobrensel i fjernvarmeanlegget, f.eks. skogsavfall. Videre er det forutsatt en brennverdi for avfallet som f.eks. Østfoldforskning trekker i tvil. Konklusjonene i analysen er likevel så solide at det neppe blir noen separat innsamling av våtorganisk avfall fra husholdningene i Trondheim med det første.

Fra en gass-tappestasjon i India.

Så gjenstår et spørsmål MISA ikke var bedt om svare på; hvor skal vi skaffe karbon-nøytralt drivstoff til gassbussene våre? Både Renholdsverket og andre aktører har lenge forsøkt å finne grunnlag for et biogassanlegg i Trondheim, enten ved gjenvinningsanlegget på Heggstadmoen, eller ved den nye bussoppstillingsplassen på Sandmoen. En tredje mulighet er å samlokalisere et biogassanlegg med kloakkanlegget på Høvringen, for også å kunne utnytte de betydelige gassmengdene som oppstår der. Nå er disse planene foreløpig skrinlagt, først og fremst av mangel på tilstrekkelige mengder råstoff.

Til gjengjeld eksisterer det allerede et biogassanlegg i Verdal, Ecopro, som bruker våtorganisk avfall som råstoff. Ennvidere har firmaet Biokraft a/s planer om å bygge et biogassanlegg i Trøndelag basert på avfall fra fiskeindustrien. Begge disse anleggene var representert på seminaret og begge hevdet å kunne levere gass til AtB i løpet av få år.

Gassbussene har allerede bidratt til å redusere luftforurensningen i Midtbyen, selv om de kjører på fossilgass fra Nordsjøen. Gass er nemlig et langt reinere drivstoff enn diesel, noe som har ført til at land som India satser stort på å innføre gass som drivstoff. Men i et videre og mere langsiktig perspektiv ser vi også at kretsløpsressursen biogass, som ikke medfører flytting av karbon fra jordskorpa til atmosfæren, er et bærekraftig alternativ som vil kunne brukes lenge etter at oljeøkonomiens dager er slutt.

1 kommentar (+add yours?)

  1. Konrad
    mar 19, 2011 @ 15:51:13

    Denne saken har vel minst to sider: Klimaeffekt (globalt perspektiv) og lokal forurensing. For den lokale forurensningen er vel gass og gass hippsomhapp, det viktigste er vel å erstatte diesel som gir mye lokal forurensing (både støv og støy).

    Når det gjelder avfallsforbrenning på Heimdal og fjernvarme vil jeg tro det ikke er noe stort problem å erstatte husholdningsavfallet f.eks. med rent trevirke fra skogbruk og sagbruk, evt også planker, paller og annet brennbart fra bygg og anlegg – jeg vil tro at dette også gir en bedre og renere forbrenning enn potetskrell og kaffegrut.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: