Havnerydding

Vi mennesker liker å hive søppel og avfall i vannet. Da tror vi liksom at det blir borte. Langs Norskekysten er det i løpet av hundrevis av år med skipsfart og industrivirksomhet dumpet ufattelige mengder med avfall. Slike utslipp er idag forbudt, og det er lenge gjort en betydelig innsats for å rydde opp, men restene fra fortida ligger mange steder igjen, og en lang rekke kystsoner er så forurenset at det blir advart mot å spise fisk og sjødyr derfra.

EU har utarbeidet et vanndirektiv som fastsetter grensverdier for miljøgifter i havet. Klima og Forurensingsdirektoratet har på sin side satt ned ei konsultasjonsgruppe, som skal overvåke arbeidet for opprensing av forurensede kystområder og dessuten komme med faglige råd om hvordan arbeidet best kan utføres. Denne faggruppa har satt igang et program for å få renset opp havner og andre forurensede kystsoner. Det er to hovedteknikker: enten å dekke til skiten der den ligger, eller å forsøke å fjerne den for videre behandling eller deponering et annet sted.

29. mars hadde denne konsultasjonsgruppa kalt sammen til en liten konferanse hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag for å belyse problemstillingene rundt den nødvendige oppryddinga. Her var byråkrater, politikere, miljøvernere og andre interesserte samlet for å lytte – og for å si sin mening.

Ingunn Godal fra KLIF kunne fortelle at de nylig har undersøkt status for 17 havner og verftsområder, og funnet betydelige mengder forurensede sedimenter. Man antar at situasjonen er likedan på 107 liknende lokaliteter. Mye av forurensingen er av eldre dato, men noe er også nyere og det ble nevnt at kommunene må holde øye med småbåthavner der mye giftige stoffer er i bruk.

Et av eksemplene på opprydding i forurensede sedimenter er den kontroversielle deponeringa av slam ved Malmøykalven i Oslofjorden. Representanter for to ulike aksjonsgrupper var tilstede i salen og deltok ivrig i ordskiftet. De kritiserte bant annet KLIFs dobbeltrolle som både bevilgende og kontrollerende myndigheter. og etterlyste uhildede tredjeparts-vurderinger av de foreslåtte tiltaka.

Direktøren for Trondheim Havn, Wollert Krohn-Hansen orienterte om situasjonen i trønderhovedstaden og beklaget blant annet at Bystyret (etter forslag fra MDG) har avvist utfylling i Dora-bassenget.

Dorabassenget, som foreslås fylt med giftig slam. ligger til venstre på bildet.

Trondheims miljødirektør, Marianne Langedal, orienterte om kommunens arbeide med havneforurensning. Vi har blant annet bygd inn en del forurensede sedimenter i Pir 2, der de forhåpentlig er godt innkapslet. Den viktigste oppgaven vi står overfor er oppryddinga etter Killingdal gruber i Fagervika. Også hun ville gjerne ha brukt massene til utfylling ved Nyhavna.

 

Etter lunsj kom Lars Haltbrekken fra Norges Naturvernforbund på talerstolen. han kom snart i disputt med aktivistene fra Oslofjorden som ville vite hvorfor han forsvarte den omstridte deponeringa ved Malmøykalven. Det ble litt pinlig når både han og KLIF måtte nøye seg med å hevde at vannkvaliteten i indre Oslofjord iallfall ikke har blitt verre av tiltakene. Are Dammann fra Innbyggerinitiativet på Nesodden påpekte at de hadde lovt 96% forbedring av vannkvaliteten.

Haltbrekken støttet også forslaget om å deponere forurenset avfall i Nyhavna og kom dermed i konflikt med et samlet bystyre i Trondheim.

1 kommentar (+add yours?)

 1. Ullern
  mar 29, 2011 @ 22:43:56

  «Vi mennesker liker å hive søppel og avfall i vannet.»

  Javisst – kjempegøy. Jf. «The great Pacific garbage patch» – http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Pacific_Garbage_Patch – og «North Atlantic Garbage Patch». Enkelt sagt er dette flytende flak av plastikk-fragmenter i havet, på størrelse med USA. Plastikken er oppsamling av alt som er kastet i elver, på strender og i havet av plast-avfall siden 2. verdenskrig (da plastproduksjon virkelig tok av).

  Mot disse enorme plastflakene virker det litt puslete å krangle om forsøpling av norskekysten. Som å blåse ut et stearinlys når huset brenner.

  KLIF har «satt ned ei konsultasjonsgruppe» om bl.a. «å dekke til skiten der den ligger». Da undrer en: Er «konsultasjonsgruppen» bokstavelig talt et sandpåstrøingsorgan??

  Re forurensing vil det kun være én ting som hjelper: Omlegging av norsk og vestlig livsstil totalt, til ordninger med resirkulering av alt menneskeskapt straks det er ute av bruk – og ellers begrensning av oss selv (til optimalt 1,3 prosent årlig materiell vekst/forfall, som for menneskekroppene selv, og ingen rentesrente). Dvs. «opprettholdbar livsstil» med mindre stress og mer kontemplasjon – fordi vekst-stressingen fortsatt ØKER forsøplingen av omgivelsene. Problemet er at det ikke er attraktiv løsning for noen i Norge, siden materielt forbruk da må drastisk ned. Brysomt, det. Tilsynelatende bedre å leve som før, gi honnør-bidrag til resirk-tanken via f.eks. KLIF, og ellers bare vente på syndfloden – i urealistisk håp om at «noe» vil ordne «seg» underveis. «’Noen’ vil nok overleve, håper det er meg» – er blitt en grunnholdning i vesten.

  «Après nous, le déluge» – om ikke syndfloden er her alt. Jf. Japans tsunami, som bare kunne ramme så skadelig fordi menneskeheten, doblet i antall siste 50 år, har utbredt seg materielt på steder/kyster hvor ingen bodde eller bodde så tett før, med mer stash enn noengang. Og atomkraftverk i strandkanten: Va’kke så smart likevel?

  Men hva vet jeg? – Kanskje hjelper rydding av havnebasseng og annen utblåsing av stearinlys. Vansken er bare at forsøplingen fortsatt skjer MYE raskere enn begrensning og opprydding.

  Biosfæren er nå som en Kols-pasient, der evnen til å «puste seg frisk», dvs. gjenvinne seg til menneske-levelighet som vi har i dag, er skadet mer enn til å motvirke nedbrytingstakten. Mer ødelegges enn beholdes.

  I mellomtiden bruker vi heller oppmerksomhet og ressurser på krig, enn på å beholde livsgrunnlaget. Det grunnlaget er Biosfæren vi vokser i, som avanserte planter.

  Som én plante til andre undres jeg: Blomstrer vi?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: