Den norske hvalsjåvinismen

Nok en gang har Norge sammen med Japan og Island funnet det for godt å legge seg ut med verdensopinionen i spørsmålet om hvalfangst. På kongressen  i den internasjonale hvalfangstkommisjonen  i Jersey denne uka valgte de tre hvalfangstnasjonene å forlate møtet da de forsto at de ikke fikk viljen sin. Ironisk nok kommer dette etter at norske myndigheter nok en gang har forkynt at motstanden mot norsk hvalfangst er iferd med å forsvinne. Situasjonen er altså en annen enn det norsk opinion får inntrykk av, og det har sine grunner.

Tilhengerne av norsk hvalfangst hevder gjerne at motstanderne av hvalfangst drives av følelser, mens norsk hvalfangst er et tvers igjennom fornufts-drevet tiltak i den hensikt å sikre bærekraftig forvaltning av livet i havet. Denne typen argumentasjon kommer godt til uttrykk i Aftenpostens leder 6. juli iår.  Nå har Siri Martinsen fra Noah svart godt på denne lederartikkelen.  Jeg skal ikke gjenta hennes argumenter, men benytter anledningen til å trekke fram en video som illustrerer dyrevern-argumentene mot hvalfangst på en fortrinnlig måte.

Jeg har vondt for å forstå at reaksjoner på dyrs lidelser skal tillegges mindre vekt enn økonomiske interesser, men det poenget Aftenposten og Utenriksdepartementet later til å overse er at de norske holdningene også i stor grad er følelsebasert. Hvalfangsten har nemlig marginal økonomisk betydning. Etterspørselen etter kjøttet er minkende og spekket, som tidligere var den mest lønnsomme delen av kadaveret, er nå så fullt av miljøgifter at det måtte destrueres som spesialavfall dersom det ble tatt på land. Klima- og forurensingsdirektoratet anbefaler av økonomiske grunner at dette spesialavfallet dumpes til sjøs(!).

Det kan være verdt å merke seg at den norske utmarsjen fra forhandlingene på Jersey ble utløst av et forslag om å stanse all hvalfangst i det sørlige Atlanterhavet, ved å innføre en  vernesone. Dette er områder der ingen av de tre hvalfangstnasjonene driver idag. Det var derfor rein  trass som utløste protestmarsjen, og ikke et rasjonelt begrunnet forsvar for norske, japanske eller islandske næringsinteresser.  Det samme må sies om den  norske regjeringsdelegasjonens raseri over at også norske dyrevernorganisasjoner fikk presentere sitt syn.

Det er ikke rasjonalitet som driver norsk propaganda for hvalfangst, det er svulmende patriotisme og kvalmende sjåvinisme.

Påstanden om at hvalfangst er et miljøtiltak har vært en del av den norske stats-propagandaen siden  Gro Harlem Brundtlands tid. En viss rimelighet er det i at den nordøstatlantiske vågehvalbestanden tåler beskatning, men argumentet utvides ofte til en påstand om at hvalfangst er nødvendig for å opprettholde balansen i havet. Hvalfangerne og deres venner påtar seg på denne måten en gammeltestamentlig forvalterrolle der mennesket skal herske over alt liv på jorda. Dessverre viser det seg at vi mennesker langt fra har den innsikt en slik forvalterrolle måtte kreve, og at vår inngripen i havets økosystemer slett ikke bidrar til bedre balanse.

To forskningsrapporter kan viser dette med all ønskelig tydelighet. En rapport viser at hvalene gjødsler havet på en slik måte at fiskebestandene øker; en annen viser at redusert biologisk mangfold, som følger av jakt på hval og andre dyr på toppen av næringskjedene, svekker økosystemer og forsterker klimaendringer. Miljøargumentet for hvalfangst, som bla. SV og Naturvernforbundet har kjøpt, klapper dermed fullstendig sammen.

Det er på tide Norge tar sitt globale ansvar på alvor, og aksepterer de internasjonale avtalene som vil stanse hvalfangsten.

25 kommentarer (+add yours?)

 1. Konrad
  jul 16, 2011 @ 18:49:23

  Hmm, ja, kan være med deg et stykke på dei. Men på den annen side: Vågehvalen (som vel er den eneste Norge har fangst av) er ikke truet såvidt jeg har fått med meg? All jakt og slakting vil på et aller annet punkt være brutalt, i det minste noen sekunder mens dyret avlives. Er det grunn til at hvalfangst skal særbehandles? Griser er intelligente dyr som holdes innesperret i sitt korte liv før de brutalt avlives industrielt. Elg og hjort skytes i hopetall.

 2. Nils Andreas Erstad
  jul 16, 2011 @ 19:41:57

  Og ikke bare det; siden en eller annen gang for et sted omkring femti år tilbake har det blitt skutt mer elg og samtidig er det blitt mer elg i skauen.

 3. Øyvind Strømmen
  jul 17, 2011 @ 01:18:15

  Å drive vågehvalfangst er nok neppe et miljøverntiltak, nei. Dette oppsummeres godt i denne kronikken av Terje Lislevand:

  Realiteten er at det ikke finnes forskningsresultater som viser at fangst på marine pattedyr gjør situasjonen bedre for fiskeriene. Oppfatningen om at det blir mer fisk til oss bare vi fjerner en del sel og hval vitner om et forenklet og urealistisk syn på økologi generelt, og på havet som økosystem spesielt.

  Strengt tatt er det en overforenkling av argumentet, siden dette argumentet ikke bare er «mer fisk til oss», men også «mer fisk» til andre og utvilsomt truede hvalarter, en vanlig -hypotese- som også brukes for å forklare vågehvalens antatt økende bestander (med vekt på antatt) i lys av reduserte bestander av større hvaler. Det burde være liten tvil om at problemet med overfiske (evt. også på krill for å lage kosttilskudd) ikke lar seg løse ved at man tar livet av hval. Dessverre kan man ikke si at ledende hvalfangsmotstanderland er like ledende i forhold til å gripe tak i overfiske på f.eks. lodde – vågehvalmat.

  Dette betyr imidlertid ikke at vågehvalfangst er verken miljø- eller naturfiendtlig, dersom bestanden er stor nok til at den faktisk tåler hvalfangsten. Som du er inne på, er det god grunn til å hevde at bestanden av nordatlantisk vågehval er.

  Det er tvilsomt om man kan si det samme om den nordatlantiske bestanden av knølhval (som rett nok ikke defineres som separat art); men IWC godtar grønlandsk hvalfangst på knølhval (som er i lite omfang) og de godtar også grønlandsk hvalfangst på vågehval (som er omtrent 1/4 av den norske). Det er altså ikke riktig at internasjonalt avtaleverk ville ha stansen hvalfangsten.

  Man kan likevel konkludere med at det ville tjene Norge utenrikspolitisk om vi fulgte internasjonalt avtaleverk; all den tid det blir vanskeligere å kritisere andre land for å ikke gjøre det på andre områder når vi selv velger å ikke gjøre det ifht. vågehvalfangst.

 4. Konrad
  jul 17, 2011 @ 13:30:40

  Økosystem-argumentet vet jeg lite om, men dersom jeg forstår Øivind Strømmen rett støtter han mitt lille isolerte poeng om at begrenset fangst på vågehval ikke er skadelig fordi dette er en robust bestand (akkurat som elgbestanden på Østlandet eller hjortebestanden på Vestlandet). Hva er galt med forsiktig, kontrollert høsting?

  Jeg vil samtidig påstå at konsekvent motstand mot all hvalfangst ofte er følelsesbasert («They are killing whales again»). Jeg har problemer med å forstå at det rent moralsk skal være verre å drepe en enkelt hval i havet enn det er å drepe en gris, rødrev eller elg på land.

 5. Sondre
  jul 17, 2011 @ 19:17:37

  Jeg låner mye herfra i mitt siste blogginnlegg om hvalfangst!

 6. Kristine
  jul 18, 2011 @ 09:04:13

  Hei! Kristine fra VG her. Nå har jeg lagt innlegget ditt som dagens anbefaling på Lesernes VG, kanskje poster jeg det på twitter http://twitter.com/lesernesvg også 🙂

 7. Andreas
  jul 18, 2011 @ 12:16:16

  Se episode 11 sesong 13 av South Park: Whale Whores. Der har du alt godt oppsummert.

  At andre land ikke liker hvalfangst er rimelig uinteressant. Hva om de andre landene ikke likte kjøtt i det hele tatt, eller at de ikke likte frihet osv osv osv. Hvis du spiser ku og kylling, forsvarlig høstet, hvorfor ikke hval, forsvarlig høstet? -Insert sentimental reasons

 8. Samuel
  jul 18, 2011 @ 12:52:48

  For hver hval norge dreper så mister norge 100 turister. Negativ internasjonal «reklame» er ikke god butikk. Alle næringsdrivende vet at de fleste beslutningene gjøres på basis av følelser og så begrunner man disse beslutningene med «logikk». «Jeg trenger ny mobil fordi…» betyr egentlig at «du vil ha». Når folk som IKKE vet hvor norge er på kartet en gang, vet at norge er et slemt land som ikke bryr seg om miljø fordi de dreper dyr som er i faresonen, så sier det litt om hvor viktig hvalfangst er for norge internasjonalt.

  Er hvalkjøtt så viktig for nordmenn at vi er villige til å fortsette å ødelegge sitt historiske gode rykte utad? At vi er villige til å skade våre andre handelsektorer så et fåtall av oss kan spise overpriset fisk? Når alle andre land sier nei, så burde det fortelle oss noe. Spania jobber med å forby tyrefekting, India jobber med å fjerne kaster, USA jobber med å likestille folk av forskjellige raser, tyskland jobber med å fjerne nynasisme og å vise respekt til jøder. OSV. Verden ser dette og etter hvert så forsvinner de negative følelsene om dette FORDI det gjøres noe med det. Men i norge, så gjør man omvendt. Her vil vi ØKE negativiteten til norge utad, så vi kan fortsette spise EN fisketype til, som er truet på verdensbasis.

  Det folk vet om norge i utlandet er:
  – Vi er blonde
  – Vi bor i nord
  – Vi er flinke på ski
  – Vi dreper hval

  For hver hval norge dreper så mister norge 100 turister. I tillegg til alle miljøspøsmål, så er dette en av hovedgrunnene til at hvalfangst er FEIL for norge. Vi må komme oss ut av «det vi har gjort før MÅ vi også gjøre i dag» mentaliteten og våkne opp til det 21 århundret.

 9. Roger Pedersen
  jul 18, 2011 @ 13:26:52

  Så lenge som hvalfangsten ikke truer bestanden av vågehval, så ser jeg ikke noe problem med det. Grunnen til at hvalfangst blei forbudt og stoppa var nettopp fordi at hvalfangsten blei så omfattende at flere av artene blei sterkt utrydningstrua. Blåhvalen f.eks. er så trua at det er tvilsomt om bestanden vil noen gang kunne klassifiseres som trygg igjen.

  Det er tross alt forskjell mellom rovfangst og vanlig fangst.

 10. Konrad
  jul 18, 2011 @ 14:22:17

  Det er selvsagt beklagelig at Norge får et dårlig rykte på grunn av litt hvalfangst, men det er samtidig forbaska irriterende å bøye av for press basert på manglende kunnskap (f.eks. det faktum at vågehvalen ikke er truet) eller av sentimentale grunner («hvalen er et vakkert og intelligent dyr»). Akkurat på grunn av dette er jeg fristet til å bli hvalsjåvinist.

 11. modigearraz
  jul 18, 2011 @ 17:02:05

  Samuel: Jeg er veldig mye i utlandet og snakker derfor mye med utlendinger. Det er riktig som du sier at de vet lite om oss nordmenn, men det at vi dreper hval er noe jeg ikke opplever at den internasjonale allmenheten vet/bryr seg om. Man kan kanskje tro det, men jeg har i hvert fall aldri opplevd at dette er noe de har som en slags fordom mot oss.
  Det virker som om at diskusjonen her har gjort det tydelig at vi jakter Vagehval, og at den ikke er utrydningstruet saa det skal ikke vaere grunn til noe problem.
  Det er nok aldri hyggelig for noe som helst dyr aa bli avlivet for aa bli menneskemat, saa dyrets lidelse ser jeg heller ikke paa som en grunn til at vi skal stoppe akkurat hvalfangst.
  Naar det kommer til andre lands meninger, blir ikke det litt som aa tenke at vi maa slutte aa slakte svin siden muslimkse land ser pa det som skittent? Jeg tror en gris som blir fostret opp kun for aa bli slaktet har det vaerre enn en hval som lever sitt liv i frihet.
  La de som spiser hvalkjott faa gjoere det, la de som har dette som job faa fortsette med det. Jeg stiller meg helt noytral til om kuene i India skal vare fredet eller ikke. At de spiser hund i Kina er like greit for meg. Hvert land/gruppe sin kultur. Det finnes ett unikt synspunkt som er riktig for alt, det varierer paa tvers av kulturer. Takk for det.

 12. Cecilie Linn
  jul 18, 2011 @ 22:00:49

  jeg har ingen problemer med at vi er en hvalfangst nasjon. argumentene som alltids blir brukt for å ikke være det er de samme, og jeg har enda samme svar…

  mange sier det er helt forferdelig at de skal langpines…
  det er mange påstander om at ca 80% av hvalene dør momentant av skuddet, andre påstår at det tar mange timer før hvalen er død, men fakta er at vi har ingen bevis på dette, det er nok bare hvalfangerene som vet det… det er jo tross alt ann på hvor harpunen treffer…
  og hva med alle andre arter som langpines? ALLE fisker dere spiser som er så sunne f.eks… de er dypt nede i havet, så blir de fanget i trålen og presset sammen uten mulighet til å bevege seg, så blir de dratt opp i båten så fort at øyene blir presset ut av hodet pga trykket, så ligger de på dekk en liten stund før de blir presset ned i et lite ‘rom’ hvor de skal sorteres etter størrelse og pakket… men først må de være døde, så da venter man til de sakte men sikkert dør… men DET driter alle i…
  og hva med halal slakting? klart i Norge skal de bedøves før de kutter strupene, men har nå egentlgi aldri sett bevis på det.
  og så har man dyr som det egentlig er verst med, de som lider hele livet; høns! innestengt hele livet i pittesmå bur, mishandlet under transport (for varmt så de dør, eller ingen tilgang på vann slik at de dør, klemt i hel. osv)

  og hvalen er så nydelig (jeg synes egentlig dn er rar jeg da, men,men… hva med kua..er ikke den fin? hva med torsken, sei, lange? hva med kyllingen og høna som egentlig er fin, men den er innebura og ferdig plukka pga andre høns sin plukking av fjær!!!! hvorfor er hvalen så mye nydeligere enn dem?

  det er så få hval igjen…. jeg har vært med på både reke og torskefiske for noen år tilbake, og det var sannelig ikke mange store fine reker/torsker vi fikk, så kanskje det burde blitt satt fokus på at det ikke burde fiskes det noen år slik at de får ta seg opp igjen… til gjengjeld har jeg aldri sett skrinne og syke hvaler, for de er alltid friske og fine (bortsett fra pcb i spekket)

  ‘hele verden’ hater Norge pga hvalfangst og for hver dag som går er det 100 færre folk som vil komme hit…. hmmm…. har vært i utrolig mange land og aldri hørt en eneste negativ kommentar om Norge sin hvalfangst. det er en viss gruppe som sier at de aldri vil komme hit, men mange av dem er nok som jeg, for jeg skulle aldri til amerika pga deres politikk, men jeg dro dit, og det var den desidert beste ferieturen jeg har hatt i hele mitt liv! (dessuten blir det bare mer og mer turister her for hvert år!)…..

  har jeg glemt noe nå? vet ikke, men har nok uansett skrevet nok nå 😛

 13. Troll
  jul 19, 2011 @ 07:10:16

  Hvalfangst, slik det gjøres i Norge er ikke miljøfiendtlig. Jakt/høsting av fornybare ressurser innenfor korrekte bestandsmål stabiliserer habitatet og genmassen. Havet er ikke en uuttømmelig ressurs – for mye hval, for lite fisk – for lite fisk og for mye hval blir mye mindre fisk og til slutt ingen hval og ingen fisk til oss. Havet påvirkes av mennesket hele tiden av hva vi har gjort, hva vi gjør og kommer til å gjøre, om vi gjør noe eller ikke. «Resten av verden» har bort i mot fisket havet tomt grunnet syk fiskeripolitikk, uten bestandsmål. Bestanden av Vågehval blir ikke mindre av den fangst som gjøres i dag og dyret er ikke utryddingstruet. Oppdrettsfisk er i dag et større problem for ville fiskestammer enn fisket på naturlige stammer grunnet sykdom og parasitter, der Norge har sluppet det for langt, bruk energi på dette og ikke tull med hval

 14. Ninial
  jul 19, 2011 @ 12:17:18

  Vi kysser bokstavelig talt ALLE vestlige land i rævva hele tiden. Politisk, kulturellt, økonomisk og militært. Det må da være lov å vokte egne interesser og ha sin egen mening på et punkt. Hvis det betyr at du må forlate en «hvalkongress», så javel. Har du noen gang hatt en diskusjon med over 100 andre parter, ekke så lett når alle vil lynsje deg!
  Slutt å klag på hvalfangst, det er ikke miljøfiendtlig i sin moderne form og faktisk en av de få økonomiske/politiske sakene som gjør oss litt annerledes enn alle andre lilleputt/slikkUSAoppetterryggen-landene

 15. Anonym
  jul 19, 2011 @ 14:07:40

  Har prøvd i lengre tid å ikke kommentere dette, nå klarer jeg ikke å holde unna.
  Men mener det er opplagt i seg selv det jeg allerede har skrevet, at jeg da kan frastå å skrive ytterligere om det.

 16. Thomas
  jul 19, 2011 @ 15:38:28

  Nam nam! Saftig hvalbiff… mmm… hval er nydelig kjøtt som jeg virkelig nyter å spise og som jeg forsøker å servere til gjester fra utlandet. Har fortsatt ikke fått negative kommentarer ved middagsbordet.

 17. Nikolai Hoftun
  jul 19, 2011 @ 16:00:03

  De spiser jo og må ha mye fisk for å overleve siden de er så store. At Norge og nordmenn vil ha fisken for dem selv vet vi jo alle. Men at de skal drepe (og utrydde; de har utryddet en hvalart før) er å gå for langt. Synes fiskerne som har kommet med disse argumentene at de spiser for mye er å gå for langt.
  At Norge vil jakte på hval er kun politisk. Og det vil de tape på, også blant nordmenn. For ikke alle nordmenn, Norge, vil finne seg i hva dere driver på med. Ikke alle vil gå med på å ha et slikt land! Noen vil ofre seg for rettferdighetens skyld. Noen vil være djevelene.

 18. Anders Svenneby
  jul 19, 2011 @ 17:22:24

  Jeg elsket hvalbiff da jeg var seks! Min mor pleide å servere det til søndagsmiddag.
  Jeg ante jo ikke hvor den kom fra; jeg tror jeg hadde en vag idé om at det var en eller annen slags «fisk». Ihvertfall bodde den i sjøen.

  Når jeg har holdt meg unna hvalkjøtt de siste 40 årene så har det ingenting å gjøre med frykt for bestanden eller håp om mere fisk i havet. Nei, jeg er mer bekymret for å risikere å spise et annet intelligent vesen.
  Vi vet at delfiner – som jo er en liten hvalart – i fangenskap finner stor glede i å spille enkle dataspill som det gamle «Pong». Det finnes sterke indikasjoner på at de store hvalene har et språk som kommer til uttrykk gjennom sangen deres.
  Vi vet at sangene blir overført fra generasjon til generasjon, og foreldrene føyer til et nytt vers som kalvene også må lære. Det teoretiseres om at disse sangene kan inneholde informasjon om hvor de har vært, hvordan det var der, og andre nødvendige kunnskaper for en ung kalv.

  Dette er så langt kontroversielt, men jeg velger å gi hvalene the benefit of the doubt: Å spise en annen intelligent art nærmer seg kannibalisme.

 19. sjøsjuk
  jul 19, 2011 @ 17:39:22

  Nå er hylekoret igang ang.hvalfangst! Lik selfangst! Når skal vi mennesker slutte og la oss påvirke av hylekoret som alltid utaler at det er grusomt med hvalfangst og tar med sefangst.Vågehvalbeatanden er stor nok til og utnyttes, likens med selen. Vi skyter hjort, elg etc. men skadeskyting snakker ingen om!!
  Uansett våpen et menneske bruker, så lider dyrene! Slik har har det hvert i tusenvis av år! Ingenting er glamorøst med jakt, det er virkeligheten!
  Så vil jeg nevne at Canada må skyte ca.250000 seler pga. overbestand. Hvorfor overbestand? Jaktforbud! Resultat i det er at det er ikke fisk igjen. Skal vi ha fisk i havet, sel, hval osv. Så må en drive en fornuftig fangst! Så fjerner en fisken, så forsvinner selen. fjerner en plankton og krill. Så forsvinner hvalen! Enkelt sagt! Så hvem vil ha fisk, selkjøtt og hvalkjøtt! Eg vil ha alle tre..

 20. Vidar
  jul 19, 2011 @ 19:10:02

  Dette oser av følelser lang vei!

  Den eneste gode grunnen for å stanse norsk hvalfangst er at man mangler kunnskap om dette i utlandet og dermed har fordommer mot det. Det er kanskje ikke så rart siden vi har en trist og skamfull hvalfangerhistorie bak oss.

  Dyrevernargumentet: Tull og tøys fra ende til annen. Med mindre du tar det helt ut og også går inn for avskaffelse av husdyrhold og jakt/fiske på alle andre dyr. Ingenting skulle tilsi at hvalfangst er verre enn fiske, elgjakt, grisehold eller kyllingfarmer. Hvalen er tross alt fri som fuglen helt til harpunen sitter i skallen på den og den besvimer/dør. I enkelte tilfeller tar det noe lenger tid, men bare unntaksvis over 5 minutter. Hvalfangstskutene har egne observatører som rapporterer tilfeller der det tar lang tid. Det samme kan ikke sies om landbruket. Hvis du ser hvordan kyllingene blir behandlet fra de klekkes til de havner på din tallerken, vil du forstå at din harme bør rettes mot andre hold.

  Bestandargumentet: Norge er en av flere nasjoner som til sammen bidrar til overfiske av flere store fiskearter. Forskerne mener at antall kg stor fisk i havet har blitt langt mer enn halvert de sist 50 årene (usikre tall). Hvalfangsten som Norge har drevet med etter 1990, derimot, har ikke bidratt til reduksjon i vågehvalbestanden. Den har økt. Dagens vågehvalfangst er bare en forsiktig beskatning, omtrent som elgjakten og hjortejakten. Mindre jakt vil føre til at elg og hjort sulter i hjel om vinteren. Dette er selvfølgelig helt uproblematisk for dyrevernerne fordi det er «naturlig». Jeg synes imidlertid ikke noe om at dyra får en så pinefull død. Hvorvidt mangel på beskatning av hval på sikt kan gi de samme konsekvensene (matmangel for hvalene) vet jeg ikke, men naturen er generelt meget brutal når det kommer til regulering av dyrebestand.

 21. inger
  jul 20, 2011 @ 06:44:36

  Det er mange land som anser hvalen som et hellig dyr. I Vietnam feks verserer det masse historier om hvordan hvalen har reddet både mennesker og båter og de har til og med egne hval templer hvor de tilber hvalen som vesen. Og de er selfølgelig sjokkert over land som til og med dreper og spiser hval. Se eget program om det her:

 22. JennyMathilde
  jul 20, 2011 @ 07:51:33

  Tusen takk for ett flott innlegg. Det er så godt å se att det nå er en del nordmenn som er motstandere av hvalfangsten 🙂

 23. Thomas
  jul 20, 2011 @ 08:27:02

  @Inger

  Tåpeligste argumentet jeg har hørt på lang lang tid. Forsøk å fortelle det til en eskimo (som virkelig bruker umenneskelige fangstmetoder) at en vietnamesisk munk blir såret når han dreper hvalen sin.

  Mange dyr er eller har vært hellige i forskjellige religioner. Vi spiser fortsatt biff selv om 1 milliard hinduer ser på kua som et hellig dyr som ikke kan krenkes.
  Om du i tillegg regner med de dyr som ikke kan spises fordi de er urene (eks Svin i islam og jødedomen) er det ikke mye du kan legge på matfatet.
  Utvider vi dette litt med så kan du heller ikke spsie salater da planter også er levende vesen og dermed hellige.

 24. Torgeir
  jul 20, 2011 @ 10:42:18

  Hva er vært, å drive komersiell fangst av hval som brukes til mat eller klappjkt på ulv?

 25. Steinar
  jul 20, 2011 @ 14:14:00

  Så mye tull samlet på et sted har jeg skjeldent sett
  Pengene som brukes hvalfangstmotstanderne bruker kommer fra bla produsent av kylling og mais.
  Hvorfor det tro
  Hvis vi ikke høster av det naturen gir oss så går det helt galt.
  Selbestnden er nå så stor at den spiser mye mer enn alt rovfiske i Nordområdene bidrar til.
  Like forbannet sier disse nissene at vi skal ikke jakte sel.
  Sett dere inn i hvor mye bestnden av vågehval har vokst siden dette forbudet ble innført.
  Jan som starter denne tråden er en dagdrømmer.
  Han vil gjærne beskytte og værne alt mulig, men jeg tipper at også han bruke både bil og spiser.
  Hvem jobber han egentlig for, hvem betaler lønna til sånne dagdrømmere.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: