Genmanipulerte trusler

Den globale såvareindustrien er dominert av et fåtall firmaer, som også er produsenter av sprøytemidlene GM-organismene trenger.

Også i Norge utsettes vi for et voksende press for å tillate genmanipulerte organismer på åkrene, i butikkene og på matbordet. I disse dager er det to varianter av genmanipulert maissom skal åpne portene.

Det er derfor viktig å gjennomskue de fagre løftene fra GM-industriens lobbyister i norsk administrasjon, og heller låne øre til Vandana Shiva som er en av medforfatterene til en ny rapport om de reelle effektene av å innføre genmanipulerte organismer i jordbruket. Virkningene er de stikk motsatte av det industrien hevder: avlingene øker ikke – men det gjør forbruket av sprøytemidler fra de samme firmaene som selger GM-frøene. Og skadeinsektene forsvinner slett ikke: de blir resistente overfor sprøytemidler som Roundup.

Genmat-keiseren har jo ikke klær på seg ...

Genmat-keiseren har jo ikke klær på seg …

Det hevdes blant annet fra industrien og deres medløpere at genmanipulerte planter er nødvendig for å skaffe mat til den voksende verdensbefolkningen, ogat de vil føre til redusert forbruk av giftige sprøytemidler. Det er derfor interessant at rapporten der Vandana Shiva er medforfatter har fått tilslutning fra en brei sammenslutning av internasjonale miljø-organisasjoner. Rapporten viser nøyaktig det motsatte av det industrien påstår: Avlingene blir ikke større, men forbruket av sprøytemidler øker mot himmelen.

Genmanipulerte organismer er dessuten en fare for det biologiske mangfoldet både fordi frøene smitter over og fordi det store forbruket av sprøytemidler truer med å utrydde store mengder insekter og mikroorganismer av ulike slag. Bortsett fra det store antallet som utvikler resistens mot sprøytemidlene.

GM-organismene har bare fordeler for de store multinasjonale frøselskapene. Ikke bare viser det seg at de fratar bøndene råderetten over sine egne frø, de fører mange bønder ut i en avgrunn av gjeld. I India har tusenvis av bønder tatt livet av seg etter å ha havnet i den GM-induserte gjeldsfella. Ironisk nok velger mange av dem av slutte sitt liv nettopp ved å drikke de giftige insektmidlene som dyrking av GM-planter har tvunget dem til å kjøpe. Men det er ikke nødvendig å drikke biocider for å bli fysiske skadet av GM-organismene. Det viser seg nemlig at genmanipulerte produkter har målbare helseskadelige effekter på både dyr og mennesker.

Fra grunnleggende økologiske prinsipper som føre var til resultatene av grundige undersøkeler er svaret entydig: Innføring av genmanipulerte organismer vil skape større usikkerhet for biologisk mangfold og matvareforsyning. Veien til matvaresikkerthet og og langsiktig helse går gjennom økologisk jordbruk.

9 kommentarer (+add yours?)

 1. norskgoy
  nov 23, 2011 @ 12:21:05

  Godt innlegg. Det er galskap det som har skjedd de siste årene, og vil skje hvis det går slik jeg frykter.

  Monojordbruk høres kanskje forlokkende ut. Tvilsomt at noen bønder/gartnere eller andre med litt grønt på fingrene er så enig i det.

 2. kee
  nov 24, 2011 @ 08:27:37

  Nå er ikke glyfosat (roundup) et insekticid, men heller et bredt herbicid. Resistens vil kunne forekomme hos ugras. Middelet er også til en viss grad toksisk for vannlevende organismer (produsenten hevder å ha senket denne betydelig. Stiller meg tvilende). Poenget står dog; meningen er å få omsatt såvarer og plantevern under ett.

 3. Annie
  nov 24, 2011 @ 16:55:43

  Jeg håper ABSOLUTT ALLE i hele verden leser dette!

 4. Jan Bojer Vindheim
  des 07, 2011 @ 14:10:00

 5. Tore B. Krudtaa
  des 28, 2011 @ 12:01:57

  Her litt relevant informasjon:

  Nyeste forskning viser nå at verdens mest benyttede ugressmiddel, Roundup, immobiliserer viktige mineraler som jern, zink, mangan, magnesium, kobber. Mineraler som er helt essensielle for at biologiske prosesser i planter, dyr og mennesker opprettholdes. Glyfosat-baserte ugressmidler som feks. Roundup hindrer nå plantene i å ta opp de samme livsviktige mineralene. Dette resulterer bla. i flere plantesykdommer og mineralmangel hos dyr og mennesker som spiser de samme plantene. Mer om dette her:

  Dr. Huber on how Glyphosate and GMO destroy soil quality – affecting health of plants, animals and humans:
  http://www.monsanto.no/index.php/en/environment/gmo/gmo-videos/179-dr-huber-on-how-glyphosate-and-gmo-destroy-soil-quality-affecting-health-of-plants-animals-and-humans

  Omtrent 70-80 prosent av all dyrkede GMO-avlinger sprøytes i dag med feks. Roundup og andre svært farlige kjemikalier.
  De resterende 20-30 prosentene av GMO-mat-plantene er genmodifisert slik at de selv fungerer som en fabrikk som produserer giftige proteiner. Giftige proteiner som GMO-industrien hevdet skulle bli nedbrutt i mage og tarm til dyr og mennesker, men som uavhengige forskere nå har vist ikke stemmer.

  GMO aubergine bekreftet å være giftig:
  http://www.monsanto.no/index.php/no/miljo/gmo/gmo-nyheter/174-gmo-aubergine-bekreftet-a-vaere-giftig

  GMO nyheter:
  http://www.monsanto.no/index.php/no/miljo/gmo/gmo-nyheter

  GMO videoer og foredrag:
  http://www.monsanto.no/index.php/no/miljo/gmo/gmo-videoer

  Kan norge komme til å godkjenne GMO-mat-planter? Les:
  Den norske GMO skandalen:
  http://www.monsanto.no/index.php/no/miljo/gmo/gmo-nyheter/98-den-norske-gmo-skandalen

 6. Observatør
  aug 15, 2012 @ 02:01:34

  Tore B. Krudtaa er OVERALT med reklame for sitt eget nettsted, og lite annet.

  Les mer om hans pålitelighet her:

  http://skepsis.no/forum/index.php?topic=3523.0

 7. Tore B. Krudtaa
  sep 28, 2012 @ 08:46:46

  Det kan jo være på sin plass å svare på den komplett useriøse kommentaren til «Observatør». Forresten enkelt å kaste skit og kritisere andre når man selv poster under et dekknavn, eller hva. Og hva i alle dager sier noen spydige kommentarer på skepsis.no om min troverdighet da mr. observatør.

  Langt viktigere er det feks. å ta tak hva man faktisk vet om disse GMOene, som en gjennomkorrupt GMO-industri forsøker å trøkke ned halsen på verdens borgere.

  Det ble nylig publisert en DOKUMENTAR FILM (25.08.2012) som viser svært godt hva GMO-planter er, hvordan disse ødelegger for matvaresikkerhet, miljø og helse. Den kan sees her på YouTube:

  GENETIC ROULETTE MOVIE – The Gamble of Our Lives:

  Var forresten på et svært interessant møte i regi av Bioteknologinemda 27. september 2012. Det var et åpent møte om sprøytemidler. Og utgangspunktet for møtet var: Sprøytemidler – Venn eller Fiende?

  Hva har så GMO med sprøytemidler å gjøre da? Ca 80 prosent av all dyrket kommersiell GMO på verdensbasis er genmodifisert slik at plantene vistnok skal tåle å spøytes med svært giftige ugressmidler som feks. Roundup (Glyfosat) og Glufosinat Ammonium.

  På dette møtet var det foredragsholdere fra bla. Mattilsynet, Viteskapskomiteen for Mattrygghet, Utviklingsfondet og Bioforsk.
  http://www.bion.no/2012/09/den-tause-varen/

  Til tross for at professor Gilles-Eric Seralini 25. september 2012 publiserte resultater fra en toksikologisk studie hvor rotter hadde blitt fôret med Monanto’s GMO mais NK603 (sprøytet med Roundup), samme GMO variant ikke sprøytet med Roundup og noen rotter fikk kun tilført Roundup i drikkevannet i doser under det som er maks øvre grenseverdi satt av regulatoriske myndigheter i EU og Norge, og til tross for at resultatene nå har sendt sjokkbølger gjennom forskningsmiljøer, GMO-industrien og til og med ført til at Sør-Afrika, Kina og Russland nå har forbudt import av denne maisen som resulterte i at rotter fikk MYE kreft og alvorlige problemer med nyre og lever …. var det ikke en eneste foredragsholder som fant dette såpass interessant at de ønsket å informere om Seralini’s forskning.

  Shock findings in new GMO study: Rats fed lifetime of GM corn grow horrifying tumors, 70% of females die early:
  http://www.naturalnews.com/037249_GMO_study_cancer_tumors_organ_damage.html

  Direkte fra Seralini’s forskning:
  All Guinea Pigs ! Severe toxic effects of a GMO and of the major herbicide of the world:
  http://www.criigen.org/SiteEn/index.php?option=com_content&task=view&id=366&Itemid=130

  Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant
  genetically modified maize:

  Klikk for å få tilgang til Final-Paper.pdf

  Istedet frontet Bioforsk bruken av sprøytemidler, og Mattilsynet, VKM og andre bare gjentok til det kjedsommelige, og overfladisk, hvordan risikovurderinger feks. utføres. Der i gården gav man det inntrykk av at alt står så bra til med risikovurderinger, og at mye har bedret seg de siste årene i relasjon til risikovurderinger.

  Paradoksalt nok avslørte professor Gilles-Eric Seralini for flere år siden at samtlige av de fôringsstudier som utføres av Monsanto’s forskere, på GMO, holder en så lav forskningsmessig kvalitet at det best kan beskrives som en farse. Foredraget til Seralini om GMO-industriens elendige utførte studier, som faktisk ER GRUNNLAGET for dagens risikovurderinger av GMO i regulative organer i EU og Norge finner du her:
  http://www.monsanto.no/index.php/no/miljo/gmo/gmo-videoer/191-risikovurderinger-av-gmo-basert-pa-darlig-forskning-du-en-laboratorierotte

  Når jeg på det nevnte møtet om sprøytemidler informerer om seralinis forskning, samt det faktum at dagens risikovurderinger på GMO og sprøytemidler er basert på forskning som best kan beskrives som svindel. Viste hverken representanten fra Mattilsynet eller VKM noen særlig interesse for dette svært viktige poenget.

  Poenget er at vi ikke er tjent med risikovurderinger som baseres på svindel-forskning. Vi forbrukere og våre regulative organer burde kreve at langsiktige og uavhengige studier legges til grunn for de risikovurderinger som gjøres av feks. GMO og sprøytemidler. Noe annet er fullstendig absurd og totalt uansvarlig.

  Så kan jo denne «Observatør», og disse vitenskapsfornekterne på Skepsis, bare hoppe og skrike så mye de vil. Uavhengig forskning viser klart at GMO og sprøytemidler utgjør en betydelig risiko for verdens matvaresikkerhet og helsa til dyr og mennesker.

  Siden Observatør var så hyggelig å vise til et innlegg på skepsis.no, som liksom for å underbygge sin påstand om at jeg ikke har noe fornuftig å komme med… kan jeg her legge ut en lenke til en annen tråd på skepsis.no, som også viser hvor totalt blottet for sunn skepsis, den harde kjerne på skepsis faktisk er. For det er nemlig med Skepsis bevegelsen som det er med Humanetisk Forubund sin kampanje Ingen Liker Å Bli Lurt: Begge er der for å forhindre at det skal legges kjepper i hjulene for vitenskapen og industrien. For HEF sin del, er det åpenbart at alternativ-behandlere og alternativ-medisin skal diskrediteres, slik at folk skal slutte å bruke tjenester fra disse, slik at den etablerte medisinen sine pilletrillere skal få grabbet til seg mer penger. Skepsis er samme greie, med den eneste forskjell at de engasjerer seg i alle disipliner (ikke bare alternativ-behandling og alternativ-medisin).

  Jeg oppfordrer faktisk lesere her til å lese lenken som «Observatør» har lagt ut, samt lenkene nedenfor. Alle er et godt eksempel på det man godt kan kalle vitenskapsfornektelse fra de som kaller seg skeptikere. Hos dem er det kun INDUSTRIBASERT forskning som gjelder. Men som mange av oss er klar over er det svært mye av den industribaserte forskningen som kun er laget for at INDUSTRIEN skal få ut sine produkter. Der i gården gir man som sagt fullstendig blaffen i helse og miljø.

  Fra skepsis.no viser jeg her noen tråder som jeg har deltatt i (så kan jo folk vurdere selv):

  Forskningsstatus på genmodifisert mat
  http://skepsis.no/forum/index.php/topic,465.0.html

  Er Aspartam helsefarlig? Mattilsynet og VKM ser ingen problemer, men …
  http://skepsis.no/forum/index.php/topic,3338.0.html

  For skeptikerne på skepsis.no, så er det åpenbart at det er kvantitet og ikke kvalitet som gjelder for den harde kjerne.

 8. Tore B. Krudtaa
  nov 15, 2012 @ 12:02:34

  Her er en oppdatert lenke til dokumentarfilmen Genetic Roulette – The Gamble of Our Lives:
  http://www.monsanto.no/index.php/no/miljo/gmo/gmo-videoer/195-genetic-roulette-the-gamble-of-our-lives

 9. Tore B. Krudtaa
  des 30, 2012 @ 11:45:46

  Både Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) og EFSA (European Food Safety Authority) har ved å diskreditere Seralini’s siste toksikologiske studie, viste for alle at de har kastet føre-var prinsippet rett i dass. Istedenfor å ta resultatene fra studien til Seralini på alvor, så velger disse vokterne av helse og miljø og totalt overse resultatene. Valget er å fortsette videre som om ingenting har skjedd, som om resultatene var basert på en vitenskapelig flopp. Både i Norge og i EU sitter det mennesker (forskere professorer), med skylapper store som lovedører og nære forbindelser til GMO-industrien, og risikovurderer disse GMOene som om det skulle være noen døde metallgjenstander.

  Hverken VKM eller EFSA tar inn over seg det faktum at ingen forskere til dags dato, har vært eller er i stand til å kontrollere hvordan kunstige gen-konstrukter oppfører seg i en levende organisme.

  Vi hører gang etter gang fra forskere som skal sitte og risikovurdere disse GMOene, at disse GMOene er trygge å spise og at de er så like sine konvensjonelle organismer at det er bare å kjøre på… ingen fare.
  Ingenting kunne vært lengre fra sannheten.

  F. William Engdahl har skrevet en svært så avslørende artikkel om den korrupsjon og vitenskapsfornektelse som i dag hersker i EFSA’s GMO panel. Mye av dette grumset gjelder like mye for mange sentrale aktører i norske regulative organer.

  Cancer of Corruption, Seeds of Destruction: The Monsanto GMO Whitewash:
  http://www.globalresearch.ca/stench-of-eu-corruption-in-monsanto-gmo-whitewash/5316294

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: