Salte veier

Salting av veier gjør større skade og mindre nytte enn tidligere antatt.

Veisalting har lenge vært et stridsspørsmål som særlig ivrige bilister tok opp, med bakgrunn først og fremst  i skader på understell. I seinere tid har imidlertid nye grupper sluttet seg til salt-skeptikerne, blant annet Syklistenes Landsforening og Miljøpartiet De Grønne.

Bystyret i Trondheim vedtok 16. februar enstemmig å redusere bruken av veisalt i byen, men prosessen fram til vedtaket bød på både spøk og alvor.  Ikke minst var det uenighet både om nytten av veisalting for trafikksikkerheten, og om skadene saltet medfører  så vel på biler og veier som på sykler og skotøy.

Skadevirkningene er etter hvert godt dokumentert. Resultater fra blant annet Norsk Institutt for Vannstudier (NIVA) og Transportøkonomisk Institutt er oppsummert av Statens Vegvesen på en egen nettside, og etaten har satt i gang et eget prosjekt Saltsmart, for å minimere bruken av salt på riksvegene våre.

I Bystyret  begynte det med at både undertegnede (på vegne av MDG) og Elin Andreassen (på vegne av FRP) tok opp veisalting i bystyremøtet i januar. Sak ble oversendt til byutviklingskomiteen der Elin og jeg er henholdsvis nestleder og leder.  I komiteen var det stor enighet, bare i Arbeiderpartiets fraksjon var det skepsis til å redusere saltbruken. Vi kom likevel fram til ei enstemmig innstilling som blei sendt videre til sluttbehandling i bystyret.

I mellomtida trådte korridorpolitikerne i aksjon. Arbeiderpartiet ville ha hensynet til trafikksikkerhet som første punkt, og mente både at salt reduserer antall ulykker og at skadene ikke er dokumentert. Krfs Geirmund Lykke, som er i ivrig syklist, fant en fersk artikkel i Nationen som tyder på at sikkerhetsgevinsten ved salting er langt mindre enn tidligere antatt og at negative bivirkninger av ulike slag har vært betydelig undervurdert.

Dermed fant både Arbeiderpartiet og Venstre – som også fryktet for sikkerheten på veiene – ut at de kunne akseptere den virkelighetsbeskrivelsen komiteen hadde gått inn for, dersom bare ordet trafikksikkerhet ble nevnt aller først.  Med det på plass kunne bystyret fatte et vedtak som var enstemmig på de fleste punkter; Fremskrittspartiet stemte riktignok mot et par av formuleringene, men Elin Marie Andreassen og hennes partifeller var likevel strålende fornøyd med resultatet. Selv Arbeiderpartiet virket fornøyd.

Og vedtaket lyder slik:

Redusert veisalting

Trafikksikkerheten har økt ved bruk av veisalting, men Trondheim kommune er kjent med at veisalting kan gi skader på vegetasjon, dårligere vannkvalitet, bidra til økt korrosjon på stål- og betongkonstruksjoner, mer sprekker og telehiv i veier og flere andre uheldige følgeskader.

 1. Trondheim kommune vil redusere egen veisalting på kommunale veier, og ikke salte annet enn i tilfeller hvor det anses som nødvendig for trafikksikkerheten og fremkommeligheten.
 2. Trafikksikkerheten kan også opprettholdes og forbedres med andre tiltak som lavere fartsgrenser, strøing med tørr sand eller sand iblandet varmt vann.
 3. Salting og strøing kan med fordel unngås på rene sykkelveier, hvor fokuset bør ligge på bedre snørydding.
 4. Trondheim kommunes forbruk av veisalt skal rapporteres årlig.
 5. Trondheim kommune vil rette en henstilling til Statens Vegvesen og Sør – Trøndelag fylkeskommune som har ansvar for E6, riks- og fylkesveier om å redusere veisalting i størst mulig grad.
 6. Trondheim kommune oppfordrer Statens Vegvesen til å utrede samfunns- og miljømessige kostnader ved dagens veisalting, herunder konsekvenser for gående og syklende.

4 kommentarer (+add yours?)

 1. Konrad
  feb 17, 2012 @ 17:03:23

  Hva med bedre mekanisk snørydding? I Ålesund har de forsøkt med en gigantisk børste for å unngå salting langs drikkevannskilden.
  http://www.smp.no/nyheter/article282521.ece

  I Oslo brukes også traktormonterte børster på fortau og gangvei.

  Ellers er vel litt av utfordringen at sjåførene har blitt mer og mer bortskjemt, i Oslo forventer folk bar vei til enhver tid og blir irritert eller perplekse når det er snø og is. I gamle dager fulgte vi med på værmeldingen og la opp transport deretter.

 2. Glenn Kullberg
  feb 18, 2012 @ 11:15:01

  Først vil jeg si: GRATULERER til Trondheim kommune og alle dens innbyggere!

  Det er veldig gledelig at et slikt vedtak nå er i mål. Selv om vedtaket ikke innebar en fullstendig avvikling eller utfasing av veisalitngen, er dette likevel et stort skritt i riktig retning.
  Det er flott at de folkevalgte i Trondheim bystyre nå endelig har hørt på det store flertallet av innbyggerne i Trondheim, som ikke ønsker veisalting.

  I innledningen til vedtaket heter det at «Trafikksikkerheten har økt med veisalting», men dette er jo nå motbevist i den siste rapporten fra TØI. Trondheim er en innlandskommune, har ganske stabilt vinterklima, kalde vinterperioder og snø er vel fortsatt ganske vanlig. Dette er kriterier som TØI setter for at veisalting faktisk kan ØKE både antallet og andelen alvorlige ulykker.

  Jeg må minne om at lignende vedtak og dermed både full avvikling og kraftig redusering i veisalting er grundig utprøvd i Sverige. På midten av nitti-tallet, hvor den svenske Riksdagen vedtok at veisaltingen skulle reduseres kraftig, hadde Sverige allerede hele 50 kommuner med lokale vedtak om helt saltfritt vintervedlikehold.
  På landsbasis ble veisalitngen i Sverige redusert med ca 50%. I følge de gamle teoriene fra Vegvesenet skulle en slik kraftig reduksjon medføre en økning i alvorlige vinterulykker. Selvsagt skjedde ikke dette. Nei istedet er de alvorlige vinterulykkene i Sverige redusert de siste 15 årene. Dette alene gjør jo at Vegvesenet gamle propaganda om at «Jo mer salting, jo større trafikksikkerhet» faller på sin egen urimelighet.

  Det er utenfor enhver tvil at bruk av veisalting medfører en betydelig økning i gjennomsnittshastighetene på alle veier som saltes, samtidig som veisalting medfører sterkt redusert sikt ved mørkekjøring, fordi saltede veier svært ofte er kronisk våte og dermed mørke. Slike veier stjeler 70-80% av lyset fra frontlysene på kjøretøy og en kan sammenligne det med å mørkekjøre på en regnfull høstdag. Alle med førerkort vet at dette er krevende.
  Tradisjonelt har argumentene for veisalting kun fokusert på friksjon, men en har da glemt betydelig økte kjørehastigheter og redusert sikt ved mørkekjøring på de kronisk våte/ mørke veiene.

  Det er merkelig at partier som AP og Venstre var skeptiske til å redusere veisaltingen, spesielt etter den siste rapporten fra NIVA (44% av alle veinære innsjøer alvorlig forurenset) og TØI (veisaltingens effekt på trafikksikkerheten kraftig nedjustert).
  Det virker jo som om enkelte politikere fortsatt tror på den gamle utdaterte propagandaen fra Vegvesenet som var basert på antagelser og teorier uten rot i virkeligheten.

  Dette kunne jo gjøres svært enkelt, på en måte som var MYE enklere for politikerne å forholde seg til.
  En lokal rådgivende folkeavstemming: JA eller NEI til veisalting.

  Siden det de siste 10-15 årene har vært et stort flertall som er negative til veisaltingen (ca 70% negative og kun 10-15% positive) er det isolert sett også merkelig at det i det hele tatt finnes politikere som er skeptiske til å redusere veisaltingen. Når et stort flertall er negative, som i veisaltspørsmålet, burde det jo være en slags plikt for FOLKEVALGTE representanter å tale folkets/ flertallets sak, fordi politikerne er valgt av innbyggerne for å representere dem.

  Med et slikt forhold mellom positive og negative i befolkningen er jo veisalting (som et uønsket tiltak) i seg selv et klart brudd på alle demokratiske spilleregler.
  Det minner jo mer om tilstander i ikke-demokratiske land vi ellers ikke liker å sammenligne oss med.

  Men igjen: Gratulerer med et godt vedtak og et stort skritt i riktig retning!

 3. Konrad
  feb 18, 2012 @ 15:30:01

  En annen ting:
  Mitt inntrykk er at det f.eks. i Oslo brukes salt lite presist og målrettet, f.eks. ved at pøses salt på fast snø i kaldt vær med det resultat at vi får den karakteristiske saltslappsgrøten.

 4. Glenn Kullberg
  feb 18, 2012 @ 20:24:19

  Til Konrad: Ja dette er desverre riktig. 90-95% av veisaltingen i Oslo er totalt unødvendig og KUN billig (på kort sikt) kjemisk latmannsbrøyting.

  Se på alle de svenske kommunene som har vedtak om saltfri vinterdrift. Dette er ikke bare bygder, men også større og mindre byer.

  Jeg har bilder fra Stockholm fra i fjor vinter som viser større sentrumsområder med tørre vinterforhold, kun brøytet og strødd med sand, ikke salt.

  De har noe som er mer sjeldent å se i Oslo: brøytekanter.
  Og på toppen av det hele er brøytekantene hvite, ikke brun-svarte.

  Kan Stockholm klare seg fint med kraftig redusert veisalting, ja da kan jammen Oslo og Trondheim det også!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: