Krigen mot klimaforskerne

Michael Mann studerte blant annet treringer for å finne ut hvordan klimaet har utviklet seg. Det har kostet ham dyrt.

De store oljeselskapene bruker alle midler for så tvil om realiteten i menneskeskapte klimaendringer. Lenge var hoved-strategien å benekte forskningsresultatene, men klimafornekterne går også til personlige angrep på klimaforskerne. I noen tilfelle fysisk, men vanligvis gjennom offentlig skitkasting. Også her i Norge kan vi se hvordan klimafornekterne systematisk framstiller sine meningsmotstandere som løgnaktige og korrupte.

Hvordan disse skitne metodene organiseres og finansieres er grundig dokumentert av Naomi Oreskes og Erik Conway i boka Merchants of Doubt. De påviser at kampanjen mot klimaforskningen drives av de samme interessene – og ofte de samme personene – som tidligere har motarbeidet forskning som har truet tobakksindustri, kjemisk industri og andre forurensere.

Få har fått merke de personlige belastningene av dette sterkere enn Michael Mann. Han ble ei viktig skyteskive på grunn av sitt arbeide med den berømte hockey-kølla, den grafiske framstillinga av hvordan temperaturen har skutt i været de siste hundre år. I boka The Hockey Stick and the Climate Wars forteller han detaljert både om forskningen bak hockeykølla og om hvordan han ble utsatt for mer og mer nærgående forfølgelse.

Det begynte med at forskningen ble trukket i tvil, noe enhver forsker er forberedt på, men det eskalerte snart til et hylekor som stilte spørsmålstegn ved hans motiver og personlige integritet. Det ble hevdet at han bevisst hadde forfalsket grafen. Komisk nok ble det også hevdet at hockeykølla, som første gang ble offentliggjort i april 1998, var hovedgrunnlaget for Kyoto-protokollen som ble vedtatt i desember 1997. I virkeligheten er selvfølgelig både Kyoto-protokollen og hockeykølla basert på langvarig arbeide av et stort antall individer og institusjoner. Men klimafornekternes finansielle bakmenn er ikke opptatt av faglig drøfting; deres eneste hensikt er å skape tilstrekkelig tvil til å forhindre avtaler om utslippskutt som vil ramme dem økonomisk.

Hockeykølla, som viser hvordan de globale temperaturene har steget, blir heftig angrepet av godt finansierte pressgrupper.

Blant klimaforskere er tvilen ikke lenger til stede. Bevisene for at menneskeskapte utslipp øker drivhuseffekten, og dermed den globale temperaturen, blir stadig sterkere. Sannsynligheten for at vi klarer å begrense temperaturøkningen til 2 grader blir mindre og mindre jo lenger vi venter med sette in de nødvendige tiltaka. Stern-rapporten og den norske KLIMAKUR-rapportenviser at det vil bli vanskelige og dyrere å redusere utslippene av klimagasser jo lenger vi venter.

Men redusert bruk av olje vil ramme de store oljeselskapene hardt. Verdens mest lønnsomme konsern, EXXON-Mobil, med et overskudd i 2011 på mer enn 40 milliarder dollar, er blant de viktigste pådriverne i fornektelsesindustrien. Også Statoil arbeider for å fjerne miljøkrav.

Etter at FNs klimapanel og Al Gore fikk fredsprisen i 2007 har metodene blitt tøffere. Rett før klimatoppmøtet i København i 2009 ble det offentliggjort utdrag fra tusenvis av e-poster som var ulovlig lastet ned fra et britisk universitet. Ved fiffig redigering av løsrevne setninger fra disse private meldingene ble det gitt inntrykk av at Mann og andre klimaforskere hadde forfalsket sine resultater. En velorganisert kampanje, Climategate, sørget for at disse påstandene ble spredt over hele verden. Det var åpenbart at denne kampanjen var godt forberedt og at offentliggjøringen hadde til hensikt å forhindre at det ble en ny forpliktende klimaavtale i København. Flere offentlige granskinger har frikjent Mann og de andre forskerne fullstendig for anklagene, men har ikke oppnådd samme oppmerksomhet i media som de falske beskyldningene.

Fossil-lobbyens agenter bruker også mange andre tvilsomme metoder, blant annet blir Mann og andre klimaforskere bombardert med krav om detaljert informasjon om sitt arbeide, krav som er ment å forhindre dem fra å konsentrere seg om videre forskning.

Klimafornekterne i Norge følger i de samme fotspor som sine internasjonale forbilder, og resirkulerer de samme argumentene. Det er nå på tide at vi slår tilbake mot deres tåkelegging og bakvaskelser. Boka til Mann slutter i en optimistisk stemning; han er overbevist om at skittkasternes tid er forbi, og at vi nå kan konsentrere oss om å finne løsninger på klimautfordringene. La oss håpe han har rett.

Reklamer

33 kommentarer (+add yours?)

 1. Nikolai
  mar 14, 2012 @ 12:34:40

  Hei Vindheim. Har du lest The Hockey Stick Illusion? Det har jeg og om du har det minste snev av vitenskapelig ærlighet vil du bli sjokkert over det du der vil se… men det kræsjer vel så mye med ditt verdensbilde at du bare kommer med en rekke følelsesutbrudd… http://en.wikipedia.org/wiki/The_Hockey_Stick_Illusion

 2. Jan Bojer Vindheim
  mar 14, 2012 @ 13:23:39

  Forsøkene på å mistenkeliggjøre hockeykølla er tilbakevist utallige ganger. At du legger inn litt personutskjelling er akkurat som forventet.

 3. Nikolai
  mar 14, 2012 @ 13:54:34

  Har du lest Wegman-rapporten? Har du lest boken jeg referer til? Det holder forøvrig å lese den brilijante artikkelen i The Spectator av en av verdens ledende vitenskapsjournalister Matt Ridley:http://www.spectator.co.uk/print/politics/all/5749853/the-global-warming-guerrillas.thtml Er det feil det han skriver her? Hva er feil i såfall?

 4. Jan Bojer Vindheim
  mar 14, 2012 @ 13:59:19

  Det meste er feil i den artikkelen du viser til. Den utviklinga som framstilles i hockeykølla er bekreftet gjennom et stort antall forskningsresultater. Flere forskerteam har uavhengig av hverandre kommet fram til hovedsakelig sammenfallende diagrammer.

  Her er forøvrig en vitenskapsmanns vurdering av boka til Monckton. Og her er en mere detaljert tilbakevisning av Moncktons underlige påstander.

  Det er forøvrig påfallende hvor mange åpenbare faktafeil det finnes hos klimaskeptikerne, som jo elsker å plukke fram de minste detaljfeil f.eks. hos IPCC.

 5. Nikolai
  mar 14, 2012 @ 19:10:55

  (regner med at du godkjener det forrige innelgget også) Du skriver også «Det er forøvrig påfallende hvor mange åpenbare faktafeil det finnes hos klimaskeptikerne,» Dette er tøv fra ende til annen, er det noen som er ærlige og åpne om feil man tar så er det nettopp folk som er skeptikere i ordets rette forstand. Bare se på denne tilbakevisningen av det du fremsetter av påstander mot Moncton: http://wattsupwiththat.com/2012/02/03/monckton-responds-to-skeptical-science/ (dog dette har lite med den opprinnelige meldingen)

 6. Nikolai
  mar 14, 2012 @ 19:19:03

  For å gå tilbake til Manns bok så kan man jo bare si «The book contains many mistakes, contradictions, fabrications, nonsensical statements and even a libelous claim based on an obvious misrepresentation.» … Mann er grov «Clearly, the quote Mann offers is deceptive. By only quoting two words from Wegman, Mann gives the impression Wegman answered no. Had he included only ten more words, anyone reading his book would have seen Wegman was not guilty of a felony. » … Say no more … disse folkene er bare ikke gode http://wattsupwiththat.com/2012/03/07/a-detailed-review-of-manns-book-the-hockey-stick-and-the-climate-wars-as-it-relates-to-the-wegman-report-to-congress/

 7. Jan Bojer Vindheim
  mar 14, 2012 @ 19:53:21

  Det er jo fint at du prøver å forsvare klimafornekterne, men det er ei dårlig sak du kjemper for. Rask skumming av de artiklene du viser til avdekker f. eks. at de referer Manns bok feil. Det står blant annet «Mann now admits his original hockey stick existed solely because of “one set of tree ring records ”.» Dette er bevisst og åpenbar feilinformasjon av den typen vi er vant til å møte hos klimafornektere.

 8. Torillis
  mar 14, 2012 @ 22:23:41

  Trur du virkelig, med handa på hjartet at vi menneske påverkar klimaet og bestemmer vêret? Eg har ikkje studert meteorologi eller fysikk, men har alminnelig godt vit. Trur nok eg må skuffe deg viss du trur at vi kan vedta stabilt, kaldere vêr..det kjem ikkje til å skje. Vêret har alltid skifta, og kjem fortsatt til å gjere det, sjøl om vi menneske trur vi kan gjere noke med det. Er heller ikkje så viss på om det er ønskeleg med eit kaldere klima, men det er det heldigvis ikkje opp til oss å bestemme. Det er MYKJE viktigare å kjempe mot forureining, t.d radioaktive utslepp, og oljeutslipp i havet. Det er skadeleg, i motsetnad til CO2, som naturen sjølv balanserer. Nei, få opp augene! Og bruk vitet ditt til å tenkje sjølv…

 9. Jan Bojer Vindheim
  mar 14, 2012 @ 22:43:04

  Ja, jeg er overbevist om at vi påvirker klimaet ved å flytte millioner tonn karbon fra jordskorpa og opp i atmosfæren. Derimot tror jeg ikke at vi bestemmer været.

  De klimaendringene som allerede er igang vil aksellerere i kommende tiår som følge av utslipp som allerede har funnet sted, men den sannsynlige oppvarmingen vil neppe føre til at vi får samme klima i Trondheim som Kanariøyene har idag. Det vil bli mere uvær, mere regn, flere stormer og flere skred.

  Dette skreiv jeg mere om i en tidligere blogg.

 10. Sylwester
  mar 14, 2012 @ 22:47:07

  Kritikk er sunt i forskning så jeg ser ikke hvordan man kan unngå det. Det er jo en obligatorisk del av metoden.

  Som Exxon er det selskaper som kommer til å tape masse penger om den grafen er tydet feil og at det ikke er et klimaproblem.

  Den fantastiske grafen ser litt andeledes ut hvis man tar utgangspunkt i et større tidsperiode enn de siste 2000 år (f.eks. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Holocene_Temperature_Variations.png) år og skeptikerne, f.eks. Carter
  http://www.youtube.com/watch?v=FOLkze-9GcI&feature=bf_prev&list=PL667B0D237FBECD34, mener at de variasjoene vi har hatt de siste 2000 år er statistisk insignifikante ser vi på de siste 12k eller større tidsrom.

 11. Jan Bojer Vindheim
  mar 14, 2012 @ 23:19:25

  Det inngår i Manns arbeider så vel som i IPCCs rapporter at klimaet har vært annerledes i forhistorisk tid. Men som det går fram av den sida du lenker til har vi allerede passert det antatte normalnivået også for noe tidspunkt de siste 12 000 år.

 12. freddystangnes
  mar 15, 2012 @ 00:56:19

  Heia.

  Jeg er en av skeptikerne. Det jeg finner ganske trist er at ikke dansken Henrik Svensmark ikke får tilstrekkelige midler til å kjøre ferdig sine forsøk siden det er fastslått at en rekke av det han hittil har funnet snur litt eller mye opp ned på en rekke teser. I tillegg har man funnet ut at Co2 konsentrasjonen på jorda har vært langt høyere enn den er i dag. Når vi ser på endringene så er de ganske små i grader, http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:2000_Year_Temperature_Comparison.png , det er bare 1,4 grader på 2000 år men fremstilt i en graf med tideler så ser det skremmende ut.

  Det fortsatt så mange teorier og så lite bevis i saken at det ikke er grunnlag for å konkludere så bastant som IPCC har gjort. Svært mye er sammensatt av datamodeller hvilket er menneskeskapte programmer for å få fram ønskede resultater. Det er og underlig at i de tretti år man har holdt med tusenvis av skarpe hjerner ikke har klart å føre de endelig beviser på at det er vi som skaper endringen.

  Jeg håper at Svensmark snart har kommet et stykke lenger på sin vandring for trolig er han inne på det som virkelig har betydning. Ganske enkelt for at vi ikke er den eneste planeten i vårt solsystem men bare en liten brikke i det opplegget.

  Meteoritten som landet i Hagebyen i Oslo gir oss en klar påminnelse om at det finnes mye der ute i rommet som kan påvirke oss her på jorden. Kunnskapen om tidligere tiders skifter gjennom 4,5 milliarder år viser at ting skjer, men man vet lite om hastigheten på de endringene. Den Lille Istiden da de dyrket korn i Nord og folk frøs ihjel i Europa varte i 400 år og de lokale variasjoner var store. Slik kan det fortsatt være over store deler av kloden så variasjoner vil vi alltid ha.

  Min oppfatning er vi burde investere hos de som bedriver seriøs forskning som kan gi oss korrekte resultater og der holder jeg en knapp på Svensmark som ikke påå noen måte er fanatiker.

 13. Jan Bojer Vindheim
  mar 15, 2012 @ 08:53:18

  Det er greitt å være skeptiker, men IPPCs rapporter er faktisk basert på absolutt alle fagfellevurderte vitenskapelige arbeider om klimaets utvikling. Hvis Svensmark har et godt nok faglig nivå til å passere fagfellvurdering, er hans arbeider en del av IPCCs faglige grunnlag.

  Men min artikkel handler ikke om IPPCs konklusjoner; den handler om de metodene den orgnisert skepsisen (med penger fra oljeindustrien) tar i bruk for å vende oppmerksomheten bort fra de forlengst påviste klimaendringene.

 14. Nikolai
  mar 15, 2012 @ 08:56:05

  En nytt interessant omtale er ute i en av verdens beste aviser WSJ: La meg sitere «These are unfortunate conclusions for a scientist-turned-climate-warrior whose greatest weakness has always been a low estimation of the public intellect.» http://wattsupwiththat.com/2012/03/15/wsj-pans-climate-warrior-michael-mann-in-book-review/

 15. Nikolai
  mar 15, 2012 @ 09:06:33

  @freddystangnes: Ja helt enig med deg i det du sier. Modellene som brukes har man sterke indikasjoner på er falsifisert om man ser på fsktiske data … http://wattsupwiththat.com/2012/03/11/scafetta-prediction-widget-update/ Der er det også en analyse av favorittbloggen til alle alarmistene scepticalscience. Gamske interessant for å si det mildt. Er du ikke enig Vindheim?

 16. Jan Bojer Vindheim
  mar 15, 2012 @ 09:29:37

  Nei, jeg er ikke enig. Din påstand om at IPCCs rapporter er basert på falsifiserte modeller er ikke bare grovt injurierende, den er et direkte angrep på et helt internasjonalt fagmiljø – nemlig klimaforskerne. Den innebærer at tusenvis av fagfolk i alle verdensdeler skal ha inngått et organisert samarbeide for å føre verdens befolkning bak lyset. Jeg finner det uendelig mye mere sannsynlig at oljeindustrien driver et velorganisert og velfinansiert arbeide for å så tvil om de ubehagelige sannhetene klimaforskningen avdekker. Dette er da også, som jeg skriver i artikkelen, meget godt dokumentert.

 17. Nikolai
  mar 15, 2012 @ 09:59:07

  Jeg sa indikasjoner på at modellene er falsifisert., ref. [1] Nicola Scafetta, “Testing an astronomically based decadal-scale empirical harmonic climate model versus the IPCC (2007) general circulation climate models.” Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, (2012). DOI: 10.1016/j.jastp.2011.12.005

  Det er en lite fin debatteknikk å legge inn meninger jeg ikke har og så angripe disse…

 18. freddystangnes
  mar 15, 2012 @ 10:23:57

  Heia.

  Det er sikkert rett at de bedriver «lobby» (som de kaller det) med penger fra oljeindustrien, det har jeg ikke hverken grunnlag eller bevis for å ha en mening om.

  Når det gjelder klimaforskning generelt så er det en del tusen mennesker som har levd av dette i 30 år uten å komme fram til faktiske resultater. Det holder ikke . http://discovermagazine.com/2007/jul/the-discover-interview-henrik-svensmark . Svensmark sier ikke at CO2 IKKE har innflytelse, men sier at det er umulig å fastslå hvor mye.

  OM vi ser på det med Norske øyne så har klimagasser ført til at nordmenn har fått en ‘lang rekke nye skatter og avgifter som rundhåndet blir fordelt ut over verden . Stort sett til glede for de som jobber med dette miljøorganisasjoner og miljøfanatikere. Med andre ord har CO2 problematikk blitt som en religion. Der ligger feilen fordi seriøse forskere, de forsker alltid. De desavuerer ikke andres arbeide eller avfeier det som tøv.

  Jeg vet ikke hva som er rett og hva som er feil, men la meg ta en enkelt illustrasjon. Når det er overskyet ute stiger temperaturen langsomt. Når sola skinner på termometeret fyker det fort opp med opptil 20 til 30 grader celsius. Det forteller om solens kraft.

  Så er det likevel ikke bare en effekt som kommer inn i denne sammenhengen, Havet, trær, regnskog og dermed også hva som slippes ut er med, trolig med en rekke faktorer. Det store spørsmålet er hva som har mest betydning? Det vet man ikke i dag og derfor velges letteste og enkleste politisk vei. «Skyld på folkets aktiviteter» .

  Alt dette kunne vært løst i løpet av 30 års forskning om man ville ……. Da blir flere tusen personer arbeidsledige og pengestrømmer på milliarder av kroner hver år tørker inn. Når Svensmark har 30 års forskning på sitt prosjekt eller kanskje før så finner han muligens løsningen, men det og koster penger om forsøk skal skje i stor skala. Han sliter med å få de pengene og der burde åpenbart oljeindustrien kjent sin besøkelsestid, burde den ikke ?

  Der tror jeg den aller mest vesentlige faktoren ligger for i dag så er klima blitt en pengemaskin som brødfør et stadig økende antall personer. Derfor vil man, eller man ønsker aldri å komme fram til et resultat. Dvs. om ikke Svensmark når fram og finner de bevis han leter etter i løpet av noen få år. Derfor er hans arbeide så spennende. Ulempen for ham selv er at prosjektet er avhengig av tid for å få frem faktiske bevis, mens en datamodell kan produsere menneskeskapte bevis i løpet av noen timer eller dager.

  Derfor er dette med konspirasjoner om oljepenger og betalte skeptikere relativt uinteressant. Ganske enkelt fordi det sitter tusenvis av betalte fanatikere på den andre siden som hevder at det er menneskeskapt.

  Hvis det stemmer så er jo fasiten klar! Da er det bare handlingen som mangler og så kan vi slutte å lønne alle som har kommet fram til resultatet …

  Legg merke til at det ikke skjer, men disse «forskerne» samles ofte til store globale møter med sikkert interessante foredrag, men det skjer ikke noe likevel …

 19. Jan Bojer Vindheim
  mar 15, 2012 @ 11:33:33

  Freddy Stangnes: Du skriver at ingenting har skjedd etter 30 års klimaforskning. Dette er tull. IPCCs arbeide har en tydelig framdrift; for hver nye hovedrapport er informasjonen blitt grundigere og sikrere.

  Dersom det du klager over er at verdens regjeringer ikke har gjort nok for å møte klimautfordringene er jeg enig, men du bør være klar over at årsaken til regjeringenes handlingslammelse er nettopp det arbeidet jeg beskriver i bloggen og som du later til å applaudere.

 20. Jan Bojer Vindheim
  mar 15, 2012 @ 11:39:32

  har jeg gjengitt deg feil, Nikolai? Når du skriver at det er «sterke indikasjoner» på at «modellene er falsifisert» skal det altså ikke oppfattes som at du mener at modellene er forfalsket? Kanskje du bare vil peke på hvor absurd og injurierende påstanden om forfalskning av forskningsresultater egentlig er? I så fall trenger du å formulere deg atskillig tydeligere.

 21. Nikolai
  mar 15, 2012 @ 12:32:22

  «har jeg gjengitt deg feil, Nikolai? Når du skriver at det er «sterke indikasjoner» på at «modellene er falsifisert» skal det altså ikke oppfattes som at du mener at modellene er forfalsket? » Kanskje du bør lese litt om den vitenskapelige metode. Falsifisering er ikke det samme som forfalskning … http://en.wikipedia.org/wiki/Falsifiability

 22. Joe Doe
  mar 15, 2012 @ 12:36:19

  Falsifisering er å påvise at noe er feil, ikke at det er forfalsket. Det er en veldig viktig forskjell der!

 23. freddystangnes
  mar 15, 2012 @ 12:43:45

  Heia

  Årsaken til regjeringenes handlingslammelser kan også munne i at de vet at dette er ikke i menneskets makt å gjøre noe med. Det er nettopp derfor det er så viktig å FINNE sannheten , ikke å skape en mulig teori uten substans til en sannhet.

  Er det fakta at solens «oppførsel» er det mest essensielle for oss på denne kloden, hvilket er svært sannsynlig, så må det bekreftes eller avkreftes slik at konkrete fakta ligger på bordet.

  Hittil er det to hovedgrupper , en stor med mye penger IPCC og en rekke mindre andre , med mindre penger , som slår hverandre i hodet med dommedag og brøker.Det kommer neppe til å hjelpe på utfordringen for er den menneskeskapt så blir verden etterhvert stående stille .

  En stor fordel er at vi kan trekke tilbake en mengde produksjon til Norge på grunn av tilgang på ren kraft, men så langt har vi bare gjort det motsatte. Ren aluminiumproduksjon til Qatar og legge ned all produksjon av solceller til tross for at produksjonen og bruken i verden er sterkt økende. Det er heller ikke mye satsing på tidevannkraft , bølgekraft eller havstrømmer mellom øyer og sund langs vår langstrakte kyst. Det ville vært i full sving om vi virkelig hadde kniven på strupen.

  Dette er et gedigent spill for galleriet er min oppfatning, men jeg ønsker det bekreftet eller avkreftet av andre eksperter enn programmerere.

 24. Jan Bojer Vindheim
  mar 15, 2012 @ 12:46:29

  Nå spikker dere fliser i god klimafornektingstradisjon. Hockeykølla er bekreftet av flere uavhengige forskerteam. Dersom den er feil må det foreligge en konspirasjon blant klimaforskerne.

 25. Joe Doe
  mar 15, 2012 @ 12:50:10

  Hva du mener om klimaforsking må du stå for selv, men forsøk å bruke begrepsapparatene på normalt vis og ikke eskaler utsagn.

 26. Zeugma
  mar 15, 2012 @ 13:57:27

  Dersom ein hypotese som eit fleirtal av forskarane på eit fagfelt er einige om, vert falsifisert, ville det vore vanskeleg å forklåra det på anna vis enn at nokon hadde forfalska noko av forskingsmaterialet. Her er det litt vel hårsårt å verta fornærma fordi Vindheim formulerer med klåre ord det de berre impliserer.

  I ein kommentarartikkel om klimadebatten eg las for nokre veker sidan, peikte forfattaren på at dersom «klimaskeptikarane» verkeleg skal reknast som /skeptikarar/, lyt dei vera skeptiske til sine eigne påstandar òg. Å vera skeptisk til eitt verdssyn einast, som i tillegg er grundig dokumentert, har ingenting med vitskap å gjera.

  Og, vil eg leggja til for min eigen del, vitskapleg skepsis handlar ikkje om å leggja ut lekkjer til ymse nettstader.

 27. Nikolai
  mar 15, 2012 @ 15:13:30

  Du påstår uriktig at «forklåra det på anna vis enn at nokon hadde forfalska noko av forskingsmaterialet.». Dette høres ut som postnormal vitenskap av verste sort. Jeg viser til et vitenskapelig arbeid som bruker faktiske data som Aviker utenfor det modellene har predikert og så får jeg en slik beskyldning slengt mot meg? WTF! Jeg har ALDRI sagt at de som har satt opp og publisert disse modellene har fofalsket noe. Keg har kun vist til et vitenskapelig arbeid som antyder at modellene ikke holder etterhvert som modellenes prediksjoner møter virkeligheten. Steike for et debattlavmål.

 28. Zeugma
  mar 15, 2012 @ 15:36:22

  «Jeg viser til et vitenskapelig arbeid som bruker faktiske data som Aviker utenfor det modellene har predikert og så får jeg en slik beskyldning slengt mot meg?»

  Du viser til vêrmannen Anthony Watts som har eigne hypotesar om klimaet, og fremjer dei på ein blogg. Heilt greitt, men er det eigentleg nok med eit blogginnlegg for å falsifisera ein fagfellevurdert, vitskapleg hypotese? Og nei, denne debatten handlar ikkje om deg.

 29. Nikolai
  mar 15, 2012 @ 17:50:31

  Heia Zeugma. La meg gjenta en gang til som jeg gjorde i posten over: »Nikolai
  mar 15, 2012 @ 09:59:07

  Jeg sa indikasjoner på at modellene er falsifisert., ref. [1] Nicola Scafetta, “Testing an astronomically based decadal-scale empirical harmonic climate model versus the IPCC (2007) general circulation climate models.” Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, (2012). DOI: 10.1016/j.jastp.2011.12.005)»… Bloggpost? Det kan være greit å lese det som skrives ikke sant? Over leser ikke Vindheim hva som skrives (Moncton er ikke forfatter av The Hockey stick illusion som Vindheim begynner å argumentere mot. Nå gjør du akkurat det samme. Men alarmistene har store problemer med å forholde seg til fakta ser det ut til. I hvert fall folk som ser ut til å ha politisk interesse av dette). Fysj.

 30. Zeugma
  mar 15, 2012 @ 19:08:33

  Den fyrste gongen du nemner ordet falsifisering, er i den kommentaren der du skriv fylgjande:

  «@freddystangnes: Ja helt enig med deg i det du sier. Modellene som brukes har man sterke indikasjoner på er falsifisert om man ser på fsktiske data … http://wattsupwiththat.com/2012/03/11/scafetta-prediction-widget-update/ Der er det også en analyse av favorittbloggen til alle alarmistene scepticalscience. Gamske interessant for å si det mildt. Er du ikke enig Vindheim?»

  Her viser du til ein bloggpost, ser du. At du seinare viser til ein fotnote frå den same bloggposten, gjev meg ikkje større tru på at det er grundig vitskapleg skepsis du driv med. Det gjer heller ikkje interjeksjonar som «WTF» og «Fysj».

  Dette sidesporet i debatten vart dessutan innleidd då Vindheim svara på kommentaren eg har sitert deg på ovanfor, ved å seia at ein slik påstand inneber at IPCC-forskarane er del av ein konspirasjon (dersom eit google-søk eigentleg er alt som skal til for å prova at rapportane deira er feil, impliserer jo det at forskarane lyt «ha inngått et organisert samarbeide for å føre verdens befolkning bak lyset»). Eg trur både Vindheim og eg lever godt med den diffuse referansen til «alarmistane» og kjem med ymse utrop, når dette er implikasjonane som fylgjer av det du seier.

 31. Nikolai
  mar 15, 2012 @ 21:06:24

  Unnskyld for WTF og fysj, men det er en naturlig reaksjon på å bli beskyldt for å frembringe anklager mot disse forskerne. En konspirasjon? Har jeg sagt det? At Wegman fant en tett knytning mellom de aller fleste såkalte klimaforskere er nå en sak, og at Climategate avdekket en meget aktiv gruppe blant de ledende forskerne som gjorde antydet at de gjorde alt de kunne for å holde sine motstandere ute av renomerte tidsskrifter er en annen saga…

  Ja, artikkelen jeg viser til ser ut til å antyde at modellkjøringene som ble gjort tidligere ikke holdt vann (at modellene i senere år er oppdatert og justert til virkeligheten er en annen sak. Her viser han bare at det som ble fremlagt tidligere ikke holder mål. Se på grafen som presenteres og det bør overbevise de fleste om at det som ble fremlagt da IKKE stemmer med den observerte virkeligheten innenfor et gitt konfidensintervall. Å fasifisere både egne og andres hypoteser er en av grunnstenene i det vitenskapelige arbeid, og om dere ikke forstår det (som Vindheim antyder med den kommentaren «Nå spikker dere fliser i god klimafornektingstradisjon.») så er jeg stolt over å være en skeptiker. Neida, vitenskapelig metode er jo bare tøv er det ikke? Her trengs det handling av slagkraftige politikere ikke sant? At virkeligheten ikke stemmer med kartet bryr vi jo oss ikke med. La oss forsøke å tilpasse terrenget til kartet … og så har vi nok en god anledning til å innføre noen flere reguleringer og skatter. Du kan spørre deg hvorfor jeg ikke lenger får kjøpt 100 Ws pærer, ei heller 60 W-pærer? Jo fordi våre dumme politikere følger enda dummere EU-påbud av verste sort (http://en.wikipedia.org/wiki/Phase-out_of_incandescent_light_bulbs). Hvilken miljøgevinst gir egetlig det forbudet. NULL og niks. Det gir heller mer foruresning av tungmetaller i alle disse nymotens pærer som ikke virker særlig bra (og så tjener Philips (del av Phoebus-kartellet, say no more) i Nederland godt med penger … på min og din bekostning). Det er konsekvensen av det «dere» (de grønne har jo ikke makt, men er med i det samme hylekoret) driver på med. Symbolpolitikk.

 32. Zeugma
  mar 15, 2012 @ 21:07:43

  Korrigering til førre innlegg: Siste setninga skal sjølvsagt vera «[at du] kjem med ymse utrop, når dette er implikasjonane som fylgjer av det du seier.»

 33. Zeugma
  mar 15, 2012 @ 21:26:58

  «En konspirasjon? Har jeg sagt det?»

  Ikkje så vidt eg veit, men eg har heller ikkje sagt at du har sagt det. À propos å lesa det som er skrive.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: