Hva kan vi gjøre med boligprisene?

(Innledning på Byutviklingskomiteens seminar om boligpriser 21. mars 2012)

I boligprogrammet som Trondheim Kommune vedtok i fjor er første hovedmål at ”Trondheim sin boligpolitikk skal medvirke til god boligforsyning og godt fungerende boligmarked”. Det kan hevdes at vi har et stykke igjen før vi har innfridd noen av de to leddene i denne setningen.

Boligproduksjonen i Trondheim er for lav og boligprisene er for høye. Blant de spørsmål vi håper å belyse i løpet av dagen er i hvilken grad dette skyldes spesielle forhold i Trondheim, og i hvilken grad det følger av trender og rammebetingelser som ligger utenfor vår kontroll.

Boligprisen korrigert for utviklingen i konsumprisene. 1970-2010. 2007=1 (Statistisk sentralbyrå)

Det er et faktum at vi har regulerte boligarealer som utbyggerne ikke tar i bruk, men i hovedsak følger prisutviklinga på boligmarkedet i Trondheim de nasjonale trendene. Det som er interessant er likevel at prisveksten i det norske eiendomsmarkedet  de siste åra har hatt en annen utvikling enn tilsvarende markeder i Europa og Amerika.

De siste 20 åra har eiendomsprisene i Norge blitt  mer enn firedoblet, mens konsumprisindeksen  bare har økt med 50 %.  Både norske og internasjonale eksperter gir uttrykk for økende bekymring, og  mange karakteriserer det norske boligmarkedet som en boble.  Noen av oss husker da den forrige boligbobla sprakk, og mange vil vite at sammenbrudd  i boligprisene   på det amerikanske markedet var en viktig  utløsende faktor for den alvorlige finanskrisa USA ennå sliter med å komme seg ut av.

Det er ikke dermed gitt at det kommer noe norsk boligkrakk, men det bør være klart at den ukontrollerte veksten i boligprisene ikke kan fortsette; vi må derfor i alle fall regne med en utflating. Foreløpig ligger det norske rentenivået på et historisk lavt nivå, skulle rentene stige kan følgene for boligmarkedet bli betydelige. Skulle  det komme  et krakk vil det først og fremst ramme dem som har høye lån; det er derfor et riktig trekk av departementet å kreve  minimum 15% egenkapital for boligkjøpere, selv om et slikt krav naturligvis kan oppleves som urettferdig av enkelte.

Boligbransjen hevder ofte at de høye boligpriseen skyldes unødvendige pålegg fra myndighetenes side. På initiativ fra Kommunal- og Regionaldepartementet produserte Byggenæringens landsforening og Boligprodusentene nylig et notat  om ”Tiltak for økt boligbygging i Norge”.  Her foreslås tiltak for samordning av den nasjonale boligpolitikken  og ulike ordninger for å subsidiere boligproduksjonen, blant annet blir det foreslått å reversere kravet om 15% egenkapital.

Viktigst i mine øyne er likevel en rekke krav om lemping av offentlige pålegg. Det blir foreslått å redusere kravene til universell utforming både inne og ute. Kan hende er det akseptabelt å redusere andelen leiligheter med universell utforming noe, men det gjenstår å se hvilken innvirkning dette kan ha på prisnivået. Det blir på samme måte med et krav om fritak for tilknytningsplikt til fjernvarme for bygninger med lavt energiforbruk. Slike fritak har vi gitt i Trondheim og vil sikkert fortsette med det, men påstanden om at dette reduserer boligprisene til sluttbruker er ikke bevist

For å komme tilbake til det innledende spørsmålet: Er det høye prisnivået på boliger avhengig av lokale faktorer eller er det styrt av trender vi ikke har kontroll over i Trondheim?

Som i så mange tilfeller vil nok svaret bli både/og.

Vi kan forhåpentligvis svare fyldigere på dette når dagen er over.

4 kommentarer (+add yours?)

 1. Solvor Leistad
  mar 21, 2012 @ 12:08:13

  Det historiske vendepunket for de høye bologprisene og undgdommers vanskeligheter med å komme inn på boligmarkedet, var da Willoch-regjeringen opphevet takstsystemet for borettslagsleiligheter i 1981. I løpet av et par år løp prisene løpsk.
  Det er et sterkt behov for sosial boligbygging med regulerte priser, i hvert fall i de større byene.
  Det bør også være muligheter til å kjøpe halvferdige boliger og sluttføre dem selv. Det er mye å spare påegeninnsats for dem som ønsker det.

 2. Konrad
  mar 21, 2012 @ 15:47:04

  Jeg mener det er langt fra opplagt at det produseres for lite boliger. Kanskje er det etterspørselen som er for stor rett og slett fordi folk investerer for mye i bolig. Egen bolig (inkluder fritidsbolig) subsidieres kraftig gjennom skattesystemet. Et mer balansert skattesystem ville gitt mindre etterspørsel etter bolig. Priser, standarder og til dels areal har gått opp (dvs. hver person har flere kvadrat å boltre seg på), mye av dette er utslag av gunstige skatteordninger (og for tiden også billig kreditt importert fra eurosonen). Tendensen til boble må dempes, det kan gjøres gjennom rentenivået, kredittreglene og skattesystemet.

 3. Øyvind Holmstad
  mar 22, 2012 @ 09:09:06

  Det viktigste vi kan gjøre er å løsne på utbyggernes, eiendomsbesitternes og politikernes klamme hånd om byutviklingen: http://permaculture.org.au/2012/03/07/re-imagining-urban-design-and-city-life/

  Vi trenger rett og slett et helt nytt paradigme for byen, dette er P2P URBANISM: http://zeta.math.utsa.edu/~yxk833/P2PURBANISM.pdf

  Retten til byen er dessverre ingen selvfølge i dag: http://www.newleftreview.org/?view=2740

  Byplanleggerne må også omdisponere sin rolle fra planleggere til bytilretteleggere:
  http://www.metropolismag.com/pov/20111101/frontiers-of-design-science

  Det er slik at ingen kan elske en by eller et nabolag de ikke selv har vært aktivt med å skape!

  P2P-produksjon vil kunne løse problemet med høye boligpriser og boligmangel, slik det er i ferd med å gjøre dette på andre felt: http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/02/20122277438762233.html

  Dessverre er det mektige egeninteresser som står i veien for en ny P2P-Urbanisme, og dermed en ny og human boligpolitikk. Det største hinderet er allikevel kanskje arkitektene: http://permaculture.org.au/2011/10/20/architectural-myopia-designing-for-industry-not-people/

 4. Jan Bojer Vindheim
  mar 23, 2012 @ 09:52:25

  De andre innleggene fra seminaret om boligpriser ligger her:
  http://www.trondheim.kommune.no/byutviklingskomiteen/

  Her er en artikkel der aktører i byggebransjen hevder at strengere enrgikrav er nødvendige og ikke prisdrivende:
  http://www.tu.no/bygg/2012/03/22/ja-til-passivhus-innen-2015

  og her er et foredrag der Ole Røgeberg drøfter utviklinga av boligpriser:

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: