Kommuneplanens arealdel

(Innledning på temamøte om kommuneplanens arealdel, 3. mai 2012).

Et kartblad fra Kommuneplanens arealdel

Dagens møte markerer begynnelsen på behandlinga av kommuneplanens arealdel, selve grunnlagsdokumentet som fastsetter all arealbruk innenfor kommunens grenser. Arealdelen har form av et kart med kommentarer og behandles gjerne sammen med en omfattende tekst som har hatt skiftende navn og nå heter Kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen og Arealdelen kommer til behandling én gang i hver bystyreperiode, mens Økonomiplanen (som i Trondheim også er Kommuneplanens Handlingsdel) behandles sammen med budsjettet hvert år.

Kommuneplanen utarbeides med grunnlag i Plan og Bygningsloven som i sin første setning slår fast at den skal ”fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.” men vi må også forholde oss til andre lover og planer på ulike nivåer. Vi må ta hensyn til barn og unges interesser, vi må ta hensyn til de nasjonale bestemmelsene i Folkehelseloven og Vegtrafikkloven og vi må ta hensyn til Interkommunal Arealplan for Trondheimsregionen, IKAP, som blant annet slår fast at vi skal legge ut arealer til næringsformål på Torgård, til tross for at bystyret tidligere har vedtatt noe annet.

For byutviklingskomiteen er arealdelen den klart viktigste saka vi behandler, den legger føringer for de fleste andre sakene vi får; herunder reguleringsplaner, kommunedelplaner osv. Det er likevel sånn at bystyret kan vedta planer i strid med arealdelen, og at den sist vedtatte planen da blir den gjeldende.

Kommuneplanen og arealdelen bygger naturligvis på tidligere planer, og det er normalt å forsøke å legge langsiktige perspektiver til grunn. Planen rulleres hvert fjerde år, men skal gjelde for en tolvårsperiode, og vi blir dessuten bedt om å tenke og planlegge i et tredveårs-perspektiv. Ordfører og rådmann er enige om at vi skal ta høyde for den sannsynlige befolkningsveksten i Trondheim de neste 20 år; med andre ord må vi tenke iallfall fram til 2032 og planlegge slik at blir mulig i framtidige arealplaner å sette av tilstrekkelig areal til boliger, arbeidsplasser og transport for en befolkning som innen da har økt med 50 000 personer. Arbeidet med arealdelen er altså en svært omfattende prosess, som i år blir enda mer krevende enn normalt.

Trondheims bystruktur er preget av seksti og syttitallets bilromantikk. Avlastningssenteret på Tiller er blitt til en trafikkgenererende bydel, forbundet med sentrum av en seksfelts motorvei. Målsettinga har de siste åra vært å redusere transportarbeidet og de belastningene det medfører på klima og miljø i tillegg de til de utfordringene massebilismen gir for arealbruken både i sentrale byområder, i andre deler av kommunen og i nabokommunene. Vi har som målsetting å skape en mere kompakt by gjennom fortetting. Men fortetting er ikke noen trylleformel, det kan ofte være konfliktfylt å fjerne eplehager og grøntområder, og det blir dessto mere viktig å sørge for gode og lett tilgjengelige grøntområder, både for menneskelig trivsel og for biologisk mangfold.

All fortetting kan ikke skje i Midtbyen. Når vi tenker langsiktig er det også viktig å tenke fortetting langs gode kollektivårer. Vi har vedtak om utbygging av superbuss i traseer som også kan brukes til bybane dersom det skulle bli grunnlag for det. Fastsetting av slike hovedårer for kollektivtrafikk blir derfor et av de viktigste plangrepene våre.

Dagens møte vil berøre noen av de mest konfliktfylte temaene arealdelen berører. Vi skal få høre hva Næringsforeninga og byggebransjen ønsker seg av arealer i framtida, og vi skal få høre om den røde strek, den grensa som skiller marka-områdene fra byens bebygde arealer. Både næringslivet og byggebransjen ønsker å ta i bruk arealer som i dag er lagt inn i Marka; også rådmannen foreslår å justere markagrensa, blant annet på Tiller.

De kanskje vanskeligste avgjørelsene vi må ta dreier seg likevel om dyrka mark. Trondheim er den største jordbrukskommunen i Sør-Trøndelag og til tross for den kraftige byveksten de siste femti år er det fortsatt mange sentrale områder med dyrka mark. Det ligger i kortene at noen av disse vil bli bygd ned i løpet av de tjue åra som er vår beslutnings-horisont.

Spørsmålet om hvilke jordbruksområder vi skal verne er grunnlaget for å innføre et nytt begrep i planlegging: i; den grønne strek. Den skal omslutte og verne de meste verdifulle sammenhengende områdene med matjord. I denne sammenhengen kan det også være lurt å merke seg et vedtak formannskapet gjorde i går. I sak om parsellhager i Trondheim bestemte nemlig formannskapet at det må vurderes i sammenheng med arealdelen om det skal avsettes områder til parsellhager og kolonihager. Så dette er også et spørsmål vi må ha i bakhodet.

Reklamer

2 kommentarer (+add yours?)

 1. kee
  mai 09, 2012 @ 18:21:56

  Et hjertesukk fra en bynær bonde: Det er uendelig mye enklere å omdisponere dyrka mark enn å bygge i bynære skogsområder med turstier.
  Rekreasjon er altså viktigere enn matproduksjon. For så og si alle politikere.
  Her i kommunen har man egen kommunedelplan for landbruk, bl.a. med kartfesting av kjerneområder landbruk. Effekten at denne er klar: Ren carte blanche for å bygge områder utenfor, og en suveren forakt for å unngå omdisponering innenfor.

 2. Jan Bojer Vindheim
  mai 09, 2012 @ 20:26:32

  Det er derfor vi skal innføre en «grønn strek» . Hensikten er å gi et varig vern til de viktigste sammenhengende jordbruksområdene i Trondheim. mne her er det mange vanskelige valg som må tas, både på kort og på lang sikt.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: