Bybanen kommer

Her er det tegnet inn rute til Dragvoll med tunnel fra Buran til ValentinlystTida arbeider for en moderne bybaneløsning også i Trondheim. Rådmannen har nå lagt fram sin innstilling om ”stamrute øst”. Når denne innstillinga blir vedtatt av Bystyret i slutten av måneden, har Trondheim tatt et langt skritt i retning av et framtidig bybanesystem. Erfaringene fra Bergen viser at en baneløsning gir kollektivtrafikken et løft både i kvantitet og kvalitet. At rådmannen nå ønsker å planlegge for en baneløsning i Trondheim legger på plass et svært viktig premiss for byens framtidige utvikling.

Rådmannen bygger på en utredning fra Asplan-Viak som drøfter muligheten for å bygge en tunnel for kollektivtrafikk mellom Valentinlyst og Bakke bro eller Buran. En slik tunnel vil forkorte reisetida for kollektivreisende fra Tyholt og Valentinlyst, uten å gi noen forbedringer for bilister, og bidrar derfor til å bedre konkurranseforholdet mellom kollektiv og privat transport. Tanken er imidlertid ikke å stanse på Valentinlyst, men å bygge et samband videre via den nye lavutslippsbydelen på Brøset (som forutsetter et godt kollektivtilbud) til Brundalen og Dragvoll. Prosjektet er tenkt tatt inn i Miljøpakka ved neste rullering.

Rådmannen ønsker å gå videre med planlegging av en lang tunnel med innslag ved Buran, og at en i første omgang trafikkerer strekningen med buss – for seinere å ta stilling til en baneløsning. Med tanke på den store trafikken til og fra Dragvoll som det allerede nå er vanskelig å betjene tilfredsstillende med buss vil en baneløsning antakelig bli svært attraktiv over tid.

Stamrute øst vil legge viktige premisser for framtidig byutvikling; i kommuneplanen forutsettes det at utbygging skal skje langs viktige kollektivårer. Erfaringene fra Bergen viser at det raskt blir svært attraktivt å bygge og å bo langs en banetrase. Trafikkgrunnlaget vil derfor øke raskt når banen først er på plass, en bussrute vil ikke ha samme effekt.

Som leder for Byutviklingskomiteen ser jeg på dette forslaget som en bekreftelse på at det nytter å arbeide for bybane også i Trondheim. Får vi først en banen på stamrute øst, vil det raskt vise seg at moderne skinnegående transport gir store fordeler for planlegginga av morgendagens Trønderhovedstad.

Med den forventede økningen i Trondheim befolkning vil et skinnegående kollektivsystem bli avgjørende for en akseptabel trafikk-avvikling i framtida. Når banen til Dragvoll er etablert og har vist seg som en suksess vil mulighetene åpne seg for et mer omfattende system, det vil for eksempel bli aktuelt med nye banestrekninger fra Sluppen og Lerkendal til Brattøra og Østbyen.

10 kommentarer (+add yours?)

 1. Zeugma
  mai 09, 2012 @ 17:23:58

  Du har ei meir positiv tolking av stamruteutgreiinga enn eg har – og eg vonar du har rett. Utgreiinga var i alle fall såpass positivt innstilt at det er vanskeleg å argumentera mot ein buss/banetunnel, dersom berre finansieringa er råd å skaffa.

  Det eg stussa litt på, var at underjordiske haldeplassar ikkje var nemnde med eitt ord, så vidt eg kunne sjå. I bybanerapporten frå Rambøll var jo dette omtala som ein av fordelane ved ein stamrutetunnel mellom sentrum og Tyholt, med di ein då kan få god dekning mellom Midtbyen og Rosenborg. Veit du noko om kvifor dette ikkje er vurdert i den nye utgreiinga?

 2. Jan Bojer Vindheim
  mai 09, 2012 @ 20:29:26

  Interessant poeng. jeg skal ta opp det med underjordisk holdeplass, men foreløpig er jeg bare glad for at rådmannen er innstilt på å gå videre med saka, og at bybane nå automatisk blir tatt med i planer for byutvikling, om enn bare som en mulighet.

 3. Konrad
  mai 10, 2012 @ 13:26:52

  Bybanen i Bergen er riktig på flere måter: Den ligger langs den aksen der presset på veisystemet er særlig stort, der det ligger til rette for videre fortetting omkring stasjoner/holdeplasser både i form av boliger og skoler/arbeidsplasser/shopping. Bybanen skal feks. gå gjennom de nye nærings- og boligområdene mellom Lagunen senter og Flesland. Dessuten er bybanen komfortabel.

  Men jeg tror det er viktig at Trondheim ikke gjør feilene som Bergen gjorde: I likhet med Bergen har Trondheim blitt en «utstrakt» by og da må banen holde stor fart for å konkurrere med bil i reisetid, bybanen bruker f.eks.lengre tid enn flybussen i dag. Egne traseer, høy max fart og få holdeplasser er løsningen. Bybanen må ikke være som sentrumstrikkene i Oslo, der de skrangler seg langsomt frem blant biler og busser. For korte reiser har det ikke noe å bety om det tar 7 eller 9 minutter, men for litt lengre reiser er det veldig stor forskjell på 20 og 30 minutter, når dette er daglig, morgen og kveld

  Stuttgart i BW i Tyskland er interessant der har de både U-bahn (bybane) og S-bahn (forstadsbanen). U-bahn er en rask trikk, mens S-bahn er en rask jernbane til fjerntliggende forsteder

 4. Jon Aarheim
  mai 10, 2012 @ 13:39:41

  Det jobbes med å lage en reguleringsplan for området rundt Tempe/Sluppen/Valøy. Vil det være vanskelig å inkludere bybane som en del av denne planen?

 5. Jan Bojer Vindheim
  mai 10, 2012 @ 13:45:42

  Noen av forslagene i saka inkluderer bybane. Antakelig vil planen bli utformet slik at muligheten for framtidig bane holdes åpen.

 6. Jan Bojer Vindheim
  mai 19, 2012 @ 14:09:25

  Adressa har idag (19/5) et oppslag om denne saka der Hermann Hansen ikke klarer å referere ett eneste argument for bybane, og ikke engang forteller at mitt forslag om å utrede stasjon i tunellen fikk enstemmig tilslutning i komiteen.

 7. Zeugma
  mai 19, 2012 @ 14:47:59

  Vel, dette er ein av grunnane til at eg sjeldan les Adressa. Flott at de set i gang med eit moglegheitsstudie og at underjordisk stoppestad skal utgreiast. Det vert spanande å fylgja denne saka vidare, men eg trur nok helst eg stør meg på bloggen din som nyheitskjelde.

 8. Tohaki
  jun 05, 2012 @ 00:46:14

  Hvordan går det med denne saken? Det er veldig bra at du fikk med muligheten for underjordisk holdeplass.

 9. Jan Bojer Vindheim
  jun 05, 2012 @ 06:50:14

  Bystyret vedtar 14. juni å be rådmannen fortsette planlegginga.

 10. Jan Bojer Vindheim
  jun 14, 2012 @ 12:19:47

  Her har jeg fått utdype mine synspunkter på kronikkplass i Adressa: http://www.adressa.no/meninger/kronikker/article3197062.ece

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: