Heimdal i kommuneplanen

Rådmannens forslag til arealbruk i Heimdalsområdet. Foreslåtte næringsarealer i lilla, foreslåtte boligarealer i gult. (Kart for hele kommunen ligger på de kommunale nettsidene)

Kommuneplanens arealdel er det grunnleggende dokumentet for utviklinga av byen vår. Arealdelen fastsetter hvor det kan bygges og til hvilke formål. Den skal rulleres hvert fjerde år, og rådmannen har i sommer lagt fram forslag til en ny utgave av planen. Forslaget ligger ute til høring, og den endelige arealplanen vil bli vedtatt av bystyret rundt årsskiftet 2012/2013.

Det er mange vanskelige vurderinger som må gjøres før nye felter åpnes for utbygging. I mange tilfeller er det gode jordbruks- eller naturområder som blir foreslått omregulert, slik at jordvern og friluftsinteresser må veies opp mot behovet for boliger og annen utbygging.

Det er ofte grunneieren som ber om å få et område regulert til ulike formål, og det er kommet mange forslag til nye utbygginger i Heimdalsområdet. Mange av disse forslagene har rådmannen avvist, blant annet flere forslag om nye boligfelt og kolonihage i Ringvål-området. Bygningsrådet har gått inn for at noen flere områder skal tas med i det videre arbeidet enn det rådmannen  opprinnelig foreslo; blant annet Frydheim på Spongdal.

Rundt Kattem er det foreslått flere utbygginger, den største av dem er Lund Vestre, som rådmannen anbefaler under tvil. Bygningsrådet vil også vurdere Oust Vestre på sørsida av Kattem og Solberg ved Lundåsen, to områder  som rådmannen ikke mente var aktuelle.

Ved Skjetlein landbruksskole  er det foreslått å omregulere et skogområde til boligfelt, noe rådmannen  gikk imot, men som bygningsrådet vil ha med videre. Men hverken rådmannen eller bygningsrådet vil utrede ny travbane i Tillerbakken.

Med den voldsomme befolkningsveksten Trondheim opplever for tida vil det bli behov for mange nye offentlige tilbud som barnehager, skoler og helsesentre. Rådmannen vil gjøre barnehagen på Stavset kirketomt permanent, og foreslår nye barnhager på Flatås nordre, på Saupstadbrinken og ved   Rosten skole.

Det skal komme en ny barnehage på deler av den uregulerte grusbanen i Lyngvegen ved Heimdal og det skal reguleres inn barnehage i det kommende boligfeltet på Kattemskogen (mellom Heimdalsvegen og Kattem). Dessuten blir det foreslått å regulere tomt for skole i Kongsvegen ved høyspentanlegget og skistadion. Helse og velferdssenteret på Tiller skal utvides, og det planlegges et nytt helse- og velferdssenter på barnehagetomta ved siden av Rema-bygget på Heimdal.

Nå er det selvfølgelig ikke gitt at alle disse prosjektene overlever bystyrets behandling. Så lenge forslaget ligger til høring kan enhver  påvirke prosessen ved å fortelle kommunen hva de mener. Forslagene kan lastes ned fra  Trondhem Kommunes nettsider

Reklamer

2 kommentarer (+add yours?)

  1. kee
    sep 07, 2012 @ 10:54:32

    Kommuneplanens arealdel rulleres hvert fjerde år, men tankene bak arealdisponeringen bør ha et mye lenger tidsperspektiv. Lykke til med utarbeidelsen av kommunens sannsynligvis viktigste styringsdokument!

  2. Konrad
    sep 07, 2012 @ 15:59:59

    Mitt inntrykk er at både Trondheim og Bergens arealplaner har vært preget av å «drysse» (ene)boligene utover i landskapet slik at det blir vanskelig å få til gode kollektivtilbud (befolkningen blir for tynt fordelt til at det blir passasjergrunnlag for hyppige avganger i retning sentrum).

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: