Bildeling og byutvikling

Slik promoterer Trondheim Bilkollektiv seg

Slik promoterer Trondheim Bilkollektiv seg

(Debattinnledning på årsmøtet i Trondheim Bilkollektiv)

Det mest miljøvennlige transportmidlet er det som før kaltes apostlenes hester – altså føttene. Menneskets naturlige og medfødte måte å forflytte seg på er ved hjelp av beina; det er å gå !

Men av og til er avstanden for stor, reisemålene for mange eller lasta for stor til at det er praktisk å gå, da er det greit å ha tilgang til bil. Det er derfor de fleste familier i dag har egen bil, og at utgifter til bilhold for mange blir en betydelig post i husholdnings-budsjettet.

Men det er ikke nødvendig å eie en egen bil for å kunne bruke et motorisert kjøretøy når behovet tilsier det. Det er tilstrekkelig å være med i en bildele-ring, et bilkollektiv. Der vil man få tilgang til ikke bare en bil, men mange biler som dekker ulike behov.

Bildeling er billigere enn privat bilhold, og fører vanligvis til redusert bilbruk sammenliknet med å ha en bil tilgjengelig til en hver tid; det er litt mer prakk å leie en bil gjennom bilkollektivet enn bare å låse opp døra og sette seg bak rattet på en bil utafor stuedøra.

Men fordi bildeling reduserer den totale bilbruken er det også blitt et interessant virkemiddel i det arbeidet Trondheim og andre kommuner gjennomfører for å redusere bilbruken.

Trondheim har de siste åra gjennomført første trinn i den omfattende pakka av tiltak som heter Miljøpakka for Transport. De resultatene vi har oppnådd har vakt internasjonal oppmerksomhet; ved relativt enkel grep som gjennomgående kollektivfelt, moderne og miljøvennlige busser, hyppigere avganger og lavere billettpriser, har vi klart å øke antallet kollektivtrafikanter i Trondheim med 11 %  det siste året, mens kollektivtrafikken i Trondheimsregionen som helhet har økt med hele 25 %. Det er klart at en slik eksplosiv vekst ikke kan fortsette i lengden, men foreløpig viser veksten ingen tegn til å avta, og det er veldig tilfredsstillende å se denne utviklinga.

Banner fra et amerikansk bilkollektiv

Banner fra et amerikansk bilkollektiv

Samtidig som kollektivtrafikken har økt, ser vi også en liten nedgang i bruken av privatbil til jobb. Bomstasjonene må ta en del av ansvaret for dette. Bompenger er sure å betale for mange, men det er mange steder innført bomavgifter og andre reguleringer uten at en har sett slike resultater som vi nå opplever i Trondheim. Det er derfor rimelig å tenke seg at det er kombinasjonen av pisk og gulrot som virker her. Bilisten som avkreves bompenger hvis han eller hun vil kjøre til jobb med egen bil, har et godt alternativ: raske behagelige og rimelige busser.

Men det finnes også andre muligheter for å ta seg fram i en by som Trondheim. Jeg har allerede nevnt muligheten for å gå, mange som ønsker å bevege seg litt raskere velger å bruke sykkel, en genial innretning som øker menneskets hastighet og bevegelsesradius i betydelig grad. Innenfor Miljøpakka skal vi bruke over en milliard kroner på å bygge et sammenhengende sykkelveinett i Trondheim, og vi er godt i gang.

Parkeringsrestriksjoner er også et viktig virkemiddel i planlegging av et samfunn med mindre bilbruk. Mens det tidligere var vanlig å kreve en og en halv til to parkeringsplasser pr. bolig, opererer vi nå med langt lavere tall, og i den prosjekterte miljøbyen på Brøset foreslår rådmannen bare en halv parkeringsplass pr. bolig. Høyre og Framskrittspartiet ser dette som urealistisk. Det er åpenbart vanskelig for enkelte å forestille seg et liv uten egen bil.

Vi veit jo at mange ungdommer, spesielt gutter, men etter hvert også flere og flere jenter, ser førerkortet som et viktig bevis på at en er blitt voksen. Mange kjører opp allerede før attenårsdagen for å få dette etterlengtede dokumentet i hånda så snart som mulig. Men dette kan være i ferd med å snu. Tall fra europeiske storbyer viser nå at flere og flere ungdommer utsetter å ta førerkort, og et betydelig antall mener de klarer seg godt uten. Denne trenden vil nok også bli merkbar her i Norge etter hvert, og antakelig spesielt i de største byene, som jo er inn i en veldig rask vekstfase.

Det er derfor grunn til å tro at det er riktig å forutsette lavere bilhold i et forsøksprosjekt som Brøset, som jo er ment å demonstrere at det er mulig å ha et godt urbant dagligliv med minimal negativ innvirkning på klima og miljø. Men også beboere  på Brøset, må forventes å ville bruke bil fra tid til annen. Derfor er bildeling en integrert del av planen for miljøbyen på Brøset. Ikke bare det, men i de foreløpige planene forutsettes det at alle biler i den lokale bil-poolen skal være elektriske.

Think - en bra elbil som aldri tok helt av.

Think – en bra elbil som aldri tok helt av.

Trondheim Bilkollektiv opererer ut fra den forutsetning at deling av biler er et miljøvennlig tiltak i seg selv, men har også forsøkt å ta inn hybridbiler og reine elbiler i bilparken vår. Hvorvidt spekteret av elektriske kjøretøyer på markedet vil være bredt nok til å dekke alle behov hos flere tusen husstander gjenstår å se. Det kan vel være mulig at det iallfall for enkelte biltypers vedkommende, for eksempel større varebiler, vil være nødvendig å ha bensin- eller dieseldrevne alternativer.

Bildeling vil i alle fall fortsette å spre seg  og utvikle nye tilbud.. Når bildeling tas inn i programmet for en grønn mønsterbydel, viser det at det hos rådmannen og i de internasjonale fagmiljøene som har deltatt i utarbeidelsen av planen for Brøset, er bred anerkjennelse av bildeling som et godt og nyttig miljøtiltak.

1 kommentar (+add yours?)

  1. imprezwolf
    mar 20, 2013 @ 20:39:49

    Hvorfor ikke satse en milliard på trikken i stedet ? Hvor framkommelig er det med sykkel utafor bykjernen ifra november til mai ? Ikke alle er studenter som bor i midtbyen !
    Trikk er blitt et tabu ord i Trondheim. Alt annet enn å satse på skinnegående kollektivtransport er, etter min mening, å gå baklengs inn i framtida.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: