Tjomlid og Snåsakaill’n

Slik presenterer Tjomlid sitt offer.

Slik presenterer Tjomlid sitt offer.

Grupper som kaller seg humanister, skeptikere, realister etc har i noen år ført en intens kampanje mot alt som overskrider naturvitenskapens registreringsevne. Ikke minst gjelder dette tradisjonelle og folkelige måter å behandle sjukdom på. De selvutnevnte skeptikerne tviholder på den etablerte medisinens enerett. Blant fanebærerne i denne kampanjen er Gunnar Tjomlid, som definerer alternativ medisin slik ”Behandling som enten ikke har noen dokumentert effekt, eller som har dokumentasjon på å ikke ha effekt.»

Med en slik definisjon er konklusjonen gitt. All helbredelse utenfor etablert medisin er svindel og må debunkes så grundig som mulig. Både Tjomlid og andre har sett seg ut Joralf Gjerstad, selveste Snåsakaill’n, som en sine viktigste skyteskiver.

Nå står Gjerstad i en lang tradisjon av naturlige helbredere, med røtter i sjamanisme og førkristne forestillinger: det forhindrer ikke at han ser på sine evner som gitt av (den kristne) Gud. Den tillit folk har til Gjerstad (og mange mindre kjente kloke menn og kvinner over det ganske land) er likevel ikke knyttet til hans gudstro men til hans plass i tradisjonen.

Gjerstad hevder å ha helbredet 50 000 mennesker. Tjomlid og hans kumpaner hevder på sin side at ikke ett eneste av disse tilfellene innebærer en reell helbredelse. En ganske sterk påstand, all den stund ingen kan ha studert samtlige av disse 50 000 sjukehistoriene. Det trenges som kjent bare én svart svane for å motbevise teorien om at alle svaner er hvite. Det trenges bare at Joralf Gjerstad har forårsaket én uvanlig helbredelse for å demonstrere at han har uvanlige evner til å hjelpe sjuke mennesker.

Men for skeptikerne er saken klinkende klar; deres utgangspunkt er nemlig at virkeligheten ikke har rom for ånd eller sjel, og at åndelig eller sjelelig helbredelse derfor pr. definisjon er umulig. De kaller det «overnaturlig», og har dermed markert grensene for sin virkelighetsoppfatning meget tydelig.

Fra dette utgangspunktet driver Skepsis og tilliggende herligheter sin detektiv-virksomhet: Utgangspunktet er at alt skal ha en «naturlig forklaring». Men ut fra en slik en reduksjonistisk forståelse av naturen blir denne forklaringen ofte en henvisning til det som kalles «placebo-effekten». Tjomlid har skrevet ei hel bok om denne. Nå har jeg ikke lest boka, men ut fra Tjomlids blogg kan jeg slutte at han bruker begrepet slik det i denne debatten vanligvis brukes, som en bortforklaring. «Det var da bare placebo-effekt, må vite».

Dette finner jeg svært lettvint. Placeboeffekten erkjennes jo nå av medisinske forskere som organismens selvhelbredende evne. I den forstand er det rimelig å anta at enhver helbredelse, enten den skjer på Rikshospitalet eller på Snåsa, nettopp forutsetter at placeboeffekten mobiliseres.

Gjerstad er åpenbart ved berøring, via telefon og på andre måter, istand til å starte eller utløse legemets evner til å motvirke infeksjoner eller annen sjukdom. Ved å henvise til placeboeffekten innrømmer i virkeligheten skeptikerne dette. Deres argument koker da ned til at Gjerstad ikke alltid lykkes, at han har en sviktende forståelse av sin egen virksomhet og at han ikke har medisinsk utdanning.

Tjomlid etterlyser i sin blogg en «kritisk dokumentar» om Snåsakailln. Med det mener han åpenbart en film som skal frata Joralf Gjerstad all ære. For min del kunne jeg også tenke meg et kritisk studium av Gjerstads virksomhet, der man ser både på hvor han lykkes og hvor han ikke lykkes.

29 kommentarer (+add yours?)

 1. Bjørn Garberg
  mai 07, 2015 @ 06:52:56

  Her var det enkelte ting å ta tak i. For det første: det er riktig at placebo-effekten er medisinsk dokumentert, eller «bevist», om du vil. Placebo-effekten virker uansett om pasienten er innlagt på Rikshospitalet eller er hjemme hos eller har telefonisk kontakt med Gjerstad. Forskjellen viser seg ofte at der sykdommen krever mer enn placebo, vil effekten være begrenset. Det er imidlertid ikke, slik som du antyder, Gjerstad som trigger placebo-effekten, men pasienten selv – i sin tro på at Gjerstad eller en pille har helbredende evner. Skeptikerne «innrømmer» ikke noe som helst ved å vise til placebo-effekten.
  At det behøves «én svart svane for å motbevise teorien om at alle svaner er hvite» er godt kjent fra vitenskapsfilosofien. Dette er et eksempel på at teorier må være falsifiserbare for å regnes som vitenskaplige. Litt merkelig at du bruker det eksempelet her da det virker som om du mener at hvis man VERIFISERER et eneste eksempel av Gjerstads healing, så er hans unike evner bevist. Dette er ikke vitenskap, dette er ikke logisk, dette er ikke sunn fornuft – det er tro. Og man har som kjent lov til å tro det man vil, men tro bør ikke blandes for mye med vitenskap. Da får man en litt ufordøyelig blanding. Man kan ikke godta deler av den vitenskaplige metode og forkaste den hvor den ikke passer. Eller sagt på en annen måte: hvis man aksepterer at 2+4=6, så må man også godta at 4+2=6.

 2. Jan Bojer Vindheim
  mai 07, 2015 @ 07:51:42

  Takk for innlegg. Jeg deler nok ikke alle dine vurderinger. Når du skriver at det ikke er «Gjerstad som trigger placebo-effekten, men pasienten selv – i sin tro», amputerer du årsakskjeden. Naturligvis skjer aktiveringa av den helbredende effekten i pasientens egen underbevissthet, men hvis dette skjer som følge av kontakt med Gjerstad, så er det faktisk «Gjerstad som trigger placebo-effekten».
  Det er også en svært underlig vri å hevde at Gjerstads evner ikke vil være bevist selv om et eksempel verifiseres.

 3. Bjørn Garberg
  mai 07, 2015 @ 08:13:59

  Poenget er at for hvert møte du har med en hvit svane så kan du verifisere at «alle svaner er hvite» – gjerne opp til 50.000 ganger, helt til det dukker opp en svart svane som falsifiserer alle 49.999 tilfeller av verifiserte eksempler på at «alle svaner er hvite».

 4. Jan Bojer Vindheim
  mai 07, 2015 @ 08:23:47

  Det er nettopp mitt poeng.

 5. Harald Broder Knudtzon
  mai 07, 2015 @ 09:24:27

  Hva kaller man alternativ medisin som virker?
  – Medisin.
  Det er mye i skolemedisinen som har sin bakgrunn i naturmedisin. Og det vil helt sikkert komme mer. Men effekten må kunne påvises ut over placebo, med dobbelt blindtest etc. Det opplever jeg som en trygghet for at jeg får en medisinsk behandling som bygger på aktive virkestoffer, ikke bare på ren hokus-pokus.

 6. Simen Nordlie Kristensen
  mai 07, 2015 @ 09:40:25

  Gjerstad hevder å ha helbredet 50 000 mennesker. Tjomlid og hans kumpaner hevder på sin side at ikke ett eneste av disse tilfellene innebærer en reell helbredelse. En ganske sterk påstand, all den stund ingen kan ha studert samtlige av disse 50 000 sjukehistoriene. Det trenges som kjent bare én svart svane for å motbevise teorien om at alle svaner er hvite. Det trenges bare at Joralf Gjerstad har forårsaket én uvanlig helbredelse for å demonstrere at han har uvanlige evner til å hjelpe sjuke mennesker.

  Jeg deler premisset ditt langt på vei, og mitt spørsmål til deg blir da: Hvor er den svarte svanen? Hvilken case finnes, der Snåsamannens helbredende evner bekreftes? Tjomlid følger den vitenskapelige metode når han tar for seg tilfeller der Snåsamannen hevder å ha helbredet folk, og dokumenterer at disse påstandene ikke holder vann. (Han falsifiserer påstandene, og styrker da nullhypotesen om at Snåsamannen IKKE har overnaturlige evner.)

  På tross av utallige forsøk har ingen healere så langt klart å dokumentere at de har helbredet noen. Det eksisterer derimot hauger av tilfeller der slike påstander er tilbakevist. Det trengs bare et tilfelle av at sola ikke står opp for å motbevise påstanden om at sola står opp hver dag…

 7. Jon Faller
  mai 07, 2015 @ 10:21:36

  «De kaller det «overnaturlig», og har dermed markert grensene for sin virkelighetsoppfatning meget tydelig.»
  Korrekt. Og vi minner om at «virkelighetsoppfatninger» utenfor virkeligheten blir uvirkelighetsoppfatning. En meget viktig grenseoppgang. Det er jo nettopp poenget..

 8. Bjørn Garberg
  mai 07, 2015 @ 11:09:56

  Hvordan verifiserer man? Stiller man opp alle mulige alternative forklaringer og utelukker en etter en? I tilfelle der NN er syk, NN kontakter Gjerstad og NN blir frisk, så er dette en «verifisering», men beviser ikke noe som helst.

 9. Kasper
  mai 07, 2015 @ 15:27:27

  Kanskje er det en «kampanje mot alt som overskrider naturvitenskapens registreringsevne», men først og fremst er det en kampanje mot uriktige påstander av det som faktisk ligger innenfor naturvitenskapens registreringsevne og som kan falsifiseres. Og det er først og fremst det som er Tjomlids meget gode poeng når han ser på Gjerstads virksomhet. Virkeligheten kan være fantastisk nok den, man må bare gidde å åpne øynene sine for å se den, og ikke bruke alt sitt fokus på å lete etter noe «mer» på utsiden.

 10. Vilan Alarga
  mai 07, 2015 @ 15:39:26

  Godt skrevet!

 11. Øyvind
  mai 07, 2015 @ 15:57:34

  Mange fordommer, generaliseringer og antakelser jeg ikke kjenner meg igjen i her. Kjenner at jeg begynner å bli ganske sliten av at vi gjør klart rede for hva vi mener, og hvorfor, og blir møtt med motinnlegg som dette, som bare ramser opp antakelser og stråmenn.

  Eksempelvis at vi/Tjomlid mener at «all alternativ behandling er svindel«, eller at det fins en kampanje mot ting som «ligger utenfor vitenskapens registreringsevne» (hva nå enn det skulle være), eller at «alt skal ha en naturlig forklaring». Kjenner overhodet ikke igjen verken meg selv, Tjomlid, eller andre skeptikere i anklagene dine.

  Du bruker vendinger som «han mener åpenbart at», og «med en slik definisjon er konklusjonen gitt», og «deres argument koker da ned til at…», fulgt av ting det virker som du bare har bestemt deg for. Hva med å heller lese hva vi faktisk skriver? Siden du bruker Tjomlid som eksempel, har han faktisk skrevet side opp og side ned om bevisbyrde, hvordan forskning og testing foregår. Si hva du vil om Tjomlid, jeg er ikke sikker på hva jeg mener om karen selv, men han gjør veldig klart rede for hvorfor han ikke tror på Snåsamannen i innleggene sine, og jeg har aldri sett ham si noe i nærheten av «overskrider naturvitenskapens registreringsevne, så det er svindel», eller «jeg definierer «kritisk» som å frata noen all ære».

  Skal du kommunisere med noen, så snakk med dem, og ikke til dem.

 12. Magnus
  mai 07, 2015 @ 16:00:06

  Snåsakaillen hevder at han har helbredet over 50.000 personer, men kan ikke framlegge et eneste godt eller sikkert bevis for dette. Selv søstra fnyser av hans påståtte magiske evner.
  Som politiker burde du, Vindheim, være interessert i sannhet. Sannhet kommer ikke fram ved overtro og ignoranse, men ved å være ærlig, etterrettelig, kritisk og undersøkende – og ikke minst ved å benytte seg av sikre vitenskapelige metoder. Å spre om seg med udokumenterte påstander om magi og overtro er ikke å tale sannhetens sak. Men politikere er kanskje mer opptatt av populisme?
  Snåsakaillen har bevisbyrden på sin side, men har ikke framlagt ett eneste tilfelle hvor man sikkert kan si at «ja, det var Snåsakaillens magiske hender som stod bak.». Null, niks, nada. Og det er et faktum vi må forholde oss til – om sannhet er viktig for oss, da.

 13. Roger Sten Snarli
  mai 07, 2015 @ 16:08:51

  Healing og helbredelse ved håndspåleggelse eller ved guds hjelp har foregått til alle tider, men i de senere år er dette blitt en stor industri. Mange fortvilede mennesker oppsøker disse sjarlataner, og bruker sine siste sparepenger som en siste utvei for å bli helbredet. – James Randi har lovet 1 million dollar til den som kan bevise sine overnaturlige evner. Ingen har ennå bestått testen. De ble avslørt som svindlere. Snåsamannen har nektet å la seg teste. Det ville vært for avslørende. Snåsamannens søster uttalte nylig i et intervju at hun mente det broren drev med bare var tull og fanteri. Bra sagt 🙂

 14. Remi Tasc Moen
  mai 07, 2015 @ 16:15:39

  Hvis han har helbredet 50000 mennesker, hvorfor har ikke ett eneste individ av disse stått frem med bevis som holder vann? Hvorfor står ikke tusenvis av mennesker frem med sine historier?

 15. Hans-Henrik Hartmann
  mai 07, 2015 @ 16:29:04

  Her er et par dagligdagse eksempler på placeboeffekten som f.eks. foreldre benytter seg av svært ofte:
  Plaster på skrubbsår virker smertelindrende
  Plaster med Donald-mønster virker mer smertelindrende enn vanlige hudfargede plastre
  Å blåse på et skrubbsår virker smertelindrende (men ikke å utsette skrubbsåret for vanlig vind)

  Anbefaler deg,Vindheim, å lese boka til Tjomlid før du mener at han bruker placeboeffekten som en bortforklaring.

 16. eitchpee
  mai 07, 2015 @ 16:42:51

  Tjomlid har ikke skrevet en bok viet til placeboeffekten, han har skrevet en bok som heter placebodefekten – hvorfor alternativ behandling virker som den virker. Jeg vil anbefale at du leser den, da den nok svarer på en del av dine spørsmål, i stedet for at du legger ord i munnen på en mann slik at det fremmer ditt poeng.

  Det er heller ikke Tjomlid som definerer alternativ medisin slik du hevder, det er en veletablert definisjon.

  Å ha en plass i en tradisjon er ikke det samme som at det er bra, det er det heller ikke at noe er naturlig.

  Nå kan jeg ikke svare for Tjomlid eller noen annen, men en kritisk dokumentar ville vært gledelig å se. Dersom Gjerstad har evner utover det vanlige hadde det vært flott å funnet ut mer om dette! Man kunne tatt det inn i vitenskapen og medisinen og reddet millioner av liv! Tenk så fint!

  I stedet får man gang på gang sett en blid, gammel mann være riktig så hyggelig med de han drikker kaffe med, og det tjener ingen (andre enn mediet som publiserer og Gjerstad).

 17. Lars Olsen
  mai 07, 2015 @ 18:56:20

  «Grupper som kaller seg humanister, skeptikere, realister etc har i noen år ført en intens kampanje mot alt som overskrider naturvitenskapens registreringsevne. Ikke minst gjelder dette tradisjonelle og folkelige måter å behandle sjukdom på.»

  «Intens kampanje» faktisk. Tenk at normal folkeopplysning, vern om vaksinasjonsprogrammet og evidensbasert medisin, samt det å være skeptisk til anekdoter er en «intens kampanje». Gjerstad hevder å ha helbredet 50 000 mennesker, uten å kunne bevise det i det hele tatt, utover menigheten hans sine anekdoter.

 18. Anders
  mai 07, 2015 @ 18:58:44

  Det at Gjerstad har 50,100,eller 500 tusen helbredeseshistorier , eller hva du vil kalle det, er i seg selv ikke noe argument. Mannen påstår selv at han har hjulpet folk, folk påstår at Gjerstad har hjulpet dem. Ok. Skeptikernes poeng er at INGEN av disse 50 tusen tilfellene, som hver og en ville ha vært et mirakel som gjorde at alle fysikk, kjemi, biologi og medisinbøkene i verden i praksis kunne blitt brent, aldri har blitt uavhengig verifisert eller dokumentert. ikke et eneste tilfelle. Faktisk så er det slik at i den grad de er etterprøvbare, så har de vist seg å ikke stemme, se Tjomlid etc om den blinde jenta som Gjerstad ga synet tilbake (var aldri blind, sa selv at det ikke hjalp stort med snåsahender) eller hva med Bjarne Håkon Hansens utrolige telefonhealinghistorie: Kona hans huska en HELT annen historie. Dette er selvfølgelig bare et par historier, ikke alle 50000 påstandene har blitt tilbakevist på samme måte, men det er en ganske uoverkommerlig oppgave, etter som jeg går ut ifra at Gjerstad ikke fører journal på sine «pasienter». Det som mangler er ikke svevende tall om titusener av tilfeller, men ET ENKELT TILFELLE, der det er dokumentert over en hver rimelig tvil at Gjerstad har gjort noe som vi faktisk ikke kan forklare. Hvis han for eksempel kan helbrede ryggsmerter eller hodepine med det som bare kan kalles magi, er det i prinsippet ikke noe som står i veien for at han kunne fått et amputert bein til å gro ut igjen, eller bare en tånegl for den saks skyld?

  Hvorfor ser vi ikke eksempler på slik dokumentasjon? Det måtte da vært de alternatives hellige gral å få dokumentert noe sånt?

 19. Jan Bojer Vindheim
  mai 07, 2015 @ 19:11:25

  moro med så mange sinte mennesker med sterke, urokkelige oppfatninger av hva som er «virkelig» og «naturlig», gitt.

 20. Jan Bojer Vindheim
  mai 07, 2015 @ 19:26:19

  Kan jeg få anbefale dette intervjuet med distriktslege Olgeir Haug i Snåsa http://tidsskriftet.no/article/2149978 som blant annet sier: «Jeg har alltid vært imponert over hva han utretter. Jeg kan ikke forklare hva som skjer, men det er ingen tvil om at det skjer uventede ting med mennesker som har søkt hjelp hos ham.»

 21. Erlend Bore
  mai 07, 2015 @ 19:40:01

  En svart fugl motbeviser ikke teorien om at alle svaner er hvite. Du må først dokumentere at den faktisk er en svart svane og ikke en skarv, ei kråke, eller en hvit svane i motlys.

 22. Torp
  mai 07, 2015 @ 20:24:28

  Altså, det du argumenterer med er at man kun trenger én svart svane for å motbevise at alle svaner er hvite. Joda. Her har du en mann som har påstått at han har sett 50000 svarte svaner. Vi har klart å finne noen av dem, og hver og en av de vi har funnet har vist seg at de *ikke* var svarte likevel. Hva skal vi da tro om de resterende?

 23. Øyvind
  mai 07, 2015 @ 20:26:26

  Er dét det eneste svaret ditt?

 24. Simen
  mai 08, 2015 @ 00:59:54

  «moro med så mange sinte mennesker med sterke, urokkelige oppfatninger av hva som er «virkelig» og «naturlig», gitt.»

  Huh? Jeg leste meg gjennom brorparten av alle kommentarene og fant ikke et eneste ett som virket sint? Derimot fant jeg mye der du åpenbart har en god del å lære. Å avfeie gode argumenter med dette ovenfor er ikke spesielt imponerende. Det virker feigt og det indikerer kunnskapsmangel.

  Dette er litt ille Jan. Partitilhørigheten indikerer at du står på riktig side i f.eks. AGW-spørsmålet, men jeg tviler sterkt på at du vet hvorfor du står på riktig side, din manglende forståelse av vitenskapsmetodikk tatt i betraktning. Det gjør at du mister kredibilitet.

 25. Bjørn Garberg
  mai 08, 2015 @ 07:07:38

  Kan ikke si at jeg føler meg spesielt sint og har helle ikke inntrykk av at andre her er det. Når det gjelder «urokkelige oppfatninger av hva som er «virkelig» og «naturlig», så lurer jeg virkelig på hvor du har det inntrykket fra. Synes du dine opponenter er mer urokkelige og kategoriske enn hva du selv er?

 26. eirik
  mai 08, 2015 @ 08:26:59

  «Tjomlid og hans kumpaner hevder på sin side at ikke ett eneste av disse tilfellene innebærer en reell helbredelse.»

  Feil. Påstanden er at ingen av de 50 000 miraklene er dokumentert «reell helbredelse». Ser du forskjellen? Ingen av de identifiserbare tilfeller som faktisk er undersøkt støtter hypotesen om magisk helbredelse, men har tvert imot andre naturlige forklaringer.

  Det finnes mange dokumenterte tilfeller på at historiene er pyntet på av Gjerstad selv, for å overbevise slike som deg om at han har superkrefter. Og at historiene er rett og slett er usanne, og pasientene har ikke blitt frisk; som jenta Gjerstad hevdet han kurerte for blindhet i Kolloen sin bok. Hun viste seg å ikke være blind men lidende av en kronisk øyesykdom, som hun fremdeles sliter med. Hun bestridte Gjerstads historie om en helbredelse, liten eller stor.

  «Kumpaner», ordvalget avslører deg. Ikke særlig åpen og saklig holdning du har.

 27. Gaute
  mai 08, 2015 @ 09:23:18

  Hvis Joralf Gjerstad påstår han helbredet 50 000 personer, er det faktisk hos ham bevisbyrden ligger. Det er ikke vi som må sjekke hvert enkelt av tilfellene. Og det hjelper ikke at en pasient sier at hun ble frisk, for det kan sannsynligvis tilskrives placebo-effekten.

 28. Jan Bojer Vindheim
  mai 11, 2015 @ 11:20:03

  Dette er gøy. Jeg kan ikke se annet enn at den lange rekka med relativt likelydende innlegg her indikerer eksistensen av en kampanje. Enda morsommere er det at så få av disse skribentene ser ut til å kunne lese innenat: de flerst argumenter mot påstander jeg ikke har satt fram

  Jeg påstår ikke at det er dokumentert naturvitenskapelig at Gjerstad har utløst noen helbredelse, heller ikke at han er ufeilbarlig, eller at hans egne tolkninger av sine evner er korerekt. Jeg viser til at ingen har foretatt noen systematisk gjennomgang av alle de påståtte helbredelsene. Analyser av enkelt-tilfeller utgjør ingen endelig tilbakevisning av de påståtte effektene. Anekdotiske bevis i tusentall bør veie tungt, ikke minst kommentarene fra kommunelegen i Snåsa som har fulgt både Gjerstad og mange av hans pasienter gjennom år.

  Grunnlaget for uenigheten er imidlertid filosofisk: kritikerne har et amputert bilde av virkeligheten; de tror tilsynelatende at det materielle er alt som finnes, og blir provosert når dette virkelighetsbildet utfordres.. I likhet med det overveldende flertall av mennesker gjennom historien og fram til idag er jeg overbevist om at virkeligheten har åndelige aspekter, og at ånd og materie er tett sammenvevd. Det blir derfor ikke nødvendig for meg å finne materialistiske (bort)-forklaringer når folk hevder å være hjulpet av slike individer som Snåsakaill’n.

 29. Jan Bojer Vindheim
  mai 13, 2015 @ 13:50:29

  Denne tråden er nå stengt for kommentarer.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: