Høyre! Venstre! På stedet marsj!

image-devSånn som MDG fosser fram på meningsmålingene er det naturlig at vi blir angrepet fra alle kanter. Således ble vi på en og samme dag skjelt ut som høyrevridde av Andreas Halse i Aftenposten og som venstrevridde av Jan Arild Snoen på Minervanett.

Etter 24 år i Trondheim Bystyre må jeg nok gi Snoen mest rett – vi stemmer oftere sammen med Rødt enn med FrP, og nesten alltid sammen med SV. Det Halse og andre henger seg opp i er imidlertid de sakene der vi skiller oss fra venstresosialistene. Siden det er valgkamp blåser han disse atskillig mere opp enn de fortjener.  La oss likevel ikke underslå at det virkelig er grunnleggende forskjeller mellom det sosialistiske verdensbildet til SV og det økologiske verdensbildet til MDG og andre grønne partier.

Det virkelig interessante her er jo at både Hals og Snoen holder seg med et endimensjonalt politisk kart, et kart som oppsto under den franske revolusjon for mere enn 200 år siden. MdG og andre grønne partier finner seg ikke til rette i et så enkelt verdensbilde. Heldigvis finnes det andre modeller.

Dyp-økologiens far, Arne Næss, mente det måtte være tre hjørner i et politisk kart; rødt, grønt og blått. Da får vi et todimensjonalt kart med atskillig flere nyanser enn høyre/venstre-aksen. Analysene til Næss ble lagt til grunn for den tverrpolitiske bevegelsen som kaltes populisme i syttitallets Norge; en bevegelse som ville mobilisere de små, miljøvennlige partiene Venstre, Senterpartiet og SF/SV samt diverse utenomparlamentariske grupper til felles kamp mot betongpartiene AP og Høyre. Det viste seg dessverre vanskelig å nå fram med den grønne populismen, og partiene falt snart tilbake til en tilværelse som støttepartier for henholdsvis Høyre og AP. Faktisk har de falt tilbake i en slik grad at SV og Venstre foran valget i 2013 advarte mot å stemme på blokkuavhengige MdG, og ba velgerne holde seg til sine velkjente motstandere i blokkpolitikken.

Nå skal det naturligvis, slik Snoen og andre påpeker, mye til for at MDG skal utvikle et nært samarbeide med Høyre, og dersom høyre/venstre aksen skal være eneste målestokk blir vi da nødt til å samarbeide med Høyres påståtte motpol: Arbeiderpartiet. Og De Grønnes svar er det samme overalt, vel kan det være mulig å finne et grunnlag for å samarbeide med sosialdemokratene på visse områder, men på de områdene som er avgjørende for oss, i den grønne dimensjonen, er det fint lite som skiller AP fra Høyre. Oljepolitikk, samferdselspolitikk, klimapolitikk? Høyre og Ap er akkurat like gode eller dårlige, og bruker akkurat de samme runde frasene for å maskere sin kortsynte politikk.

axeswithnamesMen både den endimensjonale høyre/venstre-tenkinga og den todimensjonale rød/blå/grønn-modellen kan forbedres ytterligere. Tenketanken Political Compass  bruker også den viktige motsetningen mellom autoritære og antiautoritære tendenser.

Ved hjelp av denne dimensjonen blir noen av forskjellene mellom grønn og sosialistisk tenkning enda tydeligere. I familiepolitikken er sosialistene grepet av en autoritær tro på statens rett til – og evne til – å overta familiens funksjoner. Barnehage og heldagsskole anses ikke bare som en mulighet men som en plikt. Foreldre som velger å passe egne barn mistenkeliggjøres. Bare gjennom lønnsarbeidet kan mennesket bli fritt; det er i dette verdensbildet  frigjørende å passe andres barn og undertrykkende å passe sine egne.

De Grønne ser ikke på lønnsarbeide og institusjonalisering av barndommen som eneste mulige vei til selvrealisering. Vi ønsker å legge til rette for at mennesker kan velge annerledes. Produksjonen og forbruket i et land som Norge har forlengst sprengt enhver rasjonell målestokk. Kortere arbeidstid og frivillig redusert forbruk må gjøres til reelle alternativ, for eksempel ved innføring av samfunnslønn.

Partier som SV, Kristelig Folkeparti og Venstre kjemper for et grønnere samfunn innenfor den snevre høyre/venstre-aksen. Vi Grønne inviterer dem med på en politikk med et større perspektiv.

5 kommentarer (+add yours?)

 1. Øyvind Holmstad
  sep 01, 2015 @ 05:59:22

  Det ville vært fint hvis de grønne kunne programfeste lommedemokratiet som mål for en fornyelse av parlamentarismen: http://www.kulturverk.com/2015/07/22/lommedemokratiet/

  Kommer uansett til å stemme på De grønne i år. Men støtter ikke helhjertet opp før lommedemokratiet programfestes som et hovedmål for partiet.

  Nils Faarlund, den siste av de tre som grunnla dypøkologien, er positiv til lommedemokratiet!

 2. Øyvind Holmstad
  sep 01, 2015 @ 06:30:31

  Neste år er det 40 år siden Christopher Alexanders bok A Pattern Language ble lansert. Ignoreringen av denne disse tiårene er utilgivelig, og har ført til enorme skader på våre byer og vår mentale helse. Å innføre Alexanders mønsterteknologi som et fundament for planleggingsprosesser bør også stå på De grønnes agenda.

  I sammenheng med institusjonaliseringen av våre barn, som er forferdelig og tiltar i styrke for hvert år som går, er mønster 85: Shopfront Schools, særlig aktuelt: http://villagetowns.org/index.php/patterns/plaza-classrooms

  Videre håper jeg De grønne vil slutte seg til Village Towns bevegelsen. Her er hva de skriver om barns plass i en Village Town: http://villagetowns.org/index.php/a-complete-community/children

  Min venn Tracy Gaiton arbeider med å etablere en Village Town i Main, som har lignende klima som Norge: http://www.piscataquisvillage.org/

  Videre mener jeg at Bjørvika og fjordbyen Oslo representerer det motsatte av verdiene i A Pattern Language, og at Oslo er i ferd med å utvikle seg til å bli en skam for landet. Byen er ikke lenger verdig å kalles en hovedstad. I mitt hjerte og i mitt sinn er jeg derfor nå en borger uten hovedstad, noe som kjennes tungt!

 3. Øyvind Holmstad
  sep 01, 2015 @ 07:50:52

  Jeg reposter her en kommentar jeg nå nettopp la inn på bloggen til Eivind Berge, som jeg håper kan bidra til å få deg og De grønne til å innse alvoret i situasjonen, slik at dere legger inn lommedemokratiet eller hva Bongard kaller InnGruppe-Demokratiet, som den endelige løsningen: http://eivindberge.blogspot.no/2015/08/saving-civilization-with-bitcoin-xt.html?showComment=1441089688803#c5224389967293331528

  «Heller ikke min store helt Terje Bongard ser ut til å være i stand til å forstå konsekvensene av en deflasjonær kollaps:

  «Det er nok dessverre slik at det ennå er et stykke tid til de større kollapsene. Alle verdens regjerninger og kapital er fremdeles fullt opptatt med å få opp «verdiskapingen» og produksjonen, og det er fremdeles olje nok til å dra dette i kanskje flere tiår til. Med en gang en ser arbeidsledighetstall som nå, er løsningen den samme: Det må skapes «verdier» og ny vekst. Jeg har i sommer fundert mye på strategi for å få fram alternativet. Det er for mye show-off, meninger, prat, skravling. Tror ikke vi har noen sjanse ennå.»

  Jeg svarte Bongard som følger:

  «Takk for innspill her og i forrige innlegg! Tverberg er forresten ei eldre kvinne. Jeg må nok bare konstatere at jeg og Eivind Berge er de to eneste her i landet som ser for oss muligheten for en deflasjonær kollaps i nær framtid. Uansett tar de hennes teorier tilstrekkelig alvorlig ved petroleumsinstituttet ved universitetet i Beijing til at de har invitert henne til å holde nye forelesninger neste vår. Ser vi begynnelsen på en deflasjonskollaps nå ser det ut til at ingen, med unntak av meg og Berge, kommer til å forstå noe som helst av hva som skjer før det hele er over. Da forsvinner i så fall vår sivilisasjon i en kakafoni av synsere for hvordan å berge sivilisasjonen. Og med dette kunnskapen samlet i din bok Det biologiske mennesket.»

  Så da er du og jeg to ensomme svaler på nattehimmelen, de eneste som ser hva som utfolder seg foran våre øyne. Når ikke engang Bongard makter å sette seg inn i Tverbergs teorier, ser jeg intet håp om å få vår nasjon til å våkne.»

  For Village Towns-bevegelsen ser dette ut til å være deres hovedside: http://villagetowns.com/

  Også New Zealands avdeling har ei mye bedre hjemmeside enn den jeg først lenket til: http://villagetowns.nz/

 4. Øyvind Holmstad
  sep 02, 2015 @ 07:33:25

  Salingaros har nettopp publisert to nye artikler om Alexanders mønsterteknologi!

  – Living Structure Comes From Patterns: http://www.e-architect.co.uk/articles/living-structure-comes-from-patterns-part-1

  – Living Structure Comes From Patterns, Part 2: http://www.e-architect.co.uk/articles/living-structure-comes-from-patterns-part-2

  Forreste representerer alle politiske partier til høyre og venstre hva økofilosofen Sigmund K. Setreng kaller for AKIS, eller det avanserte konkurranse-industrielle system.

  AKIS hovedoppgave er å ofre samfunnet med alle dets borgere til hva Setreng kaller den store gudinnen Servoglobus:

  «‘Servoglobus’ betegner en global datamaskin-styring, hvor ’servo’ både står for ’automatisk forsterket’ og for ’servise’ eller ’servering’; ’globus’ angir et kuleformet kart istedenfor en levende prosess. Det er altså snakk om en styring av jordens menneske- og natursystem ut fra en mekanistisk modell, hvor små impulser gir sterke effekter, hvor de viktigste prosessene skjer via sammenhengende robot-operasjoner slik at de produktene menneskene trenger serveres uten menneskelig slit, verken kroppslig eller åndelig, og hvor det platonsk-greske idealet om det kroppsfrigjorte menneske er endelig realisert. Med andre ord en tilstand hvor en ingeniørskapt global serveringsdame har erstattet Gaia, biosfæreorganismen som i 3 ½ milliarder år har improvisert myriader av veier og løsninger uten hensyntagen til den spesielle etterspørselen etter varer og tjenester som kjennetegner det 20. århundres euro-amerikanske menneske.» – Sigmund K. Setreng, Elvetid, s. 102

  Alle partier med unntak av MDG tjener Servoglobus, mens MDG tjener Gaia.

 5. Øyvind Holmstad
  sep 08, 2015 @ 08:57:05

  Hvorfor jeg stemmer MDG i år:

  «I går da jeg var ute og leverte varer kom jeg til å lytte til en samtale mellom FrPs Morten Ørsdal Johansen og MDGs Rasmus Hansson. Selv om begge disse to herrene ønsker å fortsette en politikk innenfor det nåværende systemet, men hvor Johansen tror på økt vekst og økt konkurranse, mens Hansson tror på synkende vekst og at mennesker kan bli snille ut av det blå, var det merkelig å lytte til Johansens veksttro. I sannhet er Fremskrittspartiet for de fremskrittstroende. Her er noen punkter:

  – Vi kan leve av rikdommen vår til evig tid.

  – Inderne og Kineserne vil komme opp på vår levestandard og kreve vårt kosthold, noe som ikke er et problem, men et gode.

  – Norge og storbyene vil fortsette å vokse, derfor må vi kunne bygge ned matjord rundt befolkningssentra.

  – Vå må fortsette å bygge ut infrastrukturen for å øke vår konkurranseevne.

  Kort sagt, Fremskrittet fortsetter til evig tid!

  Men Hanssons og MDGs politikk er ingen løsning, da svekket vekst er som å helle bensin på bålet til en deflasjonær kollaps. Derfor har vi kun ett alternativ: LOMMEDEMOKRATIET.

  Dessverre ville ikke folk ta til seg denne livbøyla og tidsfristen går ut neste år, hvor verdensbobla sprekker og vi entrer et deflasjonskollaps, «the point of no return».

  Allikevel er det beste du kan gjøre til valget å stemme MDG, særlig ved lokalvalget, for da kan vi få inn en hel del mennesker som støtter opp under prosjekter og tiltak som kan gi oss en litt større sjanse for å overleve kollapsen. Som støtte til økologisk jordbruk, eksperimentelle boformer, kunnskap om overlevelsesteknikker og permakultur, kanskje tom. innkjøp av livsnødvendigheter som hakker og spader ettersom konsekvensene av en deflasjonskollaps blir tydeligere.

  Store forskjellen blir det ikke, men kanskje litt bedre enn alternativene?»

  For de som ikke vet hva et deflasjonært kollaps er: http://ourfiniteworld.com/2015/08/26/deflationary-collapse-ahead/

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: