Syria og den enøyde venstresida.

2014-syria-barrel-bomb.jpg

Etter et av regimets angrep med tønnebomber i Aleppo

Landene i Midtøsten har lenge vært dominert av autoritære regimer der ytringsfriheten har vært liten eller ikke-eksisterende, og der politisk opposisjon har vært regulert gjennom sensur, tortur og henrettelser. Gjennom den serien med hendelser som fikk navnet den arabiske våren ble disse regimene utfordret av brede folkelige opprør. I et kortsiktig perspektiv har resultatene vært dårlige. I Egypt er undertrykkelsen kanskje verre enn før, og i land som Yemen, Libya og Syria har  opprørene utviklet seg til blodige borgerkriger.

Det kan være verdt å se på den vestlige «venstresida» sin holdning til utviklinga i disse tre landene. Hovedtrekket er at nye situasjoner presses inn i forklaringsmodeller fra den kalde krigen. Venstresida sin hovedfortelling handler fortsatt om den amerikanske imperialismen. Utviklinga i Yemen, der USA ikke åpenlyst har involvert seg, blir derfor skjøvet til side, mens utviklinga i Libya og Syria fortolkes utelukkende som resultater av ondsinnet vestlig innblanding. De totalitære regimene til Gaddafi og Assad blir definert som omsorgsfulle velferdsstater og de opprørske massene framstilles som agenter for vestlig aggresjon.

I en slik forklaringsmodell blir naturligvis vestlig militær inngripen selve hovedfaktoren. I tilfellet Libya blir NATOs innsats på opprørernes side  hovedårsaken til den fortsatt pågående borgerkrigen, til tross for at krigen var godt igang lenge før det først NATO-flyet satte kursen mot Libya.

I tilfellet Syria blir modellen enda mere absurd. Obama har nektet å sette inn amerikanske styrker i kampen mot Assadregimet. selv etter at regimet krysset hans røde linje ved å ta kjemiske våpen i bruk i stor skala. USA og Frankrike har satt inn sine bombefly mot ISIL, og ikke sluppet en eneste bombe over Assad-kontrollerte områder. Ikke desto mindre insisterer folk som Pål Steigan og Erling Borgen på at det er USA og NATO som har skylda for at Syria ligger i ruiner. Det faktum at de aller fleste flyktninger fra Syria forteller at det er regimets terrorbombing – ikke minst de forferdelige tønnebombene – de rømmer fra, blir ikke tillagt vekt. Assad er progressiv, følgelig er hans motstandere villedet av reaksjonære krefter.

Til gjengjeld har anti-imperialistene og fredsvennene ikke funnet noen som helst grunn til å kritisere de russiske styrkenes innsats. Tvert imot roser de Putin for hans inngripen på Baath-regimets side. Russiske bomber er åpenbart langt mere humane enn NATO sine, og det faktum at titusener har funnet grunn til å flykte fra de russiske flyangrepene endrer absolutt ikke på denne vurderinga.

De siste dagene har jeg lest «Burning Country»9780745336275.jpg , ei bok skrevet av syriske opposisjonelle og gitt ut på det britiske raddis-forlaget Pluto Press. Det bildet som her gis av Assad-regimets natur og av dets krigføring skiller seg sterkt fra de glansbildene som presenteres av de ivrigste «anti-imperialistene» i organer som Morgenbladet, Klassekampen og Ny Tid  (og utfordrer  også  de ivrigste forsvarerne av det kurdiske regimet i Rojava).

Forfatterne skildrer detaljert hvordan opposisjonen vokste fram og fant mot til å konfrontere diktaturet, for deretter å organisere sine lokalsamfunn utenfor regimets kontroll gjennom et nettverk av lokale komiteer.  De hevder at islamistenes innflytelse først skjøt fart etter at regimet løslot 1500 salafister høsten 2011. Islamistenes gradvise dominans er et resultatet av regimets politikk, en villet utvikling som styrker regimets fortelling, men som ikke er i samsvar med ønskene i de brede lag av folket som startet opprøret.

Denne vurderingen svarer godt til den framstillinga vi finner i boka «The Syrian Jihad», der Charles Lister svært detaljert tar for seg framveksten av islamismen i den syriske borgerkrigen. Lister skildrer de ulike holdningene og lokale forutsetningen for de ulike grupperingene og forklarer grundig hva de er enige og hva de er uenige om. Uunnværlig for dypere innsikt i situasjonen.

5085_LAMENT_FOR_SYRIA__-_SUFI_-__JAN_IBRO_KHELIL__SVEIN_WESTAD__S_thumb.JPGAldri så galt at det ikke er godt for noe. Om situasjonen i Syria går fra ille til verre, kan vi i alle fall glede oss over mange av de kulturelle bidrag flyktningene bringer med seg. Etnisk Musikklubb har samlet musikere fra Syria, Norge og andre land til en konsert for Syria, som også er utgitt på CD. Som lyttere kan vi ikke ta del i den smerten folk i Syria føler, men vi kan  få noen glimt av den rike kulturelle tradisjonen de krigførende partene er iferd med å ødelegge.

13 kommentarer (+add yours?)

 1. jokke
  mar 21, 2016 @ 22:00:17

  Din konklusjon angående Yemen og USA vitner om svært mangefull kunnskap om emnet. Les om hva som skjedde da den arabiske våren kom til Bahrain så ser du hvordan det ville gått i Libya og Syria hvis ingen eksterne krefter hadde pøst på med penger, våpen og mannskap for å styrte regimet.

  Alle med litt omløp i hodet vet at bomber dreper sivile uansett hvem som slipper dem. Og selvsagt ville det vært vold mange steder i midt-østen uansett hva USA og NATO foretok seg.
  Problemet er den enorme propagandaen i vestlig presse som overhodet ikke er nøytral og balansert. Så hvorfor skulle da de få stemmer fra «andre siden» ha det kravet på seg? «Slemme Assad» og «Onde Putin» får vi høre 24/7 fra NATO-Posten og andre steder. Det er ikke noe poeng for Steigan og andre å kaste bort tid på den siden av saken. Våre handlinger og konsekvensene blir derimot vridd på en måte så det ikke høres så ille ut, eller ikke rapportert overhode.

  Poenget er å vise det uendelige hykleriet og bli utfordret på at Vestens bomber er snille bomber som sprer fred og demokrati. Vi kunne brukt den makten vi har på en så mye bedre måte men da må folk begynne å forstå at vi ikke er «the good guys» i denne historien. Eliten i Vesten endrer ikke den horrible geopolitikken sin uten press.

 2. Jan Bojer Vindheim
  mar 21, 2016 @ 23:25:26

  Det var en kommentar som forventet. Full av kritikk mot «vesten» og «vestlige medier»; ikke et vondt ord om Putin, Assad eller Gaddafi. De vanlige skurkene er altså identifisert. La meg forresten spørre: hvilke «ikke-vestlige» medier legger du til grunn?

 3. Øyvind Holmstad
  mar 22, 2016 @ 07:31:56

  Fint du tar på deg oppgaven som det andre øyet, slik at vi kan få inn litt dybdesyn! Det ligger i måten hjernen er satt sammen på at vi har så altfor lett for å bli enøyde banditter. Det er også i menneskenaturen at får man for mye makt blir man korrupt, og de restene av demokrati vi har igjen i Vesten fungerer enda som en liten buffer mot de fullstendige tyranner. Men dette vil neppe vare ved med de raskt økende mengdene av entropi i verden, gjennom økende gjeld, økende forurensning og en mer sammensatt korporativ/statlig byråkratisk overbygning. Disse tre formene for entropi vil knekke verdensøkonomien!

  – Our economic growth system is reaching limits in a strange way:

  https://ourfiniteworld.com/2016/03/17/our-economic-growth-system-is-reaching-limits-in-a-strange-way/

  Derfor er det nå altfor mye entropi i økonomien til at vi kan eksportere vestlig demokrati til andre deler av verden. En arabisk vår var/er ikke mulig. Vestlig demokrati ble bygd opp fra en tilstand av svært lave entropinivåer. Både Vesten og de arabiske land trenger en ny form for økonomisk demokrati som er i stand til å takle disse høye og økende entropinivåene.

  De arabiske land trenger sårt å gi kvinnene en viktigere plass og til dette formål er det Representative Inngruppe-Demokratiet (RID-modellen) den beste modellen, da kvinner uttrykker seg best i inngruppa.

  «Terje Bongard skriver: Jeg gjør et forsøk på å beskrive denne kjønnsulikheten i uttrykk (strategi) i boka: Det handler om ulikheten i pådrivet på ulike arenaer: Menn har statistisk høyere show-off-behov, som fører til mer synlighet i utgrupper, store arenaer, toppstillinger osv. Kvinner er akkurat like gode, eller bedre, til å debattere, men føler/kjenner seg mer hjemme i inngrupper. Statistisk slår dette ut i aviser og offentlighet. Jeg er overbevist om at vi snart har et fag som heter evolusjonær sosiologi, som vil revolusjonere faget. Formål: Øke friheten for begge kjønn.

  Jeg svarer: Knallbra! Dette betyr at kvinner har mye å vinne på RID-modellen, og menn det motsatte. Hvorfor var ikke da RID-modellen hovedparole under 8.mai-togene?»

  Vi i Vesten har gjort de demokratiske kreftene i de arabiske land en stor synd ved å la de tro at de kan skape et vestlig demokrati i en verden som kveles av entropi!

 4. Roald Aune
  mar 22, 2016 @ 14:05:53

  I dag vet vi alt for mye om hva som foregår i Syria og hvordan krigen har utviklet seg til at noen kan bry seg om slikt vås som dette. Essensen i Syria-konflikten er ikke øst.vest motsetninger, men ønsket om å fjerne regimet i Syria, helst dele opp landet, men framfor alt å muliggjøre Qatar sine planer om å legge en rørledning gjennom landet for at Qatar kan skipe ut gass og olje i Middelhavet. Meget godt dokumentert av Robert Kennedy jr. Videre har vi emailene fra Hillary, som sier at USA skal bidra med å knuse Syria for å hjelpe Israel. Så fri oss fra tåredryppende historier, det finnes en vektig bok om Syria skrevet av professor Anderson ved universitet i Sydney
  http://www.globalresearch.ca/the-dirty-war-on-syria-new-e-book-by-prof-tim-anderson/5506819

  Du spør om kilder, faktisk er russiske kilder bedre enn vestlige om Syria.
  Det finner vi ikke påstander om at regimet har brukt gass mot egen befolkning, ingenting om falskneriet Caesar, derimot finner vi hvordan vestlig media bevisst lyver og manipulerer.

 5. Roald Aune
  mar 22, 2016 @ 14:08:37

  Du er en simpel løgner Vindheim når du skriver at regimet har brukt kjemiske våpen i stor skala. Det finnes i dag nok dokumentasjon på hvem som sto bak gassangrepet i Ghouta. Bare en idiot kan tro at regimet ville bruke gass for å provosere amerikansk krigsdeltagelse. Du er verdiløs Vindheim

 6. Roald Aune
  mar 22, 2016 @ 14:21:45

  «Jan Bojer Vindheim Norge er jo med i NATO, på godt og ondt. Men det jeg altså misliker ved holdningen hos Rødt m-fl- er mangelen på kritikk av Assad, som jo har hovedansvaret for at det landet han styrer ligger i ruiner.»

  For en vanvittig påstand. Enhver halvhjerne begriper at det er opprørerne som har ødelagt Syria med den massive støtten de har fått fra Qatar, Saudi Arabia og Tyrkia. våpen ble overført i enorme mengder fra Libya til opprørerne i Syria. så regjeringen, som aldri ønsket noen krig men fred, er ansvarlige for ødeleggelsen av landet nå. Herre min skaper, dummere er det ikke mulig å bli. Den store majoriteten av det syriske folket støtter Assad, sjølsagt. Selv skal jeg til Syria i april og gleder meg stort.

 7. Jan Bojer Vindheim
  mar 22, 2016 @ 15:17:49

  Dér fikk vi hele konspirasjonsteorien i klartekst gitt, inklusive troen på at russiske medier er mere troverdige enn vestlige.

 8. Jan Bojer Vindheim
  mar 22, 2016 @ 15:18:48

  takk for dette saklige bidraget til meningsutvekslingen.

 9. Jan Bojer Vindheim
  mar 22, 2016 @ 15:21:22

  Og enhver med hel hjerne innser at det bare er Assad som har hatt flyherredømme.

 10. B. Holst
  apr 21, 2016 @ 23:08:24

  Her er det noe som ikke stemmer. Er du en betalt blogger?

  Assad kjemper for sitt folk mot de Nato-støtte is-terroristene.

 11. Jan Bojer Vindheim
  apr 22, 2016 @ 10:12:09

  Denne kommentaren demonstrerer mitt poeng. Så mye sludder på to setninger! Den som følger med i utviklinga på slagmarken vil vite at det har vært svært få kamper mellom ISIL og Assad. Begge er opptatt av å nedkjempe andre opposisjonsgrupper sammen med russerne. Det er USA og Frankrike som har angrepet ISIL, med støtte fra kurdisk-dominerte SDF. Interessant nok gikk ISIL og Assad samtidig til angrep på kurdiske styrker i Qamishlo for få dager siden.
  http://www.middleeasteye.net/fr/news/kurds-syria-confront-syrian-regime-their-unofficial-capital-880343545

 12. Odd Arild Hellvik
  feb 17, 2017 @ 14:10:23

  Det blir på mange måter galt og bare skylde på Assadregimet, årsaken til konflikten oppfatter jeg som en protest mot både manglende demokrati og mangel på støtte i regimet for islamsk fundalmentalisme. Syria var jo et relativt liberalt samfunn hvor relgionen ikke hadde for stor innflytelse. Personlig tror jeg veien ut er å hjelpe det sittende regimet både med gjennoppbygging av landet og bekjempelse av IS. Slik det er i dag blir det bare en stillingskrig.

 13. Jan Bojer Vindheim
  feb 19, 2017 @ 09:46:11

  Jeg må jo lure på hva du legger i et «liberalt samfunn». https://www.nrk.no/urix/amnesty_-tusenvis-hengt-i-syrisk-fengsel-1.13364154

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: