Grønn økonomi og grønn politikk

27e7938208-Ove 6.JPG

Ove Jakobsens arbeide med økologisk økonomi var ikke interessant for MdGs økonomiutvalg.

Et temautvalg i MdG har lagt fram en fyldig rapport om økonomisk politikk, og enkelte konkrete forslag til programformuleringer. Det er prisverdig at partiets temautvalg forsøker å tenke nytt, men det spørs om utvalgets medlemmer har vært litt for ivrige til å kassere den økonomiske tenking som partiet har syslet med tidligere.

Det er pussig at utvalget har valgt å ikke problematisere vekst-begrepet, men i stedet har lagt inn «ekte grønn vekst» som en selvfølgelig og overordnet målsetting. Og dert er påfallende at den klart viktigste kilden utvalget viser til for sine konklusjoner er Finansdepartementet. Det er ikke en eneste henvisning til alternativ økonomisk tenkning.

a14965.pngEn av de første til å legge grunnlaget for økologisk forsvarlig økonomisk tenking var antakelig den tysk-britiske økonomen E.
F. Schumacher som i tillegg til sitt arbeide som rådgiver for den britiske regjering engasjerte seg dypt i økologisk jordbruk, menneskevennlig teknologi, tidsskriftet Resurgence og andre praktiske aktiviteter. Schumacher er mest kjent for sin bok «Smått er Godt». Hans arbeide videreføres idag av Schumacher Centre for New Economics, som driver en omfattende kursvirksomhet.

Nærmere oss i både tid og rom har vi Ove Jakobsen som har bygd opp et økologisk økonomisk studium ved høyskolen i Bodø. Heller ikke hans arbeide har utvalget tatt hensyn til. 

Mange av de overordnede formuleringene i utvalgets framlegg er naturligvis uproblematiske, hentet fra prinsipp-programmet som de er, men det er tydelig at utvalgets medlemmer har gått langt i å vektlegge adjektivet «realistisk» når de har tolket sitt mandat, der det blant annet heter at de skal analysere «både likhetene og forskjellene mellom i) grønn og ii) økologisk økonomi, og gi  oss innspill til hvordan dette kan bidra til spennende programposter som samtidig gir grunnlag for realistisk politikk.»

Det er antakelig som svar på dette oppdraget at utvalget har lagd et kort avsnitt kalt «forholdet til økofilosofien». Avsnittet har ingen kildehenvisninger, og dreier seg avgjort ikke om filosofi, men lister opp en del vage standpunkter som tillegges «den dype økofilosofiske tradisjon».  Disse standpunktene karakteriseres deretter som utilstrekkelige for «grønn omstilling av hele samfunnet». Som drøfting av det omfattende arbeidet med økologisk økonomi som de siste femti år er utført innenfor og utenfor den grønne partipolitiske bevegelsen er dette skuffende overflatisk.  En kort  innføring i økofilosofisk tenkning rundt økonomi,  fra tidsskriftet The Trumpeter, der Arne Næss bidro flittig, finnes  forøvrig her

Som alternativ til den utilstrekkelige økofilosofien kommer utvalget deretter med 14 delmål som «kan operasjonaliseres gjennom objektive kriterier eller sammensatte indikatorer».  Her er vi dypt inne i de språklige labyrintene til profesjonelle saksbehandlere. Og resten av dokumentet fortsetter i samme modus.

Det er vanskelig å avgjøre om det er utvalgets målsetting eller bare en situasjonsbeskrivelse når det i en av de få setningene om primærnæringene heter «Det vil bli stadig viktigere å ha en høy grad av nasjonal matsikkerhet. Internasjonalt vil dette gi en økt satsing på teknologi, sortsutvikling og GMO.»  Sett i sammenheng med en tidlige formulert målsetting om å styrke «dyrking av planter i næringsoppløsning» kan det nok hevdes at viljen til realisme her er skremmende nær total aksept av dagens teknologiske og sosiale utviklingsmønster.

Utvalget bruker like stor plass på delingstjenester av typen Uber og Air BnB som på økofilosofien, uten at jeg skal trekke noen konklusjoner av det. Det er imidlertid påfallende at langt viktigere og – kan man hevde   – langt grønnere «delingstjenester» som bilkollektiver og andelslandbruk ikke gis like stor plass i utvalgets drøftinger.

Utvalget har åpenbart konsentrert seg om å levere innspill som kan knyttes direkte til statsbudsjettet, og har valgt å bruke Finansdepartementets framskrivinger av den økonomiske utviklinga i kongeriket som grunnlag for sine anbefalinger. I sin iver etter å framstå som realistiske går de derfor inn for systematisk nedbygging av velferdsstaten og av offentlige tjenestetilbud. Normene for lærertetthet i skolen skal skrotes og planer om å få tannhelsetjenester inn i folketrygden må legges på is.  Slike grønne visjoner som samfunnslønn er ikke en gang nevnt, mens det derimot foreslås økt pensjonsalder og redusert sjukelønn.

Realisme er naturligvis et prisverdig utgangspunkt, Vi skal jo søke å oppnå makt og innflytelse, men det skal være for å virkeliggjøre våre grønne visjoner – ikke for å begrave dem.

1 kommentar (+add yours?)

  1. Kari Rose Norheim
    mai 26, 2016 @ 19:13:40

    Hummm, høres merkelig ut. Tar man bort den grønne økonomien (eller energiomsetningen) i bunn i sitt grunnleggende dype resirkulerings og kretsløpsbegrensningsbehov, eller at man ikke kan vokse helt vilt i alle retninger og forbruksmessig inn i himmelen, og blir her og nå realist ensbetydende med, «profitt koste hva det koste vil», som er den Blå arenaens glade budskap, så er verdigrunnlaget og egentlig livsgrunnlaget til MDG borte. Da kan man enten likegodt melde seg inn i nesten alle andre partier ettersom rød eller blå idealisme i bunnen for menneskesamfunn er idealet, og klodens bæreevne underordnet.. Miljøparti i betydningen «Jordklodens miljøparti» er borte.Utover det har man ingen identitet fordi jordkloden består av miljøer på alle plan. Mange har forstått at miljøet og kloden vi lever på er nødvendig å ta hensyn til, så om MDG går fra sine grunnverdier så er det ikke lenger noe miljøparti som trenger å være et eget parti. Da gravlegger de seg selv.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: