Helhetlig vannforvaltning

Alt vann i Norge skal nå  få akseptabel kvalitet ved hjelp av et direktiv fra EU.

 Uten at det får noen stor oppmerksomhet i media, foregår gjennomføring av EUs vanndirektiv i ti vannregioner over hele Norge. De fleste styringsgruppene er befolket av ordførere og fylkesordførere, men i tre regioner har MdG fått ansvaret for å lede dette arbeidet: Vannregion Vestviken ledes av Hanna Lisa Matt, Vannregion Hordaland ledes av Tom Sverre Tomren og Vannregion Trøndelag ledes av meg.

vannregion

Vannregion Trøndelag er delt inn i 12 vannområder, og omfatter vassdrag som krysser både fylkesgrenser og landegrenser

Det er ikke uten grunn vi Grønne er satt inn i disse rollene. Dette er nemlig et arbeid som griper direkte inn i utviklinga av et økologisk forsvarlig samfunn og som legger økologisk helhetstenking til grunn.

Vann blir gjerne karakterisert som vårt viktigste næringsmiddel, tilgang på reint vann er en forutsetning for menneskelig liv, og for de fleste andre livsformer, flora så vel som fauna. Vanntilgang er en forutsetning for mange typer næringsvirksomhet; og vassdrag, innsjøer og hav har i tillegg viktig estetisk verdi.

Målsettinga om å etablere god miljøtilstand i alle landets (og Europas) vannforekomster tar utgangspunkt i nedbørsfelt, forvaltningen følger vannets egne grenser og ikke de politiske og administrative grensene samfunnet ellers følger. Dette er i seg selv en  tilnærming som tar utgangspunkt i helhetlig tenking, og nærmer seg det viktige bio-region perspektivet  som på 1970 og 80-tallet var et viktig spor i økopolitisk tenkning. 

kraftverk

For å få akseptabel vannkvalitet forutsettes tiltak som kan begrense kraftproduksjonen. Regjeringa har avvist mange slike tiltak.

Arbeidet i vannregionene forutsetter  at det etableres forpliktende samarbeide mellom en lang rekke aktører på ulike nivåer. Ikke bare kommuner og fylkeskommuner, men også vegvesenet, mattilsynet og en mengde andre etater.  Grunnlaget for samarbeidet er vannregionenes forvaltningsplaner, der alle vannressurser er kartlagt og kategorisert ut fra sin økologiske tilstand. Planene foreslår ulike tiltak der vannet ikke har akseptabel kvalitet. Noen av disse tiltaka vil være kontroversielle. Det kan for eksempel bli nødvendig å endre konsesjonsvilkåra  i elver som er regulert til kraftproduksjon.

Planene er nå godkjent av miljø-departementet, men  mange tiltak i regulerte elver er fjernet. I årets budsjett fjerner dessuten regjeringa viktig  finansiering fra arbeidet i vannregionene.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: