GU: Genmanipulerende Ungdom

webimage-F65352DC-248B-4992-9239FD431D027C5EGenteknologi er utvilsomt et spennende fagfelt, et fagfelt som åpner svimlende perspektiver. Faktisk så svimlende for noen at evnen til kritisk tenkning forsvinner. Rettere sagt:  kritikken blir en trussel, en trussel som må bekjempes med hån og spott. Drømmene presenteres som harde fakta.

Det er ingen ydmykhet å spore hos tilhengerne av det genmodifiserte landbruket. GMOer er nødvendig, for å brødfø verden, intet mindre. At bevisene som en slik påstand kunne bygge på er total fraværende spiller ingen rolle. Enhver skepsis til GMOenes velsignelser må bunne i mangel på kunnskap, hevdes det. Forskning som undergraver visjonene må, pr. definisjon, være dårlig forskning. Kritikk av de multinasjonale GM-pushernes påstander sidestilles systematisk med vaksinemotstand, klimaskepsis og troen på at jorda er flat.

1024px-Teodor_Bruu_2019

Teodor Bruu har frontet Gus nye GMO-uttalelse.

Så også når landsstyret i Miljøpartiet De Grønnes ungdomsparti, Grønn Ungdom, vedtar en resolusjon om GMOer. Der kreves det at Norge skal «anerkjenne» GMOer som «en del av løsningen på klima og naturkrisa». Hvilke natur og klima-problemer som skal løses av genmodifiserte organismer står det riktignok ingen ting om. Videre kreves det at Norge skal «anerkjenne» GMO som «en del av løsningen på sult og fattigdom i verden». I en debatt 27 februar på dagsnytt 18 med GU talsmann Teodor Bruu påpekte riktignok Aina Bartmann fra Nettverk for GMO-fri mat og fôr at vi hittil ikke har sett at GMO-er kan løse noen av disse problemene.

Men Grønn Ungdom tar i sin tekst absolutt ingen forbehold, vurderer ikke om konsekvensene av GM-teknologier kanskje burde  utredes eller granskes. GU har ingen ønsker om å vurdere de langsiktige økologiske følgene av å utplassere genetisk modifiserte organismer i naturen. De grønne ungdommene har rett og slett ingen motforestillinger overfor GMOene. Dette i skarp motsetning til de grønne partiene i Europa og EU, som krever konsekvensutredninger og føre-var lovgivning, så vel som GUs egen internasjonale paraplyorganisasjon, FYEG, som «want a European Union that opposes GMO like the majority of the citizens» .

Det er svært lett å finne GM-lobbyens synspunkter på nettet, ikke minst fordi det er betalt store summer for å sikre at artikler og vurderinger som støtter og lovpriser GM-industriens fortellinger alltid kommer øverst hos Google. Det er likevel ikke vanskelig å finne de kritiske stemmene, om man er villig til å sette GM-lobbyens bakvaskelser av sine kritikere til side. Greenpeace har her en kjapp oversikt over viktige uavklarte problemer med GMOer.

genok_PMS_376_LARGE2-200x140.jpgProfessor Terje Traavik ledet i mange år det norske uavhengige forskningsinstituttet GenØk, som arbeider for biosikkerhet og tryggere bruk av genteknologi. Han har også ledet Mdgs programkomite. I 2016 tok han bladet fra munnen i sitt svar på grove personangrep fra en framtredende norsk GM-lobbyist. Det later ikke til at Teodor Bruu eller andre medlemmer av Grønn Ungdom har brydd seg med å lese dette.

Jeg skal ikke her gjennomgå alle de faglige argumentene som tilsier en restriktiv holdning til GMOer, og en skeptisk holdning til GM-industriens store visjoner. Heller ikke skal jeg gjennomgå Monsantos systematiske løgner om helsefaren ved de sprøytemidlene deres GMOer forutsetter, men jeg vil avslutte denne artikkelen med å vise til en artikkel der Caius Rommens, som har utviklet hundrevis av patenterte GM-organismer for Monsanto, forklarer hvordan han gradvis oppdaget større og større problemer med den teknologien han hadde brukt sitt liv på, og hvorfor han nå ønsker at de plantesortene han har utviklet skal trekkes fra markedet.

How could I have missed the issues? How could I have trusted the statisticians? How could the USDA have trusted them? My re-evaluation of the data clearly shows that the GMO varieties are seriously compromised in their yield potential and in their ability to produce normal tubers.

 

2 kommentarer (+add yours?)

 1. Stein Sæther
  mar 03, 2020 @ 15:00:20

  Takk

 2. Jan Bojer Vindheim
  mar 10, 2020 @ 18:52:07

  Nå er det vel ingen grunn til å ta avstand fra forskning på GMOer.

  Det jeg reagerer på er at ønskedrømmer om storstilte fordeler av foreløpig ikke-eksisterende organismer framstilles som fakta, som – ifølge GUs resolusjon – må «anerkjennes».

  Det er flere andre faktorer som også må tas i betraktning, og som gjør at grønne partier og miljøbevegelser stritter imot GM-industriens propagandaframstøt, blant annet:

  – Det ligger en reduksjonistisk tilnærming til grunn for store deler av GM-teknologien; en tilnærming som forutsetter at man ved å modifisere ett gen kan endre én, og bare én, egenskap i den berørte planten (eller dyret, eller mennesket). Dette har vist seg å være feilaktig, både fordi vi nå veit at flere gener virker sammen om å utvikle én egenskap og at ett gen bidrar til flere slike egenskaper. GM-industriens tro på egen presisjon er derfor ikke bare feilaktig, men også farlig, fordi vi ikke veit hvilke andre egenskaper enn den ønskede som over tid vil komme til uttrykk i de modifiserte organismene.

  – De modifiserte organismene skal, hvis de utplasseres, inngå i en økologisk sammenheng. Vi kjenner ikke til hvilke effekter de vil ha på andre organismer eller økosystemer, hverken på kort eller lang sikt.

  – De kommersielle GMOene er patenterte og kostbare. De er utviklet for å dyrkes sammen med sprøytemidler som glyfosat, med påviste skadelige effekter på økosystemer og på helsa hos dyr og mennesker.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: