Høyre! Venstre! På stedet marsj!

image-devSånn som MDG fosser fram på meningsmålingene er det naturlig at vi blir angrepet fra alle kanter. Således ble vi på en og samme dag skjelt ut som høyrevridde av Andreas Halse i Aftenposten og som venstrevridde av Jan Arild Snoen på Minervanett.

Etter 24 år i Trondheim Bystyre må jeg nok gi Snoen mest rett – vi stemmer oftere sammen med Rødt enn med FrP, og nesten alltid sammen med SV. Det Halse og andre henger seg opp i er imidlertid de sakene der vi skiller oss fra venstresosialistene. Siden det er valgkamp blåser han disse atskillig mere opp enn de fortjener.  La oss likevel ikke underslå at det virkelig er grunnleggende forskjeller mellom det sosialistiske verdensbildet til SV og det økologiske verdensbildet til MDG og andre grønne partier. Mer

Bookchin tenker dypt

Bookchin var en karismatisk folketaler

Bookchin var en karismatisk folketaler

Som jeg skreiv i forrige blogg, har Murray Bookchins viktige bidrag til moderne økologisk politikk kommet i skyggen av hans ufine angrep på Arne Næss og andre dypøkologer i 1987. Kjernen i hans kritikk er at menneskeheten ikke er ei udifferensiert smørje, men et samfunn med store indre ulikheter. Hadde han nøyd seg med å påpeke at ansvaret for miljø-ødeleggelser må plasseres hos de som har hatt mulighet til å ta de viktige avgjørelsene, ville få ha protestert. Men Bookchin valgte å samle all sin frustrasjon over utviklinga i amerikansk alternativkultur i en eneste utblåsing. Han slo i alle retninger og gjorde mange til fiender. Mer