De Grønne seiler opp

evjolyÅrets vitale landsmøte i Miljøpartiet De Grønne samlet godt over hundre kunnskapsrike og engasjerte delegater, foruten venner fra utenlandske søsterpartier, miljøbevegelsen og andre organisasjoner. Takket være en gjesteopptreden fra Eva Joly fikk vi også dekning i TV og andre media.

Landsmøtet vedtok et nytt partiprogram som viser vei ut av blokkpolitikkens dødvann. Media har fått øynene opp for De Grønne og meningsmålingene ligger på et høyere nivå enn noen gang tidligere. Etter valget i september er det god grunn til å håpe på at Vi Grønne er å finne også i den norske nasjonalforsamlinga. Mer

Reklamer

Cannabis indica

Der millioner av mennesker samles kunne man tenke seg mye fyll, bråk og elendighet. På Kumbh Mela ser vi lite til slikt, og en av årsakene er fraværet av alkoholservering. Det hersker totalt forbud mot alkohol på mela-området, og det er få tegn til at noen velger å bryte dette.

En chillum-selger

En chillum-selger

Til gjengjeld er det omfattende bruk av cannabis i form av charas (hasjisj) og ganja (marihuana). Ikke minst blant sadhuene, de hellige asketene, sirkulerer de spesielle chillum-pipene konstant, men også blant lekfolket på festivalen er det mange som røyker cannabis.

Cannabis har en lang historie i India, og de mest virksomme artene har da også det botaniske navnet cannabis indica. Planten har vært kjent for sine medisinske og spirituelle virkninger i flere tusen år. Mytisk knyttes cannabis til den store gud Shiva, og det er vanlig å påkalle ham, gjerne under navnet Shankar, før man tar et trekk av chillumen. I populær praksis nytes cannabis av svært mange hinduer i form av bhang; en cannabisholdig te som selges overalt under store høytider som  holi og divali. Mer

Marihuanaforbudet vakler

Tilhengere av legal marihuana i Colorado feirer seieren.

Når velgerne i to amerikanske delstater, Washington og Colorado, nå har bestemt at cannabis skal legaliseres er det mange som mener hele det internasjonale forbudsregimet vakler. For noen er dette skremmende, for andre representerer det et håp om en mer fornuftig og kunnskapsbasert regulering av marihuana og hasjisj så vel som andre rusmidler som i dag er totalforbudt over hele verden. Mer

Hasj og politikk

Thor Erik Forsberg

Stormen rundt AP-politiker Thor Erik Forsberg har gitt nytt liv til narkotikadebatten generelt og til diskusjonene om cannabis spesielt. Forsberg har innrømmet å ha røkt cannabis og nominasjonskomiteen i Østfold AP ønsker ham derfor ikke lenger på Stortinget. Dessuten har politiet innledet etterforskning av en forbrytelse som kvalifiserer til en bot på et par tusen kroner. Ingen tror at slike reaksjoner ville kommet dersom Forsberg hadde begått andre forbrytelser med tilsvarende strafferamme; for eksempel ved å bryte fartsgrensene. Ikke en gang om han hadde kjørt i fylla eller kjøpt sex, forbrytelser som har langt høyere strafferammer enn hasjrøyking, ville vi opplevd noe liknende.

Forsvar for disse reaksjonene basert på at lovgiveren Forsberg har brutt norsk lov er derfor åpenbart sekundære. I bunnen ligger i virkeligheten moralisering basert på årelang og systematisk feilinformasjon om så vel cannabis som andre forbudte rusmidler. Til tross for den nylig offentliggjorte rapporten om at cannabisbruk i tenårene kan redusere intelligensen på lang sikt, er det stor faglig konsensus om at cannabis er et langt tryggere rusmiddel enn alkohol. Mer

Intet nytt fra rusfronten

Politiaksjon på «Plata» i Oslo.

Regjeringa presenterte sin melding  om ruspolitikken, En helhetlig ruspolitikk,  22. juni. For den som hadde ventet seg nytenking må meldinga være skuffende; her legges det først og fremst vekt på at alt skal fortsette som før. Utskriving av heroin avvises kontant, og bruk av cannabis som medisin er ikke engang nevnt.

Det  mest  positive er at alkohol og andre rusmidler blir sett i sammenheng. Det slås fast at de største sosiale og medisinske skadene forårsakes av det normale forbruket av alkohol:  «Det er den store gruppen med moderat forbruk av rusmidler, først og fremst alkohol, som forårsaker mest skade og sykdom, og som påfører samfunnet de største kostnadene».

Det er også positivt at det fra «1. februar 2012 ble  innført «promillegrenser» for 20 narkotiske stoffer og legemidler med rus-potensial. Norge er det første landet i verden med straffbarhetsgrenser og straffeutmålingsgrenser for andre rusmidler enn alkohol i trafikken.» Dette er et viktig skritt i retning  av likebehandling mellom alkohol og andre rusmidler.

Mer

Den store dop-dagen

Bruken av cocablader har lange tradisjoner i Bolivia, og landet har nå meldt seg ut av det internasjonale narkotikasamarbeidet heller enn å slå ned på cocaen.

26. juni er av FN utpekt til å være en dag da det skal rettes oppmerk-somhet mot narkotikaproblemene.

For få dager siden kom den norske regjeringa med sin rus-melding (som jeg skal komme tilbake til), og idag har flere av de store internasjonale organisasjonene publisert rapporter om utviklinger på rusfeltet. FNs kontor for narkotika og kriminalitet, UNODC, lanserte for eksempel sin årlige rapport, mens Foreningen for Human Narkotikapolitikk brukte  dagen til minnemarkering for overdoseofre.

UNODC forutsetter at overdoser skyldes rusmidlenes iboende egenskaper; men FHN påpeker at de fleste kunne vært unngått med en annen politikk. Den rådende forbudspolitikken er basert på en femti år gammel avtale, The Single Convention on Narcotic Drugs. Premisset er at alle andre rusmidler enn alkohol skal forbys og at de som bruker dem skal straffes. Denne avtalen markerte starskuddet for det som siden er blitt kjent som krigen mot narkotika.

Til tross for det internasjonale forbudet og den ytterst hardhendte praktiseringa av dette, har omfanget av produksjon, omsetning og bruk av andre rusmidler enn alkohol bare økt og økt. Det er derfor flere og flere som spør om det kan finnes mere hensiktsmessige metoder til å redusere skadevirkningene av slike rusmidler – for eksempel ved tilsvarende kontrollmetoder som idag brukes overfor tobakk eller alkohol. Mer

Narkokrig i klasserommet

Dette bildet viser en narkohund på Ringstabekk skole i Bærum.  FOTO: KRISTOFFER HATTELAND ENDRESEN

I kampen mot narkotika overskrides normale grenser for personvern og rettssikkerhet i økende grad, og protestene blir neglisjert. Det siste mote-tiltaket mot narkotika er uanmeldte besøk med narkohund på skolene. Jurister påpeker at dette er i strid med grunnleggende menneskerettigheter og elevorganisasjonene fortviler, men til liten nytte. Det eneste stortingspartiet som tør å si klart nei til dette er Venstre, og heldigvis fikk de gjennomslag for å modifisere forslaget noe. I Bystyret i Oslo har MDG forsøkt  å samle et flertall for å stanse overgrepene. Mer

Forrige Eldre innlegg Next Newer Entries