Mattilsynet fornøyd med seg selv.

revDet gikk en sjokkbølge gjennom det norske folk etter at Nettverk for dyrs frihet for kort tid siden offentliggjorde hemmelige opptak fra norske pelsdyrfarmer som klart viste omfattende brudd på juridiske så vel som etiske standarder. At landbruksminister Lars Peder Brekk fra Senterpartiet først nektet å se på opptakene, og at berørte pelsdyroppdrettere febrilsk finner på usannsynlige bortforklaringer av situasjonen, har gjort det klart for de flest at noe nå må gjøres for å sikre et bedre og mere effektivt dyrevernarbeid, og da spesielt overfor landbruksnæringen. Mer

Reklamer