Nobelkomiteen og Nei til EU

Det hadde vært tomt på Youngstorget, hvis ikke NKP hadde gjenoppstått.
Foto: Kristian Aanensen/NRK

Det Norske Stortings Nobelkomité er et selsomt fenomen. Utviklinga bort fra vilkårene i Nobels testamente har skutt fart under Torbjørn Jaglands lederskap, og har nå kommet til et punkt der prisens renommé står i alvorlig fare. At Jagland aktivt bruker denne prisen som et politisk virkemiddel lar seg ikke skjule, men å gi prisen til EU var en enda kraftigere demonstrasjon av dette enn iallfall jeg hadde forventet. Mer

Reklamer