Allkunne viser fåkunne.

Daglig leder for Allkunne er Audhild Rotevatn. Hun har rota det bra til for seg.
Bilde: Stig Vågnes, Wikimedia Commons

Det nynorske nettleksikonet Allkunne truer med rettssak mot Nynorsk Wikipedia etter å ha funnet likheter mellom noen av sine artikler og tilsvarende artikler på Wikipedia.

Nå er det ingenting som tyder på at Allkunne kommer noen vei med søksmålet sitt, det blir bare advokatmat her og i USA, men institusjonen Allkunne har håndtert denne saka på en utrolig klønete måte, og har dermed kommet i skade for å avsløre manglende gangsyn og et utrolig lavt kunnskapsnivå på eget fagfelt.

Norge er et land med to offisielle skriftspråk og hadde i forrige århundre verdensrekord i leksikonproduksjon. Det er derfor ikke underlig at vi i internettets tidsalder har flere nettbaserte leksikon. Det tradisjonsrike Store Norske Leksikon har hatt en turbulent historie på nettet. De opprinnelige eierne, storforlagene Aschehoug og Gyldendal mente det ble for dyrt å ajourføre et nettbasert leksikon og truet med å nedlegge det hele; Kulturdepartementet ville ikke hjelpe til og SNL og måtte til slutt reddes av stiftelsen Fritt Ord

Cappelens leksikon er gratis tilgjengelig men har et begrenset tilfang av ganske korte artikler med dårlig oppdatering.

Det nynorske leksikonet Norsk Allkunnebok, er på sin side erstatta av nettstedet Allkunne, deleid av Det Norske Samlaget. Med en statstøtte på 1,5 millioner kroner pr. år har Allkunne slitt både med å produsere stoff og med å få besøkende på nettstedet sitt.

I motsetning til disse profesjonelle og tungdrevne leksikonutgavene står de to norskspråklige utgavene av det brukerstyrte leksikonet Wikipedia. Wikipedia på bokmål og nynorsk har hundretusener av oppdaterte artikler og besøkes av hundretusener av lesere hver eneste dag. Wikipedia er blitt en viktig informasjonskilde for svært mange nettbrukere i Norge som i andre land. Mer

Reklamer

1984 og fildeling

gorwellForfatteren George Orwell ville neppe ha blitt overrasket over at hans bok 1984, den 17 juli 2009 uten varsel ble slettet hos lesere som hadde kjøpt boka fra Amazon til bruk på lesebrettet Kindle. Boka dreier seg tross alt nettopp om hvordan statens maktapparat, personifisert som Storebror, griper inn for å kontrollere borgernes bevissthet ved slike midler som å fordreie historien . I Orwells 1984 arbeider flittige intellektuelle med å endre på innholdet i gamle aviser, slik at de ikke skal motsi den siste offisielle versjonen av historien.

Nå huskes Orwells bok 1984 ofte for uttrykket Storebror ser deg. Storebror er symbolet på statens ubegrensede makt, og storebrorskikkelsen er i all hovedsak basert på den sovjetrussiske tyrannen Josef Stalin. Orwell hadde deltatt i den spanske borgerkrigen som frivillig på republikanernes side, og hadde erfart hvordan personkulten og ensrettingen under Stalins ledelse hadde gjort kommunistene til undertrykkere i frigjøringen navn. Ordene var blitt snudd på hodet i maktens tjeneste.

Men undertrykkelse og overvåking er ikke spesielt for kommunismen, slike fenomener finnes alt for ofte under alle slags styreformer. Orwells advarsel var rettet mot de intellektuelles knefall for makten i alle former. Mer

Regjeringa må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet!

Bloggstafett for personvern – mot datalagringsdirektivet:

Personvern er en grunnleggende verdi i et demokrati. Personvernet innebærer en rett til å være i fred fra andre, men også en rett til å ha kontroll over opplysninger om seg selv, særlig opplysninger som oppleves som personlige. Etter EMK artikkel 8 er personvern ansett som en menneskerettighet.

Med en mulig norsk implementering av Datalagringsdirektivet (direktiv 2006/24/EF), som pålegger tele- og nettselskap å lagre trafikkdata om borgernes elektroniske kommunikasjon (e-post, sms, telefon, internett) i inntil to år, vil nordmenns personvern bli krenket på det groveste. Mer

Terror, fildeling og overvåking

Demonstrasjonene i Iran nylig viste betydningen av at internett forblir usensureret

Demonstrasjonene i Iran nylig viste betydningen av at internett forblir usensurert

Internettet byr på store muligheter så vel for informasjonsfrihet som for informasjonskontroll. Under urolighetene i forbindelse med valget i Iran spilte internett en viktig rolle; netstteder som Facebook og Twitter ga demonstrantene tidligere uante muligheter til kommunikasjon, men det iranske regimet gjorde sitt ytterste for å begrense disse mulighetene, slik andre regimer, ikke minst det kinesiske, også stadig forsøker.

Overvåking av internett er bare ett aspekt av en mere generell utvikling retning av økt kontroll over borgeres liv, som gir seg utslag i f.eks. videoovervåking av offentlige og private rom, og stadig utvidede fullmakter til politi og overvåkingstjenester. Mange ulike og oftest gode hensikter brukes for å legitimere hvert skritt i retning av styrket overvåking av hver enkelt av oss. Derfor har ulike myndigheters ønske om å etablere kontroll over bruken av internett nå fått en uventet alliert i kunstnerorganisasjoner som ivrer for lovforbud mot fildeling. Mer

Døde fildelere rider videre

Mye rart kom ut av hippiekiulturenGrateful Dead, som ble opprettet i 1965 og spilte sin siste konsert i 1995, var blant de mest populære bandene i USA, ikke minst på grunn av sine hyppige turneer. Med sine dype røtter i hippiekulturen var Grateful Dead dessuten et kulturfenomen som vi ikke har sett maken til i Europa (skjønt et sted mellom Pink Floyd og Gong kan være en antydning).

Mange aspekter av moderne datateknologi utviklet seg raskt i det samme psykedeliske miljøet som Grateful Dead. Blant de toneangivende figurene her var Stewart Brand som fra 1967 av redigerte det alternative leksikonet Whole Earth Catalog og som i 1985 var sentral i opprettelsen av databasen the WELL (Whole Earth ‘Lectronic Link), et pionerprosjekt i interaktiv kommunikasjon (over oppringt samband) som ble en viktig pådriver for utvikling av internettets muligheter, der man blant mye annet også hadde livlige diskusjoner om musikken til Grateful Dead. Sammenhengen mellom det psykedeliske miljøet og datateknologiens utvikling til internett er skildret i Fred Turners bok From Counterculture to Cyberculture. Mer