Luftforsvarets pris

Ingen veit hvor mange milliarder disse flyene vil koste oss.

Regjeringsflertallet (Arbeiderpartiet)  har vedtatt at Norge skal kjøpe de amerikanske kampflyene F-35. Vi veit ikke prisen nøyaktig, men det dreier seg utvilsomt om horribelt mange milliarder. Mange har kritisert beslutningen, med en rekke ulike begrunnelser. Noen peker på prisen, som blir så høy at det blir nødvendig å kutte i de andre forsvarsgreinene. Andre peker på at F-35 ikke er egnet til å forsvare Norge, men passer utmerket inn dersom det norske flyvåpenet skal tjene som USAs forlengede arm i konflikter i andre verdensdeler.

En annen konsekvens er at det, på grunn av de skyhøye kostnadene, bare blir mulig å opprettholde én flybase i Norge. Kommunestyrene i Bodø og på Ørlandet slåss om å bli vertskap for den ene flybasen landet vårt da vil sitte igjen med. Håpet om arbeidsplasser og skatteinntekter overskygger åpenbart alle mulige innvendinger. Det er ingen som har nevnt hvilke utslipp av klimagasser produksjon og drift av disse flyene vil medføre, men det er klart at det uansett plassering av flybasen vil bli nødvendig med nye store naturinngrep. På Ørland er man sogar villig til å bygge ny rullebane i RAMSAR-området Grande-fjæra. Mer

Reklamer

Turister og byråkrater

Indisk byråkrati hindret meg i å besøke årets Kumbh Mela

Indisk byråkrati hindret meg i å besøke årets Kumbh Mela

Gardermoen flyplass kan vel være et passende sted å oppsummere noen erfaringer fra internasjonalt reiseliv. Det er iallfall her jeg sitter for øyeblikket, skjønt det er flere andre steder jeg heller ville vært.

Aller helst ville jeg vært i Hardwar i Nordindia sammen med noen millioner andre som i disse dager feirer Kumbh Mela, men det fikk indisk byråkrati satt en stopper for. Nest helst ville jeg vært hjemme i Trondheim, men den reisen ble forsinket av en nødlanding i India, der jeg måtte være i 30 timer – uten at jeg teknisk sett var der. Mer

Klima og trafikk

flytogetI det politiske liv er det ikke uvanlig at ulike, hver for seg helt utmerkede, målsettinger kan stå i motsetning til hverandre. I Trondheim har vi for eksempel ført en vellykket fortettingspolitikk (for å redusere klimautslippene) med den utilsiktede bivirkning å øke forurensingen i sentrale byområder. Bylufta er til tider direkte helsefarlig, for eksempel i Elgesetergate.

Det er altså blitt en motsetning mellom klima og miljø. Denne motsetningen kan antakelig løses ved å erkjenne at både bylufta og klimaet ville tjene på en generell reduksjon i trafikken. Men veien fra den erkjennelsen til effektive, trafikkreduserende tiltak er uhyggelig lang. Mange politikere som skal blidgjøre velgere på alle kanter hevder å være store venner av klima og miljø, samtidig som de fortsetter å planlegge og tilrettelegge for stadig økning i forurensende trafikk.

Bystyret i Trondheim har (også med min stemme) vedtatt en plan med den vakre tittelen «Miljøpakke for transport». Man skal ved hjelp av bompenger få bedre kollektivtransport, bedre sykkelveier – og flere og bedre bilveier. Noen motsetning her? Langt ifra! Bilveier er et førsteklasses miljøtiltak i følge bystyrets flertall, som ikke regner med at veksten i biltrafikken lar seg stanse. Mer

Den grønne vegetarbølgen

Kjøttforbruket øker og øker i den rike delen av verden, uten at folk blir hverken lykkeligere eller sunnere av den grunn, men en motsatt bølge vokser også i styrke.
800px-Kött_har_två_ögon
Vegetarisk kosthold blir stadig mere populært i stadig større kretser. Interessen for dyrevelferd og dyrs rettigheter har bidratt til dette, noe som forsterkes av de stadige utbruddene av slike sjukdommer som svineinfluensa og fugleinfluensa. Folk forstår at slike sjukdommer har en klar sammenheng med industrialisert husdyrhold.

Det er også blitt klart at industrialisert kjøttproduksjon har negative klimakonsekvenser, noe som har ført til at FNs klimapanel IPCC anbefaler redusert kjøttforbruk. Lederen for klimapanelt, Rajendra Pachauri har forøvrig selv vært vegetarianer hele sitt liv. Vegetarisk mat er derfor mange steder blitt en del av arbeidet for reduserte klimautslipp, den belgiske byen Ghent har for eksempel innført en ukentlig vegetardag, da alle byens innbyggere blir oppfordret til å avstå fra kjøttmat.
Mer

En ubehagelig reise

Og dermed var jeg tilbake i Trondheim. Av en eller annen grunn synes jeg det er kaldt her, selv om de innfødte jubler over sommerværet. Det kan jo skyldes overgangen fra Midtøsten til Skandinavia, så det går seg nok til.

Reisen fra Kurdistan til Stockholm var preget av den elendige servicen fra Atrosh Air og deres operatør Viking Airlines.
Mer