Cannabis indica

Der millioner av mennesker samles kunne man tenke seg mye fyll, bråk og elendighet. På Kumbh Mela ser vi lite til slikt, og en av årsakene er fraværet av alkoholservering. Det hersker totalt forbud mot alkohol på mela-området, og det er få tegn til at noen velger å bryte dette.

En chillum-selger

En chillum-selger

Til gjengjeld er det omfattende bruk av cannabis i form av charas (hasjisj) og ganja (marihuana). Ikke minst blant sadhuene, de hellige asketene, sirkulerer de spesielle chillum-pipene konstant, men også blant lekfolket på festivalen er det mange som røyker cannabis.

Cannabis har en lang historie i India, og de mest virksomme artene har da også det botaniske navnet cannabis indica. Planten har vært kjent for sine medisinske og spirituelle virkninger i flere tusen år. Mytisk knyttes cannabis til den store gud Shiva, og det er vanlig å påkalle ham, gjerne under navnet Shankar, før man tar et trekk av chillumen. I populær praksis nytes cannabis av svært mange hinduer i form av bhang; en cannabisholdig te som selges overalt under store høytider som  holi og divali. Mer

Sammen for elva

konkyliene lyder for Ma Ganga

Konkyliene lyder for Ma Ganga

If the Ganga lives, India Lives;
if the Ganga dies India dies.
(Vandana Shiva)

Hun kalles Ma Ganga, Mor Ganges, og hun er grunnlaget for en av verdens største sivilisasjoner. Rundt Ma Ganga bor en halv milliard mennesker. Hennes vann anses som rensende, det har en spirituell kraft. Samtidig er det slik at Ganges, bokstavelig talt, er full av dritt. Indiske religiøse ledere har derfor startet en aksjon for å rense Ma Ganga, og alle verdens øvrige elver.

I førindustriell tid brukte herskere i mange deler av India store summer på å hente vann fra Ganges, Ganga Jal, til sine husholdninger. Fortsatt er det stor omsetning av dunker og krukker langs bredden av elva. For hinduer i alle deler av verden er noen dråper Ganga Jal det lille ekstra som setter spissen på en religiøs seremoni.

Men denne mektige floden er ikke bare grunnlaget for en halv milliard menneskers liv, den er også mottaker for en halv milliard menneskers avfall. Advarslene mot forurensing av floden, og spådommer om dens snarlige økologiske sammenbrudd har vært og er mange. Den indiske regjeringa har satt inn endel tiltak, og utslippene fra industrien er derfor betydelig redusert, men det grunnleggende problemet er menneskelig avfall; kloakk. Og så lenge den indiske regjering ikke gjør alvorlige forsøk på å levere skikkelige kloakksystemer til mesteparten av bybefolkningen, langt mindre til de mange underutviklede landsbyene på og ved Ganges-sletta, er sjansen liten for å redusere mengden kloakk i den hellige elva.

Det er derfor viktig og gledelig å registrere at innsatsen fra regjeringa suppleres, forsterkes og utfordres av en rekke ulike initiativer. En gruppe ingeniørstudenter har, for eksempel, gjennomført dugnad på den sentrale badeplassen for å fjerne først og fremst plastikkavfall. Plastikkposer er i prinsippet forbudt på årets Kumbh Mela, og de fleste selgerne tilbyr fargede poser av jute, men mange ashramer serverer mat i plastikkbrett og engangs-kopper av plast til tross for oppfordringer om å bruke nedbrytbare engangs-artigapkler.

Den viktigste aktøren på aktivistfronten er kanskje Ganga Action Parivar, en organisasjon som samler religiøse ledere, akademikere og aktivister av ulike slag til felles innsats for Ma Ganga. Programmet arbeider på bred front med tiltak fra gjenvinning til solenergi.

Et sentralt element er opparbeiding av toaletter i byer og landsbyer langs Ganges og bielvene. Enkelte steder er det plassert ut avanserte bio-toaletter som omdanner kloakk til gjødsel og biogass. Dette har en lang rekke positive effekter: Utslippene til elva reduseres selvfølgelig, samtidig som hygiene og helse i befolkningen forbedres; mindre opplagt er kanskje at biogass til matlaging tilbyr en voldsom forbedring i forhold til den tradisjonelle bruken av kumøkk som brensel. Det utsetter nemlig matlagerne for sur, sviende og helsefarlig røyk.

Slike toalettter produseres biogass og gjødsel.

Slike toalettter produseres biogass og gjødsel.

Det er interessant at  liknende biogass-anlegg ble bygd i India allerede for 80 år siden da Gandhis nære medarbeider J. C. Kumarappa lanserte en kampanje for bedre hygiene i landsbyene, inkludert produksjon av biogass fra menneskegjødsel og kumøkk, Og Kumarappa påpekte nettopp de to hovedfaktorene som også dagens aktivister trekker fram: redusert forurensing og bedre miljø og helse.

Hvor mye GAP virkelig har fått gjennomført veit jeg ikke. Mobile bio-klosetter er utplassert ved Sangam, den sentrale badeplassen, kildesortering så jeg bare på initiativtakernes egnes ashramer. Intiativet er i alle fall bra, og enhver forbedring bør appluderes.

Arven etter Vivekananda

Vivekananda som moderne nasjonalhelt

Vivekananda som moderne nasjonalhelt

I disse dager feires 150-års dagen for Vivekanandas fødsel. Han var viktig for hinduismens utvikling både hjemme og ute, men jubileet preges av sterk uenighet om hans rolle.

Vivekananda, som egentlig het Narendra Nath, var en disippel av Sri Ramakrishna, en uortodoks og omstridt asket. Etter Ramakrishnas død i 1888 reiste Vivekananda rundt i India som asket og ble dypt engasjert av fattigdommen og elendigheten han møtte mange steder. I 1892 mediterte han i tre dager på Kanyakumari, ei klippe på sørkysten av det indiske kontinentet, og fikk det for seg at han skulle reise til Vesten, for å se om han kunne finne midler til å avhjelpe sitt folks fattigdom.

I september 1893 var han tilstede ved verdensreligionenes parlament i Chicago. Han taler der var kanskje den første lansering av hinduismen som religiøst alternativ for et vestlig publikum. Med stor intellektuell kapasitet kritiserte han sentrale forestillinger i kristendommen. Han sammenliknet forestillingen om arvesynd med sin egen advaita-filosofi som jo forutsetter at enhver sjel er guddommelig av natur. Vivekananda la på denne måten grunnlaget for alle de seinere hinduiske misjonsbevegelsene, og for den intellektuelle respektabilitet vedanta og andre varianter av indisk religionsfilosofi har fått i Vesten. Mer

Juna Akhara

Oh Gud; til sist er målet for alle handlinger og alle påbud enhet med deg. Den som begjærer andre mål enn dette vil alltid forblindes.
Abhinavagupta

Inngangen til Juna Akharas seksjon på Kumbh mela.

Inngangen til  en av Juna Akharas seksjoner på Kumbh mela.

Asketer, sadhuer, har en viktig rolle i hinduismen, De fleste er tilknyttet en orden, en akhara. Størst av disse er Juna Akhara som hevdes å ha hundretusener av medlemmer.
Asketismen går langt tilbake i indisk historie, og spilte en viktig rolle i utvikling av indisk religiøs tenkning allerede for 3 000 år siden. Den tradisjonelle vediske religionen, med sin rituelle formalisme, ble utfordret av forsakerne, shramanistene, som levde i skogene og ofte kalles skog-filosofene. En av disse omvandrende asketene var Siddharta Gautama som ble kjent som Buddha, grunnlegger av buddhismen. En annen var Mahavira, som reformerte Jainismen

Mange av disse shramanistene var berømt for sin visdom, og kunne bli invitert til diskusjoner ved kongers hoff, der de ofte kunne stille de vediske lærde til veggs og vinne store premier. Historier om dette er det mange av i Upanishadene, en gruppe skrifter fra rundt år 1000 før vår tid. Gjennom upanishadene bringer rishiene, de skriftlærde, nye begreper som monisme og reinkarnasjon inn i indisk religiøs filosofi. Med Upanishadene regnes den vediske tidsalder for avsluttet, og seinere tekster – som det er mange av – har mindre autoritet Mer

Grønne hinduer

Solnedgangen feires med en lys-seremoni, men all røyken i lufta hindrer sikten.

Solnedgangen feires med en lys-seremoni, men all røyken i lufta hindrer sikten.

Miljøvennlig er neppe det første inntrykket Kumbh Mela gir av hinduisme i praksis. Om kvelden er lufta stinn av røyk fra de mange bålene, og lufta like stinn av lyder. Utallige høyttalere sender taler og  sanger ut i lufta, og det later ikke til at noen av dem er er innstilt på klar og skarp lyd. Legg til pulserende signaler fra utallige lyskilder som konkurrerer om din oppmerksomhet og resultatet blir ikke sjelefred, men sensorisk og miljømessig overbelastning.

Tallerken av pressede palmeblader.

Tallerken av pressede palmeblader.

Likevel later det til at både kroppens urenheter og annet avfall blir bedre ivaretatt her enn i selve Allahabad, og bevisstheten om økologiske utfordringer er voksende. Den tradisjonelle bruken av palmeblader som tallerken og engangs-koppene av leire har  lenge vært under press fra moderne konkurrenter i hvit plastikk, men finner nå veien tilbake i moderne formstøpte utgaver. Dette og den omfattende utbygginga av pissoarer og toaletter er blant de mange tiltak festivalens administrasjon har satt i verk for å redusere belastningen på miljøet. Og plastikkposer er forbudt på årets mela.

Denne innsatsen oppmuntres og stimuleres av et internasjonalt nettverk av grønne pilegrimsbyer, i regien av det tverr-religiøse prosjektet ARC.  Også Trondheim tilhører dette nettverket, som arbeider for å utvikle en global, økologisk fundert pilegrims-praksis.  ARCs lokale partner i India,  the Bhumi Project, er engasjert i å forbedre miljøet på Kumbh Mela, og har bl. a. fått dekning i New York Times. Mer

Kumbh Mela

sangamKumbh Mela, krukkefesten, er den største og viktigste av de mange festivalene hinduer og andre indere feirer med jevne mellomrom. Den påstås også å være verdens største religiøse sammenkomst; i løpet av de tre månedene melaen varer, ventes det at titalls millioner mennesker vil komme innom.

På vei til Sangam

På vei til Sangam

Krukkefesten feires hver tredje år på fire ulike steder, slik at den finner sted i samme by hvert tolvte år. Nå, i 2013, er det dessuten et ekstra jubileum; et sammentreff som bare finner sted hvert 144 år, det vi feirer  nå er derfor en Maha Kumbh Mela, og det er av den grunn ventet ekstra mange pilegrimer hit til Allahabad.

Det er flere ulike myter knyttet til Kumbh Mela; en vanlig versjon innebærer at gudene, da verden blei skapt, krangla om ei krukke med psykedelisk nektar. I vanvare ble det sølt fire dråper som havnet der byene Ujjain, Haridwar, Allahabad og Nasik ligger. Mer

Fra ateisme til undring.

Rupert Sheldrake

Begrepet materialisme kan ha flere betydninger. Ofte brukes det i betydningen opptatt av materielle ting; en materialist i denne betydningen er en person som bruker sin energi på å øke sitt velvære, en som samler seg eiendeler og tilmed immaterielle goder som penger, men i filosofisk sammenheng er en materialist en person som mener materien er det eneste som eksisterer. Den ene materialismen utelukker selvfølgelig ikke den andre, men det finnes jo mange filosofiske materialister som lever idealistiske liv, åpenbart basert på andre preferanser enn eget velvære.

I religionsfilosofien har det i tusenvis av år foregått en løpende debatt om det materielle og det åndelige er av ulike slag, dualisme, eller inngår i samme helhet, monisme. Moderne materialisme er i utgangspunktet en amputert dualisme som står igjen med bare ett aspekt av virkeligheten og hevder denne delen, materien. er alt som finnes.

Dette amputerte virkelighetsbildet henger sammen med en utbredt forestilling, ikke minst i vestlige land, om at religion er et fenomen som hører fortida til. Man tenker seg at religiøse forestillinger hører til i et  mørke som moderne vitenskap har hevet menneskeheten opp fra. Det er denne typen materialisme Rupert Sheldrake utfordrer med boka «The Science Delusion«. Mer

Moralske ledere

Ateisme og materialisme er de rådende ideologier i vår del av verden. Med statslønnede prester som vier folk i telefonkiosker er det lett å miste respekt for geistligheten. Og i de løpende debattene om islam er det ingen mangel på skremmende eksempler.
Eksempler på maktovergrep i religionens navn er   heller ikke vanskelig å finne i de andre abrahamiske religionene – kristendom og jødedom   – eller i  religiøse systemer som hinduisme og buddhisme. Men religion er ikke bare overgrep eller dogmatikk; religion kan også være en kilde til moral.

Det er en underlig forestilling at det meste av verdens befolkning gjennom tidene skal ha lyttet til religiøse ledere bare av dumhet. Religionene springer ut av ekte forsøk på å finne åndelig innsikt, og mange religiøse ledere har gjennom sin innsikt og empati oppnådd autoritet og tillit. Vi må ikke glemme at det til alle tider har eksistert religiøse ledere som har søkt å bruke sin moralske autoritet på en god måte.

Et godt eksempel finner vi i en samtale som fant sted på biskop Desmond Tutus 80-årsdag nylig. Tutu har jo i en menneskealder brukt sitt embete til å kjempe for menneskeverd og rettferdighet. Han var et strålende eksempel på bruken av moralsk kraft mot apartheidregimet og har fortsatt å ta avstand fra overgrep begått av det nye ANC-regimet. Mer

Fra Nidelva til Ganges

Varanasi er en moderne storby, men dens historiske og spirituelle identitet er knyttet til det myldrende livet på dens ghats, trappene langs Gangesfloden.

Den indiske uka i Trondheim går mot slutten.  De indiske flaggene i gatene skal plukkes ned, og gjestene reiser hjem. Det har vært et stort antall arrangementer på ulike nivåer, i den hensikt å fremme samarbeidet mellom Trondheim og India, særlig på universitetsnivå. Selv hadde jeg lyst på mye fra den rikholdige menyen, men det jeg fikk  med meg var et par filmer av Deepa Mehta og et seminar om lysenes by – Banaras.

NRK sendte for et års tid siden filmen Vann av Deepa Mehta, som imponerte meg med sin  visuelle kraft. Nå fikk jeg anledning til  (sammen med noen ganske få andre) å se de to forløperne Earth og Fire, som tilsammen blir ansett som en trilogi. Det blir feil å hevde at disse filmene gir et usminket bilde av India, til det er de for utsøkte i bilde og lyd, men de retter iallfall et skarpt lys mot både vakre og mindre vakre sider ved indisk kultur.

Pilegrimsbyen Varanasi , også kjent som Benares eller Kashi, ligger ved bredden av Ganges-floden, på den eneste strekningen  der denne renner nordover. Denne uka var  en håndfull forskere samlet i pilgrimsbyen Trondheim, ved bredden av Nidelva (som stort sett bare renner nordover) for å diskutere  sine møter med  lysenes by.  Det ble mange dypt personlige beretninger om oppskakende opplevelser. Akademisk objektivitet har blitt satt på harde prøver gjennom korte eller lange møter med en annen virkelighet. Også jeg har blitt revet med av Varanasi  særegne atmosfære  ved flere anledninger,  noe som førte meg til dette seminaret der jeg kunne høre andre reflektere over sine erfaringer. Mer

Lothal: siste brev fra India

Slik kan Lothal ha sett ut i sine velmaktsdager, ifølge The Archaeological Survey of India

Ved utløpet av elva Sabarmati ble det for 4 500 år siden bygd et stort havneanlegg som etterhvert ble forlatt og forsvant under sand og leire. For noe over 50 år siden ble det gjenoppdaget av indiske arkeologer som mente det var for galt at Pakistan skulle ha hele Induskulturen aleine. De fant et stort antall bosettinger med Induskulturens trekk i Gujarat, men Lothal var nok rosinen i pølsa.

Lothal var muligens Induskulturens største havn for eksport og import, med jevnlig forbindelse blant annet til Oman på den andre sida av det arabiske hav.

Selve byen var liksom andre byer fra Induskulturen oppført på en kunstig plattform for å sikre seg mot oversvømmelser, og hadde rektangulære kvartaler med avløpskanaler. Husene var konstruert av soltørket teglstein. Havneanlegget måtte derimot konstrueres av brent teglstein for å tåle vannet. Mere enn en million slike stein måtte til for å få bygd ei kunstig havn med sluse mot elva. Skipene kunne seile inn ved høyvann, og slusene holdt vannet på plass. Så seint som i 1850 skal det ha gått an å seile nesten helt inn hit, men idag ligger kysten 20 kilometer unna. Mer

Forrige Eldre innlegg Next Newer Entries