Allkunne viser fåkunne.

Daglig leder for Allkunne er Audhild Rotevatn. Hun har rota det bra til for seg.
Bilde: Stig Vågnes, Wikimedia Commons

Det nynorske nettleksikonet Allkunne truer med rettssak mot Nynorsk Wikipedia etter å ha funnet likheter mellom noen av sine artikler og tilsvarende artikler på Wikipedia.

Nå er det ingenting som tyder på at Allkunne kommer noen vei med søksmålet sitt, det blir bare advokatmat her og i USA, men institusjonen Allkunne har håndtert denne saka på en utrolig klønete måte, og har dermed kommet i skade for å avsløre manglende gangsyn og et utrolig lavt kunnskapsnivå på eget fagfelt.

Norge er et land med to offisielle skriftspråk og hadde i forrige århundre verdensrekord i leksikonproduksjon. Det er derfor ikke underlig at vi i internettets tidsalder har flere nettbaserte leksikon. Det tradisjonsrike Store Norske Leksikon har hatt en turbulent historie på nettet. De opprinnelige eierne, storforlagene Aschehoug og Gyldendal mente det ble for dyrt å ajourføre et nettbasert leksikon og truet med å nedlegge det hele; Kulturdepartementet ville ikke hjelpe til og SNL og måtte til slutt reddes av stiftelsen Fritt Ord

Cappelens leksikon er gratis tilgjengelig men har et begrenset tilfang av ganske korte artikler med dårlig oppdatering.

Det nynorske leksikonet Norsk Allkunnebok, er på sin side erstatta av nettstedet Allkunne, deleid av Det Norske Samlaget. Med en statstøtte på 1,5 millioner kroner pr. år har Allkunne slitt både med å produsere stoff og med å få besøkende på nettstedet sitt.

I motsetning til disse profesjonelle og tungdrevne leksikonutgavene står de to norskspråklige utgavene av det brukerstyrte leksikonet Wikipedia. Wikipedia på bokmål og nynorsk har hundretusener av oppdaterte artikler og besøkes av hundretusener av lesere hver eneste dag. Wikipedia er blitt en viktig informasjonskilde for svært mange nettbrukere i Norge som i andre land. Mer

Reklamer