Hva skjer med Stiklestadsenteret?

Fylkesrådmannen ville ifjor selge ut hotellet, som ikke passer inn i en museumsorganisasjon, men som leverer økonomiske overskudd til Stiklestadsenteret. Foto: Wikimedia

Hovedutvalget for kultur i Trøndelag Fylke diskuterte 7. april den framtidige organiseringa av det som heter Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK). Navnet dekker over en konstruksjon som omfatter flere museer i andre kommuner, men det er likevel bare Verdal Kommune og Trøndelag fylke som er eiere, med 50% hver. Vertskommunene for de øvrige konsoliderte museene har lenge ønsket å bli medeiere, noe Verdal har satt seg imot.

Mer

Høyre! Venstre! På stedet marsj!

image-devSånn som MDG fosser fram på meningsmålingene er det naturlig at vi blir angrepet fra alle kanter. Således ble vi på en og samme dag skjelt ut som høyrevridde av Andreas Halse i Aftenposten og som venstrevridde av Jan Arild Snoen på Minervanett.

Etter 24 år i Trondheim Bystyre må jeg nok gi Snoen mest rett – vi stemmer oftere sammen med Rødt enn med FrP, og nesten alltid sammen med SV. Det Halse og andre henger seg opp i er imidlertid de sakene der vi skiller oss fra venstresosialistene. Siden det er valgkamp blåser han disse atskillig mere opp enn de fortjener.  La oss likevel ikke underslå at det virkelig er grunnleggende forskjeller mellom det sosialistiske verdensbildet til SV og det økologiske verdensbildet til MDG og andre grønne partier. Mer

Den grønne paven

url-1Norge er et sekulært land, og miljøbevegelsen i Norge gjør seg flid med å framstå som objektiv og vitenskapelig. Få har derfor brydd seg med at lederen for verdens største religionssamfunn har sluttet seg til miljøvernernes rekker. Det er synd, for den nye encyklikaen til den katolske kirkes overhode Pave Frans, den første som har tatt navn etter Frans av Assisi, er et av de mest radikale miljømanifestene jeg har lest.

Den pavelige encyklika som har tittelen «Laudato si – om omsorgen for vårt felles hjem» kunne i store deler vært hentet rett ut av programmet til Miljøpartiet de Grønne: her er det lange avsnitt om problemer knyttet til forurensing og klimaendringer, ressursutarming og tap av biologisk mangfold. Mer

Viltkorridorene trues

Viltkorridorene i Trondheim

Viltkorridorene i Trondheim

Trondheim Kommune omfatter både by og bygd. På vestsida av Trondheim ligger Byneset og Bymarka, områder med jordbruk og friluftsliv og med betydelig biologisk mangfold. Gjennom lov om naturmangfold fra 2009 er også Trondheim forpliktet til å verne om det biologiske mangfoldet, og hindre prosjekter som truer flora og fauna. Imidlertid nøyer det politiske flertallet seg med å ytre vakre ord, mens de – i klar strid med klare, faglige råd – vedtar stadig nye prosjekter som undergraver lovens hensikt.

Bymarka og Byneset er sentrale områder for det biologiske mangfoldet i Trondheim. De rommer et variert dyreliv og et mangfold av planter, men de er isolert fra skog og villmark lenger øst av jernbane, vei og annen utbygging sør for Trondheim sentrum . Spesielt de store hjortedyra, men også mindre dyr av mange slag er avhengige av forbindelser til større leveområder lenger øst. Denne forbindelsen skjer idag gjennom to viltkorridorer, Leirelv-korridoren og Leinstrand-korridoren. Mer

 MDG, ISIL og  «krigsmotstanderne».

Det satt  langt inne, men Rasmus Hansson valgte rett.

Det satt langt inne, men Rasmus Hansson valgte rett.

Som medlem av MDG er jeg stolt over det  vedtaket om støtte til den militære innsatsen mot ISIL som partiets ledelse har tvilt seg fram til, og som jeg har bidratt til å underbygge. Det slår meg at de såkalte krigsmotstanderne, i og utenfor MDG, diskuterer en abstrakt situasjon som de ikke er personlig engasjert i. Når valget står mellom flotte prinsipper på den ene sida og et akutt behov for hjelp på den andre, kan bare de som befinner seg svært langt fra krisa spandere på seg å velge den høystemte prinsippdebatten.

Mer

To skritt tilbake i Trondheim

Det er store dimensjoner over prosjektet i Grilstadfjæra

Det er store dimensjoner over prosjektet i Grilstadfjæra


Trondheim har de siste åra ført en fortettingspolitikk – planarbeidet har hatt som overordnet mål å hindre byspredning og skape en mere kompakt by. En slik politikk fremmer viktige miljømålsettinger som å redusere behovet for bilkjøring og annen transport, og derigjennom også redusere såvel utslipp av klimagasser som annen forurensning.

Men bystyrets flertall har satt fortettingspolitikken i revers gjennom to store planvedtak de siste ukene. De er vedtatt å la private utbyggere skape en helt ny bydel på Grilstad og en gigantisk soveby på Sæterbakken. Miljøpartiet De Grønne har forgjeves argumentert mot begge disse ukloke vedtakene. Mer