Monsantos løgner avslørt i retten

Journalist Carey Gillam har dokumentert saka i sin nye bok «The Monsanto Papers»

Det moderne industrialiserte landbruket er avhengig av et stort antall kjemikalier. Et av de aller mest brukte er glyfosat, et preparat som ble utviklet i 1950 av et sveitsisk firma, og som ble kommersialisert på 1970tallet av kjemi-giganten Monsanto. 

Glyfosat er hovedingrediens i en rekke populære sprøytemidler mot uønsket vegetasjon («ugress»), som Roundup. Årlig spres over 8 millioner tonn glyfosat ulike steder på jorda. Stoffet kan påvises i mennesker, dyr og planter i alle verdensdeler.

Tidlig dukket det opp mistanker om at glyfosat kunne være helsefarlig for mennesker, selv om hensikten med stoffet er å drepe bare planter. Særlig vakte den økte hyppigheten av blodkreft i form av Non-Hodgkin Lymphoma (NHL)  bekymring. 

Monsanto har systematisk avvist enhver mulig helsefare knyttet til produktene. Roundup er et nødvendig tilbehør til GM-plantene Monsanto selger under betegnelsen  «Roundup ready». Mange folk som tror på GMO-ers absolutte ufarlighet, basert på industriens hegemoniske diskurs, har slik tillit til Monsantos påstander at de også avviser muligheten for helsefare fra glyfosat. En ivrig aktivist  hevdet tilmed at det ville være  trygt å drikke en liter Roundup, men avslo likevel å tømme et glass foran fjernsynskameraene.  

I 2013 erklærte FNs organ for kreftforskning, IARC, at glyfosat sannsynligvis kan utløse kreft. Monsanto og deres tilhengere slo kraftig tilbake, og klarte å hindre at miljømyndighetene i USA, EPA, brukte samme klassifisering.  Likevel vakte nyheten håp hos tusenvis av syke mennesker som mistenkte glyfosat for å ha utløst deres lidelser.   

Store advokatfirmaer øynet nå sjansen til å utfordre en multinasjonal gigant (og til å sikre seg en fet andel av de forventede erstatningene), og averterte etter klienter som mente å ha blitt påført helseskader av Glyfosat. Flere tusen meldte seg, og advokatfirmaet Miller valgte å bruke Lee Johnsons sak som brekkstang. Johnson var blitt alvorlig sjuk etter å ha blitt dusjet med glyfosat ved et arbeidsuhell. Delvis takket være Monsantos egen arroganse, klarte advokatene å få utlevert et stort antall interne dokumenter som ikke bare avdekket at firmaet hadde kjent til helsefaren i lang tid, men også at de hadde gjort sitt ytterste for å forhindre at kreftrisikoen skulle bli kjent.

Monsanto fikk blant annet utarbeidet rapporter som, ved hjelp av utvalgte data, lot til å frikjenne glyfosat, og betalte forskere for å offentliggjøre disse uten at tilknytningen til Monsanto ble kjent. Firmaet gjorde også sitt beste for å diskreditere forskere som påviste sammenhengen mellom glyfosat og NHL.

Da Lee Johnsons sak kom for retten høsten 2018 kunne hans advokater derfor legge fram utsagn fra Monsantos egne ansatte som erkjente kreftfaren, og som drøftet hvordan de skulle hindre at den ble kjent.

Juryen som fikk disse bevisene på bordet, konkluderte da også enstemmig med at Johnsons sjukdom var forårsaket av glyfosat. I lys av Monsantos  ansvarsfraskrivelse og systematiske tåkelegging av saka påla de   kjemigiganten å betale, ikke bare en erstatning  på 40 millioner dollar til Johnson, men også et straffegebyr på 250 millioner dollar for sin uanstendige oppførsel.

Johnson, som ikke har lenge igjen å leve, har foreløpig ikke fått en eneste cent av sin erstatning, men tusenvis av andre søksmål behandles av rettsapparatet i USA.  Alle saker som har kommet til doms er hittil vunnet av saksøkerne. 

Det tyske storselskapet firmaet Bayer, som i mellomtida har kjøpt opp Monsanto, har satt av 11 milliarder dollar for å dekke forventede tap. Bayers aksjonærer er rasende og forøker å få ledelsen avsatt, men kjøpet kan neppe omgjøres.

Dokumentasjon om saka ligger her:

https://www.baumhedlundlaw.com/toxic-tort-law/monsanto-roundup-lawsuit/roundup-lawsuit-faq/

GU: Genmanipulerende Ungdom

webimage-F65352DC-248B-4992-9239FD431D027C5EGenteknologi er utvilsomt et spennende fagfelt, et fagfelt som åpner svimlende perspektiver. Faktisk så svimlende for noen at evnen til kritisk tenkning forsvinner. Rettere sagt:  kritikken blir en trussel, en trussel som må bekjempes med hån og spott. Drømmene presenteres som harde fakta.

Det er ingen ydmykhet å spore hos tilhengerne av det genmodifiserte landbruket. GMOer er nødvendig, for å brødfø verden, intet mindre. At bevisene som en slik påstand kunne bygge på er total fraværende spiller ingen rolle. Enhver skepsis til GMOenes velsignelser må bunne i mangel på kunnskap, hevdes det. Forskning som undergraver visjonene må, pr. definisjon, være dårlig forskning. Kritikk av de multinasjonale GM-pushernes påstander sidestilles systematisk med vaksinemotstand, klimaskepsis og troen på at jorda er flat. Mer

Religion i det grønne skiftet.

I Norge og Vesten tror vi gjerne at politisk handling må hvile på grunnleggende sekulære, eller rett og slett materialistiske holdninger. Vi har derfor lett for å neglisjere og nedvurdere religiøse tilnærminger til bærekraft og klimaendringer. Likevel er det et faktum at det overveldende flertall av verdens befolkning har et grunnleggende religiøst livssyn, og begrunner sine politiske vurderinger i dette livssynet. Det er derfor vesentlig å bidra til at økologiske perspektiver lar seg integrere, og blir integrert, i religiøse tilnærminger til virkeligheten. Religiøse leder besitter en moralsk autoritet som kan bidra sterkt til å påvirke holdningene og oppførselen hos deres tilhengere.

Dette er utgangspunktet for den konferansen om religioner, klima og bærekraft som denne uka har vært arrangert i Bergen by. Som deltaker på konferansen har jeg fått møte reflekterte representanter for kristne tradisjoner fra ulike deler av verden, så vel som muslimer, buddhister og andre ikke-kristne mennesker med et dypt engasjement for klima og miljø. Mer

Ingen krise hos De Grønne

Det går mot et nytt og spennende landsmøte i Miljøpartiet De Grønne. Adresseavisens politiske redaktør, Tone Sofie Aglen, har i den forbindelse beæret oss med en kommentar under tittelen «Dårlig miljø i miljøpartiet», der hun bruker de nylige utmeldingene av partiet etter Acer-saka som grunnlag for sin diagnose.

For oss som har vært med i De Grønne en stund var det ikke uventet at det kom tilbakeslag etter den eksplosive framgangen i 2013 og 2015. Undertegnede har da også, i min rolle som horn på veggen, påpekt uheldige utviklingstrekk ved flere anledninger. Jeg er likevel ikke bekymret over de siste utmeldingene, og ser ikke at partiet er i noen form for krisetilstand. Mer

Farvel til Leirelv-korridoren

korridorer[1]

Leirelvkorridoren midt på bildet, Leinstrandkorridoren nederst.

Politikere fra alle partier slutter seg til honnør-formuleringer om miljøet. Og bra er jo det. Litt mindre bra er det at de samme politikerne ikke følger opp i praksis. Et tydelig eksempel så vi i Bygningsrådet i Trondheim den siste dagen i oktober. Da valgte det politiske flertallet å ofre en viktig økologisk korridor på bilismens alter. Vedtaket føyer seg inn i et deprimerende mønster.

Den vestlige delen av Trondheim Kommune er halvøya Byneset, et jordbruks- og villmarksområde med rikt og variert dyre- og fugleliv. Problemet er at denne halvøya er i ferd med å bli isolert fra andre naturområder. Byen og de store transportkorridorene, E6 og jernbanen, danner en tung og tett barriere mellom Bymarka og marka-områdene lenger øst. Denne barrieren brytes bare på to steder; Leirelvkorridoren og Leinstrandkorridoren. Disse to økologiske korridorene er avgjørende for å forhindre innavl blant dyr og planter, og sikre biologisk mangfold på Byneset også i framtida. Mer

Samer og kurdere

samene

Samer og rein, pyntet til fest.

(Innledning til kurdisk kulturtreff i Trondheim, 4. februar 2017)

Det er 6. februar 2017 nøyaktig ett hundre år siden den første samiske nasjonal- kongressen  i Norge fant sted i Metodistkirken i Trondheim. Feiring av dette jubileet finner sted i ei hel uke under navnet Tråante, som er det samiske navnet på Trondheim by. Mer

Høy pris for en messe

 

16276191.PDF

Den foreslåtte storhallen vil dominere landskapet rundt elveslyngen

Sommerens store debatt i Trondheim har dreidd seg om Trondheim Spektrum. Dette idretts- og messeanlegget, omgitt av Nidelva på tre kanter, har lenge hatt en håpløs plassering i enden av ei boliggate med vanskelige trafikkforhold, Det ligger dessuten på et svært synlig sted, i hjertet av byens kulturlandskap. Planer om utvidelser har versert lenge og det lot til å være tverrpolitisk enighet om at utbygging måtte skje på samme sted som før, der idrettsanlegget har spist mere og mere av et grøntområde som i sin tid ble donert byen til bruk som park. Mer

Pilegrim i Ujjain

simhast

Alltid fullt av folk ved Ram Ghat

De siste ukene har jeg stort sett vært  i den sentral-indiske byen Ujjain sammen med millioner av indiske pilegrimer, og de siste dagen har jeg besøkt noen viktige turistmål. Det har vært to høyst ulike opplevelser. Mer

Grønn økonomi og grønn politikk

27e7938208-Ove 6.JPG

Ove Jakobsens arbeide med økologisk økonomi var ikke interessant for MdGs økonomiutvalg.

Et temautvalg i MdG har lagt fram en fyldig rapport om økonomisk politikk, og enkelte konkrete forslag til programformuleringer. Det er prisverdig at partiets temautvalg forsøker å tenke nytt, men det spørs om utvalgets medlemmer har vært litt for ivrige til å kassere den økonomiske tenking som partiet har syslet med tidligere.

Det er pussig at utvalget har valgt å ikke problematisere vekst-begrepet, men i stedet har lagt inn «ekte grønn vekst» som en selvfølgelig og overordnet målsetting. Og dert er påfallende at den klart viktigste kilden utvalget viser til for sine konklusjoner er Finansdepartementet. Det er ikke en eneste henvisning til alternativ økonomisk tenkning. Mer

Grønne floskler i media

944938_1270008059683307_1060577035247765453_n

De Grønne er et ungt parti med et brennende engasjement.

Det er gått ei lita uke siden landsmøtet i De Grønne, og media har skiftet fokus til andre partier. Resultatene av landsmøtet synker inn, og vi ser at partiet har tatt et skritt videre. Den tidvis bitre og usaklige kritikken mot  MdG har veket plass for intervjuer med framtredende mdg-ere om vår videre vei mot makt og innflytelse. Det kan være på tide å rydde litt opp i flosklene. Mer

Forrige Eldre innlegg