Kurdisk helikopterstyrt

Wahab Halabjay, leder for PUKs anti-terrorgruppe CTG, og avdøde kommandant Servan Kobane. PUKmedia

Nyheten om en helikopterulykke i Nordirak har utviklet seg i uventet retning. Det var lenge uklart hva slags helikopter det var snakk om; hverken Tyrkia eller Irak savnet noe helikopter. PKK som har mange  baser  i området nektet  også å være involvert, og pekte på at de ikke  har noen form for flystyrker.

Idag kom det likevel en erklæring fra PKKs søsterorganisasjon i Syria, SDF, om at 9 medlemmer av deres anti-terror styrke, blant annet  kommandant Shervan Kobani, var omkommet i ulykken.  Styrken var på vei til byen Suleimaniya, der de skulle  koordinere sitt arbeide med anti-terrorgruppa til partiet PUK. Helikopterne skal ha kollidert med hverandre grunnet dårlig vær, heter det

Nå kan det sikkert være nyttig for kurdiske styrker i Syria og Irak å utveksle erfaringer om kampen mot IS, som  ikke lenger hevder territoriell kontroll men driver geriljakrig i begge land. Det er likevel verdt å merke seg at ferden fra Syria til  Suleimaniya, endte i et område kontrollert av partiet KDP, som har et svært anstrengt forhold til  PUK, såvel som til SDF og PKK.  

KDP behersker den eneste grenseovergangen til  de store områdene SDF kontrollerer i Nordøst-Syria, og ville ikke tillatt en slik styrke å passere til Irak.  Øvrige grenser kontrolleres av Tyrkia eller den syriske regjeringa. USA som støtter SDF avviser at det var deres helikoptere som styrtet. Det er blitt antydet at helikopterne ble stilt  til rådighet av PUK, men det er ikke bekreftet. Dersom disse eller andre helikoptere har gjennomført vellykkede flygninger tidligere, slik bildet over kan tyde på, har det vært en viktig kanal ut av og inn i  Syria, i tillegg til ulovlige og risikable grensekryssinger.

SDF, PKK og de  mange allierte organisasjonene, som gjerne sammenfattes under fellesnavnet  PKK, har nok ikke egne flystyrker, men de har altså en viss tilgang til flytransport.  PKK har flere baser i det området der ulykken fant sted, og det kan ikke utelukkes at den skjedde mens helikopterne forsøkte å lande. KDP hevder at fler v de omkomne var PKK-medlemmer, SDF hevder de tilhørte dem. Spørsmålet er egentlig meningsløst, siden personell jevnlig utveksle mellom de ulike styrkene under PKK-paraplyen.