Blavatskys radikale tradisjon

Den svenske marxisten Boris Benulic har opptrådt hos den markedsliberale tenketanken TIMBRO med et angrep på Naomi Kleins bok Sjokkdoktrinen. Angrepet på Naomi Klein er vittig, skarpt og langt på vei rimelig, men det får ligge inntil videre. Mitt anliggende i denne sammenhengen er ikke å forsvare Naomi Klein; det er å forsvare madame Blavatsky.

Benulic karakteriserer nemlig tilhengere av Klein som Blavatskyvänstern, og tillegger denne gruppen en rekke synspunkter som har svært lite med Blavatskys teosofi å gjøre. For å få til dette gir han også et kunnskapsløst og misvisende sammendrag av Blavatskys liv og virke, og putter hennes arbeide i kategori med Da Vincikoden og diverse andre kommersialiserte konspirasjonsteorier. Mer