Antroposofi og raselære

steinerI forbindelse med Tore Rems Bjørneboe-biografi har det oppstått diskusjon om hvorvidt raselæren til antroposofiens grunnlegger Rudolf Steiner er jødefiendtlig og/eller diskriminerende overfor andre folkegrupper.

Antroposofi er i store trekk en videreføring av Madame Blavatskys teosofiske lære.
Blavatsky hevdet at mennesket gjennomgår en trinnvis utvikling der vi inkarneres utallige ganger før vi vender tilbake til vårt guddommelige opphav. Hun karakteriserte de viktigste trinn i denne utviklingen som rotraser, sju i alt. Hver av disse er igjen delt inn i sju underraser. I løpet av sin utvikling vil hvert individ bli født inn i de fleste om ikke alle de ulike rasegrupper, så vel som i legemer av begge kjønn.

De første av disse rotrasene var ikkefysiske og kjønnsløse. Først i den tredje rotrase begynner, for 18 millioner år siden, det moderne menneske å ta form. Blavatsky forteller at den neste, fjerde, rotrase bygde store sivilisasjoner på det forsvunne kontinentet Atlantis. I fjerde rotrase plasserer hun blant annet samer, malaier, indianere, kinesere og japanere.

Femte rotrase oppsto for 1 000 000 år siden og kalles den ariske. Dens første underrase trengte inn i Nordindia for 60 000 år siden. Annen underrase er de arabiske folk, mens den tredje er den iranske. Den fjerde er den keltiske og den femte er den teutonske. Også jøder er ifølge Blavatsky en arisk folkegruppe. Mer

Blavatskys radikale tradisjon

Den svenske marxisten Boris Benulic har opptrådt hos den markedsliberale tenketanken TIMBRO med et angrep på Naomi Kleins bok Sjokkdoktrinen. Angrepet på Naomi Klein er vittig, skarpt og langt på vei rimelig, men det får ligge inntil videre. Mitt anliggende i denne sammenhengen er ikke å forsvare Naomi Klein; det er å forsvare madame Blavatsky.

Benulic karakteriserer nemlig tilhengere av Klein som Blavatskyvänstern, og tillegger denne gruppen en rekke synspunkter som har svært lite med Blavatskys teosofi å gjøre. For å få til dette gir han også et kunnskapsløst og misvisende sammendrag av Blavatskys liv og virke, og putter hennes arbeide i kategori med Da Vincikoden og diverse andre kommersialiserte konspirasjonsteorier. Mer

Next Newer Entries