Grønne radikale

Foto: Caroline Hargreaves – på Lyden av grønt gjennombrudd med Knut Falk Qvigstad, Monica Løvdahl og Lars Erik Mangset.

Foto: Caroline Hargreaves – på Lyden av grønt gjennombrudd med Knut Falk Qvigstad, Monica Løvdahl og Lars Erik Mangset.

Den hyppigste  kritikken mot Miljøpartiet De Grønne dreier seg om vår manglende blokk-lojalitet. Fra LO og SV beskyldes vi for å  svekke eller tilmed utslette den parlamentariske venstresida, og for å bane vei for Erna Solberg som statsminister. Rødt drar den enda lenger, og hevder at  vi i virkeligheten baner veien for FrP.

På motsatt side av den tradisjonelle blokkinndelinga har Erna Solberg avvist å snakke med De Grønne. Det kan hevdes at hun gjør dette i forvissning om  at hennes ustyrlige firspann får trygt parlamentarisk flertall uten De Grønne. Men den høyreorienterte tenketanken Civita påviser at MDG systematisk allierer seg med  AP og SV, og vanligvis stemmer sammen med disse partiene.

Høyresida hevder altså at De Grønne er klart venstreorientert, mens ytre venstre hevder at vi IKKE er det. Hvem har rett? Mer

Reklamer

Bare miljø?

coutn yourmoneyEt fast innslag i kritikken mot De Grønne er anklagen om at vi «bare har én sak», nemlig «miljøsaken».  En slik anklage er nok atskillig mere avslørende for de  som fremmer den, enn for partiet som man ønsker å ramme.

Nå er det selvfølgelig slik at Regjering,  Storting og andre organer har skilt ut miljø i egne avdelinger: Miljøverndepartementet, Energi og miljøkomiteen, Fylkesmannens miljøavdeling osv. osv. Dette kan være en god ordning for byråkratisk saksbehandling, men  det er en dårlig ordning når vi skal orientere oss i virkeligheten. Mer

Englenes parti

Øyvind Solum er en reflektert representant for  de store religiøse alternativ-miljøene.

Øyvind Solum er en reflektert representant for de store religiøse alternativ-miljøene.

Den siste tida har alle steiner vært snudd i forsøk på å finne negative fakta om Miljøpartiet de Grønne og våre kandidater. Blant funnene er et seks år gammelt intervju med toppkandidaten for MDG i Akershus, Øyvind Solum, som forteller om sine religiøse erfaringer.

Solum er en framtredende skikkelse i det alternative religiøse miljøet i Norge, blant annet som grunnlegger av tidsskriftet Visjon og arrangør av alternativmesser. Han forteller i intervjuet åpenhjertig blant annet om  transcendentale opplevelser, herunder det han beskriver som kontakt med lysvesener. Dette har kalt fram spydige kommentarer både  i ulike media, og  hos  MDGs politiske konkurrenter. Mer

Grønn blokk på tinget

Det var ikke sånn valgkampen skulle være. Ekspertene landet rundt har lenge forberedt seg på å analysere motsetningene mellom Høyre og Arbeiderpartiet, men valgkampen har i stedet vært dominert av noe helt annet. Fra promillepartienes raritetskabinett har Miljøpartiet De Grønne tatt spranget inn i sentrum av debatten, og utfordret ikke bare de etablert partienes prioriteringer, men også deres bilde av virkeligheten.

De Grønne mobiliserer både gamle og unge.

De Grønne mobiliserer både gamle og unge.

Kommentatorer forsøker fortvilet å forstå hvorfor et parti som bryter så sterkt med det etablerte mønsteret fosser fram på meningsmålingene. En viktig grunn er naturligvis nettopp at De Grønne er så annerledes. Vi har bragt farge og vitalitet inn i en traurig valgkamp. I MDGs valgboder står det engasjert og entusiastisk ungdom som har funnet et parti der deres ønske om en bedre verden kan få spillerom. Mer

De Grønne i regjering

Denne meningsmålinga gjorde det plutselig klart for alle at MDG er på vei inn på Stortinget

Denne meningsmålinga gjorde det plutselig klart for alle at MDG er på vei inn på Stortinget

Det politiske Norge innser nå at et nytt politisk parti vil få plass på Stortinget om en måned. Kommentariatet produserer dypsindige innslag i alle media, og den allestedsnærværende Frank Aarebrot karakteriserer MDGs framgang som det største politiske jordskjelvet siden Bondepartiets framvekst for 92 år siden.

Om Miljøpartiet De Grønne klarer å forsvare eller tilmed øke sitt nivå fra de 5,1 % knallmålinga viste, gjenstår å se, men det virker sannsynlig at vi oppnår ett eller flere mandater. Vi må derfor også tåle et mere nærgående blikk på program og kandidater enn vi har vært vant til.

Mange – ikke minst fra de etablerte partiene – gjør et stort nummer ut av at MDG ikke tar stilling i blokkpolitikken. Motsetningen mellom politikkens tradisjonelle høyre- og venstreside gjøres til selve grunnlaget for alle politikk, og din preferanse for enten Jens Stoltenberg eller Erna Solberg blir valgets hovedsak. Mer

Blokkpolitikkens avgrunner

blokkpolitikken må fortsette MDGs økende oppslutning på meningsmålingene har økt interessen for det grønne alternativet. Det er derfor mange som er nysgjerrige på vår politikk. Noen ringer, eller legger beskjed på Facebook, og mange kommer innom valgbua eller andre steder der De Grønne viser seg fram. De fleste ber oss utdype politikken på områder de er spesielt interessert i, men mange er også ute etter å finne noe å angripe oss for.

De fleste angrepene – og mange av de interesserte spørsmålene – dreier seg om regjeringsspørsmålet. SV og Rødt angriper oss for ikke å gi forhånds-støtte til en ny rød-grønn regjering. Venstre angriper oss for ikke å støtte en framtidig Høyre-ledet regjering. Mer

Grønn bølge

 Fire tydelige representater for den grønne bølgen: Harald A Nissen, Rasmus Hansson, Eva Joly og Hanna  Marcussen.

Fire tydelige representater for den grønne bølgen: Harald A Nissen, Rasmus Hansson, Eva Joly og Hanna Marcussen.

I løpet av sommeren er det blitt klart at Miljøpartiet de Grønne er en faktor som må regnes med i norsk politikk.  De nasjonale talspersonene – Hanna Marcussen og Harald Nissen – og toppkandidaten i Oslo – Rasmus Hansson – er synlige i media hele tida, men også mange andre trer fram på vegne av MDG, både kandidater, tillitsvalgte og vanlige medlemmer.  Ja, vi får også betydelig støtte fra ikke-medlemmer i form av leserbrev, kommentarer på Facebook og andre nettsteder osv. Mer

Forrige Eldre innlegg Next Newer Entries