FRP og muslimtruselen

Det er dessverre ikke mulig å overse Fremskrittspartiets hensynsløse kampanje mot norske muslimer. Den er en alvorlig trussel mot det norske samfunnet, men må møtes med rolig og saklig argumentasjon.

For den som har et minimum av innsikt i disse problemene er det åpenbart at Siv Jensen og de andre FRP-erne bevisst pisker opp hat og uro i den norske befolkning. Dette gjør de med en usaklig og kunnskapsløs argumentasjon hvis eneste hensikt er å skremme folk til å stemme på hetserne.

Teknikken de bruker er å trekke fram eksempler på ekstrem islamisme og overføre dem til alle muslimer og alle varianter av islam. På denne måten blir et hodetørkle, en hijab, til et angrep på 17 mai og Ja vi elsker. Denne argumentasjonen skjelner bevisst ikke mellom ulike varianter av islam og heller ikke mellom terrorisme og fromhet.

Idag slår Dagbladet stort opp at fr Jensen anser kampen mot radikal islam for å være den viktigste utfordring i vår tid. Et stykke på vei kan jeg være enig: akkurat som marxistleninismen forførte store deler av mine jevnaldrende for noen årtier siden, blir idag mange intelligente og opprørske mennesker fanget opp av totalitære og hensynsløse varianter av wahhabi og salafi-islam. Som jeg tidligere har drøftet grundig er det nødvending for radikale bevegelser å distansere seg fra slike muslimske fanatikere, akkurat som det i sin tid var nødvendig å ta avstand fra Stalin og Pol Pot.

Men liksom det var en total avsporing å koble stalinismen og dens avleggere til enhver form for sosialisme eller sosialdemokrati, er det helt på jordet å sidestille normal muslimsk praksis med terrorisme.

Og det er akkurat dette FRP gjør, nå som da. På partiets nettside finnes ei liste med eksempler på det de anser som snikislamisering av Norge. Hvis ikke bakgrunnen – koblingen til grov islamhets – var så alvorlig, kunne lista vært komisk – den omfatter f.eks. arbeidet for å opprette en islamsk bank, ønske om halalmat i fengsler og andre institusjoner, fri på muslimske helligdager, bønnerom på arbeidsplasser og separat svømmeundervisning for gutter og jenter.

Det er selvsagt mulig å diskutere hensiktsmessigheten av hvert enkelt ønske av denne typen, men å anse (f. eks.) en bank basert på islamske prinsipper som en trussel mot norsk kultur burde falle på sin egen urimelighet. Vi har da hatt Bøndernes Bank og Arbeidernes Landsbank uten at det norske samfunnet brøt sammen av den grunn. Selv bruker jeg den antroposofisk baserte Cultura Sparebank uten problemer – og uten å være antroposof.

Det gjenstår for oss som har litt fornuft i behold å insistere på at den muslimske minoriteten i Norge har rett på en vis respekt. Muslimer i Norge må ha muligheten til å leve etter sine religiøse forskrifter (selv om ikke alle muslimer bryr seg om dette) så lenge dette ikke tvinger oss andre til å endre livsstil.

Den skremmende muligheten er selvfølgelig at en bastant motstand mot selv den minste tilpasning til det faktum at Norge er blitt et flerkulturelt samfunn, vil føre til nettopp det resultatet Siv Jensen påstår hun ønsker å unngå: sterkere motsetninger mellom muslimer og andre nordmenn.

En slik utvikling ville antakelig vær bra for Siv Jensens parti, men den ville være ytterst dårlig for Norge

21 kommentarer (+add yours?)

 1. Nikolai Dragnes
  mar 02, 2009 @ 16:31:17

  For mange kristne har nok mange funnet frelse i dualismen de sitter med i sitt psykologiske sinn, og der har satan/jævler blitt islam/muslimer.

  For en som bor på Grünerløkka og ferdes rundt i Oslo er det bare så alt for innlysende at det er tomsinger som aldri har hatt en reell samtale med en innvandrer som spyr ut kvalmen sin i nettforum.

  Vil sitere en årsaksammenheng til rasisme jeg har sett på nett som er god:

  «Det er flere grunner til at rasisme/xenofobi er så utbredt i Norge, jeg vil nevne syv hovedårsaker:

  a) Fordreid paranoia basert på et forvridd mediainntrykk og språkevner, og mangel på kontakt med innvandrere. Av typen, man leser en voldssak eller om krig der det nevnes at gjerningsperson er innvandrer, men kobler ikke sammen at dette er untaket og at det for hver slik gjerningsperson er 100.000’er som ikke er gjerningspersoner. Og at prosentandelen som faktisk er innvolvert i alvorlig kriminalitet er så lav at sjangsen for at du blir utsatt for noe i hele livet ditt er ubetydelig.

  Partier som FrP og Demokratene støtter opp under dette feilaktige bildet bevisst fordi de vil gi inntrykk av å beskytte deg mot en ekstern fiende. Og det er gjerne de man ser etter i fars figurer, noe politikere er. Bakgrunnen er angst og redsel hos den paranoide.

  b) Religiøs paranoia eksternalisert over på «mørkhudete.» En stor grad av rasismen har sitt utspring i religion. Religion maskerer ofte selvinnsikt og gir falsk tilgivelse og trygghet. Følelser man selv har om seksualisert tvang og vold tilgies og glemmes, men i innvandringsdebatten kommer sin egen religiøse skygge, iom. at slik forglemmelse ikke er emsjonelt mulig, ut.

  c) Nasjonalistisk paranoia. Nasjonalisme, noe religion også kan føre til, gir en økt selvhevdelse. Resultatet er ofte dehumanisering av andre humaner fra andre nasjoner. På mange måter er dette samme følelsen humaner har ovenfor andre dyr, som skapes. Dvs. at rasistene i større grad jakter på innvandrere. I den ekstreme nasjonalistiske formen, der det ikke bare gies uttrykk for irritasjon, men begåes uprovosert vold, så er det faktisk kannibalisme som er årsaken til volden.

  d) Animalsk paranoia. Det faktum at mange nordmenn ikke enser at andre dyr har følelser, språk og tanker, blandet i hop med religiøs og filosofisk overbevisning om dyrs underlegenhet kan føre til misoppfattelser språklig sett. Når det f.eks. skrives og snakkes om innvandrere kan det i realiteten være dyr man snakker om. Nazistene visste å bruke dette bevisst når jøder ble sammenlignet med rotter. Dvs. at ordet «innvandrer» eller «asylsøker» brukes om dyr, fordi nordmenn er hellig overbevist om at dyr ikke har følelser, lidelse eller språk og tanker. I bunnen her ligger altså også en form for kannibalisme, dog med et snev av nasjonalistisk og religiøs fortreffelighet blandet i psykosen.

  e) Patelogisk Psykopati. Enkelte mennesker er sadister og aggressive. Generelt for alle humaner er dette et tall mellom 1-10% av befolkningen. Enten dette skyldes kropp eller vold og frykt i barndommen er mer eller mindre irrelevant. Det samme antallet ser ut til å være gjeldene i hele verden, kun styrt av hva slags levesett man har i samfunnet. Det er ikke til å overse at blant rasister finner man helt klart en overrepresentasjon av psykopater. Man trenger i utgangspunktet mangel på empati for å kritisere befolkningsgrupper, og det er nettopp dette psykopaten mangler i sin hjernestruktur, empati og sympati. Disse er skyld i en hel del rasistiske og dehumaniserende utsagn, som mer eller mindre fester seg i befolkningens språkbilde.

  f) Krigspropaganda. Myndighetene i USA, og styresmaktene via Bush, Cheney etc. har aktivt promotert et skremselsbilde av en ikke eksisterende terrorsituasjon for å vinne stemmer og få vervet flere soldater. Mange av disse mer eller mindre absurde konspirasjonene og trusselbildene mot demokrati og trygghet er årsaken til islamofobien. Spesielt siden mer ekstreme elementer (og de finnes) av det Republikanske partiet også har benyttet seg av media og internett. Dette kalles spin, og denne gangen på frykt (se forøvrig de andre punktene), og det er selve hovedårsaken til at man nå har så mange flere prosent islamofobe og ekstremister enn før 2001.

  g) Maskinell paranoia. Når en person som ikke forstår større sammenhenger og har et psykotisk forhold til sine omgivelser beskriver følelser foran en ikke følende gjenstand slik som en PC dukker det ofte opp problemer i beskrivelsen av problemer. Dette kan også gjelde andre maskiner. «

 2. predikeren
  mar 05, 2009 @ 20:00:12

  Jeg er ikke FrPer eller Siv¨’fan, men jeg har likt å tenke at journalister holder sitt arbeid hevet over personlige agendaer.
  Når alle mediene , selv Viggo i NRK, gjør egen agenda fremfor skikkelig journalisthåndverk, så begynner jeg å tro på «snikislamiseringen»!

  Vel, jeg har hentet frem Malmøs forberedelser til å motta Israels tennislag. Nå starter landskampen med piggtråd og bevoktning, og kampene skal gå uten publikum.
  Og dette er i Malmø.
  Når våre journalister bare kosesnakker med ordføreren for å fremme egen agenda! Samme for dem hva som skjer, bare de kan latterliggjøre noen.

 3. venstrevrien
  mai 24, 2009 @ 15:30:20

  Og galskapen bare fortsetter… Nå har FrP bestemt seg for at det ikke skal være lov for elever å gå med hijab i skolene. Dette er en totalt uakseptabel politikk fra FrP!

 4. predikeren
  aug 16, 2009 @ 16:15:11

  Jeg mener at den som sterkest har diskriminert i vårt samfunn er LO og AP med støttespillere. Dette belegger jeg i innlegget mitt : «Hvem diskriminerer?»
  De sto for den grunnleggende debatten i den første arbeidsinnvandringstiden. Hvor de la lokk på alle fagforeningenes debatter, både lokalt og sentralt. De unndro slik dette «problemkomplekset» fra all demokratisk behandlingsprosess.
  Hvorfor?
  «De var redde for at folk skulle vise for sterke diskriminerende, fremmedfiendtlige meninger,» ble det ymtet «under bordet», og hvisket i krokene.
  Men det var en storstilt villedningsmanøver, for å få folk til å godta at alt ble sentraldirigert, uten å stille spørsmål.
  Stilte man spørsmål, kom det fort frem at innvandringen var en økonomisk kalkulert og politisk planlagt for å kunne takle oljeinntektene. Les olje»meldingene» og NOUene fra den tiden og se dette satt opp som greie regnestykker.

  Dette ville de ikke ha frem, belyst offentlig! At de kalkulerte med arbeidsinnvandringen! At LO selv ville håndtere dette!

  Nei, vi skulle nektes å snakke om dette i egen fagforening, og ikke ett problem vedrørende dette skulle løses demokratisk. Alle «løsninger» kom fra et dertil opprettet kontor.
  I denne håndteringen ligger fremveksten av fremmedhatet.

 5. Xebeche
  aug 16, 2009 @ 16:42:55

  Man bør huske at også mange muslimer – sekulære, liberale personer, som typisk har forlatt et undertrykkende islamistisk land – advarer mot «snik-islamisering». Med dette mener de naturligvis ikke at de ønsker hets imot seg selv som muslimer – de er ikke masochister. Det må være noe annet de har i tankene.

  Det de mener er at de ikke ønsker at islamistisk undertrykkelse skal følge etter dem til Vesten. Først og fremst handler det om at de ikke ønsker at sharialoven skal komme til å gjelde her, fordi det vil være ensbetydende med det liberale samfunnets undergang. Men disse sekulære og liberale muslimene står i den spesielle situasjonen at den norske venstresiden har lyst til å stemple dem som «islamofober». Ironisk nok sier flere av dem at Frp er det eneste partiet som taler deres sak.

  «Snik-islamisering» er ikke en mistenkeliggjøring av muslimer, men en kritikk av regjeringen. Det var regjeringen, ikke muslimene, som forsøkte å gjøre blasfemi straffbart og dermed begrense ytringsfriheten. Ved å innføre slike grupperettigheter er veien åpen for å hindre også politisk satire, for eksempel. Regjeringen tørket ansvaret av seg på minoriteten, ved å kjøre den foran seg som skjold. Det var svært kynisk og brutalt gjort av regjeringen, etter min mening.

  Det var regjeringen som forsøkte å innføre religiøst politi, til tross for at muslimske, kvinnelige politistudenter advarte mot dette, og tryglet dem om ikke å gjøre det. Til tross for at selv et muslimsk land som pakistan ikke vil gjøre det.

  Begge disse forslagene ble unndratt normal politisk prosedyre – de ble forsøkt «snik-innført». Begge forslagene ble begrunnet med «hensyn til muslimer» og islam. Derfor er «snik-islamisering» ikke en ondsinnet mistenkeliggjøring, men en dekkende beskrivelse av regjeringens handlinger. Selvfølgelig er det dypt kritisabelt og forkastelig at regjeringen bruker en etnisk minoritet på den måten, men da må man som det minste ha styrke nok til å kritisere regjeringen, og ikke de som allerede gjør dette.

  Vindheim skriver:

  «Som jeg tidligere har drøftet grundig er det nødvending for radikale bevegelser å distansere seg fra slike muslimske fanatikere, akkurat som det i sin tid var nødvendig å ta avstand fra Stalin og Pol Pot.»

  Og det er veldig treffende. Men det som skjer når folk gjør dette, er at andre beskylder dem for å rakke ned på de sakesløse. All retorikken rundt islamismen oppstod i kjølvannet på terroren. Det er da opplagt at den hele tiden har handlet om «muslimske fanatikere», ikke alminnelige mennesker.

  «Men liksom det var en total avsporing å koble stalinismen og dens avleggere til enhver form for sosialisme eller sosialdemokrati, er det helt på jordet å sidestille normal muslimsk praksis med terrorisme.»

  Hvem er det som sidestiller muslimsk praksis med terrorisme? Først og remst muslimske demagoger, selvfølgelig. De skal man ikke lytte til. Men det er de som får mikrofonen stukket frem. For litt siden kunne man lese om en imam i pakistan som var blitt drept fordi Taleban var lei av å høre ham forklare at Taleban er «uislamsk». Jeg hadde aldri sett ett eneste intervju med ham i et norsk medie. Hvorfor ble han ikke invitert til å holde foredrag i Liettraturhuset? Hvorfor blir bare antisemitter og konspirasjonsteoretikere kjørt frem som «talsmenn»?

  Denne prioriteringen må bære sin andel av ansvaret, sammen med regjeringens bruk av en minoritet som menneskelige skjold. Resultatet er et språk som ikke skiller mellom harmløs religion og politisk totalitarisme. Når landets ledere ikke skiller disse tingene, kommer befolkningen heller ikke til å gjøre det. Men i det øyeblikket befolkningen etterligner lederne, får de vite at de er inngrodde, sneversynte rasister. Vel, den beskrivelsen treffer først de som går foran med eksemplet, selvfølgelig.

 6. Jan Bojer Vindheim
  aug 16, 2009 @ 17:26:01

  ikke bare sekulære mennesker muslimsk bakgrunn, men også de fleste praktiserende muslimer tar avstand fra ekstremisme og terrorisme. Det er et viktig poeng at de fleste ofrene for ekstremistene er andre muslimer.

  De fleste som bodde i Mulla Krekars islamistiske ministat rundt Biyara i Nordirak var jo muslimer, men ingen av dem jeg har truffet i Biyara har ønsket hans variant av sharia tilbake .

  Men det er også viktig å huske at sharia ikke er en fast lovtekst, men skiftende forsøk på å tilpasse samfunnslivet til religionen. Den vanligste bruken av sharia i Europa dreier seg om ekteskap, skilmisse og arveoppgjør. Å hevde at innføring av sharia «vil være ensbetydende med det liberale samfunnets undergang», har derfor bare gyldighet for visse tolkninger av sharia på visse samfunnsområder, f.eks. straffelov, ytringsfrihet osv.

 7. Xebeche
  aug 16, 2009 @ 17:51:05

  Sharia skiller verdimessig mellom kjønnnene, og kjønnenes likeverdighet er en grunnbjelke i det liberale samfunnet.

  Like fundamental er prinsippet at alle står likt overfor loven – vel å merke den samme loven. Enhver kan godt argumentere for at vi skal gå bort fra den ordningen, og innføre forskjellsbehandling etter kjønn og etter etnisitet, men da mister man retten til å kalle seg liberal. Da er man autoritær.

 8. Jan Bojer Vindheim
  aug 16, 2009 @ 18:25:56

  Det er ikke sant at sharia nødvendigvis innebærer at de to kjønn tillegges ulik verdi.

  Europeiske muslimer ønsker i stor grad å tolke og praktisere sin religion ut fra den forutseteing at menn og kvinne er like mye verdt, akkurat som de fleste kristne ser bort fra Bibelens krav om at kvinner skal tie i forsamlingen.

 9. Xebeche
  aug 16, 2009 @ 18:51:40

  Her står jeg overfor ny kunnskap, og det er bra. Har du et eksempel på en shariadomstol som dømmer ut i fra at kvinner og menn står likt? Jeg tilstår at det har jeg aldri hørt om.

 10. Jan Bojer Vindheim
  aug 16, 2009 @ 19:10:23

  Hva mener du med en shariadomstol?

  De fleste fortolkninger av sharia gjøres i Europa av skriftlærde (mullaher, muftier osv) overfor de impliserte. De skriftlærde har i hovedsak fire ulike tradisjoner å forholde seg til innen sunni-islam og et mylder av ulike ayatollaher innen sjia. Det er stor forskjell på hvilke fortolkninger slike skriftlærde kommer med.

  Jeg vil nok klare å finne eksempler på at skriftlærde i Europa gir råd i familiesaker ut fra det prinsipp at begge ektefeller har like rettigheter

 11. Xebeche
  aug 16, 2009 @ 19:34:16

  Jeg tenkte på de engelske shariadomstolene, som har juridisk bindende kraft overfor det alminnelige rettsapparatet. Man kan altså ta en dom fra en shariadomstol og få den effektuert ved hjelp av alminnelige domstoler / politiet.

  Det er de eneste shariadomstolene jeg kjenner til i Vesten. De dømmer ut fra at kjønnene ikke står likt – etter det jeg vet. Hverken du eller jeg har altså, enn så lenge, hørt om en shariadomstol som likestiller kjønnene.

  Hvis du kan finne en skriftlærd som ut fra shariaen likestiller kjønnene, en mullah, mufti eller ayatholla, ville det også vært fint. Det gir håp hvis noe slikt virkelig finnes. Men heller ikke en slik «uformell» praksis har jeg hørt om.

 12. Jan Bojer Vindheim
  aug 16, 2009 @ 20:09:26

  Dette må du dokumentere, spesielt det om at britisk politi kan pålegges å effektuere vedtak i «shariadomstoler» (som du fortsatt ikke har definert)

  I mellomtida har jeg bladd litt i gallupundersøkelsen fra 2008 som dokumenterer muslimers holdinger til ulike spørsmål i 35 land.

  Der går det fram at de fleste kvinner i muslimske land vil ha både likestilling og sharia.

  I kommentarene (av Dalia Mogahed og John Esposito) nevnes (den kvinnelige) jusprofessoren Asifa Qureishi som hevder det er nødvendig å anvende sharia for å fjerne kvinneundertrykkende lover,f. eks. Pakistan.

 13. Xebeche
  aug 16, 2009 @ 20:28:00

  «LONDON, Sept. 14 (UPI) — The British government has quietly allowed the decisions of a network of advisory Muslim courts to be legally enforced, The Sunday Times of London reported.
  Until recently, the courts, which rule according to Sharia law, depended on voluntary compliance among British Muslims. But now the government is allowing their decisions to be enforced through county courts or High Courts, the newspaper said without naming sources.

  It reported Sharia courts with the new powers have been set up in London, Birmingham, Bradford and Manchester, with two more courts planned for Glasgow and Edinburgh. The Muslim courts had been classified as arbitration tribunals with decisions binding in law only if both parties in a dispute agree to give it the power to rule.»

  http://www.upi.com/Top_News/2008/09/14/British-Sharia-tribunals-gain-new-powers/UPI-53041221405891/

  Jeg slo opp «sharia+ gender equality» i google, og kom til en Hizb-side som «avkler mytene». Argumentasjonen er fascinerende, fordi den vil vise enten at vestlige kvinner ikke egentlig er likestilte, eller at likestilling ikke er attraktivt, eller at likestilling faktisk egentlig er patriarkalsk. Sjekk den ut:

  http://www.hizb.org.uk/hizb/resources/issues-explained/leaflet-women-and-shariah-unraveling-the-myths.html

  Men det var nesten en digresjon. Jeg mangler stadig å se en skriftlærd (mann) som tolker sharialoven på en måte hvor kjønnene er likestilt. Selv om mange kvinner sier de ønsker seg dette, er det eksistensen av fenomenet det handler om nå. Finnes det en slik domstol?

 14. Jan Bojer Vindheim
  aug 17, 2009 @ 05:03:01

  Interessant. Og det går jo klart fram at vedtakene bare er gyldige hvis de aksepteres av de berørte partene. Jeg vil tro det stort sett er snakk om ekteskapsforhold, slik jeg tidligere har nevnt.

  Forørvrig er det ingen mangel på muslimske skriftlærde som støtter likestilling mellom kjønnene. Tariq Ramadan skriver for eksempel: » .. a well-understood Islam cannot justify the discriminations that are in place in Muslim countries (mainly Arab countries).»

 15. Xebeche
  aug 17, 2009 @ 08:20:58

  Når man går til shariadomstolen ligger det implisitt at begge parter er enige f ø r prosessen starter. Man kan ikke backe ut hvis man er utilfreds med dommen.

  Jeg tror det er derfor den politikeren som ble nevnt til sist anser de domstolene for å være i strid med engelsk lov. Det er vel skjedd en gang eller to gjennom tidene at en mann har truet en kvinne til å gå med på noe som ikke egentlig var i hennes interesse.

  Men poenget var at selv om hun tilslutter seg forskjellsbehandlingen av hele sitt hjerte så er det snakk om forskjellsbehandling. Hvis man tillater forskjellsbehandling etter kjønn i rettsapparatet, da er det liberale samfunnet alvorlig stekket, det tror jeg vi kan være enige om. Å forholde seg til dette kan man ikke kalle populisme o.l., det er jo høyst reell virkelighet for dem det angår. Og kan komme til å angå.

  Jeg synes det er påfallende vanskelig å finne en skriftlærd som sier klart ut at ifølge sharia er mann og kvinne likeverdige. Tariq Ramadans utsagn kan tolkes i for mange retninger til at det kan kalles en indiskutabel utlegning av loven i den retning.

  Jeg har lest mange liberale muslimer forklare at det ikke er noen konflikt mellom islam og det liberale samfunent, men ingen av dem har sagt at sharialoven kan brukes – så vidt jeg har forstått fordi den kommer i konflikt med liberale grunnsetninger (og menneskerettighetene, for den del).

 16. Jan Bojer Vindheim
  aug 17, 2009 @ 14:03:55

  Du viser ingen stor vilje til å forstå hva dette dreier seg om.

  Det finnes ingen «lov» som heter «sharialoven». Sharia dreier seg om å tolke Koranen og hadithene, anvendt på en konkret situasjon. Dette gjøres vanligvis av folk som har studert disse spørsmålene – muslimske skriftlærde,

  Gallupundersøkelsen jeg viste til i et tidligere innlegg viser at de fleste muslimske kvinner ikke ser noen motsetning mellom likestilling og sharia. Sitatet fra Tariq Ramadan viser at vestlige muslimske skriftlærde menn tar kritikken av kjønnsbasert undertrykkelse i muslimske land på alvor.

 17. Xebeche
  aug 17, 2009 @ 15:08:15

  Jeg tror vi må være forberedt på at et emne som de her gjør krav på presiseringer ned i milimetre vi normalt, i gjensidig tillit, kan springe over. Så det er ikke fordi jeg ikke har vilje til å forstå, det er fordi språket hele tiden gradbøyes.

  Er det nå altså ikke mulig å snakke om en «sharidomstol» når mennesker går dit med tvister, overfor en dommer, som ut i fra teksten utsteder en dom, som er rettskraftig i det alminnelige rettsvesenet?

  Nei, sier du. Det er ikke en «domstol». Og den boken ikke-dommeren utleder det som både er og ikke er en dom fra, er ikke en «lovbok». Altså finnes det ingen sharialov og ingen shariadomstol. Dermed er det også meningsløst å spørre om sharialoven likestiller kjønnene, ettersom selve loven ikke finnes. Til tross for at disse kjennelsene er rettskraftige, altså.

  Jeg tror vi sier det sånn her: I det språkområdet folk som deg og meg beveger oss i, så svarer alt dette i praksis til det vi kaller «domstol» og «en lov». Selv om hver skriftlærd – en tidlig form for jurist – tolker dommen komplett forskjellig, så ligger det fast at n å r den skriftlærde gjør dette, så tolker han en lov, liksom en dommer gjør. Derfor er det rimelig for folk som ikke selv er en del av dette rettssystemet, og som man ikke kan forvente kjenner nyansene like godt som dem det angår med hensyn til titler – kaller hans beslutning for en «dom». Ikke minst ettersom den seirende parten kan ta «dommen» med seg til det alminnelige rettsvesenet, hvor den vil bli oppfattet og behandlet som nettopp dét.

  Vi prøver igjen, så: Finnes det én skriftlærd, eller én «domstol» / tribunal / kall det hva det skal kalles – som sier at i henhold til sharia / hadithene, så er kvinner og menn likestilt?

 18. Jan Bojer Vindheim
  aug 17, 2009 @ 16:34:48

  Nå må du ta det litt med ro i svingene.

  Jeg hevder ikke at det ikke finnes noen sharialover eller noen shariadomstol. Jeg hevder at sharialoven (i bestemt form) ikke finnes. I ulike land og til ulike tider fortolkes Koranen og hadithene på ulikt vis.

  Javisst finnes det skriftlærde som mener likeverd mellom kjønnene er i samsvar med sharia. Den skriftlærde Tariq Ramdan sier, som jeg har påpekt, at diskriminering av kvinner ikke har belegg i Islam. Videre uttaler Dr Ghayasuddin Siddiqui, at islam støtter likeverd mellom kjønnene i en kommentar til en ny avtale som tilrettelegger sharia-ekteskap for britiske forhold .

  Og (for tredje gang): de fleste muslimske kvinner mener det er samsvar mellom likestilling og sharia.

 19. Bante
  aug 17, 2009 @ 17:54:21

  Etter å ha fulgt debatten mellom Vindheim og Xebeche så sitter jeg fremst på stolen og sitrer av forventning etter å få vite hva navnet er på den shariadomstolen (i Europa som ellers) som oppfyller Vindheims krav til likestilling mellom kjønnene.

  Siden islam i det store og hele er en liberal religion, så må det da finnes et takras av liberale shariadomstoler og sender ut en enorm mengde liberale dommer. Ikke sant?

  Det er fint med Ramadan som snakker vènt om damer (han anklages forresten av mange for å snakke med kløyvd tunge), men handlinger snakker høyere enn ord (i Sovjet snakket man om menneskerettigneheter forresten, men det ble med det). Og dommer er vel for handlinger å regne – i denne samenhengen, ihvertfall.

  Vindheim insisterer på at sharia kan tolkes hipp som happ. Men når han blir utfordret, så svarer han at det er utfordrerens ansvar å komme med eksempler på moderate sharia (i praksis), så gir han bevisbyrden tilbake til utfordreren. Noe absurd, spør du meg. Det er nå helst sånn at man må selv ta seg bryet med å underbygge sine argumenter, ikke forlange at motdebattanten skal gjøre det? Eller er jeg gammeldags?

 20. Jan Bojer Vindheim
  aug 17, 2009 @ 19:55:29

  Jeg må være skrekkelig dum, for jeg kan ikke forstå at jeg har kommet med slike påstander som en person som kaller seg Bante tillegger meg.

  Ikke tror jeg at sharia kan tolkes hipp som happ, og ikke mener jeg at islam i det store og hele er en liberal religion. Jeg tillater meg bare å påpeke at sharia ikke er en lovbok men en levende og dynamisk tradisjon.

  Jeg har registrert noen velkjente knep i argumentasjonen hos islamhatere; f.eks. at alle utsagn de har problemer med (f.eks. fra Tariq Ramadam) møtes med at de er usanne (kløyvd tunge).

  Og slike empiriske fakta som at flertallet av muslimske kvinner mener sharia og kvinnefrigjøring lar seg kombinere blir totalt neglisjert – de passer jo ikke med fordommene.

  Men jeg har nå faktisk referert en skriftlærd på at kvinner ikke skal diskrimineres, og jeg har dokumentert at shariadomstolene i England har forpliktet seg til å legge like rettigheter for menn og kvinner til grunn for sine avgjørelser.

 21. Xebeche
  aug 17, 2009 @ 20:25:05

  Vindheim må legge av seg den selvfølgelige bruken av ordet «hat». Det fører ingen steder, annet enn ut i provokasjoner og gjensidige beskyldninger. Hvis fornuften skal vinne frem må følelsene komme i bakgrunnen. I dette tilfellet forestillinger om andres følelser – dobbelt ugyldig antagelse, i min bok.

  Jeg paster overskriften fra Vindheims kilde:

  «Landmark new Shariah law gives UK Muslim women rights»

  Landmark new. Det høres veldig lovende ut. Men hvis ikke ideen om likesilling var der i utgangspunktet så var det riktig av de som påpekte det å påpeke det.

  Vindheim referer til en galluppundersøkelse som positivt sier at et flertall muslimske kvinner ønsker likestilling. Men i hvilken betydning av ordet? Det er dit tyngden er flyttet. Og man k a n uttrykke to stikk motsatte ting ved hjelp av ett og samme ord. Det sier jeg ikke at man gjør i dette tilfellet, men den muligheten må undersøkes litt mer. Den andre halvdelen av setningen er jo at de samme menneskene også ønsker «religion in their society». Hvis det betyr at religon og politikk blandes, vel, så er man kanskje like langt. Å grunne over dette kan ikke med noen rimelighet kalles «hat» eller demagogi.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: