GU: Genmanipulerende Ungdom

webimage-F65352DC-248B-4992-9239FD431D027C5EGenteknologi er utvilsomt et spennende fagfelt, et fagfelt som åpner svimlende perspektiver. Faktisk så svimlende for noen at evnen til kritisk tenkning forsvinner. Rettere sagt:  kritikken blir en trussel, en trussel som må bekjempes med hån og spott. Drømmene presenteres som harde fakta.

Det er ingen ydmykhet å spore hos tilhengerne av det genmodifiserte landbruket. GMOer er nødvendig, for å brødfø verden, intet mindre. At bevisene som en slik påstand kunne bygge på er total fraværende spiller ingen rolle. Enhver skepsis til GMOenes velsignelser må bunne i mangel på kunnskap, hevdes det. Forskning som undergraver visjonene må, pr. definisjon, være dårlig forskning. Kritikk av de multinasjonale GM-pushernes påstander sidestilles systematisk med vaksinemotstand, klimaskepsis og troen på at jorda er flat.

1024px-Teodor_Bruu_2019

Teodor Bruu har frontet Gus nye GMO-uttalelse.

Så også når landsstyret i Miljøpartiet De Grønnes ungdomsparti, Grønn Ungdom, vedtar en resolusjon om GMOer. Der kreves det at Norge skal «anerkjenne» GMOer som «en del av løsningen på klima og naturkrisa». Hvilke natur og klima-problemer som skal løses av genmodifiserte organismer står det riktignok ingen ting om. Videre kreves det at Norge skal «anerkjenne» GMO som «en del av løsningen på sult og fattigdom i verden». I en debatt 27 februar på dagsnytt 18 med GU talsmann Teodor Bruu påpekte riktignok Aina Bartmann fra Nettverk for GMO-fri mat og fôr at vi hittil ikke har sett at GMO-er kan løse noen av disse problemene.

Men Grønn Ungdom tar i sin tekst absolutt ingen forbehold, vurderer ikke om konsekvensene av GM-teknologier kanskje burde  utredes eller granskes. GU har ingen ønsker om å vurdere de langsiktige økologiske følgene av å utplassere genetisk modifiserte organismer i naturen. De grønne ungdommene har rett og slett ingen motforestillinger overfor GMOene. Dette i skarp motsetning til de grønne partiene i Europa og EU, som krever konsekvensutredninger og føre-var lovgivning, så vel som GUs egen internasjonale paraplyorganisasjon, FYEG, som «want a European Union that opposes GMO like the majority of the citizens» .

Det er svært lett å finne GM-lobbyens synspunkter på nettet, ikke minst fordi det er betalt store summer for å sikre at artikler og vurderinger som støtter og lovpriser GM-industriens fortellinger alltid kommer øverst hos Google. Det er likevel ikke vanskelig å finne de kritiske stemmene, om man er villig til å sette GM-lobbyens bakvaskelser av sine kritikere til side. Greenpeace har her en kjapp oversikt over viktige uavklarte problemer med GMOer.

genok_PMS_376_LARGE2-200x140.jpgProfessor Terje Traavik ledet i mange år det norske uavhengige forskningsinstituttet GenØk, som arbeider for biosikkerhet og tryggere bruk av genteknologi. Han har også ledet Mdgs programkomite. I 2016 tok han bladet fra munnen i sitt svar på grove personangrep fra en framtredende norsk GM-lobbyist. Det later ikke til at Teodor Bruu eller andre medlemmer av Grønn Ungdom har brydd seg med å lese dette.

Jeg skal ikke her gjennomgå alle de faglige argumentene som tilsier en restriktiv holdning til GMOer, og en skeptisk holdning til GM-industriens store visjoner. Heller ikke skal jeg gjennomgå Monsantos systematiske løgner om helsefaren ved de sprøytemidlene deres GMOer forutsetter, men jeg vil avslutte denne artikkelen med å vise til en artikkel der Caius Rommens, som har utviklet hundrevis av patenterte GM-organismer for Monsanto, forklarer hvordan han gradvis oppdaget større og større problemer med den teknologien han hadde brukt sitt liv på, og hvorfor han nå ønsker at de plantesortene han har utviklet skal trekkes fra markedet.

How could I have missed the issues? How could I have trusted the statisticians? How could the USDA have trusted them? My re-evaluation of the data clearly shows that the GMO varieties are seriously compromised in their yield potential and in their ability to produce normal tubers.

 

Skjebnetime for Syrias lidende folk.

I 2011 demonstrerte millioner av syrere mot Assad-regimet

De som trodde krigen i Syria ikke kunne bli verre, har nok en gang tatt feil. Tragedien som snart har vart i 10 år kan se ut til å gå mot et grusomt klimaks. Hvordan det ender er det umulig å si.

I en blodig offensiv mot Idlib har Putin og Assad, i strid med vedtatte avtaler, drevet nok en million sivile på flukt. I Tyrkia, som jo allerede har gitt rom til flere millioner flyktninger fra Assads terror, har Erdogan svart ved å øke sin militære innsats, i håp om å bevare en sone for flyktningene på syrisk side, slik at  ikke også de kommer inn i Tyrkia. Mer

Religion i det grønne skiftet.

I Norge og Vesten tror vi gjerne at politisk handling må hvile på grunnleggende sekulære, eller rett og slett materialistiske holdninger. Vi har derfor lett for å neglisjere og nedvurdere religiøse tilnærminger til bærekraft og klimaendringer. Likevel er det et faktum at det overveldende flertall av verdens befolkning har et grunnleggende religiøst livssyn, og begrunner sine politiske vurderinger i dette livssynet. Det er derfor vesentlig å bidra til at økologiske perspektiver lar seg integrere, og blir integrert, i religiøse tilnærminger til virkeligheten. Religiøse leder besitter en moralsk autoritet som kan bidra sterkt til å påvirke holdningene og oppførselen hos deres tilhengere.

Dette er utgangspunktet for den konferansen om religioner, klima og bærekraft som denne uka har vært arrangert i Bergen by. Som deltaker på konferansen har jeg fått møte reflekterte representanter for kristne tradisjoner fra ulike deler av verden, så vel som muslimer, buddhister og andre ikke-kristne mennesker med et dypt engasjement for klima og miljø. Mer

Når blir det jesidienes tur?

En teltleir i det nordlige Irak, for flyktninger fra Sinjar.

Av humanitære årsaker har Norge hentet hjem fra Syria en norsk kvinne og hennes to barn. Men blant jesidier, og andre ofre for den islamske stats fanatisme, har det skapt bitterhet at terroristen får mere hjelp og sympati enn ekstremistenes ofre. Mer

30 grønne år

Over hele verden streiker skoleungdom mot sine foreldres klima og miljøpolitikk, og på Fornebu  samles 200 grønne aktivister til landsmøte i Miljøpartiet De Grønne. For tretti år siden var vi femti stykker som møttes i gymsalen på Bø Landsgymnas, sov på flatseng og smurte brødskiver på en benk.

Det er utrolig morsomt å se at partiet dag er blitt en viktig aktør i norsk politikk på alle nivåer; med representanter i kommunestyrer over hele landet, i samtlige fylkesting og på stortinget. Vi møtes i år til et velorganisert landsmøte Men det har ikke kommet gratis. Den håndfullen med entusiaster som holdt partiet i live i de tretti åra som har gått,  gjorde det under langt dårligere betingelser enn dagens folkevalgte og partiets korps av byråkrater heldigvis kan nyte godt av. Mer

Hva skal vi gjøre med IS-krigerne og deres familier?

(Dette innlegget sto på trykk i Adresseavisen 12. april 2019)

images

Etter at Syrias Demokratiske Styrker (SDF) erobret de siste områdene den såkalte Islamske Stat holdt i Syria, har mer enn 60 000 IS-tilhengere blitt internert i teltleire der grunnleggende humanitær hjelp ikke er tilgjengelig. Selvstyremyndighetene i det nordøstlige Syria har ikke kapasitet til å ta seg av alle disse fangene og ber om internasjonal hjelp, slik jeg ble gjort oppmerksom på allerede i desember i fjor, da jeg besøkte området og møtte representanter for myndighetene. Mer

PKK vil samarbeide

20190102-20190101-rojavae136d4-imagee00a72-imageDet er svært interessant – og gledelig – at partier i PKK-familien nå strekker sine hender ut mot andre partier i den kurdiske floraen. Siden nyheten om dette nå er presentert både av PKK selv, via nettstedet ANF, [i] og fra motstanderen KDP, via nettstedet Rudaw,[ii] kan vi trygt anta at det er sant.  Egentlig er det snakk om to nyheter: utviklinga gjelder begge de områdene der partier i PKK-familien er dominerende bant kurderne, nemlig Tyrkia og Syria.

Sammenhengen understrekes av at det skal dreie seg om et initiativ fra KNK, paraplyorganisasjonen for disse partiene, som fra sitt hovedkvarter i de irakiske Qandil-fjellene trekker i trådene både her og der. Mer

Forrige Eldre innlegg