Sinjar må gjenreises

kandala bredDen 3. august er det seks år siden den Islamske Stat gikk til angrep på jesidienes landsbyer rundt Sinjar-fjellet. Islamistene er nå fordrevet fra Sinjar, men ødeleggelsene de skapte er ikke forsvunnet. De fleste av Sinjars jesidier lever fortsatt i flyktningeleire i den kurdiske regionen. Det er på tide Norge bidrar til at de kan vende tilbake.

Jesidismen er en religion med flere tusen år gamle røtter. De fleste jesidier bor idag i Irak, og særlig mange av dem har holdt til i Sinjarområdet. Religionen har tidligere vært utbredt i store områder i Mesopotamia og Anatolia, men har gjennom hundrevis av år blitt redusert gjennom voldelig forfølgelse.
Jesidiene har vært rammet av en lang rekke massakrer fra sine muslimske naboers side. De regner selv med 74 større massakrer gjennom tidene. Etter annen verdenskrig har 50 000 jesidier flyktet til Europa fra Tyrkia, der det nå bare er en håndfull jesidier igjen. I disse dager jager tyrkisk-støttede militser jesidiene fra sine landsbyer i Afrin og Ras Al-Ain i Syria.
En viktig grunn til disse forfølgelsene er at muslimene som omgir dem anser jesidiene for å være djevledyrkere. De identifiserer påfuglengelen Tawusi Melek, som jesidiene tilber, med Iblis eller Satan. Men jesidiene dyrker slett ikke ondskap. De tror på en god og allmektig Gud, som skapte verden av en perle, og satte sju erkeengler, med Tawusi Melek i spissen, til herskere over jorda. Deres viktigste helligdom er Sjeik Adis tempel i Lalishdalen nord for Mosul.
Islamistene som angrep Sinjar for seks år siden hadde til hensikt å utslette jesidismen for godt. De drepte alle voksne menn de kunne få tak i, og tok kvinner og barn til fange. Rundt 6 000 kvinner ble gjort til slaver som kunne voldtas, selges og gis bort, mens hundrevis av guttebarn ble opplært til å omfavne jihadistenes ideologi og hate sine familier.
Seks år seinere er mange av disse kvinnene kjøpt fri og noen har, som fredsprisvinneren Nadia Murad, klart å flykte, men fortsatt er nærmere 3 000 kvinner og rundt 800 barn savnet. Bruken av jesidi-kvinner som sexslaver, ble begrunnet av ledelsen i IS med henvisninger til Koranen. Slavinnene ble omsatt både på fysiske markedsplasser, først og fremst i Raqqa og Mosul, og via internett. Men jihadistene fant snart ut at de kunne tjene mere på å selge kvinnene tilbake til sin familie. På få år ble tusentalls kvinner kjøpt fri fra slaveriet for betydelige summer.

Vanligvis vil jesidier, kvinner spesielt, som har hatt seksuelle forbindelser med ikke-jesidier bli utstøtt, i verste fall drept. Men i den ekstraordinære situasjonen der det ikke bare dreidde seg om noen få, men om tusenvis av kvinner, og der nær sagt enhver familie i jesidisamfunnet var berørt, valgte jesidienes religiøse råd å innføre en viktig endring. Kvinner som har vært fanget av IS, renses nå for skam gjennom en dåp i det hellige senteret Lalish.

Islamistene kom seg aldri opp på selve fjellmassivet Sinjar, og langs fjellsidene var det flere mindre områder der jesidier holdt stand, blant annet rundt det viktige Sherfedin-tempelet. Idag er hele Sinjarområdet frigjort fra den Islamske Stat, men områdets status er uavklart, og noen systematisk gjenreising etter krigshandlinger og okkupasjon er ikke kommet i gang. Sinjar er preget av omfattende ødeleggelser, mange steder ligger det miner, og i et stort antall massegraver ligger levningene etter islamistenes mange ofre.

Gjenreising hemmes av konflikten mellom de kurdiske styresmaktene i Erbil og den irakiske regjering i Bagdad. Tyrkiske bombeangrep forverrer dessuten situasjonen. Makta i Sinjar er delt mellom væpnede grupper med ulik tilhørighet.

Formelt er Sinjar en del av provinsen Ninava, men kurdiske partier i Irak mener jesidiene er kurdere og krever at området derfor må innlemmes i den autonome kurdiske regionen. De store kurdiske partiet KDP, som styrte Sinjar før 2104, har fortsatt noen styrker i området, men området domineres av styrker knyttet til regjeringa i Bagdad, herunder ulike jesidi-militser i opposisjon til KDP.

De flest jesidier snakker kurdisk og har en kurdisk bakgrunn, men mange avviser idag tilslutning til den kurdiske regionen, og ønsker at Sinjar skal organiseres som en egen provins sammen med områder i Ninava som er bebodd av kristne og andre religiøse minoriteter.

Heldigvis har forholdet mellom Bagdad og Erbil nå bedret seg, slik at fornuftige løsninger er i sikte. Sommeren 2020 vendte mange tusen jesidier tilbake til Sinjar fra flyktningeleirene i den kurdiske regionen, men mye ligger fortsatt i ruiner og lite er gjort for å legge til rette for de som kommer. Infrastruktur som elektrisitet og vann er i beste fall dårlig. Skoler, sjukehus og butikker er knapt tilstede.
Jesidienes egne organisasjoner, somYazda, Free Yezidi Foundation og Nadia’s Intiative, gjør det de kan med små ressurser, men den internasjonale koalisjonen som har organisert og finansiert krigen mot den Islamske Stat, har ikke vist vilje til å følge opp med gjenreising av de ødelagte områdene. Heller ikke har koalisjonen kritisert Tyrkias kontinuerlige aggresjon

Norge har hatt vilje og evne til å delta i nedkjemping av IS. Det er nå på tide at Storting og regjering følger opp ved å bidra til å lege krigens sår og støtte den nødvendige gjenopbygginga i Sinjar.

Lukten av TERF-blod

 

Noen av de mer høflige kommentarene Rowling har fått på Twitter

Inntil nylig anså jeg debatten om menneskers rett til å definere sin egen kjønnsidentitet som en naturlig videreføring av det langvarige arbeidet for å hente seksualiteten opp av de lumre og innestengte fordommenes rom. En kamp som har gjort det mulig for homofile å stå fram offentlig, som gjør det mulig å elske hvem man vil og gifte seg med dem, hvis det er det man ønsker. De grove angrepene som nå rettes mot J K Rowling og andre som stiller spørsmålstegn ved hvor denne prosessen er på vei, har imidlertid gjort meg dypt urolig. Mer

Slaget om Stiklestad-senteret

1280px-Stiklestad_kultursenter_hotell_Nord-Trøndelag_teater_Norway_2016-09-05_distorted_panorama_02
Hovedinngangen til kulturhuset der også Stiklestad Hotell holder til. Bygget ble reist i 1992.       Foto Wolfmann/Wikimedia

Det er en underlig prosess som foregår rundt Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK). Nå skal det innrømmes at SNK også er en underlig konstruksjon: en kombinasjon av slike elementer som et hotell, en temapark og et museum, med et historie-spel som kjerne. Spelet og senteret på Stiklestad vekker dessuten sterke følelser. Mytene rundt slaget på Stiklestad og saligkåringen av krigerkongen Olav Haraldsson kan nok by på store faghistoriske problemer, men har en dyp klangbunn i (nord)trøndersk identitet.

Så er det ikke tvil om at dagens virksomhet har sine problemer både av økonomisk og organisatorisk art. Den rapporten om SNK som nå er til politisk behandling har imidlertid sprunget ut av en byråkratisk tilnærming som har sine røtter i den statlige museumsreformen fra noen år tilbake. Reformen har ført til at svært ulike museer i alle deler av landet har blitt «konsoliderte museumsenheter» med felles administrasjon. SNK er derfor idag paraplyorganisasjon for en konsolidert museumsenhet som også omfatter så ulike institusjoner som Egge museum, Nils Aas kunstverksted og Levanger fotomuseum

Det ligger i slike sammenslutningers logikk – enten det dreier seg om museer, sjukehus, universiteter eller andre virksomheter – at noen på toppen, før eller seinere – gjerne før – vil finne ut at noen av de underliggende enhetene kan slankes, rasjonaliseres eller avvikles. Det er er derfor ikke til å undres over at økonomiske problemer knyttet til Spelet på Stiklestad har ført til en utredning om SNKs organisering. Det er også helt logisk at utredningen munner ut i en konklusjon om at SNK skal kvitte seg med de enhetene som ikke inngår i normal og rasjonell museumsdrift.

På direkte spørsmål fra undertegnede svarte seniorrådgiver Johan Fredrik Urnes at konklusjonen om å skille ut hotellet, spelet og temaparken utelukkende skyldes at disse virksomhetene ikke passer inn i malen for hva et museum pr. definisjon skal være, og at anbefalingene ikke er begrunnet i problemer i samspillet mellom de ulike elementene SNK reellt omfatter.

Det spørsmålet utredningen svarer på er altså ikke hvorvidt dagens SNK fungerer bra, men om organisasjonen passer til det byråkratiske kartet. Det er ikke til å undre seg over at et mindretall i utvalget, representantene for SNKs vertskommune, Verdal, har nektet å stille seg bak flertallets konklusjon.

Dette er kanskje hverdagslige administrative problemer i Norge som i andre land. Men situasjonen forverres av en stygg politisk prosess. Vanligvis behandles saker i Trøndelag fylke først i et hovedutvalg, og  går siden til Fylkestinget, eventuelt via Fylkesutvalget. Viktige saker behandles ofte i flere omganger, og skal i alle fall være de folkevalgte i hende i god tid før de behandles. Så ikke i dette tilfellet. Utredningen om SNK ble tilgjengelig for medlemmene i Hovedutvalg for Kultur mandag 25 mai. På møtet i hovedutvalget 27 mai, ble saka presentert utenom sakslista, og uten at det ble åpnet for debatt. Representantene kunne bare stille spørsmål til utrederne, men fikk ikke anledning til å drøfte saka..

Planen fra rådmannens side er at Fylkesutvalget skal drøfte saka og lage innstilling til Fylkestinget den 9. juni, ei uke før fylkestinget skal avgjøre saka. Det er med andre ord lagt opp til et hastverk i strid med normal politisk framgangsmåte. Det er denne viktige og følelsesladde saka dårlig tjent med.

Drittpakke fra Michael Moore

planet-of-the-humans-montasjeEtter å ha spandert en times tid på å se den omdiskuterte filmen Planet of the Humans  synes jeg den har en del gode poeng, men først og fremst at den har noen svært grove feilskjær. At en slik film lanseres av  Michael Moore (som er blitt multimillionær på å utfordre det etablerte) er ekstra ille, fordi hans renommé gir  filmen en ufortjent tyngde. Mer

GU: Genmanipulerende Ungdom

webimage-F65352DC-248B-4992-9239FD431D027C5EGenteknologi er utvilsomt et spennende fagfelt, et fagfelt som åpner svimlende perspektiver. Faktisk så svimlende for noen at evnen til kritisk tenkning forsvinner. Rettere sagt:  kritikken blir en trussel, en trussel som må bekjempes med hån og spott. Drømmene presenteres som harde fakta.

Det er ingen ydmykhet å spore hos tilhengerne av det genmodifiserte landbruket. GMOer er nødvendig, for å brødfø verden, intet mindre. At bevisene som en slik påstand kunne bygge på er total fraværende spiller ingen rolle. Enhver skepsis til GMOenes velsignelser må bunne i mangel på kunnskap, hevdes det. Forskning som undergraver visjonene må, pr. definisjon, være dårlig forskning. Kritikk av de multinasjonale GM-pushernes påstander sidestilles systematisk med vaksinemotstand, klimaskepsis og troen på at jorda er flat. Mer

Skjebnetime for Syrias lidende folk.

I 2011 demonstrerte millioner av syrere mot Assad-regimet

De som trodde krigen i Syria ikke kunne bli verre, har nok en gang tatt feil. Tragedien som snart har vart i 10 år kan se ut til å gå mot et grusomt klimaks. Hvordan det ender er det umulig å si.

I en blodig offensiv mot Idlib har Putin og Assad, i strid med vedtatte avtaler, drevet nok en million sivile på flukt. I Tyrkia, som jo allerede har gitt rom til flere millioner flyktninger fra Assads terror, har Erdogan svart ved å øke sin militære innsats, i håp om å bevare en sone for flyktningene på syrisk side, slik at  ikke også de kommer inn i Tyrkia. Mer

Religion i det grønne skiftet.

I Norge og Vesten tror vi gjerne at politisk handling må hvile på grunnleggende sekulære, eller rett og slett materialistiske holdninger. Vi har derfor lett for å neglisjere og nedvurdere religiøse tilnærminger til bærekraft og klimaendringer. Likevel er det et faktum at det overveldende flertall av verdens befolkning har et grunnleggende religiøst livssyn, og begrunner sine politiske vurderinger i dette livssynet. Det er derfor vesentlig å bidra til at økologiske perspektiver lar seg integrere, og blir integrert, i religiøse tilnærminger til virkeligheten. Religiøse leder besitter en moralsk autoritet som kan bidra sterkt til å påvirke holdningene og oppførselen hos deres tilhengere.

Dette er utgangspunktet for den konferansen om religioner, klima og bærekraft som denne uka har vært arrangert i Bergen by. Som deltaker på konferansen har jeg fått møte reflekterte representanter for kristne tradisjoner fra ulike deler av verden, så vel som muslimer, buddhister og andre ikke-kristne mennesker med et dypt engasjement for klima og miljø. Mer

Når blir det jesidienes tur?

En teltleir i det nordlige Irak, for flyktninger fra Sinjar.

Av humanitære årsaker har Norge hentet hjem fra Syria en norsk kvinne og hennes to barn. Men blant jesidier, og andre ofre for den islamske stats fanatisme, har det skapt bitterhet at terroristen får mere hjelp og sympati enn ekstremistenes ofre. Mer

30 grønne år

Over hele verden streiker skoleungdom mot sine foreldres klima og miljøpolitikk, og på Fornebu  samles 200 grønne aktivister til landsmøte i Miljøpartiet De Grønne. For tretti år siden var vi femti stykker som møttes i gymsalen på Bø Landsgymnas, sov på flatseng og smurte brødskiver på en benk.

Det er utrolig morsomt å se at partiet dag er blitt en viktig aktør i norsk politikk på alle nivåer; med representanter i kommunestyrer over hele landet, i samtlige fylkesting og på stortinget. Vi møtes i år til et velorganisert landsmøte Men det har ikke kommet gratis. Den håndfullen med entusiaster som holdt partiet i live i de tretti åra som har gått,  gjorde det under langt dårligere betingelser enn dagens folkevalgte og partiets korps av byråkrater heldigvis kan nyte godt av. Mer

Hva skal vi gjøre med IS-krigerne og deres familier?

(Dette innlegget sto på trykk i Adresseavisen 12. april 2019)

images

Etter at Syrias Demokratiske Styrker (SDF) erobret de siste områdene den såkalte Islamske Stat holdt i Syria, har mer enn 60 000 IS-tilhengere blitt internert i teltleire der grunnleggende humanitær hjelp ikke er tilgjengelig. Selvstyremyndighetene i det nordøstlige Syria har ikke kapasitet til å ta seg av alle disse fangene og ber om internasjonal hjelp, slik jeg ble gjort oppmerksom på allerede i desember i fjor, da jeg besøkte området og møtte representanter for myndighetene. Mer

Forrige Eldre innlegg