Et bilde til besvær

For et par dager siden la jeg ut ovenstående bilde på Facebook. På kort tid kom det nærmere hundre illsinte kommentarer. Ingen av dem kommenterte selve bildet, eller omtalte innholdet i det på noen som helst måte. Det de kommenterte var min person. Gaute Skjervø, nestleder i AUF, mente min oppførsel var «nedrig». Mange kalte meg transfob, men det var også stor tilslutning til påstanden om at jeg måtte være nazist. 

Bildet var nemlig lagt ut på Facebook av Jarle Skyggedal, fra partiet Alliansen. Han er åpenbart en av mine mange tusen facebookvenner, hvorav jeg bare kjenner et mindretall. Skyggedal eller hans politiske ståsted kjente jeg ikke. Uansett var dette et nazibilde, og jeg som hadde lagt ut samme bilde måtte antas fullt og helt å stå inne for partiprogrammet til Alliansen. Skyggedal, informerte meg – uoppfordret – om at han slett ikke hadde skapt bildet, men i likhet med meg hadde kopiert det fra en annen kilde. Et Google-søk tyder på at bildemontasjen først dukket opp på engelske twitterkontoer. Men pytt pytt, et godt nazi-stempel er greitt å ha i en opphetet debatt. 

Medlemmer av MdG har åpenbart også reagert, og – med krav om anonymitet – forlangt at jeg måtte få kjeft.  Transaktivister liker nemlig ikke debatt om sine kvasivitenskapelige teorier. De vil ha forbud mot kritikk, og henvender seg gjerne til arbeidsgivere med krav om sanksjoner mot de som åpner kjeften på feil måte. Følgelig ble jeg oppringt av fylkesleder Gjertrud Berg som mente jeg måtte slette bildet, uten å kunne forklare hva min forbrytelse besto i.

Hva er det så ved dette bildet som skaper slike sterke reaksjoner? Det består av to deler; til venstre en slags vikingfantasi med teksten «Norwegian men in 800 AD» og til høyre en person i rullestol, med teksten «Norwegian men now». Man kan naturligvis spørre seg om noen av disse to bildene viser et utbredt mannsideal, men noen tolker det åpenbart slik at jeg mener menn bør være slik som de karikerte vikingene. Andre mener nok at teksten er grov «feilkjønning», i og med at personen på bildet til høyre, Jørund Viktoria Alme, identifiserer seg som lam kvinne. Vel å merke kan han reise seg og gå når det måtte passe sånn. 

Jeg synes bildet er morsomt, og at det berører et sårt punkt er jo blitt åpenbart. De som reagerer finner det visst helt greitt at Jørund kaller seg kvinne. De slutter seg til illusjonen om at mennesker kan endre kjønn, og at det EGENTLIGE kjønnet ikke er det biologiske men en indre identitet. Dette formuleres som at noen mennesker er «født i feil legeme», og må få muligheten til å «bli den de er»; om nødvendig med kirurgiske inngrep.

Men Jørund Viktorias tilfelle har også en ytterligere dimensjon. Jørund hevder ikke bare at han egentlig er kvinne, men også at han egentlig er lam fra livet og ned. Jeg ville trodd at iallfall noen av dem som kjøper troen på selvvalgt kjønn, ville steile overfor selvvalgte lammelser. Men slik ser det ikke ut. Hevder du at din indre identitet er lam, er visst det eneste anstendige å akseptere dette som virkelighet. 

Den naturlige videreføring blir at folk som «egentlig» mangler en fot eller en arm, kan få hjelp til å fjerne de uønskede legemsdelene. Dette er ikke mere urealistisk enn at vi allerede har sjukehusavdelinger i Norge som fjerner bryster og penis fra unge mennesker som mener å være født i feil kropp. 

Og vi har en likestillingsminister som åpent promoterer kvasi-vitenskapelige teorier som at mennesket består av flere kjønn, at kjønn er et spektrum, og at det er mulig for mennesker å skifte kjønn. På denne bakgrunnen fremmer hun et lovforslag om konverteringsterapi, som er slik formulert at du kan få seks års fengsel for å fraråde din datter å fjerne brystene sine. 

De siste åra har et vært en eksplosjon i antallet unge kvinner som tror kjønnsskifte er nøkkelen til et bedre liv. Fjerning av brystene framstilles om et viktig skritt mot lykken. I land der denne prosessen har pågått lenger enn hos oss, er det nå et voksende antall som angrer på slike irreversible inngrep. De klager over at ingen hjalp dem å finne seg til rette i den kroppen da faktisk hadde.

I våre naboland, Sverige og Finland, er nå kjønns-endrende behandling, hormoner såvel som kirurgi, satt på vent. I England forberedes massesøksmål mot kjønnsskifte-klinikken Tavistock. Den offentlige Cass-rapporten avdekket en kultur på Tavistock der det eneste behandlingssporet førte til «kjønnsskifte», og klinikken blir nå nedlagt.

Tilbake til Jørund Viktoria. Det er naturligvis mulig å synes synd på mannen, men jeg vil ikke være statist i hans skuespill. Heller ikke vil jeg være med på å fremme illusjonen om at mennesket har en indre kjønnsidentitet som kroppen må tilpasses. De som – i beste mening – applauderer Jørund Viktoria for sine «modige valg», og legger veien til «kjønnsbekreftende behandling» åpen for usikre ungdommer bærer på et større ansvar enn de innser.

Reklame

7 kommentarer (+add yours?)

 1. Bernt Barstad
  nov 05, 2022 @ 14:08:47

  Du får ikke mere rett i dine «analyser» bare fordi du forsøker å blokkere meningsmotstandere fra å kommentere på FB. I stedet burde du invitere til en åpen og saklig debatt.

 2. Jan Bojer Vindheim
  nov 05, 2022 @ 16:00:13

  De kommentarene jeg fikk på Facebook var ikke nettopp preget av sin saklighet. Men du må gjerne komme med saklige kommentarer her.

 3. Bernt Barstad
  nov 05, 2022 @ 17:46:05

  Jeg skjønner ikke hvor du vil med dette bildet – men for all del vi har vel alle delt bilder som vi strengt tatt kan la være å dele. Så jeg ser ingen grunn til å kommentere bildet. Derimot er jeg forundret over hvorfor du er så opptatt av kjønn og transdiskusjonen, med den vinklingen du har valgt. Det er lett å mene at du er transfob gjennom kommentarene dine, men du benekter det hele tiden. Jeg kjenner deg ikke særlig godt, men vi drev festival sammen på -90 tallet, og fremsto da som en åpen og raus fyr, du har stått last og brast med MDG fra omtrent før de ble oppfunnet – slik jeg har lært og kjenne MDG så er ikke «transfob» noe jeg forbinder med det partiet.
  Vi kan begynne med begrepet «kvasivitenskaplig» som du bruker om kjønnsforskning, slik jeg kjenner den delen av forskningen så er den vitenskapelig så det holder, den fyller alle kriteriene for forskning og konkluderer med at begrepet kjønn nok er langt mer mangefasettert enn det synet du forfekter (i allefall tolker jeg deg dithen at du forfekter en to-kjønnsmodell). Det er denne forskningen blant annet Trettebergstuen og disse aktivistene støtter seg på.
  Jørund Viktoria representerer to utfordringer som du fornekter. Du hevder hen selv har valgt rullestol, men du underkommuniserer at hen har en sjelden diagnose BIID (Body Integrity Identity Disorder) – og at rullestolen brukes – ikke misbrukes, det vil si at hen ikke påberoper seg rettigheter som andre rullestolbrukere påberoper seg (for eksempel parkering for rullestolbrukere). Den andre utfordringen hen representerer er at hen er transkvinne. Du hevder at begge deler er et valg – og det er det kanskje i ytterste konsekvens, men det er vel grunn til å tro at Jørund Viktoria – i likhet med herr VIndheim og jeg, søker å ha det bra. Jørund Viktoria lever et liv som på ingen måte er til sjenanse for deg, meg eller andre – annet enn at du hevder at dette er et valg (og lar det skinne gjennom at det er et feil valg). Jeg kan heller ikke se av hverken intervjuer eller omtaler at hun ber om sympati, eller at vi skal synes synd på henne – det kan for meg virke at hun vil leve i fred med sine små særegenheter – omtrent som oss med andre ord.
  Det kan også synes på meg at du mener det har vært en «eksplosjon» av unge kvinner som vil ha kjønnsskifte – tja det har nok vært en økning. I motsetning til deg så søker jeg å finne ut hvorfor det har vært en slik økning, kort sagt se bak fenomenet for å se om det er en forklaring (litt vitenskapelig tilnærming med andre ord), det kan synes som at du ikke er tilhenger av akkurat det.
  Jeg kjenner mange ungdommer med kjønnsdysfori som hevder at de er «trans», «skeiv» osv. – de fleste lever godt med dette, men vil veldig gjerne være i fred, og gå i Pridetog og ha meg seg markører som viser sitt ståsted. Det er nok mange forklaringer til dette, og en del av dette er politisk. I stedet for da å «angripe» disse ungdommene så kan du kanskje se at det er ungdom som engasjerer seg i noe, som har en kampglød, det er vel engasjert ungdom du vil ha?

 4. Frode Rognes
  nov 05, 2022 @ 22:21:12

  Er i ferd med å gi opp frie ytringer i det offentlige rum grunnet slike kommentarer som du beskriver her. Noe er alvorlig feil i samfunnet når ytringsfriheten begrenses og man skal få etiketter påsatt av andre uten å kunne se innhold som er ytret i tekst og tale. Demokratiet er taperen her og ytringsfriheten. Forøvrig enig med inlegget ditt her på bloggen din, men visste ikke om bakgrunnen til bildet som skapte forargelsen før nå.

 5. Jan Bojer Vindheim
  nov 06, 2022 @ 14:15:44

  Bernt Barstad: Takk for et saklig svar.

  Om vi ser bort fra bildet, som jeg ikke la mye i å dele på Facebook, står vi igjen med sterkt ulike virkelighetsoppfatninger.

  Du skriver: «begrepet kjønn nok er langt mer mangefasettert enn det synet du forfekter (i alle fall tolker jeg deg dithen at du forfekter en to-kjønnsmodell).» Her kommer allerede bruddet med virkeligheten til syne. I beste fall klarer du ikke å skille mellom kjønnsroller og biologisk kjønn, i verste fall fremmer du grov kvasivitenskap.

  Kjønn er en forutsetning for forplantning. Av gode grunner er det bare to og det kan heller ikke være fler, slik Vogt og Sætre forklarer. (https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/8meEm2/kjoenn-verdighet-og-vitenskap-henrik-vogt-og-glenn-peter-saetre)
  Og rent logisk: Hvilken funksjon i forplantningen skulle et tredje kjønn ha?

  Transbølgen hviler på en omdefinering av kjønn fra biologisk funksjon til mental forestilling. Så langt, så godt: hemmende kjønnsroller er en uting. Men når man hevder at et brudd på kjønnsrollene også må føre til medisinske inngrep, i form av hormoner og kirurgi, da er de trange kjønnsrollene på vei tilbake. Og den fysiske verden blir redusert til en kulisse i et skuespill.

  SÅ kommer du med en merkelig påstand: «Det kan også synes på meg at du mener det har vært en «eksplosjon» av unge kvinner som vil ha kjønnsskifte – tja det har nok vært en økning. I motsetning til deg så søker jeg å finne ut hvorfor det har vært en slik økning, kort sagt se bak fenomenet for å se om det er en forklaring (litt vitenskapelig tilnærming med andre ord), det kan synes som at du ikke er tilhenger av akkurat det.»

  Virkeligheten er jo stikk motsatt. Det HAR vært en eksplosiv økning i antallet unge kvinner som hevder å være født i feil kropp. Denne artikkelen er allerede 4 år gammel: (https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/BJvg49/vi-har-faatt-en-eksplosiv-oekning-i-antall-tenaaringsjenter-som-oensker-aa-skifte-kjoenn-tar-du-ansvaret-bent-hoeie-anne-waehre-og-kim-alexander-toenseth)

  Dine meningsfeller arbeider aktivt for å hindre at uønsket informasjon om bakgrunnen for dette kommer fram. Da Lisa Littmanns forskning avdekket hvordan transideologien spres blant unge jenter, slik at hele venninnegrupper sammen erklærer seg som gutter og krever «kjønnsbekreftende behandling» ble hun utsatt for grove personangrep. Det ble forlangt at fagtidsskriftet måtte trekke artikkelen tilbake. Littmanns artikkel ble gjennomgått på nytt, og nok en gang godkjent av fagfellene, til transideologenes fortvilelse.
  (https://www.researchgate.net/publication/327065646_Rapid-onset_gender_dysphoria_in_adolescents_and_young_adults_A_study_of_parental_reports)

  En får ikke nettopp inntrykk av at transideologene ønsker objektiv informasjon.

  Og sant å si er det den grove retorikken, personangrepene på J K Rowling og andre og de sterke sensurkravene som fikk meg til å rette et mere kritisk blikk mot transideologien.

 6. Ein grøn ungdom
  nov 20, 2022 @ 20:49:47

  Kvifor vart du plutseleg nazist etter mange år som hippie? Time for a change?

 7. Jan Bojer Vindheim
  nov 21, 2022 @ 21:31:54

  Dette er et interessant innlegg . En person som er for feig til å stå fram med navn, kommer med en grov fornærmelse, men gjør ikke noe forsøk på å argumentere. Personangrep av denne typen er dessverre blitt en vanlig reaksjon på kritikk av transideologien og dens konsekvenser. Jeg kunne selvsagt ha spurt hvilken definisjon av nazismen som legges til grunn, og hva som tilsier at jeg faller inn under denne definisjonen. Av erfaring veit jeg at det ikke kommer noe svar.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: