Intet nytt fra rusfronten

Politiaksjon på «Plata» i Oslo.

Regjeringa presenterte sin melding  om ruspolitikken, En helhetlig ruspolitikk,  22. juni. For den som hadde ventet seg nytenking må meldinga være skuffende; her legges det først og fremst vekt på at alt skal fortsette som før. Utskriving av heroin avvises kontant, og bruk av cannabis som medisin er ikke engang nevnt.

Det  mest  positive er at alkohol og andre rusmidler blir sett i sammenheng. Det slås fast at de største sosiale og medisinske skadene forårsakes av det normale forbruket av alkohol:  «Det er den store gruppen med moderat forbruk av rusmidler, først og fremst alkohol, som forårsaker mest skade og sykdom, og som påfører samfunnet de største kostnadene».

Det er også positivt at det fra «1. februar 2012 ble  innført «promillegrenser» for 20 narkotiske stoffer og legemidler med rus-potensial. Norge er det første landet i verden med straffbarhetsgrenser og straffeutmålingsgrenser for andre rusmidler enn alkohol i trafikken.» Dette er et viktig skritt i retning  av likebehandling mellom alkohol og andre rusmidler.

I Stortingsmeldinga foretas det likevel liten  differensiering mellom de mange rusmidlene som ikke  er alkohol, de er alle «narkotika», og må behandles på samme måte. Det heter at «Narkotikalisten gir oversikt over narkotiske stoffer som er forbudt. Listen inneholder stoffer og planter som kommer inn under FNs narkotikakonvensjoner.»  Påstanden  holder imidlertid ikke, all den stund den norske narkotikalisten omfatter minst ett stoff som ikke omfattes av FNs regelverk, nemlig Khat. I meldinga heter det:  «Khatbruken innebærer til dels store psykososiale og økonomiske omkostninger for den enkelte familie. En undersøkelse av somalisk ungdoms bruk av khat i Oslo konkluderer likevel med at forbruket ikke er alarmerende.» Det burde være åpenbart at de iallfall de økonomiske belastningene ville blitt redusert om norske myndigheter opphevet forbudet og sluttet å beslaglegge store mengder av et stoff som rapporten altså innrømmer gir liten grunn til bekymring.

Meldinga drøfter den debatten som pågår i samfunnet om juridiske endringer, og nevner at det særlig er cannabis som foreslås legalisert. Det er likevel ingen sammenligning av de ulike forbudte substansenes skadepotensiale, og det blir derfor mulig å konkludere med at «Regjeringen ser det ikke tilstrekkelig godtgjort at avkriminalisering og/eller legalisering vil redusere narkotikaproblemene». Litt pussig blir likevel et påfølgende avsnitt der det heter  «Norsk rusmiddelpolitikker i stor grad basert på solidaritet med de mest utsatte. Legalisering ville med stor sannsynlighet legge stein til byrden for denne gruppen.» Resonnementet bak denne påstanden refereres ikke.

Khat er forbudt i Norge, men legalt i mange andre land.

Dokumentet  skjelner i liten grad  mellom legalisering  og avkriminalisering, og  kommer dermed dårlig ut i forhold til rapporten  Alternative reaksjoner  for mindre narkotikalovbrudd som ble offentliggjort ifjor. Den var i sin tur en oppfølging av Stoltenberg-utvalgets rapport fra 2010.  Kritikken av den internasjonale forbudspolitikken nevnes likevel på ulike steder i stortingsmeldinga, det vises blant annet til at narkotikabekjempelse  mange steder medfører brudd på menneskerettighetene, men ingen steder konkluderes det med at dagens praksis  bør endres på grunn av slike forhold.

I drøfting av forslag fra Stoltenberg-utvalget forsøker man å gi inntrykk av vilje til forandringer, men når kritikken av obligatoriske urinprøver møtes med et forslag om å bruke spyttprøver i stedet, blir  det åpenbart at innholdet i kritikken ikke er forstått.

På samme måte behandles kritikken mot straffeforfølging av rusmiddelmisbrukere med et forslag om alternativ straff – etter at saka er behandlet av påtalemyndigheten. Det er så man river seg i håret over den manglende logikken. Men grunnlaget, som gjentas flere steder, er selvfølgelig «at narkotikabruk og besittelse ikke må avkriminaliseres og legaliseres». Konklusjonen er klar og argumentet må derfor tilpasses denne.  Det kommer altså intet nytt fra rus-fronten denne gangen heller.

3 kommentarer (+add yours?)

 1. Anita Nyholt
  jun 27, 2012 @ 16:40:04

  Avkriminalisering av narkotikabruk innebærer at straffetrusselen fjernes, slik at overtredelser ikke lenger er straffbare.

  Fortsatt forbud for narkotikabruk innebærer at straffetrusselen opprettholdes.

  Stemmeseddelen er avgjørende for hva som blir norsk narkotikapolitikk og bestemmer hva som blir virkeligheten for hundretusener av borgere.

  – Ønsker du en politiker som vil fjerne straffetrusselen for narkotikabruk, slik at politiet slutter å jage?
  – Eller ønsker du en politiker som vil opprettholde straffetrusselen og jagingen?

  Mange har allerede etterspurt en liste over hva de ulike stortingsrepresentantene/-kandidatene i de ulike partiene faktisk representerer, med tanke på hvordan man burde stemme ved valget neste år: http://anitanyholt.no/samfunn/valg-2013-kandidater-som-bor-stottes-eller-strykes/

 2. geir hjelmerud
  jun 28, 2012 @ 12:08:10

  hadde narkotika vært avkrimminalisert hadde mange vært spart for mye dritt
  det er et faktum at ungdommer som føler motgang og har rebellstatus ikke ville sklidd in på visse baner

 3. Ullern
  aug 03, 2012 @ 04:16:09

  Cannabisforbudet er et altfor utmerket undertrykkingsmiddel overfor radikale (rotsøkende) tanker og spekulasjoner til at maktstrukturene og deres forvaltere vil la fakta og saklighet komme i veien for maktutøvelsen.

  Blir det lovlig å tenke så mye og bra som cannabis brukt rett lett fører til, står hele vestens globale utbyttings-hegemoni for fall.

  Det var nettopp det Nixons «War on drugs» handlet om – å redde den økonomiske makteliten i USA fra «radical demonstrators» – da denne kriminelle USA-presidenten intensiverte kampen mot særlig cannabis i 1971 – og Norge fulgte farge så bruntonene skar i blikket.

  Arbeiderpartiet – som også har fått til mye bra når ikke maktarrogansen knekker solidariteten deres – fikk Norge inn i NATO i 1949: Dermed opphørte stort sett Norges selvstendighet i internasjonale spørsmål. Adopteringen og ratifiseringen av FNs «Single Convention on drugs» i Norge 13. desember 1964 (USA-intiert traktat som krever forbud mot cannabis) uten annen bakgrunn enn rykter om hva cannabis er, sementerte Norges solidaritet med jakten på radikale og annet sleng av alternativt tenkende rundt kapitalismens ideal om uendelig vekst uansett hvor umulig det idealet er.

  Sammenhengen er upåklagelig og ubenektelig.

  Den som tror at fakta kan komme i veien for offisiell norsk rusteori før USA skifter behandling av cannabis, bør skifte rusmiddel en stund. Foreløpig er det intet nytt hverken fra vestfronten eller rusfronten – annet enn at dess flere marginaliserte fra produksjonen av mening i samfunnet vi får og jo rikere vi blir på biosfære-drepende oljesalg, dess mer dårlig rusbruk får vi. Folk vil vekk fra å skjønne hva vi driver med, siden vi alle egentlig skjønner det (utfra forbrukstilværelsens merkelige uvirkelighet), og siden de fleste står maktesløse overfor å bedre det til bedre harmoni med kjernen i hva vi er av natur og i naturen.

  Og når rusmidlene ikke får brukes konstruktivt til å skjønne mer, bruker vi dem til å skjønne mindre. F.eks. til å skjønne mindre av hvorfor tankefjerningsmetodene er forbudt – i en stilig, vakker sirkelvirkning. – For det å holde dagligfokuset fast i det smale, offisielt tillatte og anbefalte aktivitetssporet uten å delta i mer enn symbolsk i maktutøvelsen over samfunnet og eget liv – fem minutter i et stemmelokale annenhvert år – blir simpelthen for uintelligent til at de fleste orker det. Et midlertidig utslipp i en rusmiddelskapt tankeboble blir en grei løsning. Særlig når man slipper å vedkjenne seg det ordentlig siden rusen i seg selv er forbudt. Best å ikke tenke for mye over det. Bare gjøre det og være ferdig med det. – Var tankefjerningsmetodene tillatt ville jo det avslørt at det finnes tanker å fjerne. Og det strider mot poenget med å fjerne tanker. Det må ikke vises at tanker er fjernet fra den offentlige sfære: Bare da er tankene virkelig fjernet.

  Slik sett er cannabisforbudet et elegant, perfekt middel til å gjøre livet levelig for dem som tenker lenger enn Aftenposten. (En avis som gjerne skriver om at klima-ekstremingen er verre enn før – se «Mer regn i fremtiden», http://www.aftenposten.no/vaer/Mer-regn-i-fremtiden-6949927.html – men aldri samtidig om hvorfor ved på peke på overforbruks-livsstilen – nå med 150 % av klodens produksjonsevne årlig – den livsstilen som nettopp krever at vi ikke tenker lenger enn Aftenposten).

  Cannabis er forbudt, men fullt tilgjengelig for enhver som ønsker – og mediene reklamerer effektivt for tilgjengeligheten. Dermed er det anledning til å bruke cannabis, bare man holder kjeft om det – og ikke sprer tankene bruken skaper for mye til at det er «passende» i de snevre debattrammene offentligheten tillater og tilbyr.

  Nå fengsles bloggere for å uttrykke bifall for at politifolk drepes: » «Hurra! Politimann drept av skytedesperadoen sammen med venstrefolka», skrev han [Eivind Berge] på sin twitterprofil i fjor høst. Denne typen meldinger skal være bakgrunnen til at han fengsles.» – NRK, 06.07.12. Politiet var i denne saken svært ivrige på at motstandsbifallende ytringer om dem og deres virke skal være ulovlig. – Da er det bare et tidsspørsmål om når oppfordring til lovlig anledning til cannabisbruk og kritikk og irriterte ytringer over politiets arrestering av nå over 14.000 cannabisbesittere i året (2011: 14.005 beslag – 2.976 kg), regnes som ulovlig: Best å skjule og forby sporene av tankebegrensingen for offentligheten. Best å skjule skjulingen. Og så hevde at alt er helt åpent og bra. Bortsett fra logikken. Men det er jo helt ulogisk å mase om den logikken hele tiden. For alt er jo helt bra: Cannabis er jo ulovlig, så da er det bare logisk at folk arresteres for det. – Ikke sant?

  Cannabis er det perfekte rusmiddel til å dempe irritasjonen over cannabisforbudet – og andre håpløse selvmotsigelser i det norske samfunnet.

  Men TENK hvor mye kjærlig, naturharmonisk aktivitet vi kunne tenke ut å vise sammen ved hjelp av cannabis brukt konstruktivt, når ett mildt tankestimulerende middel kan føre til så mye hatsk forbud…

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: