Viltkorridorene trues

Viltkorridorene i Trondheim

Viltkorridorene i Trondheim

Trondheim Kommune omfatter både by og bygd. På vestsida av Trondheim ligger Byneset og Bymarka, områder med jordbruk og friluftsliv og med betydelig biologisk mangfold. Gjennom lov om naturmangfold fra 2009 er også Trondheim forpliktet til å verne om det biologiske mangfoldet, og hindre prosjekter som truer flora og fauna. Imidlertid nøyer det politiske flertallet seg med å ytre vakre ord, mens de – i klar strid med klare, faglige råd – vedtar stadig nye prosjekter som undergraver lovens hensikt.

Bymarka og Byneset er sentrale områder for det biologiske mangfoldet i Trondheim. De rommer et variert dyreliv og et mangfold av planter, men de er isolert fra skog og villmark lenger øst av jernbane, vei og annen utbygging sør for Trondheim sentrum . Spesielt de store hjortedyra, men også mindre dyr av mange slag er avhengige av forbindelser til større leveområder lenger øst. Denne forbindelsen skjer idag gjennom to viltkorridorer, Leirelv-korridoren og Leinstrand-korridoren.

I seinere år har utbygging i økende grad tettet til begge disse viktige forbindelsene. Sommeren 2014 la rådmannen derfor fram ei sak om nødvendigheten av å sikre de to viltkorridorene.  Bygningsrådet vedtok saka, men valgte å legge til noen formuleringer som åpner for massedeponier i Leinstrand-korridoren. Slike deponier kan i praksis stenge den sørlige viltkorridoren i en driftsperiode på 10-20 år. Da hjelper det antakelig lite at det er lagt til et punkt om at områdene skal tilplantes når deponiene avsluttes.

I denne situasjonen blir naturligvis den nordlige viltpassasjen, Leirelv-korridoren, dessto viktigere. Dette forhindrer ikke at det politiske flertallet med åpne  øyne tillater stadig nye tiltak også her.  I strid med klare advarsler om at viltkorridorens funksjon  er truet har Bystyret akseptert omfattende inngrep i og ved denne viktige passasjen.  I disse dager behandles nok en utbyggingsplan som berører Leirelv-korridoren; Detaljregulering av Høieggen og Buenget. Denne planen er ifølge rådmannen i Trondheim  «uforenelig med opprettholdelse av viltkorridoren». Til tross for denne klare advarselen ble planen enstemmig godkjent i Bygningsrådet. Den har med andre ord fått tilslutning fra de såkalte miljøpartiene Venstre, Krf og SV.

Det er både skremmende og uakseptabelt at det politiske miljøet i Trondheim på denne måten  med åpne øyne,  i  klar strid med naturmangfoldloven og med kommunen egne faginstanser,  undergraver naturverdiene i kommunen. Spesielt trist er det naturligvis at partier som vanligvis støtter natur- og miljøvernhensyn åpenbart ikke har forstått alvoret i saka

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: