Farvel til Leirelv-korridoren

korridorer[1]

Leirelvkorridoren midt på bildet, Leinstrandkorridoren nederst.

Politikere fra alle partier slutter seg til honnør-formuleringer om miljøet. Og bra er jo det. Litt mindre bra er det at de samme politikerne ikke følger opp i praksis. Et tydelig eksempel så vi i Bygningsrådet i Trondheim den siste dagen i oktober. Da valgte det politiske flertallet å ofre en viktig økologisk korridor på bilismens alter. Vedtaket føyer seg inn i et deprimerende mønster.

Den vestlige delen av Trondheim Kommune er halvøya Byneset, et jordbruks- og villmarksområde med rikt og variert dyre- og fugleliv. Problemet er at denne halvøya er i ferd med å bli isolert fra andre naturområder. Byen og de store transportkorridorene, E6 og jernbanen, danner en tung og tett barriere mellom Bymarka og marka-områdene lenger øst. Denne barrieren brytes bare på to steder; Leirelvkorridoren og Leinstrandkorridoren. Disse to økologiske korridorene er avgjørende for å forhindre innavl blant dyr og planter, og sikre biologisk mangfold på Byneset også i framtida.

Rådmannen legger – blant annet etter press fra De Grønne – betydelig vekt på å bevare de to økologiske korridorene, som ikke bare skal sikre storvilt som elg og rådyr, men også mange andre varianter av så vel flora som fauna. I sak etter sak ser vi likevel at det politiske flertallet – vanligvis bestående av asfaltpartiene Ap, Høyre og FrP – glemmer sien egne vakre fraser om miljøets verdi, og stemmer for utbygginger som raskt reduserer verdien av korridorene.

For Leinstrandkorridorens vedkommende er det riktignok vedtatt å bygge ei kostbar viltbru over den nye dyrkamark-spisende E6-en, men på begge side av brua er det vedtatt tiltak som reduserer den potensielle nytten av brua.

Leirelv-korridoren er enda mere utsatt. Gjennom en serie utbyggingsvedtak har AP & Co snevret korridoren inn til noen få meter på det smaleste. Dette har ikke skjedd uten støy, og både Arbeiderpartiet og de øvrige asfaltpartiene var derfor utmerket klar over hva som står på spill, selv før Rådmannen påpekte at  «Påkjøringsrampe, dagens avkjøringsrampe, ny rundkjøring og økt trafikk, vil til sammen bli en mye større barriere for vilt enn i dagens situasjon. … Korridoren for storvilt under Kroppanbrua vil opphøre. Det vil bety at eneste krysningspunkt over E6 vil være i plan øverst i Okstadbakken.»

På denne bakgrunnen foreslo rådmannen å bygge ei vilt-bru over E6-en. Det vedtok Bygningsrådet enstemmig å ta ut av planene, fordi det kunne forsinke bygginga av ny Sluppen bru (som vi allerede har ventet på i 50 år). Som ikke det var nok, avviste Ap, Høyre og Frp følgende forslag fra MdG, Sv, V og Krf:

«Det har stor langsiktig betydning å sikre de to økologiske korridorene som forbinder Byneset med områdene øst for Trondheim. Tiltak som forringer disse korridorene må suppleres med tilstrekkelige avbøtende tiltak. Rådmannen må fremme forslag til hvordan dette kan løses og finansieres».

Flertallet nøyde seg altså ikke med å avvise den foreslåtte løsningen, de avviste også å søke en annen løsning som kan bevare Leirelvkorridorens funksjon For asfaltpartiene er det alltid viktigere å legge til rette for økt bilisme , enn å sikre natur og miljøverdier.

 

 

1 kommentar (+add yours?)

  1. leveveg
    nov 02, 2017 @ 17:31:26

    Norge har mistet alt av genuin rural og urban kultur, og har endt opp som en eneste stor suburb til USA!

    http://permaliv.blogspot.no/2017/11/shopping-mall-norway.html

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: